Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OBAVEŠTENJE O GODIŠNJOJ SKUPŠTINI KLUBA    Na sastanku UO Srpskog Deutsch Drahthaar kluba 22.12. 2018. u Lipama je po 5. tački dnevnog reda doneta odluka da se godišnja skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba održi u subotu, 09.02. 2019. u Lipama kod Smedereva u restoranu “ZLATNIK” sa početkom u 11 časova.Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:1.Podnošenje i usvajanje izveštaja u radu Srpskog DD Kluba za 2018. godinu,

2.Podnošenje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu,

3.Podnošenje i usvajanje izveštaja nadzorne komisije;

4.Podnošenje i usvajanje izveštaja disciplinske komisije;

4.Glasanje o poverenju predsedniku kluba, klupskom vođi uzgoja i predsedniku disciplinske komisije,

5.Usvajanje plana rada za 2019. godinu i

6.Razno        Molimo predsednike regionalnih grupa da do skupštine kluba održe svoje skupštine i da zapisnike sa skupština dostave sekretaru ili predsedniku kluba. Zapisnici treba da sadrže, shodno protokolu o radu regionalnih grupa, izveštaj o radu grupe u 2018. godini, probleme koje su imali, predloge rešenja problema, plan rada grupe za 2019. godinu i spisak članstva zaključno sa 22.12. 2018.

Takođe treba da izaberu svoje delegate za skupštinu kluba, na svakih deset članova (računaju se članovi koji su uplatili članarinu do 22.12. 2018. godine) po jednog delegata i da spisak delegata overe i dostave sekretaru Kluba.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !