Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OBAVEŠTENJE O INTERNACIONALNOM JESENJEM UZGOJNOM ISPITU U SRBIJI U OKTOBRU 2019.         

Poštovani članovi  DD-WV e.V.,

     Obaveštavamo Vas da će SE od 23. do 26. oktobra 2019. godine odrzati  Internacionalni jesenji uzgojni ispit ( HZP)  u organizaciji Svetskog saveza za oštrodlake nemce DDWV e.V. u zemlji našE članice -  SRBIJI.

     Srbija je prikazala odlične terene  sa dovoljno divljači i vodene površine koje odgovaraju uslovima ispitivanja na HZP-u. O detaljima ove manifestacije se zainteresovani vodiči kao i vlasnici pasa, naše clanice DD-WV-a, mogu  blagovremeno informisati u Klubovima  svojih zemalja.
Da bismo mogli što pre pokrenuti organizaciju i uspešno pripremiti za jednu ovakvu manifestaciju, želeo bih da zamolim vodiče kao i vlasnike pasa da se posle završene sezone prolećnih uzgojnih ispita (VJP) u proleće 2019.  izjasne, to jest prijave u svojim Klubovima koji su članice DDWV e.V.-a za ovaj HZP.

USLOVI PRIJAVE:
1.Roditelji bez uzgojnih mana – deformacija kukova i zglobova ( HD + OCD bez oboljenja ).
2.Položen prolećni uzgojni ispit sa najmanje 65 VJP poena.
3.Discipline trag, nos i pretrazivanje najmanje vrlo dobra ocena.
4.Bez deformacija kukova i laktova (snimak HD + OCD bez oboljenja)
5.HN (Potvrda o oštrini).
6.Ocena forme/dlake najmanje dobar / dobar.

Krajnji rok za prijavu je do 15. jula 2019. godine.
Detaljne informacije o sudijama, lokacijama i rasporedu ispita će biti na vreme objavljeni i dostavljeni članicama DDWv e.V.

         Srpski Deutsch Drahthaar Klub je započeo pripreme na organizaciji ovog ispita. Konačan plan će biti objavljen posle jesenjeg uzgojnog ispita u Požarevcu 13. i 14.10. 2018. gde će suditi nemačke sudije koji će obaviti inspekcije terena i kada će se obaviti konačni dogovori. Po planu, domaćin ovog ispita je regionalna grupa BRANIČEVO Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, u organizaciju ispita je uključen ceo Klub, kao i Svetski savez oštrodlakih nemaca. Doći će samo 45 njihovih sudija. Troškove ispita snosi DDWV. Centar ispita će biti Veliko Gradište, tačnije Srebrno jezero gde postoje potrebni smeštajni, kongresni i ostali kapaciteti potrebni ovakvoj manifestaciji. Tereni za rad u polju bi bili u Požarevcu (4 baterije), Velikom Gradištu (2 baterije) i Saraorcima (3 baterije). Tereni za vodu bi bili u Požarevcu (2 terena) i Maloj Krsni (2 terena).

U sredu 23.10. 2019. bi se odvijao prijem i smeštaj učesnika na Srebrnom Jezeru. U četvrtak 24.10. 2019. bi pola pasa radilo vodu, a pola polje. U petak 25.10. 2019. obrnuto (koji su radili vodu rade polje i obrnuto). U subotu 26.10. 2019. bi se održala uzgojna smotra – ocenjivanje eksterijera u parku u Velikom Gradištu, uveče završna manifestacija. U nedelju odlazak učesnika. Ovo je preliminarni – okvirni plan.

