Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

RASPORED MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U JESEN 2016. GODINE  1. Ispit na vodi 10.09. 2016. u REČICI, u organizaciji regionalne grupe Braničevskog okruga. Sudije Torma Laslo, Goran Šestić i Dejan Živadinović. Krajnji rok prijave 03.09. 2016.

2. Jesenji uzgojni ispiti KOVIN 8. i 9.10. 2016. u organizaciji regionalne grupe Južni Banat. Sudije prvog dana Predrag Marković, Dragan Bunardžić, Velimir Netković, Nenad Stojanović, Dragan Prokić, Zvonko Lužajić, Miodrag Gajić i Torma Laslo. Drugi dan, 09.10. 2016. će suditi Predrag Marković, Dragan Bunardžić, Velimir Netković, Velimir Mastilović, Goran Šestić, Nenad Stojanović, Miodrag Jojić i Torma Laslo.
Krajnji rok za prijavu za jesenje uzgojne ispite u Kovinu je 1. oktobar 2016.     Detalji o ispitu će biti objavljeni blagovremeno. Za pse koji ne polože ispit u Kovinu, ili ne mogu da dođu na ispit zbog sprečenosti, biće organizovan naknadni ispit sledeće subote, 15.10. 2016. po potrebi. O mestu i ostalim detaljima će zainteresovani biti obavešteni naknadno.

3. Ispit za sigurnog aportera će biti održan u UZDINU 19.11. 2016. (u novembru). Na ovom ispitu će suditi Velimir Mastilović i Torma Laslo. Krajnji rok za prijavu 10.11. 2016.


4. Proslava povodom 15 godina rada Kluba 21.10. 2016. hotel PALLACIO u KOVINU. Kotizacija 500 din. pos osobi. Prijava do 01.10. 2016. Emilu Đorđeviću.


   Sastanak Stručne komisije (regionalnih vođa uzgoja) na kome će se intenzivirati rad na primeni Uzgojnog pravilnika i odrediti smernice za buduće delovanje Stručne komisije i vođa uzgoja  će se održati 11.06. 2016. u UZDINU sa početkom u 14 časova u lovačkom domu. Molimo sve regionalne vođe uzgoja da obavezno prisustvuju ovom sastanku, a ukoliko su sprečeni da pošalju zamenu – opunomoćenika. Informacije možete dobiti od domaćina i Klubskog vođe uzgoja Velimira Netkovića na telefone 062 673 219 i 013 673 219.ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA 01.06. 2016. U KOVINU


Sa sastanka
        
           Dana 01.06. 2016. u Kovinu je održan sastanak Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Na sastanak su pozvane i sve sudije Kluba.
   
           Pošto je konstatovan kvorum prvo je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka UO održanog 05.11. 2015. godine takođe u Kovinu, zatim se prešao na rad po sledećem
   
                                             DNEVNOM REDU:

1. Analiza Klubske uzgojne smotre i prolećnih uzgojnih ispita u 2016. godini (PUO-VJP);

2. Presek finansijskog izveštaja Kluba u prvom šestomesečnom periodu;

3. Analiza suđenja i organizacije prolećnih uzgojnih ispita;

4. Donošenje i usvajanje  plana aktivnosti SDDK u jesenjem delu sezone;

5. Dogovor o obeležavanju jubileja – petnaestogodišnjice postojanja i rada Srpskog Deutsch Drahthaar  Kluba i

6. Tekuća pitanja

    Po 1. tački dnevnog reda je svima dostavljena analiza prolećnih manifestacija Kluba, i oni čine deo ovog zapisnika, Torma je samo ukratko izneo najvažnije delove te analize.
    Izneo je da treba ranije, na vreme, zakazati Klubsku uzgojnu smotru da bi bilo više vremena za njenu organizaciju i da je treba više propagirati da bude posećenija.
    Što se prolećnih uzgojnih ispita činjenica je da je opao broj pasa koji su privedeni na ispite, a da je skočio kvalitet jer je prosečna ocena na ispitima 65 bodova i 24 pasa su ocenjena sa 70 i više bodova.
    Izveštaj je jednoglasno usvojen.
Detalj sa sastanka

    Po 2. tački dnevnog reda je sekretar Dragan Bunardžić dao presek – stanje klubskih finansija zaključno sa 01.06. 2016. po stavkama. Konstatovano je da su prihod u prvih šest meseci 781.198 dinara, rashodi 418.477 dinara, višak prihoda nad rashodima 368.721 dinara. Izveštaj je jednoglasno usvojen. Bunardžić je takođe prikazao spisak članova i izneo da su članarinu za 2016. uplatila 109 lica, te da regionalna grupa Južni Banat ima 32 člana, Južna Bačka 18, Zapadna Srbija 14, Šabac 14, Braničevo 10, Beograd 10, a regionalne grupe Moravac 5 članova i Podunavlje 4 člana (koji su uplatili članarinu u 2016.), te njihova prava miruju shodno odluci UO i, ukoliko u dogledno vreme ne popune članstvo na 10, biće ukinute. U diskusiji je predloženo da se regionalne grupe ukinu jer nemamo dovoljan broj članstva, ali to bi zahtevalo odluku Skupštine i promenu Statuta Kluba i dogovoreno je da se o ovoj temi razgovara na sledećoj Skupštini shodno razvoju događaja.

    Po 3. tački dnevnog reda je analizirano suđenje i visoke ocene koje su psi dobili ovog proleća. Nije bilo pojedinačnih primedbi ili žalbi na ocenjivanje. Suđenje po nemačkom sistemu na uzgojnim ispitima je precizirano u pravilnicima koliko god je to moguće, treba ubuduće težiti objektivnom suđenju po pravilnicima o uzgojnim ispitima, proučiti ih i striktno primenjivati, ne poklanjati ocene, ali je konstatovano da je nemoguće 100% uskladiti kriterijume. Mi imamo dobre pse, naši vodiči su „sazreli“, i psi zaslužuju visoke ocene, kao i psi u Nemačkoj ili Bugarskoj.  Klub je dobio tri nove sudije za rad koji su ponikli u našem Klubu (koje je Klub finansijski pomogao za polaganje) i dobro poznaju rad pasa jer su aktivni vodiči : Nenada Stojanovića, Velimira Mastilovića i Zvonka Lužajića, te će to biti osveženje i pomoć pri ocenjivanju pasa. Doneta je odluka da se još dvojici pomogne oko polaganja sudijskog ispita od strane Kluba, i to Aleksandru Malevskom i Darku Markoviću iz Arilja.

Predsednik Srpskog DD Kluba E. Đorđević (levo) i podpredsednik Torma Laslo
    Što se organizacije ispita smatra izneto je mišljenje da se vremenski period u kome se organizuju prolećni ispiti predug (ceo mart i april), te da uslovi nisu isti na početku i na kraju sezone i predloženo je da se sledeće godine ispiti organizuju u dva vikenda u martu i to tamo gde ima prirodne divljači (fazana za marku, zec se podrazumeva). Što se izbora sudija tiče ove godine nije sve teklo po planu i u buduće treba tom pitanju ozbiljnije i odgovornije prići. Odlučeno je da se Klubski vođa uzgoja Velimir Netković rastereti dela oko organizacije ispita da bi se posvetio sprovođenju Uzgojnog pravilnika, a deo oko organizacije, sprovođenja i administriranja ispita će voditi Torma Laslo u skladu sa odlukama organa upravljanja. Izneto je da je sama administracija ispita još nepotpuna (sa jednog ispita nema opšetg izveštaja, neadekvatno su popunjeni zbirni ocenski listovi), te da je vreme da se taj deo apsolvira posle 15 godina rada Kluba i održavanja ispita.
    Diskutovano je i na temu učestvovanja drugih rasa na našim ispitima i utvrđeno da i oni moraju ispoštovati odredbe Pravilnika o uzgojnim ispitima, pa i starosne granice, tj. stariji psi od propisanog ne mogu biti ispitani.
    Dat je predlog da se održi poseban ispit za glasnost tamo gde ima dovoljno zeca jer je na prolećnim uzgojnim ispitima samo kod malog broja pasa određena glasnost.
    Takođe je razmatran pravilnik o dodeljivanju zvanja „miran na zeca“ (MZ ili kod nemaca Ah) pošto je ovog proleća po prvi put dodeljen jednoj kuji i dogovoren način primene dela Pravilnika koji govori o ovoj temi ubuduće.

    Po četvrtoj tački dnevnog reda je doneta odluka da se ispit na vodi održi u Rečici, već tradicionalno u organizaciji reg. grupe BRANIČEVO 10.09. 2016., u subotu. Sudije na ispitu na vodi Torma Laslo, Goran Šestić i Dejan Živadinović. Krajnji rok za prijavu 03.09. 2016. Detalji o ispitu na vodi će biti objavljeni blagovremeno.
    Posle diskusije je prihvaćen predlog Emila Đorđevića da se ove godine jesenji uzgojni ispiti održe zajedno, u dva dana (jedan vikend), po ugledu kako to drugi rade, da bi uslovi i suđenje bili što ujednačeniji. Odlučeno je da to bude 8. i 9.10. (drugi vikend u oktobru) u KOVINU u organizaciji reg. grupe JUŽNI BANAT i Kluba. Takođe je doneta odluka da formiranje baterija, sudijskih grupa za polje, vlečku i aport i određivanje terena gde će koja baterija raditi određuje žrebom radi što veće regularnosti. Vodiči donose divljač za vlečku (svako za sebe), a Klub obezbeđuje žive patke. Ispiti će se raditi bez traga zeca.
    Prvi dan, 08.10. 2016., će suditi sudije Predrag Marković, Dragan Bunardžić, Velimir Netković, Nenad Stojanović, Dragan Prokić, Zvonko Lužajić, Miodrag Gajić i Torma Laslo.
    Drugi dan, 09.10. 2016. će suditi Predrag Marković, Dragan Bunardžić, Velimir Netković, Velimir Mastilović, Goran Šestić, Nenad Stojanović, Miodrag Jojić i Torma Laslo.
    Krajnji rok za prijavu za jesenje uzgojne ispite u Kovinu je 1. oktobar 2016. Detalji o ispitu će biti objavljeni blagovremeno.
    Za pse koji ne polože ispit u Kovinu, ili ne mogu da dođu na ispit zbog sprečenosti, biće organizovan naknadni ispit sledeće subote, 15.10. 2016. po potrebi. O mestu i ostalim detaljima će zainteresovani biti obavešteni naknadno.
    Ispit za sigurnog aportera će biti održan u UZDINU 19.11. 2016. (u novembru). Na ovom ispitu će suditi Velimir Mastilović i Torma Laslo. Krajnji rok za prijavu 10.11. 2016.
    Prijave za sve manifestacije slati Torma Laslu na e-mail lacika.torma@gmail.com ili lacikator@outlook.com, ili poštom na adresu TORMA LASLO, 11.213 PADINSKA SKELA, UL. Ratomira Stojadinovića 1 u gore navedenim rokovima na Klubskim obrascima za prijavu. Vremena ima. Prijave važe samo uz blagovremenu uplatu kotizacije na žiro račun Kluba 355-1029334-24, na adresu Srpski DD Kluba ARILJE, ul. Braće Vasiljijevića 2. Visina uplata za kotizacije ostaje ista kao u 2015., za ispit na vodi 2.500, za jesenji uzgojni ispit 3.500 i za ispit za sigurnog aportera 1.000 dinara.
      Informacije na telefone: predsednik Kluba Emil Đorđević 065 24 61 635, sekretar Dragan Bunardžić 065 23 92 912 i administrator ispita Torma Laslo 065 88 74 614.

    Po 5. tački dnevnog reda je prihvaćen predlog Emila Đorđevića da se proslava povodom 15 godina rada našeg Kluba održi 21.10. 2016. u Kovinu u hotelu PALLACO. Reg. grupa JUŽNI BANAT ima najviše iskustva u organizovanju ovakvih manifestacija, veoma uspešno je organizovala proslavu povodom 10 godina rada Kluba, već su vođeni preliminarni pregovori sa prijateljima Kluba oko pomoći pri organizovanju ove manifestacije. Usvojeno je da učešće po osobi za proslavu bude 500 dinara da bi se pokrili troškovi usluga. O detaljima – programu proslave će se raspravljati i odlučiti na narednim sastancima i članovi će blagovremeno biti obavešteni o svemu.

    Po 6. tački je Siniša Vukanović izneo svoje nezadovoljstvo radom Klubskog vođe uzgoja i došlo je do rasprave sa Veljom Netkovićem. Posle smirivanja tenzija je doneta odluka da se sastanak Stručne komisije na kome će se intenzivirati rad na primeni Uzgojnog pravilnika i odrediti smernice za buduće delovanje Stručne komisije i vođa uzgoja  održi 11.06. 2016. u UZDINU sa početkom u 14 časova u lovačkom domu. Molimo sve regionalne vođe uzgoja da obavezno prisustvuju ovom sastanku, a ukoliko su sprečeni da pošalju zamenu – opunomoćenika. Informacije možete dobiti od domaćina i Klubskog vođe uzgoja Velimira Netkovića na telefone 062 673 219 i 013 673 219.
Takođe je raspravljano o neažurnosti Klubskog sajta i donešena je odluka da se sajt preuredi i ažurira redovno.