Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 23.02. 2013. U UZDINU

Regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija
Nenad Stojanović vrši inspekciju legla
           Dana 23.02. 2013. u Lovačkom domu u Uzdinu je održan sastanak Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Sastanku su prirsustvovali predsednik Stručne komisije Velja Netković, predsednik Srpskog DD Kluba Laslo Torma, sekretar Srpskog DD Kluba Dragan Bunardžić i članovi komisije Goran Gojković, Vladica Andrić, Stevan Đurin, Marković Predrag – Mapac, Siniša Vukanović i Nenad Stojanović kao u članovi Upravnog odbora Dragan Prokić, Marko Nikolić i član iz Uzdina dr. Rista Gabrijel. Od članova stručne komisije nisu bili prisutni Zoran Pešterac (reg. grupa Moravac) i Velimir Mastilović (reg. grupa Podunavlje).

      Pre početka sastanka prisutne je pozdravio predsednik LU „Uzdin“ Bode Todor, zatim je sastanak otvorio domaćin Velja Netković.
     
      Pošto je otvorio sastanak Velja Netković je predložio sledeći
     
                            DNEVNI RED:
      1. Početak primene uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba;
      2. Ustanovljenje i vođenje uzgojnih knjiga;
      3. Saradnja glavnog vođe uzgoja i regionalnih vođa i
      4. Razno
     
      Dnevni red je usvojen jednoglasno.
     
      Po prvoj tački se vodila intenzivna diskusija svih prisutnih u želji da se rasčiste nedoumice i definiše način postupanja u praksi po svim pitanjima koje reguliše Uzgojni pravilnik. Velja Netković je istakao da od sada Uzgojni pravilnik ima da bude „Sveto pismo“ i vodilja u radu svih nas, da svi mora da ga dobro prouče i apsolviraju. Po odluci Skupštine puna primena Uzgojnog pravilnika počinje od nove 2013. godine i tu više nema čekanja.

      Torma je pozdravio prisutne i rekao je da je došao da da podršku Stručnoj komisiji, da će ona imati podršku od svih u Klubu, da je u narednom periodu njen rad i rad vođa uzgoja najvažniji za rad Kluba i da sprovođenjem odredaba Uzgojnog pravilnika počinje potpun smisleni i sistematski rad Kluba na gajenju rase.
      Kroz diskusiju je izneto da je potrebna javna verifikacija uzgojnih kvalifikacija za pse koji ih već imaju, a da to najviše koči visoka cena snimanja displazije kukova i laktova, da se moraju članovi motivisati da to urade. Dogovor je da se verifikacija svim psima koji su stekli uslove za uzgoj uradi do kraja prolećne sezone, tačan datum i mesto će biti objavljeno na vreme.
Detalj sa sastanka SK
      Još jednom je prodiskutovana i razjašnjena procedura oko legala i prijave legla definisana Uzgojnim pravilnikom.

      Član Kluba – odgajivač je dužan da se pridržava odredaba Uzgojnog pravilnika (posebno od člana 6 do člana 11) i ima obavezu od 01.01. 2013. da prijavi svom regionalnom vođi uzgoja parenje svoje kuje, štenjenje u roku od 6 dana, da dozvoli vođi uzgoja izvrši inspekciju legla i tetoviranje pre otuđivanaja štenadi, vodi dnevnik legla, da da na uvid vođi uzgoja  dnevnik i leglo da prijavi preko Srpskog DD Kluba – regionalnog vođe uzgoja. Dnevnik legla sadrži vreme štenjenja, broj i opis štenadi po polovima, primedbe, eventualne gubitke u toku odgoja i njihov razlog, datum vakcinacija i podatke (imena, adrese i telefone)  lica kojima je otuđio štence. Cena inspekcije legla, po Pravilniku, ide na teret odgajivača, i po odluci Skupštine iznosi 1.500 dinara do 100 kilometara (cena 10 lit. benzina) razdaljine.Ako je odgajivač u istom mestu kao i vođa uzgoja cena inspekcije je 500 dinara. Cena rodovnika je ista kao i do sada, a po cenovniku KSS-a.

      Regionalni vođa uzgoja  ima prava i obaveze po Uzgojnom pravilniku od člana 35 do 40, tj. zadužen je za sprovođenje uzgojne politike srpskog DD Kluba na teritoriji svoje grupe. Ima obavezu da vodi knjigu parenja (upisuje svako prijavljeno parenje), knjigu štenadi (koju čine  zapisnici sa inspekcija legla), uzgojni registar koju čine celokupni podaci svih pasa koji su ocenjeni na uzgojnoj smotri i registar priplodnjaka koju čine podaci svih pasa – kuja koji su stekli kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ (u 2 primerka, jedan ostaje regionalnoj grupi a drugi predaje glavnom vođi uzgoja), da izvrši inspekciju legla do 7-8 nedelja starosti štenadi i tetovira štenad, da uzme prijavu parenja i legla od odgajivača, proveri ispravnost istih, prosledi u KSS i po dobijanju rodovnika preda iste odgajivaču. Reg. vođe uzgoja unose kvalifikacije – pečate u rodovnik pasa koji su stekli za to uslove.

