Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 13.03. 2011. GODINE U PROSTORIJAMA KSSDetalj sa sastanka

          Sastanku su prisustvovali članovi Laslo Torma, Dragan Bunardzić, Miloje Gajić (zapisničar), Miodrag Jojić, Vladica Andrić, Dragan Prokić, Mire Trebinac, Siniša Vukanović i Velja Netković.
    Sastanku je prisustvovao i dr. Mahmud Al Dagistani generalni sekretar Kinološkog saveza Republike Srbije.
    Sastanak je počeo u deset sati uvodnom reči predsednika i predlogom sledećeg dnevnog reda:

1. Definisanje termina za prolećne uzgojne ispite (VJP);
2. Određivanje sudija za prolećne uzgojne ispite;
3. Rešavanje problema oko drugog kluba;
4. Dogovor o selekcije i uzgoju nemačkih oštrodlakih pasa;
5. Delegiranje članova u Stručnu komisiju Kinološkog saveza;
6. Razmatranje problematike dispalazije kukova i
7. Predlog za dodelu odlikovanja članova Kluba za jubilej - deset godina rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i
8. Razno

     Dr. Mahmud Al Dagistani na sastanku

     Tačka 1. i 2. Dat je predlog da se zbog dužine trajanja zime i kašnjenja vegetacije prvi prolećni uzgojni ispit (VJP) prebaci posle svih, pa su razmatrani termini 17. ili 23.aprila. Velja je obrazložio da je to u redu, ali da ne bi trebalo ni slučajno da bude posle petnaestog. Odlučeno je da bude 17.04. Za mesto su bili predloženi Velebit ili Vrbas, pa je Jojić rekao da je prošlogodišnji organizator iz Velebita teško bolestan, onda je Siniša dodao da je onda 99 % dogovoren Vrbas samo treba poslati dopis lovačkom društvu koje će nam obezbediti terene i dva pratioca, a organizacija je Klubska. Siniša je ponudio da sponzoriše piće.
   Posle diskusije je usvojen konačan plan rasporeda prolećnih uzgojnih ispita (VJP) za 2011., sa sledećim sudijama:
  
    1. 9. i 10.04. 2011. RITIŠEVO, sudije Đura Munćan i Laslo Torma (9.04.) i Velja Netković i Nenad Glumac (10.04). Organizator Marko Popović ;

    2. 16.04. 2011. ŠABAC – OGARI, sudije Miodrag Jojić i Milić Ralić, organizator Dragan Prokić  i

    3. 17.04. 2011. VRBAS, sudije Miloje Gajić i Dragan Vujić, organizator Nemanja Bogdanović 063 561 724. Ukoliko bude prijavljeno više od 5 pasa sudiće i Velimir Netković i Đura Munćan.

   Takođe je dogovoreno da se striktno poštuju odredbe Pravilnika, da dvojica sudija ne mogu suditi više od pet pasa, da se sudi transparentno – poštujući princip otvorenog suđenja, davanja svima isti broj prilika i ujednačeno.

   3. Po trećoj tački dnevnog reda predsednik Stručne komisije Srpskog deutsch Drahthaar Kluba Velimir Netković je obrazložio dr. Mahmudu Al dagistaniju i ostalima da je na prošloj skupštini predlagao da se sačini pismo Kinološkom savezu u vezi međusobnih odnosa i problema sa drugim iz  klubom koji predvodi Milan Veskov. Smatramo da smo prvo osnovani Klub oštrodlakih nemaca koji radi i traje već 10 godina, i koji je puno uradio za rasu, da smo centralni Klub nemačkih oštrodlakih pasa, učlanjeni i priznati od strane Svetskog saveza nemačkih oštrodlakih pasa (Deutsch Drahthaar Welt-Verbanda) i da ostali klubovi treba da budu članovi našeg Kluba, što je inače uneto u naš statut, da bi se uskladio rad svih klubova zajedno jer su nam ciljevi istovetni, da ne bi došlo do preklapanja termina za održavanje manifestacija, neusklađenog kriterijuma suđenja i dodao da smatramo da na manifestacijama drugih klubova treba da prisustvuje delegat Srpskog DD Kluba. Isto tako i oni treba da delegiraju svoje članove i sudije na našim manifestacijama. Za reč se javio i Bunardzić. Obrazložio je da treba da se poštuje pravila Kinološkog saveza koje poštuje i Srpski DD Klub, i obavezni pravilnici, kao i pravilnici po kojima i mi radimo. Takođe moli savez da Kinološki savez Srbije uputi dopis tom klubu, odnosno njegovom predsedniku, i da se pozovu naši delegati na njihove manifestacije. Dr. Mahmud Al Dagistani je uzeo reč i pitao ko je predsednik tog kluba i rekao da samo KSS ima ingerencije oko organizacije manifestacije, predložio je da se dopisom pozovu na sastanak rukovodstva klubova i da se reše problemi. Velja je dao predlog da Kinološki savez Srbije sazove sastanak jer je drugi Klub protiv našeg. Torma je samo dodao da bi trebalo prihvatiti predlog Bunardžića i Mahmuda Al Dagistanija da se to reši. Dr. Al Dagistani je dao predlog da se organizuje seminar za sve sudije o suđenju na uzgojnim ispitima koji se organizuju po pravilnicima matičnog – nemačkog Kluba. (Fotografija levo: Miloje Gajić, Dragan Prokić i Miodrag Jojić na sastanku UO i SS Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba)
  
   4. Torma je uzeo reč rekavši da se akcenat mora staviti na temelje matičnog kluba u uzgoju oštrodlakog, i da je vreme da se načne tema koja je najbitnija za uzgoj ove rase, a to je selekcija. U Srbiji imamo veliko broj oštrdlakih nemaca, veći nego igde u okruženju, ali nemamo selekciju na rad kod ove radno – lovne rase. Mi kao Klub preuzimamo odgovornost za uzgoj i preporuke svima koji polože određene ispite i da se time napravi temelj za dalju selekciju. Time se stvara matični fond pasa pogodnih za uzgoj a koji su ocenjeni u radu po principima matičnog kluba. Štenci bi ubuduće dobijali potvrdu da su od proverenih radnih - lovnih roditelja, a psi koji žele u uzgoj bi morali položiti određene uzgojne ispite i dobiti odgovarajuće ocene u građi da bi dobili dozvolu za uzgoj, koju bi Klub upisivao u rodovnika pasa. Torma je dao predlog za sticanje minimum uslova za uzgoj kod kuja bude prolećni uzgojni ispit, potvrda o  displaziji kukova i laktova i dobra ocena na uzgojnoj smotri ili vrlo dobra na izložbama, a za  mužjake – priplodnjake položeni prolećni i jesenji uzgojni ispiti, dobra ocena na uzgojnoj smotri ili vrlo dobra na izložbi i potvrad o displaziji kukova i laktova (tj. da su bez oboljenja). Klub želi postepeno da izvrši selekciju i pospeši uzgoj, da bi se došlo, kroz duži vremenski period, do istih uslova uzgoja kao i u matici, da bi se očuvao i dalje razvio kvalitet rase. Psi koji ne polože uzgojne ispite i ne ispune uslove pogodnosti za uzgoj, tj. njihovi potomci, normalno mogu dobijati rodovnike i loviti, ali bez Klubskog pečata da potiču od radno-lovno proverenih pasa. Klub će pravovremeno obavestiti članstvo i zainteresovane o svemu, detaljno kako ovaj ozbiljan problem i zahteva.
   Jojić postavlja pitanje Mahmudu da li može da  u rodovniku Kinološki savez Srbije upiše da psi nisu ispitani u lovu i da se time odvoje psi tzv. salonci odnosno kućni ljubiimci i psi za izložbe od radnih pasa i pasa za lov. Mahmud Al Dagistani odgovara da je to posao Kluba, i da postoji za to određeno mesto u rodovniku i pokazuje to na rodovniku.
   Torma dodaje da nama u prilog ide i rad Ministarstva i LSS - a koji prave Pravilnik o načinu korišćenja lovačkih pasa u lovu u lovištima Srbije, i loviti će moći samo psi koji polože određene ispite lovne upotrebljivosti, gde će naš JUI (HZP) biti etalon za rad pasa ptičara i vođenje u lov. Predloženo je da se naprave pečati i da svu dokumentaciju o uzgoju vodi Velja Netković kao predsednik Stručne komisije i lice koje je još 2001. godine, na osnivačkoj Skupštini Kluba, bio izabran za vođu uzgoja. Takođe je dodao da je uspeh, ali i velika odgovornost na Srpskom Deutsch Drahthaar Klubu to što je Kinološki savez Srbije poverio Klubu vođenje uzgoja rase i da će se time još više podići važnost Srpskog DD Kluba. Na sve to Mahmud nas je upozorio da ne preterujemo u zahtevima rase jer ćemo doći u situaciju da nam se rasa ospe i smanjiće se broj prijavljenih štenaca koji je 2010. narastao do rekordnih 1.112 štenaca u 258 legla. Siniša Vukanovićje samo konstatovao da se od sledeće godine krene sa upisom takvih štenaca koji moraju da imaju te uslove. Normalno je da će se sve objaviti, vodičima dati vreme za ocenu pasa, treba uraditi Uzgojni pravilnik Kluba sa dugoročnim smernicama.
  
      5. Zatraženo je od dr. Mahmuda Al Dagistanija da se neki naš član delegira za Stručni savet KSS samo kao lice koje je tu da obrazloži pitanja  u vezi rase, našta je gospodin Al Dagistani odgovorio da Kinološki savez Srbije više nema Stručnu komisiju, nego da je stručni organ Kinološkog saveza u vezi rase Klub.
  
      6. Srpski DD Klub preporučuje da se radi pregled na displaziju kukova jer je to u skladu sa propozicijama matičnog kluba gde je snimak displazije kukova i laktova (da je pas bez oboljenja) uslov za učestvovanje u uzgoju, kao i opšteg trenda kod svih rasa, a i da ne bi došli u situaciju da se naš neki pas pojavi na manifestacijama u inostranstvu a da nema pregled i da zbog toga bude diskriminisan. Naš podpredsednik, zadužen za održavanje veze sa matičnim Klubom i Svetskim savezom u Nemačkoj, Goran Zubanović je izdejstvovao da matični klub prihvati snimke iz Srbije uz uslov da se uradi u veterinarskoj ustanovi koju priznaje FCI i na formularima matičnog Kluba, a da naš Klub čuva snimke u svojoj arhivi.
      U diskusiju se uključio Mahmud Al dagistani sa obrazloženjem da mi u zemlji imamo dosta i veterinara i ustanova koje su priznate od FCI, ne samo za ovu rasu, već za sve rase, mada on preporučuje da to bude Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, jer je to, po njegovom mišljenju, najveća ustanova u našij zemlji i dodaje da se obavezno daje preporuka da psi u priplodu moraju da imaju snimak. Veterinarski fakultet je priznat u celom svetu, a pri tom ima najpovoljnije cene. Ja sam dao predlog, (Miloje Gajić) a na osnovu pređašnjeg razgovora sa prof. Krstićem  sa Fakulteta veterinarske medicine, da pokušamo da nađemo iz Nemačke standard za procenu displazije, jer on poseduje standarde ali misli da ima i novijih pa bi valjalo uporediti. Takođe je predloženo da Miloje Gajić stupi u kontakt sa odgovornim osobama na fakulteti i da napravimo ugovor za članove Kluba, a ako ne možemo mi da napravimo ugovor da koristimo ugovor Kinološkog saveza koji već funkcioniše. Predlog da se snimak displazije za članove našeg Kluba preporuči Fakultet veterinarske medicine je usvojen od strane Upravnog odbora i Stručne komisije. Obavezni rok će biti objavljen.
  
   7. Bunardzić je pročitao dopis upućen KSS-u za odličja povodom jubileja i obrazložio da su predloženi Velja Netković, Torma Laslo, Marko Popović i Goran Zubanović, koji do sada nemaju nikakva priznanja.,a  izuzetno su aktivni u radu Kluba. Potom se u raspravu uključio i Jojić koji je osporavao da Marko bude odlikovan, iz ličnih interesa. Predlog Bunardžića je usvojen i prosleđen.
  
      8. Pod tačkom razno bilo je rasprave oko organizovanja specijalke na beogradskom CACIB-u i dovođenja Fritza Blumel-a da sudi. Rečeno je da je ove jeseni CACIB pada u nedelju, na lovni dan, da zbog toga neće biti zainteresovanih, i odlučeno je da se specijalka organizuje u proleće 2012. Oko finansija je raspravljano i sekretaru Draganu Bunardžiću je naloženo da pod hitno preda zahtev LSS-u za pomoć. Raspravljano je i oko molbe Nemanje Bogdanovića koji je odstažirao i eksterijer i rad VII grupe da mu se odobri, odnosno da Klub finansira njegovo polaganje ispita, a on bi za uzvrat klubu u narednom periodu sudio najmanje pet puta bez naknade. Odlučeno je i da se  seminar o propozicijama suđenju na uzgojnim ispitima po pravilnicima matičnog Nemačkog Kluba održi 17. septembra u prostorijama Kinološkog saveza Srbije i da se na savetovanje pozovu sve sudije koje su zainteresovane za suđenje na ovim ispitima.
      Vođena je rasprava i oko sajta kluba i tu je dogovoreno, pošto ima mišljenja da nije zadovoljavajući, da Avramov ugovori sastanak sa autorom spornog sajta i rukovodstva Kluba i da se reše sporna pitanja. Ja sam skrenuo pažnju na obaveznost i važnost prijavljivanja pasa na vreme za manifestacije te je dogovoreno da se maksimalno vodi računa i da se uozbiljimo odnosno da se prijave moraju slati na vreme kako bi se mogao planirati broj sudija i logistika za ispite. Torma je za kraj dodao da se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odeljenju za Lovstvo, pošalje dopis o značaju korišćenja oštrodlakih pasa u lovu. Mire se na to nadovezao i rekao da bi to isto trebalo poslati i LSS-u.(Fotografija desno: sala za sastanke u prelepoj novoj zgradi Kinološkog Saveza Srbije na Voždovcu, ulica Bukovička 1)
   Sastanak je završen u dvanaest časova.


Zapisničar:
Miloje Gajić s.r.
  


STATUT KLUBA

STATUT SRPSKOG KLUBA
DEUTSCH DRAHTHAAR


I OPŠTE ODREDBE

Član 1

    SRPSKI KLUB DEUTSCH DRAHTHAAR (u daljem tekstu: KLUB) je osnovan i deluje u okviru Kinološkog društva Arilje i član je Kinološkog Saveza Republike Srbije, (dalje u tekstu KSS). Klub je sve svoje aktivnosti usaglasio sa odredbama Pravilnika o stručnom radu KSS-a iz 2007. godine.
      KLUB je od 2002. godine takođe punonopravni član Svetskog saveza oštrodlakih nemačkih pasa – DEUTSCH DRAHTHAAR WELT-VERBAND-a, čije je sedište u Nemačkoj, a sa kojim sarađuje i čije preporuke u cilju unapređenja rase poštuje i uvažava.
    Pun naziv mu je SRPSKI KLUB DEUTSCH DRAHTHAAR.
    Skraćeni naziv mu je Srpski DD Klub.
    Sedište kluba je u Arilju, ulica Braće Vasilijević br. 2, telefoni 031/891 070 i 065 239 25 12.

Član 2

       KLUB je sportska, nestranačka, nevladina, nedobitna i stručna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja dobrovoljno učlanjenih građana odgajivača, vlasnika, vodiča i ljubitelja pasa rase DEUTSCH DRAHTHAAR (oštrodlaki nemački pas), a radi ostvarivanja i unapređivanja ciljeva iz oblasti kinologije na teritoriji Republike Srbije, tj. unapređenja uzgoja, obuke i vođenja lovačkih pasa rase nemački oštrodlaki pas.

Član 3

      SRPSKI KLUB DEUTSCH DRAHTHAAR ima svoj pečat i memorandum. Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm i na spoljašnjem krugu je ćiriličnim slovima ispisano gore: SRPSKI KLUB, a dole latiničnim slovima DEUTSCH DRAHTHAAR dok je u unutrašnjem, uokvirenom krugu glava nemačkog oštrodlakog psa, a na memorandumu je levo znak KLUBA – krug sa glavom oštrodlakog Nemca u sredini, gore ćirilicom piše „SRPSKI KLUB“, a ispod latinicom  „DEUTSCH DRAHTHAAR“. Gore desno je naziv i adresa sedišta Kluba kao i kontakt podaci (telefoni, e-mail i internet sajt).
      KLUB može imati amblem i značku kao i odlikovanja koja se dodeljuju zaslužnim članovima kluba, kao i drugim licima i organizacijama zaslužnim za razvoj i unapređenje rase i kinologije u celini.
      Izgled i oblik amblema i znački ili druga odlikovanja određuje Upravni odbor KLUBA. Postupak dodeljivanja znački i odlikovanja utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor KLUBA.

Član 4

      Rad KLUBA je javan. Za ostvarivanje javnosti u radu odgovoran je Upravni odbor. Javnost u radu se ostvaruje informisanjem na skupovima i sastancima, putem podnošenja izveštaja, oglasima, korišćenjem mogućnosti sredstava javnog informisanja, interneta ili internim glasilom i na sve propisima predviđene načine.


II CILJEVI I ZADACI

Član 5

      Osnovni cilj SRPSKOG KLUBA DEUTSCH DRAHTHAAR, u skladu sa svojim Statutom, Statutom KSS, i preporukama DDWV, je da poboljša kvalitet rase nemački oštrodlaki pas, unapredi uzgoj, obuku i vođenje u lovu, kao i da istakne sve vrline ovog svestrano radno upotrebljivog psa.
      Ciljevi KLUBA su usmereni na okupljanje svih članova i drugih pravnih i fizičkih lica, radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih ciljeva i interesa povoljnih za ovu rasu.
    Srpski Klub DEUTSCH DRAHTHAAR gaji, obučava, vodi i ispituje pse po sistemu matičnog Kluba – Verein Deutsch Drahthaar e.V.

Član 6

Zadaci SRPSKOG KLUBA DEUTSCH DRAHTHAAR su da:
• Organizuje svoje članstvo i pruža mu stalnu pomoć u cilju uzgajanja, obuke i vođenja pasa ove rase;
• Unapređuje i afirmiše kinologiju i ostvaruje stručnu saradnju sa drugim klubovima u zemlji i inostranstvu;
• Povezuje i koordinira rad svih DD Klubova u Srbiji u skladu sa pravilnicima Svetskog saveza nemačkih oštrodlakih pasa (Deutsch Drahthaar Welt-Verband) i predstavlja ih u KSS-u i Svetskom savezu DD;
• Vodi evidenciju pasa ove rase (Klupski registar pasa), evidentira i predlaže priplodne kuje i plemenjake, a na osnovu pokazanih rezultata u radu na obaveznim uzgojnim ispitima i eksterijernim smotrama i izložbama;
• Organizuje uzgojne smotre, izložbe i ispite, utakmice i druge kinološke manifestacije;
• Organizuje stručne skupove, predavanja i seminare o odgoju, obuci i vođenju rase DEUTSCH DRAHTHAAR;
• Izdaje informativni Bilten KLUBA, objavljuje pravilnike, priručnike i knjige o uzgoju i obuci pasa ove rase, DVD diskove i objavljuje članke u kinološkim, lovačkim i stručnim časopisima kao i na svom veb sajtu u cilju edukovanja članova i ostalih zainteresovanih;
• Priprema svoje članove za kinološke sudije, vodiče, dresere i druga zvanja u kinologiju;
• Pruža stručnu pomoć svim subjektima zainteresovanim za razvoj ove rase pasa;
• Vodi računa o nagrađivanju i odlikovanju zaslužnih kinoloških radnika u KLUBU i van njega;
• Učestvuje u radu Svetskog Saveza DD kao njen punopravni član, posebno na utakmicama i ispitima koje DD WV organizuje;
• Sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama;
• Radi na ostvarivanju zadataka od zajedničkog interesa sa svim zainteresovanim subjektima u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i životinja;
• Popularisanje i unapređenje kinologije i
• Obrazovanje kinološkog podmlatka.


III ČLANSTVO U KLUBU

Član 7

    Članovi kluba mogu biti sva fizička lica u skladu sa zakonom i ovim statutom, kao i sva pravna lica čijim aktima je utvrđeno da ciljeve ili delatnosti ostvaruju iz oblasti gajenja i unapređenja kinologije uopšte.
    Odluku o članstvu i prestanku članstva donosi upravni odbor (u daljem tekstu UO).

Član 8

      Status člana stiče ono lice koje dobrovoljno izrazi želju da stupi u članstvo i uplati godišnju članarinu. Članarina se naplaćuje za kalendarsku godinu i može se uplatiti blagajniku KLUBA.

Član 9

      Članom KLUBA se postaje momentom uplate članarine, upisom u evidenciju članstva i izdavanjem članske karte KLUBA.

Član 10

      Članstvo se dokazuje članskom kartom overenom prilikom uplate članarine.  

Član 11

      Odluku o prijemu počasnih članova donosi upravni odbor KLUBA.

Član 12

      Članovi društva mogu biti lica sa mestom boravka van teritorije SRBIJE (strani državljani). Lica navedena u prethodnom stavu mogu učestvovati u radu KLUBA i biti birani u njegove organe i tela ako to svojom stručnošću zaslužuju.

Član 13

   Svi članovi kluba imaju jednaka prava i to:
• Da pod jednakim uslovima učestvuju u aktivnostima Kluba, da biraju i budu birana u sve organe i tela KLUBA,
• Da budu informisani o radu KLUBA,
• Da se koriste postignutim rezultatima našeg KLUBA kao i rezultatima KSS-a,
• Da sa svojim psima učestvuju na svim kinološkim manifestacijama (eksterijernim i radnim) koje KLUB organizuje, pod uslovima povoljnijim u odnosu na imaoce pasa koji nisu članovi KLUBA ,
• Da uz preporuku KLUBA nabavljaju i pare svoje pse sa priplodnjacima, pod povoljnijim materijalnim uslovima (uz odgovarajuće povlastice),
• Da najbolji sa svojim psima učestvuju na manifestacijama u inostranstvu, posebno na Hegewaldu, uz pomoć KLUBA, a u skladu sa njegovim materijalnim mogućnostima,
• Da iniciraju i daju mišljenja u cilju unapređenja rada KLUBA i kinologije uopšte i
• Da imaju potpun uvid u materijalno-finansijko poslovanje KLUBA.

Član 14

   Svi članovi KLUBA imaju jednake dužnosti i to:
• Da se pridržavaju odredbi Zakona o udruženjima i ovog Statuta, Statuta KSS, kao i Pravilnika o stučnom radu KSS;
• Da štite ugled i interese KLUBA i domaće kinologije u celini;
• Da se pridržavaju propisa o stučnom radu;
• Da aktivno učestvuju u radu Kluba;
• Da izvode svoje pse na polaganje uzgojnih ispita i smotre, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sprovođenju uzgojnih ispita za rasu DEUTSCH DRAHTHAAR;
• Da ostvaruju ciljeve i zadatke KLUBA,
• Da propagiraju rasu i
• Da uredno izvršavaju uplatu članarine u iznosu i rokovima koje utvrđuje Upravni odbor KLUBA.

Član 15

   Članstvo u KLUBU može prestati:
• Samostalnim istupanjem,
• Isključivanjem iz članstva po rešenju disciplinske komisije,
• Smrću člana i
• Brisanjem iz evidencije.

Član 16

      Član je samovoljno istupio iz članstva ako je svoju želju izrazio podnošenjem pismenog obaveštenja Upravnom odboru ili ukoliko nije izmirio članarinu u iznosu i roku koji je odredio Upravni odbor KLUBA.

Član 17

      Isključivanje iz članstva, kao disciplinska mera odrediće se na način i po postupku koji tretira Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti KSS-a, a po odluci Disciplinske komisije KLUBA.IV ORGANI KLUBA

Član 18

    Organi, nadležnosti i način rada organa utvrđuje se tako da se obezbedi efikasno izvršavanje ciljeva i delatnosti, racionalno odlučivanje i odgovornost pojedinaca i organa za rad u okviru nadležnosti tih organa.
    Svi organi su dužni da obezbede način rada koji omogućava javnost u radu.

Član 19

      Najviši organ KLUBA je Skupština koju sačinjavaju svi članovi i delegati Kluba.

Član 20

      Skupština KLUBA bira predsednika, dva potpredsednika i počasnog predsednika KLUBA. Jedan potpredsednik zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti, a drugi predstavlja KLUB u Svetskom savezu nemačkih oštrodlakih pasa.
      Počasni predsednik KLUBA učestvuje u radu upravnog odbora kao savetnik.     
     
 Član 21

    Predsednik DD Kluba je zastupnik i odgovorno lice za rad i poslovanje KLUBA.
    Predsednik ima sledeće nadležnosti:
• Obavlja naredbodavna prava i zastupa KLUB u svim odnosima;
• Koordinira rad svih organa kluba;
• Da obezbeđuje sprovođenje odluka i zaključaka skupštine i UO;
• Obezbeđuje izvršenje finansijskog plana KLUBA, u okviru svojih nadležnosti i finansijskog plana;
• Obezbeđuje sprovođenje ukupne politike KLUBA;
• Obezbeđuje da rad Kluba bude u skladu sa ovim statutom, aktima KSS, preporukama Svetskog saveza DD, kao i ustavom RS i ostalim važećim propisima;
• Da obavlja i druge zadatke koje mu poveri skupština, UO, nadzorni odbor, a u skladu sa ovim statutom.
• Zamenik predsednika u njegovom odsustvu ima ista prava i obaveze kao predsednik.

Član 22

   Skupština bira svoje izvršne organe:
• Upravni odbor;
• Disciplinsku komisiju;
• Nadzorni odbor i
• Stručnu komisiju.

Član 23

• Upravni odbor imenuje svoje pomoćne organe za vršenje određenih poslova i
zadataka po potrebi.


V SKUPŠTINA

Član 24

      Skupština KLUBA punovažno radi ako je prisutno više od polovine članova, a odlučuje prostom većinom glasova, ukoliko ovim Statutom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije drugačije određeno.
      Ukoliko sednici Skupštine ne prisustvuje više od polovine članova, Skupština se odlaže - čeka se jedan (1) sat vremena, a zatim se počinje sa punovažnim radom bez obzira na broj prisutnih i odlučuje se većinom prisutnih glasova.

Član 25

   Skupština može biti:
• Izborna, kada se vrši izbor izvršnih organa,
• Redovna, koja se održava svake godine i
• Vanredna, kada se ukaže potreba za rešavanjem pitanja iz njene nadležnosti.

Član 26

   Skupštinu može zakazati:
• Upravni odbor,
• Više od jedne polovine članstva i
• Predsednik skupštine.
   Ukoliko je Skupština zakazana na zahtev Upravnog odbora ili više od polovine članova, rešavaće isključivo pitanja zbog kojih je sazvana.

Član 27

      Skupština se održava najmanje 15 (petnaest) dana od dana zakazivanja.

Član 28

      Na izbornoj i redovnoj Skupštini se podnose izveštaji za prethodni period i to: izveštaj o radu, finansijski izveštaj za prethodni period, izveštaj disciplinske komisije i nadzornog odbora, plan rada za naredni period, finansijski predračun za naredni period i izveštaj o radu pomoćnih organa Upravnog odbora. Ove izveštaje podnosi predsednik KLUBA. Izveštaje takođe podnosi i stručna komisija.

Član 29

      Skupštinom predsedava Predsednik KLUBA, ili lice koje on ovlasti. Listu predloga za izbor članova izvršnih organa (upravni odbor, disciplinsku komisiju, nadzorni odbor i stručne komisije) daje Skupština KLUBA. Posle glasanja, Skupština usvaja konačne predloge.

Član 30

Radno telo Skupštine čine:
• Predsedavajući i dva člana,
• Zapisničar i
• Dva overača zapisnika.

Član 31

   Glasanje može biti :
• Javno, koje se vrši dizanjem ruku pojedinačno ili aklamacijom;
• Pojedinačno, koje se vrši prozivanjem i upisivanjem glasova u zapisnik;
• Tajno, koje se vrši glasačkim listićima. Tajno glasanje se obavlja tako što glasove broji glasačka komisija od 3 (tri) člana izabrana samo za tu priliku na Skupštini.

Član 32

   U nadležnost skupštine spada:
• Izbor izvršnih organa KLUBA (upravni odbor, disciplinska komisija, nadzorni odbor i predsednika stručne komisije),
• Razrešavanje članova i izvršnih organa,
• Donošenje statuta KLUBA i utvrđivanje njegovih izmena i dopuna,
• Ocenjivanje rada za protekli i odobravanje plana rada za naredni period,
• Odlučivanje KLUBA o članstvu u drugim organizacijama i o prijemu drugih organizacija u članstvo KLUBA,
• Usmerava rad svih organa i
• Odlučuje o prestanku rada KLUBA i o svim pitanjima koja su od značaja za KLUB.VI  UPRAVNI  ODBOR

Član 33

      Skupština iz redova članova KLUBA bira članove Upravnog odbora. Poželjno je da članovi Upravnog odbora budu predstavnici regiona, odnosno mesta gde postoje klubovi DEUTSCH DRAHTHAAR. Svi članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava i odgovornosti za celokupan rad Upravnog odbora.
      Poželjno je da članovi upravnog odbora budu vlasnici i odgajivači pasa rase DEUTSCH DRAHTHAAR.

Član 34

    Upravni odbor je sastavljen od 10 (deset) članova. Broj članova Upravnog odbora se može povećati ako se poveća broj Klubova iz drugih regiona i gradova.

Član 35

      Skupština iz redova Upravnog odbora bira sekretara i blagajnika. Sekretar i blagajnik može biti isto lice.


Član 36

      Mandat članovima Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i ista lica se mogu birati više puta.
    Mandat Sekretara traje 4 (četiri) godine i isto lice se može birati više puta.
    Mandat Blagajnika traje 4 (četiri godine) i isto lice se može birati više puta.

Član 37

      Ukoliko članu Upravnog odbora prestane članstvo u KLUBU pre isteka mandata, ili izjavi da poverenu funkciju ne može obavljati ili ukoliko neuredno obavlja svoje dužnosti, Upravni odbor može izabrati novog člana Upravnog odbora, iz redova članova KLUBA, čiji mandat traje do kraja mandata zamenjenog člana, a koji je iz iste oblasti kao i predhodni član ili iz druge ako za to postoji potreba ili opravdani razlog.

Član 38
    UO je izvršni ogan Kluba.
   Upravni odbor ima sledeća prava i obaveze:
• Stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;
• Predlaže program rada KLUBA, podnosi izveštaj o svom radu i poslovanju;
• Imenuje Stručnu komisiju kao i ostale komisije i imenuje predsednike istih;
• Rešava po molbama, predlozima, žalbama u drugostepenom postupku članova, na koje je dužno da u roku od 30 (trideset) dana da pismeni odgovor;
• Donosi i odobrava akta za koje je nadležan na osnovu ovog Statuta ili je ovlašćen od Skupštine;
• Utvrđuje predloge Statuta i drugih normativnih akata pre podnošenja Skupštini na usvajanje;
• Predlaže Skupštini finansijski plan;
• Saziva Skupštinu i predlaže dnevni red, radna tela Skupštine, i kandidate za izvršne organe  KLUBA;
• Odlučuje o organizovanju i sprovođenju kinoloških manifestacija za rasu DEUTSCH DRAHTHAAR;
• Imenuje delegate KLUBA za Skupštinu Svetskog saveza DD,
• Donosi odluku o visini i rokovima plaćanja članarine, o visini dnevnica i drugih troškova;
• Odlučuje o izdavanju glasila Kluba i drugih stručnih publikacija i
• Vrši i druge poslove po ovlašćenju Skupštine, a u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 39

      Upravni odbor održava sednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) meseca, tj. 3 puta godišnje: na početku godine, pre jesenjeg dela aktivnosti i na kraju godine. Ukoliko postoji potreba Upravni odbor se može sastajati i češće. Rad Upravnog odbora je javan.
    Upravni odbor punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članstva, a odluke su punovažne ako je za istu glasalo više od polovine prisutnih članova.
    Glasanje na sednici je javno.
    Na sednici se vodi zapisnik.   

Član 40

       Upravni odbor može pojedine funkcije Predsednika preneti na Potpredsednika. U slučaju kratkotajne otsutnosti Predsednika sve njegove funkcije vrši Potpredsednik Upravnog odbora koga tada ovlašćuje Upravni odbor.   

Član 41

   Sekretar KLUBA vrši sledeće poslove:
• Neposredno radi i sarađuje sa Predsednikom i Potpredsednicima skupštine i UO i odgovoran je za ostvarenje programa i poštovanje odredaba Statuta KLUBA;
• Blagovremeno i stručno priprema dokumentaciju za rad Skupštine i Upravnog odbora;
• Vodi i čuva dokumentaciju Kluba u skladu sa pozitivnim propisima i odlukama Kluba;
• Objedinjuje rad organa i komisija i
• Obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste Upravni odbor ili Predsednik, a u njegovoj odsutnosti i Potpredsednik.VII  DISCIPLINSKA KOMISIJA

Član 42

      Skupština iz redova KLUBA bira predsednika i 3 (tri) člana Disciplinske komisije, sa mandatom od 4 (četiri ) godine.
      Lica birana na ove funkcije mogu biti birana više puta.

Član 43

      Sednice Disciplinske komisije saziva i predsedava im Predsednik Disciplinske komisije.
    Disciplinska komisija odlučuje u prvom stepenu javnim glasanjem većinom glasova.
    Disciplinska komisija se sastaje prema potrebi. Disciplinska komisija je dužna da donese odluku u roku od 30 dana po podnošenju prijave po određenom predmetu.

Član 44

      Član KLUBA koji povredi zakonske propise, odredbe ovog Statuta i Statuta i Pravilnika o stručnom radu KSS, odgovaraće disciplinski.
    Utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti članova KLUBA i izricanje disciplinskih mera vrši Disciplinska komisija KLUBA.
    Disciplinska komisija vrši svoja prava na osnovu ovog Statuta i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova KLUBA.
    Disciplinska komisija dostavlja zapisnike sa svojih sednica Upravnom odboru i to u roku od 5 (pet) dana po završetku sednice.

Član 45

    Ukoliko članu ili Presedniku Disciplinske komisije prestane članstvo u KLUBU pre isteka mandata, ili izjavi da poverenu funkciju ne može obavljati, ili ukoliko neuredno obavlja svoje dužnosti, Skupština će na njegovo mesto postaviti drugo lice iz članstva KLUBA, čiji mandat traje do isteka mandata zamenjenog člana.VIII  NADZORNI ODBOR

Član 46

    Nadzorni odbor (NO) je organ koji obavlja kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja i rada drugih organa KLUBA i nezavisan je u svom radu. Nadzorni odbor ima tri (3) člana.
    NO ima sledeće nadležnosti:
• Obavlja nadzor i kontroliše da li je korišćenje sredstava i raspolaganje novčanim sredstvima i pokretnom i nepokretnom imovinom u skladu sa zakonom i drugim propisima, ovim statutom, aktima i odlukama organa KLUBA;
• Obavlja nadzor nad ugovorima koji se zaključuju u ime KLUBA;
• NO je ovlašćen da traži pisane i usmene izveštaje i da obavlja uvid u sve evidencije KLUBA i izveštaje računovodstva;
• NO podnosi skupštini izveštaj o radu i uočenim nepravilnostima;
• NO donosi pravilnik o svom radu koji skupština  verifikuje;
• NO pokreće disciplinski postupak prema svim uočenim nepravilnostima i
• No se sastaje prema programu rada ili prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.IX  STRUČNA KOMISIJA

Član 47

      Stručna komisija je stručni savetodavni organ KLUBA koju čine četiri člana (po mogućstvu istaknuti članovi kluba, kinološke sudije i druga stručna lica)i predsednik a za svoj rad je odgovorna Upravnom odboru.
    Predsednika stručne komisije sa mandatom od 4 (četiri) godine imenuje Skupština.
    Lice izabrano za Predsednika Stručne komisije može se imenovati više puta.

Član 48

      Stručna komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u 4 (četiri) meseca. Stručnu komisiju saziva i njome rukovodi i predsedava Predsednik Stručne komisije. Stručna komisija može da radi i ako je prisutna većina članova komisije.

Član 49

    Pripravnici za kinološke sudije, a koji su članovi KLUBA, se obavezuju da prisustvuju sastancima i pomažu u radu Stručne komisije, ali bez prava odlučivanja.

Član 50

      Stručna komisija rešava stručna pitanja u skladu sa Pravilnikom KSS-a, odredbama ovog Statuta kao i u skladu sa odlukama Upravnog odbora KLUBA.X  MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 51

    Za utvrđivanje ciljeva i poslova Klub raspolaže finansijskim i materijalnim sredstvima.
    Sredstva kluba su stvari, prava i novčana sredstva.


Član 52

      Materijalno-finansijsko poslovanje KLUBA vrši se prema zakonskim odredbama.

Član 53

   Materijalna sredstva za izvršenje zadataka i ostvarenje svojih ciljeva KLUB  obezbeđuje iz:
• Članarine i priloga članova KLUBA,
• Organizovanja kinoloških i drugih manifestacija,
• Pružanja usluga drugim organizacijama, licima i svojim članovima,
• Priloga drugih organizacija i lica,
• Priloga koji se mogu ostvariti na osnovu zakonskih propisa i
• I od sticanja na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 54

      Evidencija prihoda i rashoda mora biti dostupna javnosti a članstvo KLUBA se sa istim upoznaje izveštajem na sednici Skupštine, najmanje jedanput godišnje.XI DONOŠENJE I IZMENE STATUTA

Član 55

      Inicijativu za izradu, izmenu ili dopunu Statuta mogu dati Upravni odbor ili većina članova na sednici Skupštine.
Statut se donosi sledećim postupkom:
-Upravni odbor imenuje Statutarnu komisiju od 3 (tri) člana koja je dužna da u datom roku pripremi prednacrt Statuta i dostavi ga Upravnom odboru,
-na sastanku Upravnog odbora utvrđuje se nacrt Statuta koji se sledećih 10 (deset) dana daje članstvu na uvid sa ciljem davanja mišljenja, predloga i primedbi,
- po isteku roka iz stava dva ovog člana, Upravni odbor daje Skupštini na usvajanje prečišćeni tekst Statuta sa prihvaćenim i odbijenim predlozima zatim
- Skupština usvaja Statut prostom većinom glasova.XII PRESTANAK RADA KLUBA

Član 56

   KLUB prestaje sa radom:
• U slučaju predviđenim zakonom,
• Ako se ne ispunjavaju ciljevi i zadaci,
• Ako se ne obezbeđuju materijalna sredstva neophodna za rad i
• Kada nastanu i drugi objektivni razlozi za prestanak rada.

Član 57

      Odluku o prestanku rada donosi Skupština KLUBA, i to na osnovu predloga nekog od svojih organa.
    Odluka o prestanku rada je punovažna, ako je prisutna dvotrećinska većina članstva i ako je za nju glasala prosta većina prisutnih.
    Ukoliko Skupštini ne prisustvuje dovoljan broj članova, Skupština se odlaže i saziva se ponovo u roku od 15 (petnaest) dana.
    Ukoliko ni u drugom sazivu nije prisutan dovoljan broj članova, smatra se da je KLUB prestao sa radom.

Član 58

      Ukoliko KLUB prestane sa radom, sva imovina se predaje na čuvanje KSS-u.
    Ukoliko se u roku od 2 (dve) godine osnuje novo kinološko društvo koje u svemu prihvata ovaj Statut, sva imovina se predaje novoosnovanom društvu.
    Ukoliko se u roku od 2 (dve) godine ne osnuje novo kinološko društvo, sva imovina prelazi u vlasništvo KSS-a.XIII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59

    Upravni odbor KLUBA ima obavezu tumačenja odredaba ovog Statuta i ostalih normativnih akata KLUBA.

Član 60

    Ovaj Statut stupa na snagu 8 (osam) dana od dana usvajanja od strane Skupštine KLUBA.

Član 61

    Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi statut Kluba usvojen na Skupštini 19.02.2005. u Pančevu.

Usvojeno na Skupštini Srpskog DEUTSCH DRAHTHAAR Kluba

U KOVINU, dana 01.03.2011. godine
IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SKUPŠTINE JGV (REGIONALNOG UDRUŽENJA ZA ISPITIVANJE LOVNO-RADNIH PASA) U OLDENBURGU U NEMAČKOJ

      Svečano proglašenje najboljih vodiča i pasa JGV Olenburga za 2010: u gornjem redu (stoje) sa leva Gerd Ulkem (najbolji na VGP-u), do njega Igor Radonjić čiji je pas Baldur II vom Balkanhoff  bio najbolji na VJP-u
    
    
      11. marta 2011. godine sa početkom u 19,30 časova održana je godišnja Skupšita Regionalnog Udruženja za ispitivanje lovno-radnih pasa - Oldenburg severna Nemačka (Jagdgebrauchshund-Verein Oldenburg ). Na Skupštini su bili prisutni kako članovi udruženja tako i vodeći ljudi svih rasa - grupa lovackih pasa (grupe DD, grupe DK, grupe Vajmerana i td. ). Na sastanku je izabrano novo predsedništvo Kluba, i definisani ciljevi i program budućeg rada.

      Kratko objašnjenje: Udruženje za ispitivanje radno-lovnih pasa je član Saveza svestranih radno-lovnih pasa – JGHV -  najstarijeg udruženje koji vodi brigu i politiku uzgoja svestranih lovnih pasa (osnovan daleke 1899. godine), bez obzira na rasu. U registar JGV se upisuje svaki pas koji je položio svestrani ispit – VGP od osnivanja ovog Saveza. Nemački oštrodlaki pas je najbrojniji svestrani lovaki pas u svetu, matični Klub, Verein Deutsch Drahthaar, i Svetski savez nemačkih oštrodlakih, Welt-Verband Deutsch Drahthaar, su najaktivniji članovi i nosioci rada ovog saveza.

      Na kraju Skupštine JGV Oldenburga je bilo i najzanimljivije: proglašeni su najbolji uzgajivači, vodiči i psi na osnovu rezultata na ispitima u 2010.

      I ovom prilikom su članovi Srpskog DD Kluba Goran Zubanović (kao odgajivač i vodič) i Igor Radonjić (kao vodič) dostojno i na visokom nivou reprezentovali naš, Srpski DD Klub u matičnoj zemlji. Rezultati govore o kvalitetu uzgoja svestranih lovnih pasa naših članova: među prvih četiri psa na VJP (prolećnim uzgojnim ispitima) ovog udruženja se nalaze tri psa iz odgaivačnice “vom Balkanhoff”. Takođe na svestranom ispitu (VGP), najtežem i najkompleksnijem ispitu za svestrane lovne pse, pa čak možemo reći najtežem ispitu za sve lovne rase, na vrhu liste se našao jedan od pasa iz uzgoja Gorana Zubanovića, samo ovaj put iz njegove druge odgajivačnice “vom Wolf”, Hansi vom Wolf koji sa 336 poena deli prvo mesto na VGP-u u 2010. godini.( Fotografija desno: podpredsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, poznati odgajivač, dreser, vodič i lovac Goran Zubanović sa priznanjima JGV Oldenburg za 2010. za postignute rezultate kao vodič i uzgajivač, levo logo Saveza svestranih radno-lovnih pasa Nemačke - JGHV)

      Naime Hansi je tri nedelje pred VGP (zbog  II Internacionalnog HZP-a u Kovinu gde je Goran sudio, prevodio, organizovao, bio domaćin Fritzu Blumelu....), dat na vođenje drugom vodiču, Gerdu Ulkenu. Ovaj pas je, pored polozenog VGP sa maksimalnim brojem bodova 336, na ispitu dobio i najveću moguću i veomka retku ocenu 4H za disciplinu rad naživoj patki na vodi i AH, da bi vec sledećeg dana dokazao oštrinu (HN) i na kraju, dva dana kasnije, rad na ranjenoj divljoj svinji ( Saujäger-DD).

      Nakon proglašenja rezultata (rang liste, kao i sajt   Jagdgebrauchshund - Verein Oldenburga možete pogledati klikom ovde) su uručena priznanja za najbolje vodiče i pse u 2010. godini, a zatim se prešlo na druženje.
    
                                                                                                                                         Igor Radonjić
         

PROLEĆNI UZGOJNI ISPIT (VJP) U VRBASU 17.04. 2011.


     

           Obavestavamo sve zainteresovane da ce se u organizaciji Srpskog Kluba oštrodlakih nemaca, a u saradnji sa Lovackom sekcijom “Fazan” iz Vrbasa i na njihovim terenima organizovati prolećni uzgojni ispit - VJP  17. aprila 2011. godine.

         Skup takmičara je u lovačkom domu Fazan-Vrbas od  7 - 7,30 časova.

         Za organizaciju ispita je zadužen Nemanja Bogdanović.

         Kotizacija za ispit je 2.000,00 din. Uplate izvršiti najkasnije 7 dana do pomenutog datuma na žiro račun 355-1029334-24 a pre toga obavezno kontaktirati telefonom na 063 561 724 (Nemanja) ili  e-mail : nemanjabo@sezampro.rs

       Sudije toga dana su  Dragan Vujić i Mića Gajić a u slucaju da broj pasa bude veci od 5 onda ce se angazovati i Velja Netković i Đura Munćan. Broj pasa je ogranicen na 10.

        Formular za prijavu se može preuzeti sa sajta Srpskog DD Kluba : http://www.srpskiddklub.com  (OBRAZAC br 1 na delu "O klubu" - "Formulari")

     

RASPORED PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA (VJP) ZA PROLEĆE 2011.
Ispitivanje pasa na tragu zeca - VJP u Kurjačama proleće 2010.

                     Na osnovu odluke Upravnog odbora i Stručnog saveta, donetog na sastanku 13.03. 2011. u Beogradu, a zbog vremenskih prilika koje vladaju ovog proleća - kašnjenja vegetacije, objavljujemo raspored prolećnih uzgojnih ispita VJP za ovo proleće u organizaciji Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba:

                     1. 9. i 10.04. 2011. RITIŠEVO, sudije Velja Netković i Nenad Glumac (09.04) i  Đura Munćan i Laslo Torma 10.04. u nedelju. Organizator Marko Popović 066 900 10 78;

                     2. 16.04. 2011. ŠABAC – OGARI, sudije Miodrag Jojić i Milić Ralić, organizator Dragan Prokić  064 19 55 677;

                    3. 17.04. 2011. VRBAS, sudije Miloje Gajić i Dragan Vujić, ukoliko bude više od 5 pasa sudiće i Velja Netković i Đura Munćan. Organizator Nemanja Bogdanović 063 561 724

                    Pozivamo članstvo da u što većem broju izvede svoje pse na ispite, i podsećamo ih da po članu 14. Statuta Kluba imaju obavezu da izvedu svoje pse na uzgojne ispite, a što će biti regulisano Uzgojnim pravilnikom Kluba koji je u izradi. Ukoliko se ukaže potreba - prijavi se još pasa koji se ne mogu ispitati na planiranim ispitima, Klub će organizovati za sve odatne uzgojne ispite.

                    Molimo vodiče da na vreme prijave svoje pse radi kvalitetne organizacije ispita, a najkasnije 7 dana pred ispit organizatoru ili sekretaru Kluba 065 23 92 912. Kotizacija za ispit je 2.000 dinara za članove Kluba.

OBAVEŠTENJE - SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I STRUČNOG SAVETA SRPSKOG DD KLUBA 13. MARTA 2011.
     
    
 
  U nedelju, 13. marta 2011. godine sa početkom u 10 časova će se održati sastanak UPRAVNOG ODBORA I STRUČNOG SAVETA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA u prostorijama Kinološkog Saveza Srbije u ulici Bukovička broj 1 u Beogardu.
    
      Za sastanak se predlaže sledeći  

D N E V N I     R E D:
    
      1. Definisanje novih termina za prolećne manifestacije zbog vremenskih (ne) prilika i kašnjenja vegetacije;
      2. Određivanje sudija za prolećni deo manifestacija;
      3. Predlog rešavanja problema sa drugim Klubom;
      4. Predlog rešavanja problema selekcije kod oštrodlakog nemca;
      5. Razgovor o kooptiranju naših članova – delegata u stručne organe KSS-a;
      6. Razmatranje problema displazije kukova;
      7. Dogovor o odličjima za zaslužne članove Kluba povodom desetogodišnjeg rada Kluba i
      8. Razno
    
      Molimo članove UO i SS da obavezno prisustvuju i da se spreme za konstruktivnu diskusiju povodom gore navedenih važnih pitanja za rad Kluba.

ŠTAMPAN BILTEN ZA 2010. GODINU       OBAVEŠTAVAMO ČLANOVE I SVE ZAINTERESOVANE DA JE IZ ŠTAMPE IZAŠAO BILTEN SRPSKOG KLUBA OŠTRODLAKIH NEMACA ZA 2010. godinu !

 
  Evo dela iz predgovora Biltenu:

   " Pred Vama je Bilten Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2010. godinu. U njemu su prezentovani svi događaji iz Klubskog života u 2010. godini originalnim dokumentima - zapisnicima, od sastanaka Upravnog odbora, sednice Skupštine, sastanka Stručne komisije pa do izveštaja sa svake Klubske manifestacije od prolećnog uzgojnog ispita do II Internacionalnog jesenjeg uzgojnog ispita održanog u oktorbru 2010. u Kovinu. Pored zapisnika sa ovih sastanaka i manifestacija Bilten sadrži i članke o uzgoju, obuci pasa, prošlom Hegewaldu, članstvu, nov Statut... Na taj način smo zaokružili informisanje članstva i zainteresovanih i u potpunosti ispunili princip otvorenosti u radu našeg Kluba.
       Smatramo da su najbitniji u ovom Biltenu zbirni izveštaji sa uzgojnih ispita i utakmica: pored identifikacionih podataka za svakog psa možete pročitati sudijske ocene u svakoj disciplini koja se ocenjuje, od volje za radom do nosa i aporta, i praćenjem pojedinih pasa kroz manifestacije steći izvornu predstavu o njegovoj radnoj vrednosti.
       Bilten ima 133 stranica i sadrži preko 30 fotografija u boji, svaka manifestacija je dokumentovana i slikom. Držali smo se principa da jedna slika vredi više nego sto reči...."


           
     Svaki član Kluba dobija Bilten besplatno, ostali zainteresovani mogu kupiti Bilten po ceni od 600 dinara, uplatom na žiro račun Kluba (uplatnicom na adresu KD "ARILJE" ul. Braće Vasilijevića br. 2, 31.220 ARILJE na račun Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 355-1029334-24, svrha uplate BIlten za 2010 ili kapa....) ili na manifestacijama Kluba. Takođe obaveštavamo zainteresovane da još raspolažemo ograničenim brojem Biltena od 2001. do 2009. koji mogu kupiti po ceni od 400 dinara.
    Povodom jubileja Kluba - deceniju rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, naš Klub je štampao prigodne  nalepnice koje se takođe mogu kupiti po ceni od 150 dinara i izradio dve vrste kapa sa oznakom Kluba koji se prodaju po ceni od 250 dinara (letnja kapa) i 350 dinara (topla kapa sa naušnicama.).

    Sve informacije na telefone 065 23 92 912 i 063 85 63 063.

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U KOVINU 1. MARTA 2011.

Pred početak rada Skupštine
         
        
         Skupština je počela svoj rad u 17,10 časova u restoranu LU "LOVAC" iz Kovina.
         Pošto je pozdravio prisutne i preneo pozdrav podpredsednika Kluba Gorana Zubanovića iz Nemačke predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je predložio je da se izaberu zapisničar, dva overivača zapisnika i radno predsedništvo Skupštine. Za zapisničara je izabran Zvonko Lužajić iz Kovina, za overivače zapisnika Marko Popović iz Ritiševa i Siniša Vukanović iz Novog Sada. U radno predsedništvo su izabrani Velimir Netković, Dragan Bunardžić i Laslo Torma.
         Zapisničar je prebrojao prisutne i konstatovao da Skupštini prisustvuju 46 člana Kluba, kao i gosti: Dr. Mahmud Al Dagistani generalni sekretar KSS-a, Videnović Vladan podpredsednik LSS-a i predsednik Komisije za lovnu kinologiju LSS-a, Slađan Marković i Boris Bajić i iz LSS-a, Aleksandar Mijailović predsednik Srpskog Kluba kratkodlakih nemaca i  Blaža Stanišić predsednik LU „Lovac“ iz Kovina.
         Svim prisutnima na Skupštini su uručeni: Bilten Kluba za 2010. godinu, nalepnice Kluba povodom jubileja, reklamna olovka i upaljač i Klupska beležnica sa tvrdim koricama. (Fotografija desno otvaranje Skupštine, u prednjem planu Boris Bajić iz LSS-a)
         Predsednik je zatim otvorio Skupštinu i predložio sledeći dnevni red uz konstataciju da su delegati dobili materijal za ovu Skupštinu:
        
         1.Izveštaj o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2010. godini;
         2. Finansijski izveštaj za 2010. godinu;
         3. Predlog plana rada Kluba za 2011. godinu;
         4. Predlog finnsijskog plana Kluba za 2011. godinu;
         5. Usvajanje predloga Disciplinskog pravilnika Kluba;
         6. Usvajanje izmene Statuta Kluba;
         7. Izrada programa proslave povodom desetogodišnjice rada Kluba i
         8. Razno
        
         Dnevni red je usvojen jednoglasno.
         1. Po prvoj tački izveštaj je podneo predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba Laslo Torma. Izveštaj je deo ovog zapisnika i sledi:
             Naš Klub je nastavio kontinuirano da radi na razvoju i unapređenju uzgoja i vođenja oštrodlakog nemca kako je to jasno naznačeno u članu 5 Statuta Kluba: „Osnovni cilj SRPSKOG KLUBA DEUTSCH DRAHTHAAR, u skladu sa svojim Statutom, Statutom KSS, i preporukama DDWV, je da poboljša kvalitet rase nemački oštrodlaki pas, unapredi uzgoj, obuku i vođenje u lovu, kao i da istakne sve vrline ovog svestrano radno upotrebljivog psa.
         Ciljevi KLUBA su usmereni na okupljanje svih članova i drugih pravnih i fizičkih lica, radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih ciljeva i interesa povoljnih za ovu rasu.
             Srpski Klub DEUTSCH DRAHTHAAR gaji, obučava, vodi i ispituje pse po sistemu matičnog Kluba – Verein Deutsch Drahthaar e.V.“
             U 2010. je održana redovna i izborna Skupština Srpskog DD Kluba 27.02. 2010. u Beogradu, održani su sastanci Upravnog odbora 30.01. u Uzdinu, UO i Stručne komisije 12.06. u Beogradu i 12. 02. 2011. takođe u Beogradu, pre ove Skupštine.
             Radi postizanja gore navedenog cilja Klub je u prošloj godini organizovao niz uzgojnih ispita i utakmica za oštrodlake nemce, i to: 3 prolećna uzgojna ispita (VJP) i dva jesenja uzgojna ispita (HZP), kao i 2 utakmice u polju bez odstrela, jednu međunarodnu u Velikoj Plani u saradnji sa Kinološkim društvom iz Velike Plane i jednu nacionalnu u organizaciji Kluba u Vatinu i jednu nacionalnu utakmicu na vodi u Kovinu. Želimo da istaknemo da je težište rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba organizovanje uzgojnih ispita kao osnovnih instrumenata provere kvaliteta jedinki kao i uspešnosti uzgoja, ali da je naš Klub organizovao, i organizovaće i ubuduće, utakmice u polju jer smatramo da su volja za pretraživanjem, nos i nagon za stajanjem osnovne osobine koje mora da krase svakog lovačkog psa VII FCI grupe, pa i oštrodlakog. Utakmica na vodi je postala već tradicija u letnjem periodu, vezuje prolećnu i jesenju sezonu i unapređuje i populariše rad na vodi, koji je veoma važan segment upotrebe oštrodlakog nemca kod na su lovu.
             U brojkama, na našim manifestacijama je učestvovalo ukupno 65 pasa, od kojih je 45 položilo uzgojni ispit ili se kvalifikovalo. Na prolećnim uzgojnim ispitima (VJP) je učestvovalo 25 pasa, ispit je položilo 20, na jesenjim uzgojnim ispitima (HZP) je učestvovalo 11 pasa i položilo 6 pasa. Ukupno na uzgojnim ispitima je učestvovalo 36 pasa i položilo 26 pasa. (Fotografije levo: gore aplauz domaćinu, dole dr. Mahmud Al Dagistani prima zahvalnicu Kluba za KSS)
             Da li možemo biti zadovoljni ovim brojem učesnika ? Daleko od toga. Sa oko 100 aktivnih članova Kluba i preko 800 prijavljenih štenaca oštrodlakog nemca KSS-e svake godine u poslednjih pet godina ovo je premali broj što, u prvom redu, ukazuje na nedostatak selekcije kod nas, kod ove rase. Kao jedan od svojih osnovnih ciljeva, Klub će rešavanje ovog problema pokušati „načeti“ već u ovoj 2011. godini, ali o tome više o planu rada.
             Završna manifestacija i kruna naše aktivnosti je bio II Međunarodni jesenji uzgojni ispit u organizaciji našeg Kluba i Svetskog saveza oštrodlakih nemaca (Welt-Verband Deutsch Drahthaar). Iako ne možemo u potpunosti biti zadovoljni brojem prijavljenih pasa, ova manifestacija je u mnogo čemu bila veoma uspešna i pomogla razvoj našeg Kluba. Zahvaljujući našem neumornom podpredsedniku Goranu Zubanoviću, na ovoj manifestaciji je sudio i družio se sa nama tri dana jedan od doajena Matičnog Kluba u Nemačkoj gospodin Fritz Blümel: pobednik Hegewalda, organizator Hegewalda, istaknuti odgajivač, funkcioner Verein Deutsch Drahthaara, iskusni sudija, vodič oštrodlakih nemaca ....... Od njega je svako, ko je želeo, mogao da vidi i uči kako se sudi, smirenost, transparentnost, znanje. Imponovala je njegova volja da nas razume i da nam pomogne. Videli smo, izvorno, kako se sudi eksterijer oštrodlakog na uzgojnoj smotri. Gospodin Blümel je visoko ocenio naš rad, i što nam je posebno važno, naše shvatanje problematike oštrodlakog nemca i način kako to postepeno ali uporno rešavamo. Preneo je veoma pozitivno mišljenje o nama u Nemačku, i u Verein Deutsch Drahthaar i u Welt-Verband deutsch Drahthaar, i obećao da će doći još jednom da nam pomogne.
             Hoću da kažem i ovo: cilj, ili preciznije jedan od ciljeva, organizovanja ove manifestacije je bio unapređenje našeg suđenja i usklađivanje sa suđenjem u matici. Želeli smo da vidimo kako oni sude, i kako mi sudimo u odnosu na njih. Ceo naš sudijski “kadar” je sudio dva dana zajedno sa Blümelom i Goranom. Snimali smo suđenje, upoređivali, “krali zanat”.    Zaključak je ohrabrujući: sudimo veoma slično kao nemci, razlike su samo u nijansama, veoma solidno vladamo materijom, čak smo u nekim disciplinama strožiji nego oni. Blümel je samo sudio smirenije, sigurnije, iskusnije. A i mi ćemo slično suditi kada budemo u njegovim godinama. Od njega smo naučili doslednost u suđenju: kako Pravilnik kaže, nema odstupanja, pa koliko traje. Smirenost, otvoreno suđenje - posle svake discipline svim vodičima se saopštavaju ocene i obrazlažu, sve nesuglasice se rešavaju odmah, tu na terenu, kasnije nema nadmudrivanja i žalkanja. I, što veoma bitno, svi imaju iste uslove: ako jedan pas dvaput radi trag zeca, svi rade dvaput zeca, ako jednom psu dajete šansu za dve marke dajete svima. Pošteno.
             Ako govorimo o kvalitetu prikazanih pasa u 2010. godini možemo konstatovati da je prosečan. Izdvojila se Aba Zvonka Lužajića sa 63 boda na VJP-u, CACT-om i 183 boda na utakmici na vodi i odličnih 210 boda na HZP-u u Ogarima, šteta što nije učestvovala na Međunarodnom jesenjem uzgojnom ispitu (vodič ke bio jedan od organizatora i vođa ispita), kao i Birka Emila Đorđevića sa 68 bodova na VJP-u, 167 bodova na utakmici na vodi i 208 bodova na HZP-u (takođe nije učestvovala na II Int. HZP-u iz istih razloga). Gara Miodraga Jojića je osvojila odličnih 72 boda na VJP-u u Velebitu, ali se dalje nije pojavila na ispitima. Posebno je  uočljivo da su psi slabo obučeni: iz zbirnih ocenskih listova možete videti da, dok su, tzv. nasledne osobine verifikovane visokim brojem bodova kod pasa, a tzv. discipline obuke (aport, vlečka, voda) dobijaju skoro kod svih pasa daleko manji broj bodova, sa izuzetkom Abe koja je pokazala solidan nivo obučenosti i saradnje sa vodičem. To nas motiviše da istrajemo u naporu da prevedemo jednu referentnu knjigu o obuci svestranih lovačkih pasa i da učinimo sve na razvijanju obuke i vođenja u narednom periodu. (Fotografija desno: sekretar Srpskog DD Kluba iznosi finansijski plan Kluba za 2011. godinu)
             U 2010. godini smo organizovali, ili bili suorganizatori dva ocenjivanja eksterijera. U Ogarima je u organizaciji KD „Zoran Zoki Stanković“ iz Šabca, posle jesenjeg uzgojnog ispita 25.09. 2010.,  organizovana specijalka CAC izložba za oštrodlake nemce na kojoj je ocenjeno 22 pasa. Na II Međunarodnom jesenjem uzgojnom ispitu je održana uzgojna smotra na kojoj je ocenjeno 12 pasa po nemačkom sistemu.
Dr. Mahmud Al Dagistani, generalni sekretar KSS-a izlaže na Skupštini
           
Ovaj deo izveštaja ne bi bio potpun bez nekoliko rečenica o velikom uspehu našeg člana Igora Radonjića na 77. Hegewaldu u Billerbecku, u Nemačkoj. Kao što znate, a o tome možete podrobno saznati u Našem Biltenu i na našem sajtu, na toj prestižnoj, najvećoj godišnjoj uzgojnoj manifestaciji na svetu za našu rasu, i ne samo za nju, naš član, koji je ponosno isticao članstvo i svojevoljno preuzeo ulogu propagatora našeg Kluba, je sa svojim psom Baldurom II vom Balkanhoffom, iz odgoja takođe našeg člana Gorna Zubanovića, zauzeo veoma visoko 37. mesto od 206 učesnika. Mi kao Klub, i ja lično, i ovom prilikom izražavamo zahvalnost za njegov gest i čestitamo na ogromnom uspehu.
             Ovaj plasman našeg člana na Hegewaldu, izveštaj Blümela, delovanje našeg podpredsednika Gorana Zubanovića u Nemačkoj, i na kraju naš desetogodišnji rad na propagiranju i razvoju rase je uveo naš Srpski DD Klub u punopravno članstvo i porodicu u Welt-Werband Deutsch Drahthaara. Konačno imamo ime, ima nas na karti sveta Deutsch Drahthaara i znaju za nas. Na nama je da radimo i dalje i da se izborimo za što bolji status.
             Kada govorimo o radu Kluba u 2010. godini moramo spomenuti i one stvari koje nismo uspeli da ostvarimo, a planirali smo. Nismo uspeli da podmladimo sudijski kadar. Svi naši kandidati za polaganje su otkazali, iz ovog ili onog razloga. Jedino nam se priključio Dragan Vujić, na čiju pomoć računamo i u budućnosti.
             Nismo uspeli da prevedemo Pravilnik o VGP-u, i otkazali smo organizovanje VGP-a u 2011. A on nam je potreban, svestrani ispit je “masters diploma” oštrodlakih, vrh ispita, cilj celog vođenja i uzgoja: odgajiti i obučiti psa da može da odradi na visokom nivou sve zadatke u lovu, od stajanja do krvnog traga. Organizovanje VGP-a, učestvovanje na njemu, pa i samo prisustvovanje bi podiglo interesovanje za obuku pasa i unapredilo samu obuku.
             I nismo uradili Uzgojni pravilnik i registar pasa. Zašto ? “Svršenom poslu nema mane” kako kaže Lalić u jednoj svojoj knjizi. Svi ovi zadaci nas čekaju u 2011. Više o tome u planu za 2011.
             I za kraj opšteg dela izveštaja dugujemo zahvalnost svim organizatorima manifestacija od Vatina, čijeg se toplog dočeka i brige sećamo, do Velebita, Ogara, Kurjače, Krnjeva i Kovina koji je i ove godine prednjačio u naporima da pomognu rad našeg Kluba. Naš Klub i celokupan njegov rad je okrenut interesima lova i lovstva, i mi bez lovišta, divljači i lovačkih organizacija ne možemo ništa da uradimo. (Fotografija levo: skeretar KSS-a Mahmud Al Dagistani i predsednik Srpskog Kluba kratkodlakih nemaca Aleksandar Mijailović na Skupštini)
             Posebno se zahvaljujemo domaćinima ovog skupa, koji su bez pogreške organizovali prošle godine VJP, utakmicu na vodi, međunarodni jesenji uzgojni ispit, i evo nas opet u gosima kod njih. Izgleda da nam se dopalo nam ovde.
Informisanje i propaganda
             Informisanje članstva i svih ostalih zainteresovanih o radu Kluba u 2010. godini je obavljeno preko Biltena Kluba, interneta i periodične štampe.
             Pred Vama je Bilten Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2010. godinu. U njemu su prezentovani svi događaji iz Klubskog života u 2010. godini originalnim dokumentima - zapisnicima, od sastanaka Upravnog odbora, sednice Skupštine, sastanka Stručne komisije pa do izveštaja sa svake Klubske manifestacije od prolećnog uzgojnog ispita do II Internacionalnog jesenjeg uzgojnog ispita održanog u oktorbru 2010. u Kovinu. Pored zapisnika sa ovih sastanaka i manifestacija Bilten sadrži i članke o uzgoju, obuci pasa, prošlom Hegewaldu, članstvu, nov Statut... Na taj način smo zaokružili informisanje članstva i zainteresovanih i u potpunosti ispunili princip otvorenosti u radu našeg Kluba.
             Smatramo da su najbitniji u ovom Biltenu zbirni izveštaji sa uzgojnih ispita i utakmica: pored identifikacionih podataka za svakog psa možete pročitati sudijske ocene u svakoj disciplini koja se ocenjuje, od volje za radom do nosa i aporta, i praćenjem pojedinih pasa kroz manifestacije steći izvornu predstavu o njegovoj radnoj vrednosti.
             Bilten takođe sadrži preko 30 fotografija u boji, svaka manifestacija je dokumentovana i slikom. Držali smo se principa da jedna slika vredi više nego sto reči....
             Pored Biltena početkom 2010. godine je na internet postavljen naš sajt na adresi http://srpskiddklub.blogspot.com. Taj sajt ažurno objavljuje najnovije informacije iz Klubskog života i događaja oko oštrodlakog nemačkog psa u svetu. Takoreći isti dan. Do danas je imao oko 16.000 poseta, broj poseta i dalje raste, što je za jedan specijalistički sajt ove vrste izvanredan uspeh. Imamo posetioce iz celog sveta: Slovenije, BIH, Hrvatske, Nemačke, Mađarske, Austrije, Švedske, Japana, Italije, Kuvajta, Švajcarske, Grčke, Kipra, Rusije, Amerike..... Postali smo poznati u velikom svetu.
             Nadamo se da naš trud nije uzaludan i da će doprineti daljem razvoju u uzgoju, obuci i vođenju u lovu najrasprostranije svestrane rase lovačkih pasa na svetu – oštrodlakog nemca.
             U reviji „Zov“ smo objavili dva članka, jedan o prolećnoj sezoni, a drugi o jesenjoj sezoni, gde smo obuhvatili celokupnu aktivnost Kluba u 2010. godini. Smatramo da to nije dovoljno, i radimo na tome da se o našem Klubu više piše u „Zovu“. Lovačka organizacija Srbije,  sa njom njeno glasilo  novo „Lovac“ je imalo tešku godinu transformacije i prilagođavanja novom Zakonu o lovstvu i nismo uspeli da im se nametnemo, što u sledećem periodu moramo ispraviti.
             U cilju propagiranja Kluba i rase i obeležavanja desetogodišnjeg rada smo pripremili reklamne upaljače i olovke sa ablemom Kluba i štampali dve vrste nalepnica. Izradu kapa nismo uspeli da završimo do danas, ima manjih problema oko izrade veza logotipa na kapi, ali je izrada u toku i do prolećne sezone će biti završena. Do jeseni, do završne manifestacije u novembru u Velikoj Plani, ćemo izraditi jubilarne značke Kluba i kalendar za 2012. sa fotografijama naših pasa i iz Klubskog života.
Saradnja sa ostalim organizacijama
             Srpski Deutsch Drahthaar Klub se svojim radom oslanja na KSS uz poštovanje Pravilnika o stručnom radu KSS-a i svih ostalih normativnih akata Saveza. Istovremeno naš Klub ima poptpunu podršku u svom radu od strane KSS-a. U sledećoj godini je tu saradnju potrebno produbiti u cilju poboljšanja uzgoja rase i rada Kluba.
             Naš Klub dosada nije uspeo da razvije sadržajniju saradnju sa LSS-om. U 2010. godini su nam pomogli određenim sredstvima, ali LS ne shvata u potpunosti ulogu i značaj našeg Kluba u razvoju lovne kinologije, a mi to trebamo promenuti nabolje, polazeći od stanovišta da ako nešto ne ide uvek prvo moramo preispitati da li smo mi bili dovoljno aktivni na tom planu. Jedino što nas može opravdati je činjenica da je LS u 2010. prolazio kroz težak period prilagođavanja novom Zakonu o lovu i divljači i da nije imao prostora i vremena da se bavi sa nama. Mi kao Klub rase koja se izričito gaji i koristi za lov, i to svestrani, praktični lov, sa naglaskom na radu posle pucnja a ne samo pronalaženju divljači za odstrel, tj. pronalaženju ranjene i izgubljene divljači moramo naći načina da se ugradimo u rad LSS, jer su naši interesi istovetni i isprepleteni.
             U prošloj godini, posle konsolidacije rada našeg Kluba, smo stupili u kontakt sa Srpskim Klubom nemačkih kratkodlakih ptičara, sa Mađarskim Klubom nemačkih ptičara i sa Bugarskim Klubom oštrodlakih nemaca. Potrebno je dalje razvijati saradnju, izradom i potpisivanjem protokola o saradnji, razmenom sudija, posetama, učestvovanjem na manifestacijama.
             Po onoj narodnoj da je „lakše biti pop u tuđem selu nego svom“ najviše problema imamo sa „bratskim“ Klubom nemačkih oštrodlakih pasa iz Temerina. I pored naše dobre volje da sarađujemo pomenuti Klub odbija svaki gest saradnje. Naprotiv, primer za to je organizovanje HZP-a istovremeno sa II Int. HZP-om do dodele nebuloznih ocena na istom. Sukobu nema mesta, svi mi gajimo istu rasu i imamo iste interese, a postoje činjenice koje se ne mogu ignorisati, a to je da je naš, Srpski DD Klub član WVDD-a i da smo uložili puno energije i rada u ovih deset godina u razvoj i propagirane rase. Predstoji nam regionalizacija našeg Kluba i težak posao da Klub iz Temerina priključimo nama.
             Saradnja sa WVDD-om dobro napreduje, puno je urađeno u 2010., o tome sam već govorio u ovom izveštaju, ali ima još puno posla da budemo ravnopravni članovi ove poštovanja vredne i svetski prisutne i priznate organizacije u kinologiji. O tome više o planovima za 2011.
             I još ovo za kraj:     Rast broja članova Kluba je sporiji nego što želimo, ali je evidentan i stalan, tako da smo se približili brojki od 100 aktivnih članova. Naše je da radimo, na dobrom smo putu, znamo kako treba, i siguran sam da će rezultati doći, a sa njima i povećanje brojnosti članstva.
         Po čitanju izveštaja je sledila diskusija. Miodrag Jojić je zatražio od KSS-a i dr. Mahmuda Al Dagistanija pomoć u konfliktu sa Klubom iz Temerina. Torma je replicirao da je rešavanje tog problema predviđeno planom za 2011.
         Velja Netković zamera na slaboj saradnji LSS-a i Srpskog DD Kluba, ali po prisustvu predstavnika LSS-a na Skupštini, po prvi put, se vidi promena u odnosima i nada se poboljšanju.
         Za reč se javio podpredsednik LSS-a, gospodin Videnović, pozdravio Skupštinu, pozdravio rad Srpskog DD Kluba i obećao pomoć i podršku radu Kluba uprkos poteškoćama.(Fotografija desno: u prednjem planu Slađan Marković iz LSS-a, desno Vladan Videnović podpredsednik LSS-a, u sredini Dragan Bunardžić sekretar Kluba i levo Velja netković predsednik Stručnog saveta Kluba)
         Zatim se za reč javio predsednik Srpskog Kluba kratkodlakih nemaca Aleksandar Mijailović. Pozdravio je Skupštinu i upoređujući rad Kluba kratkodlakih i oštrodlakih nemaca izneo da nema potrebe da se brinemo o problemu sa Klubom iz Temerina, jer je samo Srpski Deutsch Drahthaar Klub član Deutsch Drahthaar Welt Verbanda – Svetskog saveza oštrodlakih nemaca i priznat od njegove strane, a svi ostali Klubovi mogu biti samo „filijale“ našem Klubu. Istakao je a veliki broj štenadi koji se svake godine prijavi i koji raste govori o aktivnosti Kluba, da mu je drago da vidi puno mladih ljudi na Skupštini koji nose kinologiju, što je pohvalno za Klub. Rekao je da će se, kao član Komisije za lovnu kinologiju LSS-a, izboriti da svi Klubovi koji rade, pa i naš, dobiju sredstva koja će im pomoći da izvrše svoj plan u 2011.
         Posle njega se za reč javio generalni sekretar KSS-a, inače član Kluba. gospodin Mahmud Al Dagistani. Pozdravio je Skupštinu i prisutne, izrazio zadovoljstvo brojem prisutnih na Skupštini i konstatovao da do sada nikada nije video toliko ljudi. Pohvalio je rad Srpskog DD Kluba koji je stalan i sistematski, koji ujedno predstavlja uspeh KSS-a i izneo da KSS stoji iza toga da će i dalje pomagati rad Kluba. Njegovo izlaganje je nekoliko puta prekidano aplauzima prisutnih.
         Izveštaj je usvojen od strane Skupštine bez primedbi.
         2. Po drugoj tački dnevnog reda finnsijki izveštaj je podneo sekretar i blčagajnik Kluba Dragan Bunardžić. Izveštaj je deo zapisnika i sledi.
      