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA 09.06. 2018. U HRASTOVAČI  

        
  Dana 09.06. 2018. je održan sastanak upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u Hrastovači. Sastanku su prisustvovali Dragan Bunardžić, Predrag Marković Mapac, Nenad Stojanović, Marko Nikolić, Emil Đorđević, Dejan Nedeljković, Velimir Netković, Torma Laslo (članovi UO), Stevan Đurin, Goran Gojković, Ivica Miladinović, Slađan Ilić, Dejan Živadinović, Miloje Gajić i  Aleksandar Gajić. Od članova UO nisu prisustvovali Vladica Andrić, Jovo Risović i Aleksandar Malevski.
Sastanak je održan po sledećem
              
                       DNEVNOM REDU:

1.    Razmatranje i usvajanje izveštaja o prolećnim aktivnostima Kluba,
2.    Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja;
3.    Dogovor oko jesenjih manifestacija Kluba;
4.    Dogovor oko organizovanja HZP-a sa nemačkim sudijama na jesen 2018.;
5.    Izbor organizacionog odbora za Internacionalni HZP u jesen 2019. i
6.    Razno

Po prvoj tački dnevnog reda je Torma Laslo podneo izveštaj o radu Kluba u proleće 2018:         Sezonu smo počeli učešćem na Beogradskom CACIBU. Nažalost prijavljena su samo 8 naših pasa, nikako ne uspevamo da nađemo uspešnu formulu saradnje na planu izložbi sa KSS-om. Možda je dobar predlog da svakog proleća održimo na Beogradsko CACIB-u našu, Klupsku specijalku, sa nemačkim sudijom koga mi predložimo i da proglasimo najlepšu ženku i mužjaka specijalke sa nagradama kao podsticajem. Očigledno je da nemamo načina i snage da na CACIB-u organizujemo uzgojnu smotru i da ocenjujemo po našem, tj. nemačkom sistemu.
 24.03. 2018. je održana redovna izborna skupština Kluba u LIPAMA kod Smedereva na kome su izabrani organi upravljanja za period od naredne četiri godine, podnešeni izveštaji za 2017. i usvojen plan rada za 2018. godinu. 2017. je ocenjena kao jedna od najuspešnijih godina u radu Kluba.
11.03. 2018. u Lipama su održani sastanci upravnog odbora, stručne komisije i sudija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Na sastanku su konstituisani organi upravljanja izabrani na skupštini Kluba, usvojen plan rada za 2018., određene sudije za prolećne manifestacije u 2018., osnovana je i primljena u Klub nova regionalna grupa „Centralna Srbija“ i razgovarano je o smernicama za suđenje na prolećnim ispitima.
U proleće 2018. godine su održana 10 prolećna uzgojna ispita (VJP), ako ispit od tri dana u Brestaču računamo kao jedan ispit (u suprotnom, ako računamo svaki dan, to su 13 ispita).
Prvi prolećni ispit je održan 31.03. 208. u Velikom Gaju u oraganizacije regionalne grupa „Južni Banat“. Na ispitu je učestvovalo 5 pasa, svi su položili ispit. Dlakave divljači je bilo sasvim dovoljno, pernate zadovoljavajuće. Psu su dobili visoke ocene, maximalan broj bodova 75, minimalan 67, prosečna ocena veoma dobrih 71 boda. Na ispitu su sudili Dragan Bunardžić i Velimir Mastilović.
01.04. 2018. su održana dva prolećna uzgojna ispita. Prvi je održan u Starom Žedniku u organizaciji regionalne grupe „Južna Bačka“. Organizacija ispita je imala propusta. Na ispitu su učestvovala četiri psa rase oštrodlaki nemac i svi su položili ispit. Brojnost i dlakave i pernate divljači na ispitu je bila zadovoljavajuća, teren je bio vlažan sa veoma jakim vetrom te su i rezultati nešto slabiji. Maximalan broj bodova 71, minimalan 39, prosečan 55 bodova. Sudili su sudije Siniša Vukanović i Zvonko Lužajić.
Istog dana je održan prolećni uzgojni ispit u Krčedinu u organizaciji regionalne „Beograd“. Dan je bio vlažan kišan (kao u Žedniku), sa jakim vetrom, temperatura 6-14 stepeni, brojnost dlakave divljači zadovoljavajuća, pernate nedovoljna. Privedena su 4 psa rase oštrodlaki nemac, svi su položili ispit. Najveća ocena 66, najmanja 52, prosečna 57,5 bodova. Sudili su sudije Velimir Mastilović i Nenad Stojanović.
07.04. 2018. je održan VJP u Banatskom Velikom Selu u oraganizaciji regionalne grupa „Južna Bačka“. Prijavljena su 5 pasa, ocenjena 4 jer je kuja Trnova VII Beba imala dva mikročipa sa leve strane vrata i nije ispitana. Sva 4 psa su položila ispit. Najveća ocena 72, najmanja 55, prosečna 65,7 bodova. Dlakave divljači sasvim dovoljno, pernate zadovoljavajuće. Sudili su sudije Miloje Gajić i Velimir Mastilović.
14.04. 2014. je održan VJP u Uzdinu u organizaciji regionalne grupe „Potamišje“. Ispitana su 4 psa, svi su položili. Maximalna ocena 69, minimalna 41, srednja 55,5 bodova. Zeca je bilo toliko da su psi jedva ocenjeni, ali fazana nedovoljno, već je bilo pretoplo (zbor je zakazan kasno), psi nisu imali prilike da pokažu bolji rad. Vodiči nisu zadovoljni rezultatima, ponovilo se isto kao prošle godine i u organizaciji se nešto mora menjati. Mi smo pre početka sezone na sastanku rekli da oni koji sumnjaju da nemaju fazana treba da obezbede fazane iz veštačkog uzgoja, ali to nije urađeno. Sudili su sudije Predrag Marković Mapac i Torma Laslo.
Istog dana je održan prolećni uzgojni ispit u Saraorcima u organizacije nove regionalne grupe „Centralna Srbija“. Ispitana su 5 pasa, svi su položili ispit. I dlakave i pernate divljači je bilo sasvim dovoljno da se psi ocene, „tereni odlični, dosta divljači, dobra organizacija“ zapis sudija iz zapisnika. Najbolja ocena 68, najslabija 60, prosečna 64,5 bodova. Sudili su Emil Đorđević i Stevan Đurin.
15.04. 2018., sutradan, je održan VJP u Vrbasu, u organizaciji regionalne grupe „Šabac“. Ispitana su 5 pasa, svi su položili. Ovde se organizacija razlikovala od one u Uzdinu i urađena veoma odgovorno: učesnici su se skupili već u 5,30 časova, do 7 časova su svi psi ocenjeni na stajanju na prirodnog fazana, a imali su u kavezu i rezervne fazane ko je želeo popravku. U 10 časova je sve bilo gotovo. Vođa ispita je znao na svakoj parceli koliko zeca sedi i svi psi su imali prilike da pokažu svoje sposobnosti. Odlično, za svaku pohvalu! Ovakvo stanje na terenu i organizacija se odrazila i na ocene. Maximalna ocena 75, minimalna 64, prosečna 69,5 bodova. Sudili su Miodrag Jojić i Torma Laslo.
