Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U VELIKOM GAJU 31.03. 2018.

Učesnici ispita 
        Ispit je organizovao Srpski Klub oštrodlakih pasa - SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR KLUB – REGIONALNA GRUPA „JUŽNI BANAT“ u saradnji sa lovačkim udruženjem „BRZAVA“ iz  Plandišta. Ispit se odvijao na terenima lovačke sekcije u Velikom Gaju. Ispit je počeo u  7,30 sati, a završio se u  13,30 sati. 

Na ispitu su sudili sudije: 

1. Dragan Bunardžić iz Arilja i
2. Velimir Mastilović iz Gajdobre.    
                                                                                 
            Vođa ispita je bio Mirko Glamočlija iz Plandišta. Na ispit je prijavljeno i privedeno 5 pasa rase oštrodlaki nemac.  Ispit su položili svih 5  pasa. 

Sledeći psi su položili ispit sa brojem osvojenih bodova: 

Rangiranje
Ime psa
Broj rodovnika JR
V L A S N I K
Postignut broj bodova
1.
Nalla Guerrieri del Vesuvio
702767
Svetislav Kokotović, Beograd
75
2.
Ajron sa Siriusa
89919
Zlatko Đuričić
73
3.
Beta
703334
Stevan Đurin, Ban. Brestovac
72
4.
Zita Livadičanska
702636
Aleksandar Nikić
68
5.
Baily
89966
Boban Stajković
67

Vremenske prilike na ispitu: Promenljivo (sunce i oblaci), temperatura 14 do 20° C.
Stanje zemljišta: suvo
Kulture na terenu ispita: Pšenica i oranje.

Količina divljači: dlakave sasvim dovoljno;
                          pernate zadovoljavajuće.
Odvijanje ispita bez problema.

Zbirni ocenski list sa ocenama po disciplinama možete videti klikom na ovaj link.

Datum i mesto pisanja izveštaja 
31.03. 2018. VELIKI GAJ

ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 24.03. 2018.      
Dana 24.03. 2018. je u LIPAMA kod Smedereva odžana izborna skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba sa sledećim dnevnim redom:

1.Izbor radnog predsedništva Skupštine, izbor zapisničara i 2 overača zapisnika (sve se snima) od 3 člana i usvajanje dnevnog reda;

2.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Kluba u 2107. godini, razmatranje i usvajanje izveštaja stručne komisije za 2017. godinu, razmatranje i usvajanje izveštaja nadzorne komisije i razmatranje i usvajanje izveštaja disciplinske komisije za 2017. godinu;

3.Izbor verifikacione i glasačke komisije od 3 člana, verifikacija delegata upoznavanje Skupštine sa predlozima regionalnih grupa – evidentiranim kandidatima i glasanje (izbor) za predsednika, 2 podpredsednika, sekretara Kluba, klupskog vođe uzgoja, blagajnika Kluba, nadzorne komisije, disciplinske komisije, verifikovanje upravnog odbora (na osnovu izbora predsednika regionalnih grupa koji su birani na skupštinama grupa), verifikovanja stručne komisije (na osnovu izbora regionalnih vođe uzgoja  regionalnih grupa koji su birani na skupštinama grupa) na osnovu predloga kandidata koji su dati od strane regionalnih grupa i koji su evidentirani na UO 17.02. 2018.za naredni period od četiri godine;

4.Usvajanje plana rada za 2018. godinu i

5.Razno

Na skupštini su bili prisutni od strane regionalnih grupa delegirani sledeći delegati:

1.    Goran Šestić
2.    Bojan Vukadinović (Zapadna Srbija)
3.    Nikola Simić
4.    Miloje Gajić
5.    Slađan Ilić (Braničevo)
6.    Nemanja Bogdanović
7.    Srđan Stamenović (Šabac)
8.    Ivica Miladinović
9.    Stevan Đurin
10. Dejan Nedeljković (Južni Banat)
11. Bečei Šanji
12. Marjan Radu (Potamišje)
13. Petar Sklad
14. Nemanja Vučić
15. Dr. Nemanja Ivanović
16. Velimir Mastilović (Južna Bačka)
17. Goran Gojković
18. Slavoljub Veljović
19.  Vladimir Popović (Beograd),

kao i delegati po statutu

20.Dragan Bunardžić, predsednik Kluba
21.Vladica Andrić, podpredsednik
22.Marković Predrag, podpredsednik
23.Aleksandar Malevski, sekretar
24.Torma Laslo, vođa uzgoja
     25. Miroslav Trebinac predstavnik regionalne grupe Zapadna Srbija i blagajnik,
     26.Zoran Vasić predstavnik regionalne grupe Šabac,
     27.Siniša Vukanović predstavnik regionalne grupe Južna Bačka,
     28.Jovo Risović predstavnik regionalne grupe Južni Banat,
     29.Marko Nikolić predstavnik regionalne grupe Beograd,
     30.Velimir Netković  predstavnik regionalne grupe Potamišje.

Torma Laslo podnosi izveštaj

Po 1. tački je u radno predsedništvo izabran Dragan Bunardžić, Torma Laslo i Aleksandar Malevski. Pošto se skupština snima nije biran zapisničar i doneta je odluka da se na sledeć,em sastanku usvoji zapisnik.

Po 2. tački su usvojeni izveštaji o radu za 2017. godinu, izveštaj stručne komisije, disciplinske komisije (nije imala predmeta u 2017.) i izveštaj nadzorne komisije. Izveštaji su pre skupštine bili objavljeni i dostavljeni kandidatima.

Po trećoj tački je izabrana glasačka komisija (ujedno i verifikaciona) od 3 člana: Nenad Stojanović, Slađan Ilić i Nemanja Vučić.
Pošto su verifikovali prisutne kandidate pročitali su predložene i od strane regionalnih grupa evidentirane kandidate za funkcije u Klubu. Pošto su se neki kandidati povukli, neki odabrali funkciju na koju će biti birani (bili su evidentirani za dve funkcije) konačna lista predloženih kandidata je bila:

Na osnovu predloga koji su potekli sa izbornih skupština grupa evidentiramo sledeće članove za funkcije u organima upravljanja za koje će skupština da glasa:

1.Za predsednika Kluba je predložen Torma Laslo (Dragan Bunardžić je odabrao da sekandiduje za sekretara)
2.Za 1. podpredsednika Kluba Vladica Andrić (Siniša Vukanović odustao u korist Vladice)
3.Za 2. podpredsednika Kluba Mirko Glamočlija (Vladica Andrić ostao kandidat za 1. podpredsednika a Predrag Marković je odustao od kandidature).
4.Za sekretara Kluba Dragan Bunardžić ( Aleksandar Malevski i Teodora Ćorković povukli kandidature)
5.Za Klupskog vođu uzgoja su predloženi Stevan Đurin i Emil Đorđević, Stevan Đurin je odustao u korist Emila Đorđevića
6.Za blagajnika Miroslav Trebinjac
7.Za nadzorni odbor su predloženi Nenad Stojanović, Nemanja Vučić, Jožef Rozgonji.
8.Za disciplinsku komisiju su predloženi Dejan Nedeljković Dr. Nemanja Ivanović, Dragan Đurđević, Branislav Nedeljković i Slađan Ilić (Zoran Vasić je odustao).


KANDIDATI ZA ČLANOVE NOVOG UPRAVNOG ODBORA (PREDSEDNICI REGIONALNIH GRUPA IZABRANI NA SKUPŠTIMAMA REGIONALNIH GRUPA, oni su izabrani po statutu, skupština samo verifikuje):

1.Nenad Stojanović (Zapadna Srbija),
2.Predrag Marković Mapac (Braničevo),
3.Vladica Andrić (Šabac),
4.Jovo Risović, Južni Banat,
6.Velimir Netković, Potamišje,
7.Aleksandar Malevski, Južna Bačka,
8.Marko Nikolić, Beograd

KANDIDATI ZA ČLANOVE NOVE STRUČNE KOMISIJE (REGIONALNE VOĐE UZGOJA BIRANE NA SKUPŠTINAMA REGIONALNIH GRUPA):

1.Miroslav Trebinjac, Zapadna Srbija,
2.Miloje Gajič, Braničevo,
3.Nemanja Bogdanović, Šabac,
4.Stevan Đurin, Južni Banat,
5.Bečei Šanji, Potamišje,
6.Petar Sklad, Južna Bačka i
7.Goran Gojković, Beograd.

Posle duge diskusije, konfrontacije mišljenja i raznih predloga o glasanju, a na predlog izborne komisije sa obzirom da su za sve funkcije na kraju evidentirani po broju samo potrebni kandidati (jedan kandidat za jednu funkciju) konačno je odlučeno da glasanje bude javno za kompletnu listu.
Za predloženu listu je glasalo 18 delegata, 2 protiv i 10  uzdržanih, te je izborna komisija objavila da su većinom izabrani:


1.Za predsednika Torma Laslo,
2.Za 1. podpredsednika Kluba Vladica Andrić,
3.Za 2. podpredsednika Kluba Mirko Glamočlija,
4.Za sekretara Kluba Dragan Bunardžić,
5.Za Klupskog vođu uzgoja Emil Đorđević,
6.Za blagajnika Miroslav Trebinjac
7.Za nadzorni odbor Nenad Stojanović (predsednik), Nemanja Vučić, Jožef Rozgonji,
8.Za disciplinsku komisiju Dejan Nedeljković (predsednik), Dr. Nemanja Ivanović, Dragan Đurđević, Branislav Nedeljković i Slađan Ilić.

Kandidati za upravni odbor i stručnu komisiju su verifikovani, te je novi upravni odbor u sastavu:


1.Predsednik Kluba Torma Laslo,
2.1. podpredsednik Kluba Vladica Andrić,
3.2. podpredsednik Kluba Mirko Glamočlija,
4.Sekretara Kluba Dragan Bunardžić,
5.Klupski vođa uzgoja Emil Đorđević,
6.Blagajnik Miroslav Trebinjac,
         7.Nenad Stojanović, Zapadna Srbija,
8.Predrag Marković Mapac Braničevo,
9.Jovo Risović, Južni Banat,
10.Velimir Netković, Potamišje,
11.Aleksandar Malevski, Južna Bačka,
12.Marko Nikolić, Beograd

Kao i nova stručna komisija u sastavu:


1.Emil Đorđević klubski vođa uzgoja
2.Torma Laslo, predsednik kluba,
3.Miroslav Trebinjac, regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija,
4.Miloje Gajič, regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo,
5.Nemanja Bogdanović, regionalni vođa uzgoja grupe Šabac,
6.Stevan Đurin, regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat,
7.Bečei Šanji, regionalni vođa uzgoja grupe Potamišje,
8.Petar Sklad, regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka i
9.Goran Gojković, regionalni vođa uzgoja grupe Beograd.

Po 4. tački je Torma izneo ukratko plan rada za 2018. pošto je vreme već odmaklo i pažnja delegata popustila. Detaljnije će se o planu za naredni period diskutovati na UO sledeće nedelje.

Pod tačkom razno Goran Šestić je predložio da se ponovo organizuju utakmice za oštrodlake nemce.
Stevan Đurin je izneo da u uzgojni pravilnik treba uneti određene izmene u vezi dozvole za uzgoj.
Ivica Miladinović je izneo da žele da osnuju novu grupu i pitao koji uslovi treba da se ispune Torma je odgovorio (potpisi 10 novih članova, molba UO koji o tome odlučuje).
Aleksandar Malevski je predložio da se menja statut - sistem izbora delegata (drugi delegat na 16-og člana, ne na 11.).
Torma je odgovorio da su se stekli uslovi i postoji potreba za menjanjem klupskih akata (statuta, uzgojnog pravilnika, disciplinskog pravilnika), puno toga se promenulo, ponešto nije izdržalo probu vremena, puno toga treba uneti što na početku našeg rada nije bilo važno, ili nije tako izgledalo, ali ne treba prenagliti, sakupićemo predloge, promisliti i pri kraju mandata ove uprave doneti nove akte koji odgovaraju sadašnjoj situaciji i nivou rada u Klubu.
         Nemanja Vučić je izneo da u statutu treba precizirati izbornu proceduru, tj. da je izabran kandidat samo ako je osvojio pedeset posto ili više glasova prisutnih.