      Glavni Kupski vođa uzgoja spajanjem regionalnih knjiga ustrojava i vodi Klubske knjige i registre uzgoja i nadgleda i kordinira rad regionalnih vođa uzgoja.
      Sve ove radnje Klub ne sprovodi radi „policijske kontrole“, već isključivo u interesu uzgoja tj. mogućnosti uticaja na uzgoj, shodno Uzgojnom pravilniku i preporukama matičnog Kluba i Svetskog saveza oštrodlakih pasa i pomoći oko uzgoja, tj. selekcije članovima Kluba – odgajivačima.
     
      Pod tačkom 2 je dogovoreno da regionalni vođa ustroji i vodi uzgojne knjige za svoju grupu i to:
      1. Knjigu parenja,
      2.Knjigu štenadi koju čine zapisnici sa inspekcije legla,
      3. Uzgojni registar svih pasa iz svoje grupe koji su ocenjeni na uzgojnim smotrama i
      4. Registar priplodnjaka
     
      Dogovoren je izgled i sadržaj obrazaca koji čine ove knjige i da se oni štampaju u obliku knjiga i dostave svakom regionalnom vođi uzgoja najkasnije do kraja marta, a ako može i do Skupštine.
     
      Pod tačkom 3 je dogovoren način komuniciranje regionalnih vođa uzgoja sa glavnim vođom, potreba za stalnim kontaktom, kao i da se organizuje barem 3 sastanka Stručne komisije u 2013. godini da bi se pokrenuo rad na primeni Uzgojnog pravilnika koji je od prvorazrednog značaja, i da se tim prilikama organizuju seminari – okrugli stolovi o načinu primene Uzgojnig pravilnika, suđenju, vođenju dokumentacije na Klubskim manifestacijama itd.

      Pod tačkom razno su razmatrani predlozi regionalnih grupa za izbor i broj sudija za prolećne uzgojne ispite, a na osnovu dosadašnjih prijava, i usvojeno da na sledećim planiranim manifestacijama sude sudije:
     
      1. 30 mart GAJDOBRA – ČELAREVO predviđeno 5 pasa – 1 baterija i + odrasli psi – seniori. Sudije Velimir Netković, Dušan Madžarev, Emil Đorđević i Braca Gavrilović;

      2. 6. april OGAR-ŠABAC 10 pasa sudije Predrag Marković Mapac, Miloje Gajić, Goran Gojković i Laslo Torma;
     
      3. 6. april PLANDIŠTE predviđeno 20 pasa (4 baterije) sudije Velimir Netković, Dragan Vujić, Nenad Glumac, Miodrag Jojić, Ljubiša Ivanović, Stevan Đurin, Dušan Jovanović i Dragan Bunardžić;
     
      4. 7. april SOMBOR 12 pasa u 2 baterije, sudije Laslo Torma, Siniša Vukanović, Stevan Đurin i Dragan Vujić;
     
      5. 13. april KOVIN 10 pasa u 2 baterije, sudije Emil Đorđević, Predrag Marković Mapac, Nenad Glumac i Dragan Bunardžić;
     
      6. 20. april VELIKO GRADIŠTE dve baterije, sudije Velimir Netković, Emil Đorđević, Laslo Torma i Dragan Bunardžić;
     
      7. 27. april RITIŠEVO dve baterije, sudije Laslo Torma, Emil Đorđević, Stevan Đurin i Đura Munćan.

      Stručna komisija je donela odluku da se baterije formiraju po potrebi (jedan vodič sa 2 psa, prevoz itd.), a da se sudije i teren izvlači radi regularnosti suđenja.

      Takođe je dogovoreno da se na svakom uzgojnom ispitu, ako ima pasa koji nisu ocenjeni u eksterijeru a stariji su od 12 meseci, održi uzgojna smotra i ocene psi radi uvođenja u uzgojne knjige. Na smotri će suditi sve sudije sa ispita zajedno, sa tim da glavni sudija bude najstariji među njima. U drugoj polovini godine će se organizovati posebno uzgojne smotre po potrebi, najmanje jedna Klubska.

      Stručna komisija je takođe raspravljala i o predlogu M. Jojića sa sastanka UO da se i ove godine mogu izvesti na uzojne ispite stariji psi – seniori (do 4 godine), o čemu će odlučiti Skupština i dopunila predlog, da, ukoliko se usvoji Jojićev predlog, organizuje jedan prolećni uzgojni ispit za sve starije pse zbog nemogućnosti da se na svakom ispitu formiraju posebne baterije zbog 2-3 psa. Taj ispit bi se održao 31.03. 2013. u Čelarevu.
     
     
     
           
     

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !