Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

VAŽEĆI STANDARD OŠTRODLAKOG NEMCA

    
    
NEMAČKI OŠTRODLAKI PAS
    
Standard br. 98/29.11. 2000/D
Matična zemlja: Nemačka

Upotrebljivost rase - namena: svestrani lovački pas

FCI KLASIFIKACIJA:
VII FCI grupa – psi koji stoje na divljač
Sekcija 1.1. – kontinentalni psi koji stoje na divljač, podleže ispitu u radu.

 Standard tip mužjaka
Istorijat:
      Nemački oštrodlaki pas je odgojen na osnovu smernica prica Solmsa „radom do tipa“ krajem 18. veka a pod rukovođenjem  Hegewalda (Hegewald – Sigismund Freiherr von Zedliz und  Neukirchen) istrajnom
selekcijom na radne osobine od u to doba raspoloživog uzgojnog materijala – pudel poentera, griffona, kostretastog ptičara uz ubacivanja krvi kratkodlakog nemačkog ptičara. Za relativno kratko vreme je stvoren svestrano upotrebljiv pas čvrste naravi sa grubom dlakom otpornom na sve vremenske uslove i teške terene. Sa ovim osobinama nemački oštrodlaki pas je za nekoliko decenija postao najomiljeniji i najpouzdaniji svetrani lovački - radni pas u Nemačkoj i mnogim zemljama sveta.
Opšti izgled:
      Pas plemenitog izgleda sa oštrom dlakom koja potpuno štiti telo, sa pozornim i energičnim izrazom. Kretanje treba da mu je snažno, skladno uz iskorak koji osvaja teren.
Proporcije:
      Dužina tela i visina grebena treba da su po mogučnosti jednaki. Dužina tela može biti za 3 cm veča od grebena.
Karakter:
      Samouveren ali uravnotežen, ne treba da se boji od divljači i okoline, ali ni da bude agresivan.
Glava:
      Srazmerna veličini tela i polu. Gornje linije lobanje i nosnika blago divergentne. Gornji deo ravan, lobanja na stranama blago zaobljena, srednje široka izraženi nadočni lukovi.
Stop:
      Izražen, jasno uočljiv.
Nosna pečurka:
      Snažno pigmentisana, a boja odgovara boji dlake. Dobro otvorene nozdrve.
Njuška:
      Duga, široka, snažna, blago ovnujska, duboka.
Usne:
      Debele, priležuče, nisu opuštene. Pigmentisane prema boji dlake.
Zubalo:
      Snažni, dobro razvijeni zubi. Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpuno makazastim zagrizom, pri čemu gornji sekutiči bez razmaka pokrivaju donje i zubi stoje vertikalno u vilicama.Zubna formula
sa 42 zuba.
Oči:
      Po mogučnosti tamne. Niti duboko smeštene niti ispupčene, sa živahnim i budnim izrazom. Dobro pigmentisani kapci priležu na očnu jabučicu.
Uši:
      Srednje velike, visoko i široko usačene i oborene, bez nabora.
Vrat:
      Srednje dug, snažno mišičav, blago izbočena potiljna linija, suv bez podgušnjaka.

TELO:    
                                                           
Gornja linija:
      Ravna i blago padajuča.
Greben:
      Izražen.
Leđa:
      čvrsta, dobro mišičava.
Slabine:
      Kratke, široke, mišičav bubrežni deo, široka karlica.                                              (Standard tip ženke desno)
Sapi:
      Duge i široke, blago padajuče i dobro mišičave.
Grudni koš:
      Širok i dubok sa izraženim prsima, i što je moguče nazad postavljenom snažnom grudnom kosti. Rebra dobro zaobljena.
Donja linija:
      U elegantnom luku blago priljubljena unazad, suva.
Rep:
      Sledi liniju leđa, po mogučnosti horizontalan ili blago na gore uvijen, ali ne vertikalno nagore. Ni debeo ni tanak kupiran za rad u lovu (u zemljama gde je kupiranje zabranjeno mora da ostane u
prirodnoj veličini). Ceo treba da doseže do skočnog zgloba i prav je ili blago sabljasto nošen.
Prednje noge:
      Posmatrano odnapred ravne i paralelne, plečke čvrsto priljubljene, a posmatrano sa strane postavljene dobro pod telo. Rastojanje od zemlje do lakta da je približno isto kao od lakta do grebena.
Plečke:
      Snažne i mišičave dobro koso i unazad postavljene. Dobra uglovanost plečke i nadlaktice.
Nadlaktica:
      Po mogučnosti duga, suva i dobro mišičava.
Lakat:
      Priležuči uz telo niti unutra uvrnut niti izvrnut napolje. Dobra uglovanost nadlaktice i podlaktice.
Podlaktica:
      Suva i vertikalna, snažne kosti.
Šaplje:
      Snažno.
Došaplje:
      Neznatno izbačeno napred.
Šape:
      Okrugle ili ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i jastučićima. Nokti dovoljno pigmentisanim. Prsti su paralelne su, šape u mirovanju i u kretanju ni u polje ni unutra postavljene.
Zadnje noge:
      Posmatrano od nazad prave i paralelne. Dobra uglovanost kolena i skočnog zgloba. Snažne kosti.
Butina:
      Duga, široka i mišićava. Dobar ugao sa karlicom.
Koleno:
      Snažno sa dobrim uglom izmeču natkolenice i potkolenice.
Potkolenica:
      Duga, mišićava, „žilava“.
Skočni zglob:
      Snažan.
Došaplje:
      Kratko, vertikalno.
Šape:
      Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pigmentisanim jastučićima. paralelne su u mirovanju i u kretanju nisu ni izvrnute ni uvrnute.
Kretanje:
      Prednje i zadnje noge paralelne, sa dobrim potiskom, dobar iskorak, pri tome odaju energiju.
Koža:
      Napeta, priležuča, bez nabora.
     Dlaka: čekinjasta, priležuća i gusta. Pokrovna dlaka duga 2-4 cm,. Podlaka gusta i ne propušta vodu. Silueta ne sme biti sakrivena dužom dlakom. Dlaka treba svojom oštrinom i gustinom da štiti od uticaja
vremenskih prilika i povreda pri radu na pokrivenom terenu. Deonji delovi nogu, kao i donji deo grudi i stomamaka, imaju kraću dlaku, koja je ipak gusta. Glava i uši su odlakani kraćom i pri tome gusćom
dlakom ali ne i mekšom. Naglašene obrve sa snažnom ne predugom i po mogučnosti oštrom bradom daju mu energičan izraz.
Boja:
      Braon melirana, crno melirana sa ili bez ploča (fleka), jednobojna braon sa ili bez fleke na grudima. Druge boje (čisto crna boja) nisu dozvoljene.
Veličina:
      Mužjaci 61 – 68, ženke 57 – 64 cm.
Greške:
      Svako odstupanje od predviđenih tačaka smatra se greškom čija procena zavisi od stepena izraženosti.
Teške greške:
      Krača ili uža, kao i špicasta njuška, slabo zubalo, kleštasto zubalo, pojedinačno kleštast zub, jako labavi kapci, ulegnuta iki šaranasta leča, nadgrađenost, prekratka grudna kost jako u polje ili unutra postavljeni laktovi, kravlji stav, O stav ili uzak stav kako u mirovanju i u kretanju. Ravanisanje, strme zadnje noge, uzan stav pri stajanju i u hodu, tanka meka dlaka, nedostatak podlake.
Diskvalifikacione greške:
      Slabost u naravi, plašljivost na pucanj i divljač, predgriz ili podgriz, ukršteno zubalo, nedostajući zubi osim P1, entropijum ili ektropijum, urođeno prelomljen ili kratak rep, nedostatk pigmenta, različita boja očiju.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena i u skrotum puštena testisa.

OBJAŠNJENJE STANDARDA ZA OCENJIVANJE:

Kod ocenjivanja prema težini mana (grešaka) razlikujemo:
A. Greške u lepoti
B. Mane
C. Teške mane i
D. Greške (mane) koje isključuju iz uzgoja.

A. Greške u lepoti: Ne utiču na radnu sposobnost psa. Još može dobiti odličnu ocenu. Tu spadaju ravna lobanja, nedostatak stopa, preduge široke uši, nedostatak obrva.
B. Mane: Može da dobije najviše vrlo dobru ocenu. Građa neprimerena polu, kratka njuška, slabo razvijeno zubalo, svetle oči, previše usukan stomak, kratke i strme sapi, uzane (nedovoljno zasvođena rebra) grudi, nedovoljna uglovanost nogu, tanke uši, povremeno ravanisanje.
C. Teške greške: Maksimalno se može dati dobra ocena zavisno od izraženosti greške. Nemirno, plašljivo ponašanje i ostalo pokazivanje labilne naravi, visina ispod ili iznad mere, građa koja odudara od pola,
kleštasto zubalo, jako kratki ili uzani nosnik, labavi očni kapci, izražena šaranasta leđa, izražena sedlasta leđa, jaka nadgrađenost, O stav zadnjih nogu, previše duga ili kratka dlaka, previše retka vunasta dlaka, greške pigmenta (crvekasta dlaka) izrazito svetao nosnik, stalno ravanisanje.
D. Greške koje isključuju iz uzgoja: Ocena nedovoljna. Na uzgojnoj smotri dobija ocenu: „nije za uzgoj“. Plašljivost od pucnja i divljači, labilan nervni sistem (agresivnost, jaka nervoza, ujedanje iz straha). Pregriz, podgriz, krivi griz (ukršteni), nedostatak zuba sem P1, ektropium, entropium, nedostatk pigmenta, oči razne boje. Oštenjeni sa kratkim ili sa prelomljenim repom, jednobojna crna boja, jednobojna crna boja sa belom flekom na grudima, bela boja, čisto žuta boja, žuto špricana boja, bele fleke veče od 20 cm.
    
    
    
          

2 коментара:

  1. Vidimo da postoje određene nedoumice oko dozvoljene boje kod oštrodlakog, jer u standardu koji je objavio KSS (Standardi rasnih pasa po FCI grupama, knjiga II, treće dopunjeno izdanje iz 2008. godine)o tome ne piše dovoljno detaljno, ili se prevodioc oslanja na standard objavljen 1995. godine. Po poslednjem, važećem standardu matične zemlje iz 2000. godine čisto crna boja je diskfalifikaciona mana i prema tome takav pas se isključuje iz uzgoja.

    ОдговориИзбриши

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !