Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U VRBASU


       
        09.04. 2017. u organizaciji regionalne grupe ŠABAC Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je održan prolećni uzgojni ispit (VJP) u VRBASU u saradnji sa lovačkim udruženjem „FAZAN“ iz VRBASA. Ispit se odvijao na terenima lovačke sekcije Koviljak. Ispit je počeo u 7,00 sati, a završio u 13,00 sati.

      Na ispitu su sudili Miloje Gajić iz Velikog Gradišta i Nenad Stojanović iz Gornjeg Milanovca. Vođa ispita je bio Vladica Andrić iz Šabca.

       Na ispit je prijavljeno i privedeno 6 pasa rase oštrodlaki nemac. Svi su ispitani u jednoj bateriji. Svih 6 pasa je položilo ispit.SLEDEĆI PSI SU POLOŽILI ISPIT SA BROJEM OSVOJENIH BODOVA:
Rangiranje
I M E    P S A
Broj rodovnika JR
V L A S N I K


POSTIGAO BODOVA
1
Lady Gueriera del Vesuvio
702265
Nemanja Bogdanović
71
2.
Densy Vrbaška Pannononian Sea
89733
Miodrag Karanović
71
3.
Boy sa Sirijusa
89858
Dušan Popov
70
4.
Ema Vrbaška Pannonian Sea
89851
Nemanja Bogdanović
69
5.
Dera od Abaje
702248
Danilo Radović
69
6.
Aska Kalivaria
701989
Miodrag Karanović
65Dan je bio sunčan, temperatura od 16 do 18 ° C, vetar slab. Zemljište suvo, kultura na kome su psi ispitivani pšenica, detelina, korov sa trskom i oranje.

         Dlakave divljači je bilo zadovoljavajuće, pernate zadovoljavajuće.

Ispit je protekao bez problema.

Zbirni ocenski list sa ocenama po disciplinama možete pogledati klikom ovde.
OBAVEŠTENJE O SASTANKU 0RGANA UPRAVLJANJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

Predsednik Srpskog DD Kluba Dragan Bunardžić

      Obaveštavamo članova organa upravljanja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba da će se u subotu, 13. maja 2017. u PARAĆINU u prostorijama Mesne zajednice 7. juli (kod osnovneškole Stevan Jakovljević) održati sastanak stručne komisije, upravnog odbora i sudija.

      Sastanak stručne komisije počinje u 10 časova, a zajednički sastanak UO, SK i sudija u 11 časova. Za sastanke se predlažu sledeće teme:

Predlog dnevnog reda za sastanak stručne komisije 13.05. 2017. 


1.    Analiza rada stručne komisije u proleće 2017.;
2.    Dogovor o radu za naredni period;
3.    Zaduživanje regionalnih vođa uzgoja sa obrazcima, dnevnicima legla, uzgojnim pravilnicima i tetovir kleštama;
4.    Tekuća pitanja

Predlog dnevnog reda za sastanak upravnog odbora


1.    Analiza prolećnih manifestacija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2017.;
2.    Analiza suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima u 2017.;
3.    Izveštaj o radu stručne komisije u prošlom periodu;
4.    Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za prvo polugodište 2017.;
5.    Usvajanje plana manifestacija za jesen 2017. i za 2018. godinu;
6.    Određivanje sudija za jesenje manifestacije 2017.;
7.    Razmatranje molbe za osnivanje regionalne grupe “Potamišje”;
8.    Tekuća pitanja (razno). 

       Molimo članove stručne komisije da ponesu materijal koji su sakupili u toku proleća 2017. i da naprave kratke izveštaje o svom radu u proteklom periodu.

        Takođe molimo sudije koji sude na klupskim manifestacijama da prisustvuju sastanku radi analize suđenja i donošenja zaključaka koji će poboljšati nivo suđenja.

POZIV VLASNICIMA PASA I ODGAJIVAČIMA!


   Još jednom pozivamo sve odgajivače i vlasnike oštrodlakih nemaca, članova Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, da unesu sve uzgojne kvalifikacije svojih pasa u njihove rodovnike.

   Upišite kvalifikacije koje je Vaš pas ili štene zaslužio, značiće pri plasiranju štenaca, materijalizujte svoj trud koji ste uložili u svog psa, napravite razliku između njega i pasa koji nisu ispitani i provereni! To je naše oružje u poboljšanju rase!

   Po UZGOJNOM PRAVILNIKU Srpskog DD Kluba uzgojne kvalifikacije koje pas može steći su sledeće:

1. POGODAN ZA UZGOJ - stiču ga psi koji su na uzgojnoj smotri Kluba dobili ocenu "eksterijerno podoban za uzgoj", koji su položili prolećni uzgojni ispit i jesenji uzgojni ispit (ili Hegewald ili svestrani ispit) i imaju potvrdu da su bez displazije kukova i laktova;

2. PREPORUČENI ZA UZGOJ - stiču ga psi koji su na uzgojnoj smotri Kluba dobili ocenu "eksterijerno podoban za uzgoj" uz najmanju ocenu vrlo dobar i 9 bodova za dlaku i formu, koji imaju oštru dlaku i bradu,  koji su položili prolećni uzgojni ispit i jesenji uzgojni ispit ili Hegewald ili svestrani ispit sa najmanjom ocenom dobar na tragu zeca i tragu žive patke i koji su glasni na tragu, ili su položili ispit na krvnom tragu, i imaju potvrdu da su bez displazije kukova i laktova i koji nemaju mane karaktera kao što su plašljivost i agresivnost;

3. POTOMCI KUJE I MUŽJAKA KOJI JE PODOBAN ZA UZGOJ dobijaju kvalifikaciju (pečat) "POREKLO OD LOVNO-RADNIH RODITELJA";

4. POTOMCI KUJA I MUŽJAKA KOJI IMAJU KVALIFIKACIJU "PREPORUČEN ZA UZGOJ" PORED PEČATA "POREKLO OD LOVNO-RADNIH RODITELJA" DOBIJAJU I PEČAT "POREKLO OD RODITELJA PREPORUČENIH ZA UZGOJ",

5. Psi koji su položili ispit oštrine obijaju uzgojnu kvalifikaciju "OŠTAR PAS" i na poleđini rodovnika, na mesto koje je određeno za preporuke Kluba dobijaju pečat "OP";

6. Psi koji su SLEDOGLASNI na istom mestu dobijaju pečat "SG";

7. Psi koji su VIDOGLASNI na istom mestu dobijaju pečat "VG",

8.PSI KOJI SU ISPITANI NA DIVLJU SVINJU dobijaju uzgojnu kvalifikaciju "svinjar" i dobijaju pečat na rodovniku "SV";

9.Psi koji su položili ispit za SIGURNOG APORTERA (na lisicu) dobijaju uzgojnu kvalifikaciju siguran aporter i pečat "SA";

10. Psi koji su MIRNOĆU NA ZECA dobijaju uzgojnu kvalifikaciju miran na zeca i pečat "MZ" i

11. Psi koji su stekli kvalifikaciju DONOSIOCA - APORTERA IZGUBLJENE DIVLJAČI  u rodovnik dobijaju pečat "AI".

  UZGOJNE KVALIFIKACIJE, UZ PRIKAZ DOKAZA (OCENSKIH LISTI I POTVRDE O KUKOVIMA) MOŽETE UPISATI (dobiti pečate) KOD REGIONALNIH VOĐA UZGOJA ILI KLUBSKOG VOĐE UZGOJA.

   Njihovi kontakt podaci su objavljen na Klupskom Blogu i Facebooku.

   Uzgojnu kvalifikaciju "preporučen za uzgoj" može upisati u rodovnik samo Klupski vođa uzgoja. Bez njegovog potpisa i pečata ona ne važi.

KONTAKT PODACI ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DD KLUBA


   

1.Torma Laslo, klupski vođa uzgoja, mobilni 0658874614, e mail lacika.torma@gmail.com, lacika@vektor.net, skype ime laslotorma;

2.Dragan Bunardžić predsednik Kluba, M 0652392912 EM dragan.bun@gmail.com, S draganbunardzicarilje;

3.Miloje Gajić regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo, M 063391582, EM micagajic@hotmail.com, S gajic.miloje;

4.Vladica Andrić regionalni vođa uzgoja grupe Šabac, 0644123146, EM vladica.andric@gmail.com, S VladaAndricSulc;

5.Stevan Đurin regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat, M 063224530, EM s.djurin@yahoo.com, S sdjurin;

6.Goran Gojković regionalni vođa uzgoja grupe Beograd, M 0638167970, EM volujak@gmail.com, S gorangojkovic85;

7.Nenad Stojanović regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija, M 0643141710, EM stojanovic.nenad79@gmail.com  i

8.Velimir Mastilović regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka, M 063813288.


PS: skraćenice M – mobilni telefon, EM – e mail adresa i S – Skype ime.Februar 2017. smotra priplodnjaka u Nemačkoj

O UZGOJNOM PRAVILNIKU


    
         Nedavno, tačnije  na skupštini Kluba 25.02. 2017. u Futogu, je jedan mlađi član postavio jedno veoma aktuelno i važno pitanje: “Zašto se ne primenjuje uzgojni pravilnik kada je usvojen još 2010. godine?”

         Tada nisam odgovorio, nisam stigao da odgovorim. Ne zato što nisam hteo ili što sam imao nameru da omaložavam onog koji je postavio pitanje, već iz drugih razloga: on je to pitao pod tačkom razno, to pitanje nije imalo nikakve veze sa dnevnim redom, ja i  ostali iz radnog predsedništva skupštine smo bili fokusirani na druge probleme, skupština se relativno brzo, radon efikasno i uspešno završila i nisam želeo da ulazim u nove probleme i okršaje. A i da vam kažem, odgovor na ovo veoma složeno i ozbiljno pitanje nije lak ni kratak i traži malo više pripreme. Ali sam sebi obećao da ću opširno odgovoriti na to pitanje i evo, ovom priliko to činim.

U toj nameri me je učvrstila i akcija jedne od naših (retkih) članica koja je na FB postavila fotografiju dela uzgojnog pravilnika gde piše (crvenim slovima) da je “Bez položenog jesenjeg uzgojnog  ispita pas ne može učestvovati u uzgoju.
To je radni minimum koji svaki oštrodlaki nemac mora apsolvirati da bi učestvovao u uzgoju i održao kontinuitet kvaliteta rase.”

Predpostavljam da je ona htela da me podseti na to, ili sve nas, ispravno, ali nepotrebno, jer ja to jako dobro znam, stalno mi je u glavi, na kraju ja sam to napisao, napisao da bude crveno, svima da padne u oči.
Iz odgajivačnice "vom Schaar"

Ali da krenemo od početka.

U procesu konsolidacije našeg Kluba, koji je tekao postepeno i trajao godinama i još traje, od 2001. do danas, prvo je preveden i štampan nemački Pravilnik o uzgojnim ispitima, zatim je napisan i usvojen statut Kluba (što je normalno) 19.02. 2005. u Pančevu.

O uzgojnom pravilniku kao najvažnijem dokumenti koji propisuje način gajenja i uzgoja nemačkog oštrodlakog psa se počelo u Klubu diskutovati 2007. godine (videti “Bilten Srpsko Deutsch Drahthaar Kluba od 2001. do 2009. godine” strana 27). U istom Biltenu, tj njegovom kraju, je objavljen prevod nemačkog uzgojnog pravilnika “Pravila uzgoja Verein Deutsch Drahthaar E.V.” koji je objavljen 1.07. 2012. godine u Nemačkoj.

Razgovori, razmena mišljenja i diskusije po tom pitanju su trajale 4-5 godina. Sa obzirom da smo kao Klub prihvatili nemački model (“Srpski Klub DEUTSCH DRAHTHAAR gaji, obučava, vodi i ispituje pse po sistemu matičnog Kluba – Verein Deutsch Drahthaar e.V“ – član 5. Statuta Kluba, stav 3) odlučili smo da i uzgojni pravilnik uradimo po ugledu na matični Klub iz Nemačke, tj. da njihov uzgojni pravilnik bude osnov za naš.

Pred nama je bio nimalo jednostavan zadatak da u tom važnom aktu objedinimo i pomirimo – uskladimo:

- Pravilnik o stručnom radu (posebno poglavle II. „Gajenje i reprodukcija pasa“ str. 4) i ostale akte KSS-a kao naše krovne organizacije;

-Ostale važeće akte naše države koji se odnose na životinje (kao Zakon o dobrobiti životinja i sl.);

-Osnovne postavke uzgojnog pravilnika matičnog, nemačkog Kluba;

-Odredbe dokumenata FCI-a („Međunarodni pravilnik FCI-a o gajenju“ str.161 Pravilnika o stručnom radu KSS-a) i

-poslednje, a veoma važno – naše mogućnosti.

Kada kažem „naše mogućnosti“ tu mislim na naše ustrojstvo i položaj u okviru kinologije u Srbiji. Naime svima je poznato da mi postojimo u okviru Kinološkog društva Arilje i da ne možemo da izdajemo rodovnike, jer je to u isključivoj nadležnosti KSS-a.

Tu se drastično razlikujemo od matičnog Kluba u Nemačkoj, koji, ako pas nije podoban za uzgoj, neće da mu izda rodovnik (njegovim potomcima) i na taj način primorava uzgajivače i vodiče da se pridržavaju akata kluba (uzgojnih pravila) i izvode pse na ispite i smotre.

Da rezimiramo: u matičnom Klubu svaki vlasnik oštrodlakog, ako želi da potomci njegovog psa dobiju rodovnik, mora da se pridržava pravila Kluba , dok kod nas u Srbiji je to dobrovoljno i vlasnik oštodlakog nemca nema obavezu da se pridržava odredaba Klupskih akata tj. nemamo sasvim efikasnog načina da ga prisilimo na to. Članovi našeg Kluba to rade na dobrovoljnoj bazi. Statut i uzgojni pravilnik ih obavezuje na određene norme, ali ako ih se ne pridržava mi ga možemo samo kazniti i na kraju isključiti. A nerado kažnjavamo i isključujemo ljude, to ne vodi napredku, i nam trebaju članovi. A znamo kako smo mi savesni.

Kako smo taj problem rešili? Mi našeg člana motivišemo i nagrađujemo tako što u rodovnik, na mesto određeno za preporuke Kluba, upisujemo njegove uzgojne kvalifikacije i to: podoban za uzgoj, preporučen za uzgoj, nepodoban za uzgoj, poreklo od radnih-lovnih pasa i poreklo od pasa preporučenih za uzgoj. Na taj način razdvajamo pse koji su ispitani i kvalifikovani za uzgoj kao radni-lovni psi od onih koji nisu verifikovali svoje sposobnosti. Mađari imaju slično, doduše malo naprednije rešenje: na osnovu sporazuma sa nadležnim Ministarstvom i njihovim kinološkim savezom (MOE) rodovnici pasa, tj. njihovih štenaca, koji nemaju uzgojne kvalifikacije (nisu položili ispite i ocenjeni od strane njihovog Kluba) imaju u pozadini celog rodovnika bledu crvenu traku na kojoj piše da psi ne potiču od radnih roditelja.

Ali da se vratimo genezi nastanka našeg, Klubskog, uzgojnog pravilnika.

2010-e godine su intenzivirane rasprave o uzgoju. Na godišnjoj skupštini Kluba održanoj 27.02. 2010. u prostorijama Lovačkog saveza Srbije u Beogradu je Velimir Netković, kao iskusan sudija i odgajivač, izabran za klupskog vođu uzgoja i formirana je stručna komisija Kluba. Na sastanku upravnog odbora i stručnog saveta Kluba održanog 12.06. 2010. u Beogradu klupski vođa uzgoja Velimir Netković je izneo nacrt smernica o radu stručne komisije i zahtevao da se usvoji nemački uzgojni pravilnik uz neophodne modifikacije da bi bio u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu KSS-a. Na istom sastanku je donešena odluka da Velimir Netković napiše predlog Pravilnika o radu stručne komisije. Taj predlog nije napisan i Stručna komisija je radila sva “stručna pitanja” od organizovanja ispita, izbora sudija, suđenja do uzgoja. Tako radi i danas. Najmanje uzgoj. Na sastanku upravnog odbora na Dunavu kod Borče 11.08. 2011. je usvojen rok predaje predloga uzgojnog pravilnika do skupštine Kluba početkom 2012., uz napomenu da se prethodno predlog dostavi članovima da se upoznaju sa njim i dostave eventualne predloge za izmenu i primedbe, a da se na skupštini konačno usvoji uzgojni pravilnik i od 2012. godine primenjuje.

Na tom sastanku UO kod Borče se vodila rasprava o nekim delovima uzgojnog pravilnika. Osetljiva tema je bila inspekcija legla, tetoviranje: da li raditi inspekciju legla ili ne, to zahteva angažovanje regionalnih vođa uzgoja, putovanja, uzgajivači nerado prihvataju inspekciju….. Čak je i generalni sekretar KSS-a dr. Mahmud Al Dagistani upozorio (na sastanku u UO u Beogradu) da dobro razmislimo da li to treba da radimo, jer mnogi Klubovi to nisu uspeli. Stav većine je, i pord upozorenja, bio da se inspekcija legla ubaci u uzgojni pravilnik. Zadatak da uobliči taj pravilnik na osnovu svega gore rečenog sam dobio ja (Torma Laslo).

Na sastanku stručne komisije 26.02. 2012. u Kovinu je razmatran predlog uzgojnog pravilnika pod tačkom 4 dnevnog reda. “Kao osnov za uzgojni pravilnik je uzet predlog uzgojnog pravilnika Emila Đorđevića i Dragana Bunardžića koji su rađeni na osnovu Pravila uzgoja nemačkog – matičnog Kluba, ali koji nisu bili kompletni. Vođena je diskusija oko inspekcije legla, uzgojnih kvalifikacija, načina obeležavanja rodovnika.

Pretresao se član po član, Torma je dao predloge o kompletiranju i na kraju se jednoglasno usvojio predlog veoma važnog Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba koji ide na usvajanje pred Skupštinu.” (citat iz zapisnika sastanka, Bilten Kluba za 2011. godinu, str. 106).

Na godišnjoj Skupštini Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba održanog 03.03. 2012. godine u Uzdinu, pod tačkom 8 dnevnog reda skupštinu je sa predlogom uzgojnog pravilnika (koji je prethodno objavljen na sajtu i blogu Kluba) koji je izradila Stručna komisija, detaljno upoznao Torma Laslo: “On je izneo izuzetnu važnost ovog Pravilnika za selekciju i uzgoj, te da je predlog rađen godinama, a intenzivno poslednje tri, da odavno postoji potreba za ovim pravilnikom, da je rađen studiozno i kompleksno i da ga smatra veoma kvalitetnim i potpunim, na osnovu odluka ove Skupštine o uzgoju iz prošle godine, UO i SK, na isnovu uzgojnog pravilnika matičnog Kluba Verein Deutsch Drahthaar-a, Međunarodnog uzgojnog pravilnikaFCI-a, Pravilnika o stručnom radu KSS-a i pozitivnih zakonskih propisa i iskustava drugih Klubova.

Pravilnik je rađen na osnovu predloga Emila Đorđevića, Dragana Bunardžića, Velimira Netkovića i Torma Lasla, te je posle duge pripreme timskim radom celog Upravnog odbora i Stručne komisije došlo do teksta konačnog predloga koji je pred Skupštinom.

Pravilnik je prilagođen specifičnoj sizuaciji u kojoj je Srpski Deutsch Drahthaar Klub kao kao Klub koji deluje u okviru Kinološkog društva Arilje, shodno Pravilniku o radu KSS-a, pri čemu Srpski Deutsch Drahthaar Klub poštuje sve odredbe istog, a da je član Svetkog saveza oštrodlakih nemaca čije preporuke sprovodi u meri koliko to omogućavaju akta KSS-a. Pravilnik ne obavezuje sve vlasnike oštrodlakih nemaca, samo članove Kluba koji žele verifikovane pse za uzgoj sa Klupskim pečatima na zadnjoj strani rodovnika na mesto nslovljeno sa “Preporuke Kluba”, sa tim da će Klub svim legalnim sredstvima da se bori da ovaj Pravilnik vremenom postane obavezan za sve, i da se poštuje uzgojna politika matičnog Kluba da bez položenog jesenjeg uzgojnog ispita pas ne može ići u uzgoj.

Predsednik je upoznao Skupštinu sa svim bitnim odredbama Uzgojnog pravilnika, čitajući član po član najvažnije i objasnio da usvajanjem ovog pravilnika Klub počinje svoj uticaj na uzgoj rase, što je i jedna od osnovnih i najvažnijih ciljeva Srpskog DD Kluba. On je takođe izneo da će sama praksa i primena ovog Pravilnika suditi o njemu i, ukoliko se ukaže potreba, biće prilagođen našim mogućnostima i iskustvima ako u nekim odredbama ne bude funkcionalan.

Posle kraće diskusije i razjašnjavanja nejasnoća Uzgojni pravilnik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je usvojen jednoglasno.” (citat iz zapisnika sa godišnje skupštine u Uzdinu održane 03.03. 2012., Bilten Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2011. godinu, str. 119-120)

I tako je Uzgojni pravilnik usvojen (ne 2010. kako kaže N. Slavković, nego dve godine kasnije, pre pet godina), štampan u istom Biltenu iz 2011. godine, objavljen na klupskom sajtu i blogu. Počeo je “svoj život”, ako tako možemo reći. Tražili smo, dobili smo, rodilo se ljujaj ga.

Ja lično,kao čovek koji ga je uobličio i intenzivno učestvovao u njegovo donošenju, sam bio zadovoljan sa njim. Bio je to savremen, zaokružen skup uzgojnih pravila prilagođen uslovima u kojima je nastao sa jasnim ciljem unapređenja rase. Rase nemačkog oštrodlakog psa kao radnog, lovnog psa. U njemu su sačuvane osnovne postavke pravila uzgoja matičnog Kluba.

Ali je takođe bio složen – kompleksan, da ne kažem komplikovan. Nismo imali jednostavnija rešenja za situaciju i okruženje u kojoj Klub deluje. Znao sam da taj pravilnik zahteva veću odgovornost članova prema Klubu i puno rada – dugoročan napor većeg broja ljudi da zaživi, i bojao sam se u sebi kako ćemo to mi kao Klub izvesti, jer sam imao osećaj veoma niskog angažovanja članstva u proteklom periodu na problemima koji nisu njihovi lični.

I počela je primena uzgojnog pravilnika. Urađene su ocenske liste za uzgojne smotre (ocenu eksterijera) po nemačkom uzoru, praktično prevedene na srpski, počeli smo sa organizovanjem uzgojnih smotri. U Kovinu nam je, na uzgojnoj smotri, sudio gospodin Blümel i prikazao kako se sudi po “nemački”, sve ocenske liste sa smotri koje čine osnovu klupskih registara smo sakupili i počeli sa formiranjem klupskih registara i registra priplodnjaka, psima koji su ispunili uslove za uzgojne kvalifikacije (podoban za uzgoj i preporučen za uzgoj) smo počeli upis u rodovnike (izrađeni su pečati), izabrani su regionalne vođe uzgoja koji su počeli rad po grupama (evidencija parenja i inspekcije legla), neki više, neki manje.

Rodovnike preko Kluba nismo uspeli da radimo, dotle nismo stigli. I se tu stalo. Podaci dobijeni sa terena dalje nisu obrađivani i analizirani i objavljivani i regionalne vođe su izgubili polet - elan. 

Zašto smo prikočili ? Da li klupske vođe uzgoja nisu u potpunosti razumeli suštinu pravilnika i nisu bili posvećeni u dovoljnoj meri njegovoj primeni, da li su imali previše obaveza (organizovanje ispita, izbor sudija), da li su regionalne vođe uzgoja tom problemu prišli olako i neodgovorno, da li vođe uzgoja nisu imali podršku rukovodstva i članstva, da li su neki istaknuti članovi regionalnih grupa zbog svojih interesa kočili primenu uzgojnog pravilnika……?

Pre će biti da je sve ovo malo pre navedeno pomalo razlog što uzgojni pravilnik nije u potpunosti zaživeo i da je krivica na svima nama u Klubu. Možemo sve sažeti u jednoj rečenici: nismo bili dovoljno sazreli kao organizacija za sprovođenje ovako (relativno) složenog programa.

Menjale su se klupske vođe uzgoja: prvi je bio naš doajen i odgajivač Velimir Netković, pa je dao ostavku, pa je izabran Miloje Gajić pa je dao ostavku (zbog “slomljene noge”), pa smo ponovo izabrali Velju Netkovića, on dve godine nije uspeo da sakupi kvorum za sastanak stručne komisije, ljudi jednostavno nisu došli, pa je u jeku turbulencija u Klubu konačno dao ostavku uvređen odnosom prema njemu. A tek su se regionalne vođe uzgoja menjale, teško je bilo pohvatati ko je ko u kojoj grupi. Takvo stanje svakako nije doprinelo primeni pravilnika. Posle ostavke Velje Netkovića jedva izabrasmo novog klupskog vođu uzgoja: niko nije hteo da se prihvati te zahtevne časti.

Na kraju sam ja izabran da pokušam da pokrenem proces primene pravilnika. I pokrenuli smo ga. Održali smo sastanak stručne komisije marta u Šapcu, i svi su došli sem Mastilovića iz regionalne grupe Južna Bačka, otpao mu valda točak od auta u putu. Dogovorili smo se šta je činiti, tačku po tačku. Dobili smo podršku predsednika Srpskog DD Kluba. Pokrenuli smo kompletiranje logistike: kompletiramo pečate, naručili smo tetovir klešta za sve regionalne grupe, dva čitača čipa (jedan koji smo dobili na poklon od KSS-a je u međuvremenu volšebno nestao), odštampali dnevnike legla i uzgojni pravilnik u džepnom formatu koji ćemo besplatno deliti odgajivačima – vlasnicima kuja. Da ljudi imaju sa čim da rade.

Sastav aktuelne stručne komisije je takav da imam poverenja u reginalne vođe uzgoja, smatram da imaju kapacitet da iznesu na plećima ovaj posao. Nadam se da i oni imaju poverenja u mene, jer sam odlučan da krenemo dalje i da u svemu pomognem i učestvujem: da evidentiramo sve, ili što više, parenja pasa naših članova, da izvršimo evidenciju legala kuja naših članova, da preko reginalnih vođa uzgoja ide izrada rodovnika, tetoviranje štenadi, da sve dobijene podatke na kraju godine obradimo, analiziramo i objavimo da budu dostupni svim članovima i ostalim zainteresovanima za uzgoj i unapređenje rase, da uredimo, izradimo i prezetujemo registar klupskih pasa i registar priplodnjaka, da priplodnjake prikažemo u Biltenu članstvu, da sve uzgojne kvalifikacije upišemo u rodovnik svakom psu koji je to zaslužio od pogodnosti za uzgoj do sigurnog aportera i porekla štenaca. I da učestvujemo u rešavanju svih problema vezanih za uzgoj, i to konstruktivno.

Da bi u u svemu tome uspeli nije dovoljan samo naš trud, želja i zalaganje stručne komisije i predsednika. Potrebna je podrška svih članova Kluba. Ovo je moj apel, molba i podsetnik za članove da pomognu u primeni i oživljavanju uzgojnog pravilnika. Sarađujte sa vođama uzgoja, pitajte ako ima problema. Mi nećemo nikog da kažnjavamo ili prijavljivamo, hoćemo zajedno da idemo napred. Primena ovog pravilnika je test naših sposobnosti i mogućnosti i pred matičnim klubom u Nemačkoj i pred Kinološkim savezom Srbije.

Da Vas podsetim člana 5 UZGOJNOG PRAVILNIKA koga smo mi svi usvojili: “Uzgojni pravilnik je osnovni dokument Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, zajedno sa Statutom, i obavezan je za sve članove Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.”

I da Vas podsetim dalje (citiram Pravilnik):

“II ODGAJIVAČ


Član 10.
Odgajivač je dužan da vođi uzgoja prijavi parenje i očekivano vreme štenjenja, da izvrši kupiranje repa štencima po propisima i da drži leglo barem do vremena tetoviranja koje vrši vođa uzgoja, regionalni vođa uzgoja ili od njih ovlašćeno lice prilikom inspekcije legla.

Član 11.
Odgajivač je dužan da vodi dnevnik legla koje daje na uvid vođi uzgoja, da pripremi i preda spisak kupaca vođi uzgoja u roku od 5 meseci od štenjenja i da savetuje i uputi kupce oko ishrane, nege, odgoja i početka obuke štenaca.

Dnevnik legla štampa Klub i distribuira svojim članovima preko regionalnih vođa uzgoja besplatno. Dnevnik legla se štampa u džepnom formatu i sadrži podatke o kuji, priplodnjaku kojim je parena, vremenu parenja, štenjenja (koliko, polovi, mrtvo oštenjeni itd), opisuje štenjenje, detaljno opisuje štence (pol, boja, oznake), zapažanja o štencima dok ih gaji, vreme datum davanja lekova ili lečenja, datume vakcinacija i dehelmentizacije, datum tetoviranja, datume inspekcija od strane vođe uzgoja i njegove primdbe sa potpisom i datum otuđenja i spisak novih vlasnika sa adresama.”

     Povežite se sa svojim regionalnim vođom uzgoja, on je tu da pomogne (kolko već sutra ćemo objaviti spisak regionalnih vođa uzgoja sa kontakt brojevima mobilnog).
     Izvedite svoje pse na uzgojne smotre. Ocena na klupskoj uzgojnoj smotri je prvi uslov da pas bude registrovan u Klubu. Razmatramo opciju da na početku svake sezone na CACIB izložbi u Beogradu održaimo specijalku - našu klupsku uzgojnu smotru. Postoje neke tehničke poteškoće, ali one nisu nerešive.
Izvedite svoje pse na uzgojne ispite. Uporedite gde su njegovi kvaliteti u odnosu na druge pse, overite njegove vrednosti i prikažite ostalim vodičima.
    I upišite sve uzgojne kvalifikacije i odrađene ispite u rodovnik: da je pas podoban za uzgoj, da je preporučen za uzgoj, da je siguran aporter, da je miran na zeca, da štene ili mladi pas potiče od lovnih radnih roditelja ili roditelja preporučenih za uzgoj..... Svi uslovi za sticanje ovih kvalifikacija se nalaze u uzgojnom pravilniku, ako ima nejasnoća obratite se nama iz stručne komisije. Sve te "pečate" mogu da Vam udare regionalne vođe uzgoja ili klupski vođa. Ja na svaku manifestaciju nosim sav "pribor" i možemo uvek odvojiti toliko vremena da upišemo u rodovnika sve što treba. Možete svratiti do mene kući ako Vam je nekada usput, a možemo se dogovoriti o datumu kada da dođem kod Vas u regionalnu grupu da popričamo i udarimo sve pečate, rešimo sporne stvari. Verujte mi, monogo znači kada kupac i lovac, vidi u rodovniku klupski pečat da štene potiče od lovnih, radnih, ispitanih i proverenih pasa. To je naša prednost, to je potvrda našeg rada koju treba da iskoristimo.
     I radite rodovnike preko Kluba - regionalnih vođa uzgoja. Ne košta ništa, štedite trud, besplatno tetovirate štence, upisujete u rodovnik štenaca uzgojne kvalifikacije roditelja, a Klub dobija dragoceni materijal za analize.


         Mi smo svesni da je posao koji nas čeka ozbiljan i dug, ali imamo vremena, volju, ljude i materijalne osnove da ga uradimo uz pomoć svih članova, Vas. Jer ako članovi ne prijavljuju parenja, legla, ne daju na uvid rodovnike i ne izvršavaju svoje obaveze teško da tu stručna komisija može pomoći. A svako od nas je preuzeo obaveze iz statuta i uzgojnog pravilnika učlanjenjem u Klub. I potpisao u pristupnici.

Ako ne uspemo svi ćemo biti krivci za to. Znaćemo da smo lestvicu digli previsoko i vratićemo se na “niži nivo”, moraćemo da izmenimo uzgojni pravilnik i prilagodimo ga našim (stvarnim) mogućnostima.

   Uzgred, možemo uvesti razne vrste kažnjavanja, ali smatramo da to nije način koji vodi napred. To nije opcija ove stručne komisije. Barem ne zasada. Samo poštovanje pravila od strane svih, od predsednika do poslednjeg člana, bio on lovac, profesionalni dreser, odgajivač ili samo ljubitelj rase, poštovanje pravila koje smo mi sami u Klubu doneli i usvojili i saradnja uz poštovanje različitosti i interesa drugog i tolerancija može da nam pomogne da opstanemo i odvede napred u uzgoju i vođenju rase.

                   Torma Laslo, predsednik stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba

  

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U UZDINU 09.04. 2017.


  
Čeka se na red, u sredini vodič Jožef Rozgonji sa Apisom

        09.04. 2017. u organizaciji regionalne grupe BRANIČEVO Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je održan prolećni uzgojni ispit (VJP) u UZDINU u saradnji sa lovačkim udruženjem „LIVADICE“ iz KOVAČICE. Ispit se odvijao na terenima lovačkog društva “ZEC” iz Debeljače i lovačkog društva u Uzdinu . Ispit je počeo u 7,00 sati, a završio u 16,00 sati.

Na ispitu su sudili:
1. Torma laslo iz Padinske Skele,
2.  Dejan Živadinović iz Paraćina (I baterija),
3. Dragan Bunardžić iz Arilja i
4. Miodrag Jojić iz Novog Sada (II baterija).

Vođa ispita je bio
Velimir Netković iz Uzdina.

Na ispit je prijavljeno i privedeno 10 rase oštrodlaki nemac koji su ispitani u dve bateriji. Svih 10 pasa je položilo ispit.

SLEDEĆI PSI SU POLOŽILI ISPIT SA BROJEM OSVOJENIH BODOVA:

Rangiranje
I M E    P S A
Broj rodovnika JR
V L A S N I K
POSTIGAO BODOVA
1.
Blek
702240
Aleksandar Gajić, Vitkovac
69
2.
Dona – Sara
70484
Ivan Ivanić, Pančevo
65
3.
Apis
701973
Jožef Rozgonji, Debeljača
64
4.
Aba
702374
Viktor Varga, Debeljača
64
5.
Ero od Zlatnog Polja
702422
Marko Blagojević, Kostolac
61
6.
Juluis Guerrieri del Vesuvio
701979
Pero Uskoković, Kovin
60
7.
Trnov VI Mike
83806
Nemanja Ivanović, Futog
59
8.
Cita
702227
Viktor Varga, Debeljača
52
9.
V-Donny vom Haus Pantelić
702654
Aleksandar Mialević, Pančevo
48
10.
Falk iz Pančeva
702206
Telbis Roka, Pančevo
48

Dan je bio sunčan, temperatura od 8 do 19 ° C, vetar slab. Zemljište suvo, kultura na kome su psi ispitivani pšenica,detelina i oranje.
         Dlakave divljači je bilo dovoljno, pernate nedovoljno.
 
Pretraživanje
Ispit je protekao bez problema, ali je na kraju ispita Aleksandar Gajić izrazio nezadovoljstvo ocenom 7 za stajanje, ali nije bilo formalnih razloga za žalbu, jer je na ispitu ovog dana pas toliko pokazao i nismo uspeli da nađemo fazana ni posle više ponavljanja da eventualno popravi ocenu.