Istog dana je održan i ispit u Velikom Gaju u organizaciji regionalne grupe „Južni Banat“. Ispitano je 5 pasa, svi su položili. Divljači, i dlakave i pernate sasvim dovoljno. Ovov lovište je bogato divljači. Maximalna ocena 72, minimalna 60, prosečna 66,5. Sudili su Dragan Bunardžić i Nenad Stojanović.
Od 20. do 21. 04. 2018. je u Brestaču održan međunarodni prolećni uzgojni ispit u saradnji našeg Kluba i Svetskog saveza oštrodlakih nemaca – Deutsch Drahthaar Welt-Verbanda. U tri dana je ispitana su 21 pasa rase oštrodlaki nemac. Svi psi su položili ispit, što je dokaz kvaliteta. Domaćin ispita i organizator je bila regionalna grupa Šabac na čelu sa Vladicom Andrićem, podpredsednikom Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba  zaduženog za saradnju sa matičnim klubom i svetskim savezom. Takođe moramo pohvaliti Sofiju Cvetuljski i izražavamo zahvalnost za njen trud i agilnost pri organizovanju i izvođenju ispita.
Prvi dan su ispitana 3 psa, jedan iz Bugarske, jedan iz Grčke i jedan iz Srbiije (Kuddel vom Bersteisee Mladena Markova), drugog dana je ispitano 10 pasa i trećeg 8. Divljači je bilo u izobilju, tako damo pohvaljeni od strane nemaca i za organizaciju i za terene i za divljač. Sudili su sudije iz Nemačke Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Wilfried Steffens  na čelu sa generalnim menadžerom DDWV-a Ulrichom Augsteinom, kao i naše sudije koje su stekle zvanje sudije za rad po nemačkom sistemu Nemanja Bogdanović, Dragan Bunardžić i Predrag Marković Mapac. Maximalan broj bodova 76 (3 psa po 76 bodova 1 pas 75 bodova i 6 pasa 74 boda!), minimalna 59, prosečna ocena 71 bod. Čak je 17 pasa od 21 dobilo 70 i više bodova, što je više nego odličan rezultat.
Poslednji prolećni uzgojni ispit u 2018. je održan 28.04. 2018. u Saraorcima u organizaciji regionalne grupe „Centralna Srbija“. Vegetacija je već bila previsoka, ali je određen broj pasa ostao neocenjen i održali smo taj ispit da bi oni bili ocenjeni. Na ispit je prijavljeno 14 pasa koji su ispitani u tri baterije. 12 je položilo ispit, jedna kuja nije jer je odustala i jedan mužjak jer nije markirao. Divljači i dlakave i pernate je bilo sasvim dovoljno, iako je teško bilo zaraditi visok broj bodova u tako visokoj i bujnoj vegetaciji – teškim uslovima za rad. Maximalan broj bodova 71, minimalan 45, srednja ocena 62 boda. Sudili su Miodrag Jojić i Torma Laslo (I baterija), Nenad Stojanović i Goran šestić (II baterija) i Siniša Vukanović i Predrag Marković Mapac (III baterija).
2018. smo imali 10 (13) prolećnih uzgojnih ispita, kao i u 2017. Izgleda da je ovog momenta, sa ovim članstvom to limit. Na prolećnim uzgojnim ispitima su učestvovala ukupno 71 psa, 7 manje nego u 2017., ali je to odličan rezultat. Prosečna ocene u proleće je 64 bodova. Bolji pregled rezultata možete videti u sledećoj tabeli.

PREGLEDNA TABELA PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA
ZA PERIOD 2010.-2018.

GODINA
BROJ PASA KOJI SU UČESTVOVALI na PUI
Broj pasa koji nisu položili ispit
UKUPNO ISPITA U GODINI
PROSEČNA OCENA
Oštrodlaki nemci
Druge rase
2010.
25
-
5
3
55,65
2011.
31
3
5
4
57,91
2012.
78
-
5
6
58,00
2013.
67
3

7
58,50
2014,
71
3
2
7
61,12
2015.
71
1
-
11
61,65
2016.
55
7
1
9
65,03
2017.
78
4
2
10
63,50
2018.
71
-
2
10
64,00
UKUPNO:
547
21
22
67
60,60

Na prolećnim ispitima u 2018. je sudilo 17 sudija: nemačke sudije Thorsten Reck, Wilfried Steffens i Ulrich Augstein 3 puta, Andreas Paul Aszyk 2 puta, Dragan Bunardžić 4 puta, Torma Laslo 3 puta, Velimir Mastilović  3 puta, Nenad Stojanović 3 puta, Miodrag Jojić 2 puta, Predrag Marković Mapac 2 puta, Zvonko Lužajić, Miloje Gajić, Emil Đorđević, Stevan Đurin, Siniša Vukanović i Goran Šestić jednom.
         Nastavili smo dobru saradnju sa KSS-om na obostrano zadovoljstvo. U razgovoru sa generalnim sekretarom Mahmudom Al Dagistanijem smo saznali da imamo podršku saveza i da su veliki deo „vesti“ koje su širili naši opnenti iz „novog“ kluba čista izmišljotina i laž. KSS i gospodin Mahmud Al Dagistani je stao na našu stranu u sukobu sa Goranom Kuzmanovićem, iako nikom, a posebnom KSS-u ne odgovaraju ovakvi sukobi. No to ćemo rešavati kada se strasti smire. Sve ima svoje dobre i loše stane, iz ovog sukoba smo došli do saznanja i mogućnosti da se možemo registrovati kao pravno lice i imati svoj žiro račun, no to zahteva dosta rada (menjanja svih dokumenata koja su sazrela za doradu) i čeka nas u sledećoj godini. Ostajemo kao uvek sardnici KSS-a i pridržavaćemo se odredaba Pravilnika o stručnom radu i svih akata KSS-a.
         Prošle, a posebno ove godine, smo doživeli potpuno priznanje i satisfakciju od strane VDD-a i DDWV-a, posebno posle prolećnog uzgojnog ispita u Brestaču. Nemačke sudije i agilni Ulrich Augstein su nam podelili niz pohvala koje nisu samo kurtoazne i najpovoljnije izrazili o nama u izveštajima DDWV-u i u matičnom klubu. Citiram samo neke od njih „Top Reviere und sehr gut Hunde“ Wilfrieda Steffensa, dok je Ulrich Augstein napisao da smo imali „Odlične terene i dobro pripremljen i organizaovan ispit.“
Dolaze na jesen na HZP 13. i 14.10. 2018.) koji će ponovo biti pod pokroviteljstvom DDWV-a, dolaze sledećeg proleća na VJP (13.14. i 15.03. 2019.) koji ćemo opet zajedno organizovati naš Klub i Svetski savez, čak su obećali da će dovesti i pse iz Nemačke da možemo da uporedimo njihove i naše pse na našim terenima, i kao kruna svega na sastanku Svetskog saveza nam je dodeljena organizacija Međunarodnog HZP (23.-26-10. 2019.) pod patronatom DDWV-a, sa njihovim troškovima, na kojima će biti do 100 pasa iz 20-ak država, mali Hegewald kako reče Nemanja Bogdanović.
         Za vreme VJP a u Brestaču smo održali niz razgovora sa generalnim menadžerom Svetskg saveza za oštrodlake nemce i ostalim cenjenim sudijama i obostrano se informisali o tekućoj problematici i u našem Klubu i u Svetskom savezu. Ima određenih novina, pravilnike i formulare tu i tamo trebamo prilagođavati, ali smo punopravni članovi DDWVa-a o čemu svedoči i pisana potvrda koju nam je svečano uručio gospodin Ulrich Augstein.
Velika je stvar ovo poverenje jer mora da znamo da se DDWV naglo širi, ima puno članica koje su brojčano počlanovima i materijalno jači od nas, ali smo mi svojim radom kroz dve decenije dokazali našu privrženost nemačkom sistemu uzgoja koji se ceni i da pripadamo Svetskom savezu.
         Naravno mi moramo i dalje da nastavimo u započetom pravcu, nismo još završili posao, da napredujemi i se dokazujemo i da svoj rad i ponašanje uskladimo sa pravilima koji vladaju u DDWV-u i u Klubovima, kao Klub i pojedinci - naši članovi, njenim članicama.
I tu stiže prva gorka pilula: traži se od nas, da kao Klub, zauzmemo stav u odnosu na Emila Đorđevića, našeg Klupskog vođu uzgoja, u vezi incidenta u austrijskom Klubu, a na zahtev predsedništva DDWV-a. Materijal ste dobili i Vi, upravni odbor, mora da odluči o tome. Nadajmo se da će odluka biti u interesu Kluba.      

Izveštaj o radu je usvojen, zatim se prešlo na diskusiju o Emilu Đorđeviću, tj zahtevu Svetskog saveza za njegov opoziv sa mesta vođe uzgoja zbog prijave legla koje je oštenjeno u Austriji od strane kuje koju je prodao Emil Đorđević Rebecci Heibl i kojoj je u austrijskom DD Klubu zabranjeno parenje, a prijavljeno od strane Emila Đorđevića u Srbiji.
Emil Đorđević je dugo iznosio svoju odbranu, razvila se burna i duga diskusija i odlučeno je da Emil Đorđević do daljneg ne vrši funkciju klupskog vođe uzgoja – da zamrzne funkciju dok se ne završi proces i dokaže krivica ili negira optužba dokazima.

Po drugoj tački dnevnog reda Dragan Bunardžić je izneo da trenutno naš Klub ima 117 članova i podneo detaljan finsijski izveštaj od januara ove godine do 1. juna 2018. Ukupni prihodi su 540.922,62 dinara, a ukupni rashodi 418.044,44 dinara.Izveštaj je prodiskutovan, istaknuto da je naš budžet značajno smanjio prolećni uzgojni ispit, tj. avionska karta za nemačke sudije sa doplatom, te da ostatak prihoda nad rashodom kojim momentalno raspolaže Klub iznosi  122.878,18 dinara, a čekaju nas još zadaci koji će imati ozbiljan rashod: jesenja sezona, posebno jesenji uzgojni ispit (HZP) sa nemačkim sudijama i štampanje biltena za dve godine (prošle nije urađen).
Po trećoj tački je napravljen konačan raspored manifestacija za jesen 2018. sa sudijama koji će suditi. Regionalna grupa Potamišje je otkazala HZP i uzgojnu smotru zbog malog interesovanja, na njeno mesto sa HZP je uskočila grupa Centralna Srbija, grupa Južna Bačka je tražila regionalnu uzgojnu smotru i ispit za sigurnog aportera, te plan za jesen je sledeći:

Jesenji uzgojni ispiti (HZP) će se raditi bez traga zeca.

1.    15.09. 2018. Ispit na vodi u Velikom Gradištu, organizator regionalna grupa Braničevo, sudije Dragan Bunardžić, Emil Đorđević, Dejan Živadinović


2.    30.09. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Šabac, sudije Torma Laslo, Velimir Netković

3.    06.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Saraorci, sudije Predrag Marković Mapac, Miloje Gajić

4.     20.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Kovin, sudije Dragan Bunardžić, Nenad Stojanović, Zvonko Lužajić i Miodrag Jojić

5.     13. i 14.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Požarevac (u saradnji sa Svetskim savezom oštrodlakih nemaca) sa nemačkim sudijama, imena sudija će biti objavljena naknadno)

6.    27.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) u Krčedinu, organizator regionalna grupa Beograd, sudije Dragan Bunardžić i Predrag Marković Mapac,

7.    17.11. 2018. Ispit za sigurnog aportera i uzgojna smotra u Crvenki (reg. grupa Južna Bačka), sudije Velimir Netković, Emil Đorđević i Siniša Vukanović,

8.     01.12. 2018. ispit divlje svinje u otvorenom lovištu Uzdin, sudije Predrag Marković Mapac i Dejan Živadinović.

Po četvrtoj tački dnevnog reda je UO upoznat da je predsedništvo Svetskog saveza oštrodlakih nemaca na svojoj sednici u maju 2018. dodelilo našem Klubu organizaciju Internacionalnog jesenjeg uzgojnog ispita – HZP -  od 23. do 26. 10. 2019. godine.
Informacija o tom ispitu je već objavljena na internetu i prosleđena klubovima, dat je i krajnji rok za prijavu. Grubo se računa da će na ispitu nastupiti oko 80 vodiča sa psima iz 20 država članica DDWV-a. Doći će da sude 45 sudija iz Nemačke. Već iz ovih podataka se vidi da je organizacija ove manifestacije složena i predstavlja ozbiljan zadatak, te naš Klub već danas kreće sa pripremama.
Regionalna grupa Braničevo se prihvatila da bude domaćin ove manifestacije, iako će u organizaciji učestvovati ceo naš Klub. Njihov predlog je da centar ispita bude u Velikom Gradištu – Srebrnom jezeru gde postoje hotelski kapaciteti za smeštaj gostiju, zatim kongresne sale na kojima se mogu održati sastanci i podele rezultati, kao i zelene površine na koje gosti – vodiči mogu pustiti svoje pse.
Srebrno jezero sa okolinom kao turistička destinacija omogućava organizovanje dodatnih programa za članove porodica vodiča, decu, itd. Takođe je veoma bitno za efikasno izvođenje ispita da su na nekoliko desetina kilometara od Srebrnog Jezera tereni bogati divljači i tereni za vodu: u Požarevcu, Gradištu, Maloj Krsni….
Planira se da se u sredu 23.10. gosti prijave i smeste, uveče održi sastanak, u četvrtak 24.10.  pola pasa radi polje, pola vodu, u petak 25.10. obrnuta (druga polovina radi vodu i polje), a u subotu 26.10. da se održi uzgojna smotra – ocenjivanje psa u eksterijeru u gradskom parku u Velikom Gradištu, a posle toga svečano proglašenje rezultata i zatvaranje manifestacije. U nedelju je odlazak gostiju.
Izneto je da će troškove snositi svetski savez oštrodlakih nemaca. O visini i načinu uplate kotizacije će zainteresovani biti obavešteni na vreme.
Predlaže se da tereni za ispitivanje pasa u polju budu za 4 baterije u Požarevcu, 3 baterije u Maloj Krsni i 2 baterije u Velikom Gradištu, tereni za vodu u Požarevcu i Maloj Krsni (po 2 terena). Terene za vodu treba na vreme urediti (proseke, prilaze, obeležja – table, zastavice).
Potrebno je odrediti veterinarsku službu – dežurnu veterinarsku ambulantu, dežurni dom zdravlja, obavestiti sve relevantne organe (MUP, inspekciju), zatim obezbediti barem 4 tumača koji vladaju nemačkim jezikom. Za pucače naći odgovorne ljude i obezbediti im prsluke.
Od divljači već sada treba obezbediti – naručiti stotonak živih pataka (videti sa Urbanom) i dovoljno kunića za vlečku (videti sa Borom Stojanovićem).
Od tehnike treba obezbediti kompkutere i štampače i ljude koji će raditi na njima, ozvučenje, tablu za rezultate, video bim, zastave svih učesnika, KSS-a, našu zastavu, himne učesnika, razne table za obaveštenja na tri jezika. Zatim treba obezbediti fotografa ili dva koji će snimati ispit i na kraju pripremiti prezente sudijama i organizatorima i nagrade vodičima.
Ljude koji rade u organizaciji treba obući u prepoznatljive prsluke.
Takođe bi bilo dobro obezbediti orkestar lovačkih rogova za otvaranja i proglašenja rezultata.
To bi zasada bilo sve. Vremena ima, ali treba već sada početi sa pripremama. Dogovoreno je da se organizacioni komitet (tačka 5 ovog dnevnog reda) ne bira sada, već posle jesenjeg uzgojnog ispita ove jeseni, kada predstavnici DDWV-a budu izvršili inspekcije terena, Srebnog Jezera i budu dogovoreni detalji oko HZP na jesen 2019.
Pošto je pala ozbiljna kiša koja je remetila sastanak i ljudi bili pomalo zamoreni iscrpljujućom diskusijom oko Emila pod tačkom razno nije raspravljano.