Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OBAVEŠTENJE O GLAVNOJ KLUBSKOJ UZGOJNOJ SMOTRI ZA 2016. GODINU


   Dana 12.03.2016. god Srpski DD klub i regionalna grupa Braničevskiog okruga,
organizuju
ČETVRTU GLAVNU godišnju KLUPSKU UZGOJNU SMOTRU ,
UZGOJNU SMOTRU REGIONALNE GRUPE BRANIČEVSKOG OKRUGA
I SMOTRU - REVIJU PRIPLODNJAKA ZA NEMAČKE OŠTRODLAKE PSE

USLOV ZA UČEŠĆE NA UZGOJNOJ SMOTRI:

PSI, ČIPOVANI, VAKCINISANI, SA RODOVNIKOM KSS ili drugog KS člana FCI, na regionalnoj uzgojnoj smotri mogu učestvovati psi rase oštrodlaki nemac čiji su vlasnici članovi Kluba a na glavnoj Klubskoj godišnjoj uzgojnoj smotri mogu učestvovati psi rase oštrodlaki nemac čiji su vlasnici članovi Kluba i koji su položili jesenji uzgojni uzgojni ispit shodno čl. 20 st. 4 Uzgojnog pravilnika Srpskog D.D. kluba.

USLOV ZA UČEŠĆE NA SMOTRI PRIPLODNJAKA:

Psi (mužjaci i ženke) koji su stekli uzgojnu kvalifikaciju "preporučen za uzgoj" i kojima je tu kvalifikaciju overio Klubski vođa uzgoja, kao i psi koji kvalifikaciju steknu na ovoj manifestaciji (ispunjavaju sve uslove člana 40 Uzgojnog pravilnika) i to im potvrdi Klubski vođa uzgoja koji je inače vođa ove uzgojne smotre i sudija na njoj.

MESTO  UZGOJNE  SMOTRE:

Ispred restorana „Hipodrom“ u Požarevcu, pored Hipodroma.

SKUP UČESNIKA:
Skup učesnika je u 08,00 časova.
Početak smotre je u 8,30 časova.

PRIJAVE ZA UZGOJNU SMOTRU:
Prijave će primati regionalni vođa uzgoja Miloje Gajić, iz V.Gradišta do 06.03.2016 godine na e-mail: micagajic@hotmail.com ili viber 0668108650.
      - Popunjen obrazac  prijave
    - Skeniran dokaz o uplati
    - Skeniran rodovnik (prva i druga strana)

PRIJAVE  ZA SMOTRU PRIPLODNJAKA:
Prijave će se primati do 06.03.2016 godine  godine na e-mail: micagajic@hotmail.com ili viber 0668108650.
 - Popunjen obrazac prijave
- Skeniran rodovnik (sve stranice)
-Postignuti rezultati (ili kopija radne knjžice)
-Fotografiju za katalog
-- Potvrda o vakcinaciji

KOTIZACIJA:
Kotizacija za učešće na uzgojnoj smotri je 1500,00 dinara po prijavljenom psu.
Za vlasnike koji prijavljuju više pasa, kotizacija za prvog prijavljenog psa je 1.500,00 dinara, za drugog 1.000,00 dinara a za svakog sledećeg prijavljenog psa  je 500,00 dinara.
Vlasnici pasa koji učestvuju na reviji priplodnjaka ne plaćaju kotizaciju!

NAČIN UPLATE:              
Uplate na žiro račun kluba (broj 355-1029334-24) izvršiti najkasnije do 06.03.2016. god.

SUDIJE: Velimir Netković, iz Uzdina, Laslo Torma, iz Padinske Skele, Miodrag Jojić, iz Novog Sada i Miloje Gajić, iz Velikog Gradišta

NAGRADE:
Za svakog učesnika obezbeđene su zahvalnice, a za najlepšu ženku i najlepšeg mužjaka uzgojne smotre obezbeđen je po pehar!

ORGANIZATOR:
SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR KLUB

TEHNIČKI ORGANIZATOR:
Regionalna grupa Braničevskog okruga Srpskog D.D. kluba

VOĐA UZGOJNE SMOTRE: VELIMIR NETKOVIĆ, UZDIN
TEHIČKI SEKRETAR SMOTRE: MILOJE GAJIĆ

GOSTI NA ZAJEDNIČKOM RUČKU:
Posle manifestacije se organizuje zajednički ručak i druženje za učesnike manifestacije u restoranu na Hipodromu. Ručak za učesnike koji su uplatili kotizaciju za psa je obezbeđen.
Ručak za goste koji su se prijavili na mejl: micagajic@hotmail.com ili viber 0668108650 do 06.03.2016 je 500,00 dinara. Uplate izvršiti kod blagajnika regionalne grupe braničevskog okruga po dolasku na uzgojnu smotru.

INFORMACIJE: SLAĐAN ILIĆ 064/8035-168
DOBRODOŠLI!

POZIV NA GODIŠNJU UZGOJNU SMOTRU OŠTRODLAKIH NEMACA, SMOTRU PRIPLODNJAKA I UZGOJNU SMOTRU REGIONALNE GRUPE BRANIČEVSKOG OKRUGA


       12. marta 2016. u POŽAREVCU, na Hipodromu, sa početkom u 8,30 časova će se održati GODIŠNJA KLUBSKA UZGOJNA SMOTRA OŠTRODLAKIH NEMACA, SMOTRA PRIPLODNJAKA I UZGOJNA SMOTRA REGINALNE GRUPE BRANIČEVSKOG OKRUGA. Domaćin ove manifestacija je regionalna grupa Braničevskog okruga Srpskog DD Kluba koja već treći put, veoma odgovorno i uspešno organizuje ovu manifestaciju.

       Na ovoj manifestaciji se procenjuje, ocenjuje i upoređuje eksterijer - građa i spoljašnji izgled rase. Ocenjivanje se vrši po sistemu matičnog Kluba - Verein Deutsch Drhathaara.

     Na Klubskoj uzgojnoj smotri mogu učestvovati psi koji su položili jesenji uzgojni ispit, na smotri priplodnjaka učestvuju psi koji su dobili kvalifikaciju (ili imaju sve uslove za nju) Kluba "PREPORUČEN ZA UZGOJ", na uzgojnoj smotri mogu regionalne grupe mogu učestvovati svi oštrodlaki nemci koj su napunili godinu dana.

      Bilo bi lepo da što više učesnika, vodiča - izlagača i gledalaca dođe na godišnju uzgojnu smotru našeg Kluba. To je događaj za rasu od posebne važnosti, pa i za ljubitelje oštrodlakog nemca. Tu ćemo videti i moći uporediti naše nade - mlade pse, na smotri priplodnjak imati priliku da na jednom mestu vidimo i sami procenimo "krem" rase u Klubu, stanje populacije oštrodlakog nemca kod nas, mesto za druženje, razmenu mišljenja.....

         Mi kao Klub još nismo dostigli nivo matice u organizovanju ovih manifestacija, ali se trudimo, iskustva se nagomilavaju i napredujemo. Voleo bih da nas članstvo svojim prisustvom na godišnjoj uzgojnoj smotri i smotri priplodnjaka podrži. Manifestacija se održava na otvorenom, još nemamo adekvatan zatvoren prostor za smotru priplodnjaka, ali se nadamo lepom vremenu.

Đođite, uveličajte našu krunsku manifestaciju, svi ste dobrodošli !


Čikita JR 700713 Dragiše Živadinovića na III KLUBSKOJ  uzgojnoj smotri u Požarevcu 2015. godine

RASPORED MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U PROLEĆE 2016. GODINE


Dana 06.02. 2016. godine u KOVINU, posle redovne godišnje Skupštine stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je usvojila

RASPORED MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U PROLEĆE 2016.

 


1. 05.03. (mart) 2016. (subota) sastanak STRUČNE KOMISIJE Srpskog DD Kluba u KOVINU u kafani "Lovac" sa početkom u 12 časova. Dnevni red „Primena Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba“.

2. 12.03. (mart) 2016. POŽAREVAC – Hipodrom, početak 8,00 časova, GODIŠNJA GLAVNA KLUBSKA UZGOJNA SMOTRA, REVIJA PRIPLODNJAKA i uzgojna smotra regionalne grupe Braničevskog okruga. Sudije Velimir Netković, Torma Laslo, Miodrag Jojić i Miloje Gajić.


3. 20.03. 2016. prolećniuzgojni ispit (VJP) DEČ, sudije Dragan Bunardžić, Velimir Netković (prva baterija) i Emil Đorđević i Predrag Marković - Mapac 2. baterija, organizator rgionalna grupa "BEOGRAD";

4. 26.03. 2016. prolećni uzgojni ispit (VJP)  FUTOG, sudije Emil Đorđević i Siniša Vukanović (I baterija) i Dragan Bunardžić i Laslo Torma (II baterija), organizator regionalna grupa JUŽNA BAČKA;


5. 02.04. (april) 2016.  ŠABAC VJP, sudije Dragan Bunardžić i Predrag Marković – Mapac, organizator regionalna grupa ŠABAC;


6. 02.04. 2016. FUTOG VJP, sudije Torma Laslo i Siniša Vukanović, organizator regionalna grupa JUŽNA BAČKA;


7. 02.04. 2016. ČELAREVO VJP, sudije Miloje Gajić i Miodrag Jojić, organizator regionalna grupa PODUNAVLJE;

8. 03.04. 2016. VRBAS VJP, sudije Miodrag Jojić i Dragan Prokić, organizator regionalna grupa PODUNAVLJE;


9. 09.04. 2016. KOVIN VJP, sudije Emil Dorđević i Stevan Đurin, organizator regionalna grupa JUŽNI BANAT;


10. 10.04. 2016. KOVIN VJP, sudije Dragan Bunardžić i Velimir Netković, organizator regionalna grupa JUŽNI BANAT;


11.  10.04. 2016 VRBAS VJP, sudije Laslo Torma i Dragan Prokić, organizator regionalna grupa ŠABAC;


12.  16.04. 2016. PLANDIŠTE VJP, sudije Laslo Torma i Dragan Prokić, organizator regionalna grupa JUŽNI BANAT ;


12.  16.04. 2016. ŽEDNIK VJP, sudije Siniša Vukanović i Stevan Đurin, organizator regionalna grupa JUŽNA BAČKA i


14.  17.04. 2016. PLANDIŠTE VJP, sudije Miloje Gajić i Predrag Marković – Mapac, organizator regionalna grupa JUŽNI BANNAT.