         PRIHODI:
1. Preneta sredstva iz 2009. god.......................................................38.031
2. Članarina......................................................................................63.000
3. Pomoć LSS-a............................................................................ 103.000
4. Pomoć KSS-a  ..........................................................................300.000
5. Uplate za sve ispite  .....................................................................90.000
6. Prodaja biltena i pravilnika..................................  .........................  1.550
         UKUPNI PRIHODI:.............................................................595. 581 din.
        
         RASHODI:
1. Štampanje biltena  .........................................................................96.000
2. Troškovi sudijskih dnevnica ukupno............................................. 197.300
3. Kancelarijski materijal, sudijske beležnice, katalozi,  pečati .............17.187
4. Pehari plakete i medalje.................................................................27.270
5. Divljač i municija ..........................................................................21.400
6. Troškovi održavanja skupštine u Beogradu,  prenoćišta i hrane
7.  tokom  održavanja svih ispita .................................................... 50.968,35
8. Putni troškovi............................................................................  13.889,49
9. PTT troškovi.................................................................................4.217
10. Provizija banke i taksa za završni račun uključno sa 11.10..........  8.281,20
11. Članarina KSS-u........................................................................8.000
         UKUPNI RASHODI ........................................................444.512,9 din.
         VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA .........................151.068,8 din.
        
         Zatim je Vladica Andrić, predsednik Nadzornog odbora Kluba, izneo da je nadzorni odbor kontrolidsao finansijsko poslovanje Kluba i da nisu nađene nepravilnosti.
         Finansijski izveštaj je jednoglasno prihvaćen.
        
         3. Po trećoj tački dnevnog reda plan rada Srpskog DD Kluba za 20100. godinu je izneo predsednik Kluba. Plan je deo zapisnika i sledi:
             Posle decenije rada Kluba formirala se određena tradicija, što je pozitivan znak, znak dostizanja određenog nivoa zrelosti. Šema rada našeg Kluba je u suštini stalna: Skupština, dva - tri sastanka Upravnog odbora i Stručnog saveta u toku godine, disciplinska komisija po potrebi, daj bože što manje, uzgojni ispiti i utakmice, druženje, informisanje i propaganda rase. Ove godine se ovom ustaljenom spisku dodaje obeležavanje jubileja – desetogodišenjice rada Kluba. Ovaj jubilej obavezuje i naš rad moramo dići na viši nivo. Apelujem na sve članove da aktivno doprinesu radu Kluba u skladu sa svojim mogućnostima i da pokažu jedan viši nivo discipline i kulture komunikacija: da na vreme prijave svoje pse na manifestacije i da poštuju rad uložen od strane grupe entuzijasta koji prednjače u radu ovog Kluba.(Desno: delegati na Skupštini)
             Predlažemo da se godišnja Skupština Kluba održava ubuduće ranije - krajem godine ili u prvoj polovini januara sledeće godine i da se za Skupštinu spremi kompletan materijal i distribuira članovima, slično kako to radi KSS, da bi mogli punopravno i aktivno da učestvuju u njenon radu i odlučivanju. Takođe predlažemo da se na Skupštine ubuduće pozivaju svi nadležni koji nam pomažu u organizovanju naših ispita, tu mislimo na predstavnike lovačkih društava. Oni su deo naše organizacije.
Plan manifestacija za 2011. godinu
             Na sastanku Upravnog odbora održanog u novim prostorijama Kinološkog saveza Srbije u Beogradu Upravni odbor je doneo sledeći konačan predlog plana manifestacija za 2011. godinu:
        
         A/PROLEĆNI UZGOJNI ISPITI - VJP:
1. 19.03. 2011. Kanjiža – Velebit
2. 9. i 10.04. 2011. Ritiševo
3. 16.04. 2011. Šabac – Ogari
        
         B/CACIT B UTAKMICE U POLJU:
1. 26.03. 2011. Požarevac
2. 01.04. 2011. Velika Plana
        
         C/ CAT UTAKMICA NA VODI KOVIN 24.09. 2011.
        
         D/JESENJI UZGOJNI ISPITI – HZP:
   1. 17.09. 2011. Ritiševo
   2. 01.10. 2011.Požarevac i
   3. 15.10. 2011. Šabac – Ogari
        
         E/CACIT D UTAKMICA U POLJI I NA VODI,
         PRVENSTVO KLUBA ZA 2011. I UZGOJNA SMOTRA:
    1. 05.11. 2011. Velika Plana
          Upravni odbor takođe predlaže cenovnik za 2011. godinu Skupštini, i to:
     
       Kotizacija za prolećni uzgojni ispit VJP  ...............................2.000 din
      Kotizacija za jesenji uzgojni ispit HZP....................................3.000 din
      CACT na vodi......................................................................2.500 din
      CACIT D ............................................................................3.000 din i
      Uzgojna smotra ....................................................................1.000 din.
     
      Predlog UO je da članarina za 2011. ostane ista kao prošle godine, 1.000 dinara.
         Učesnici manifestacija koji nisu članovi Kluba plaćaju dvostruke iznose kotizacije.
        
             Plan je bogat i dinamičan i predviđa održavanje devet manifestacija: 6 uzgojna ispita i tri utakmice, kao i završnu manifestaciju, CACIT utakmicu u polju i na vodi tipa D, koja se ocenjuje i sprovodi slično kao jesenji uzgojni ispit, samo što učesće pasa nije limitirano starošću, nema rada na tragu zeca i ocene, ako se zasluže, mogu biti maksimalne u svim disciplinama, ali je i suđenje strožije.
             Mogli ste videti u materijalu za Skupštinu, ko je dobio, da smo razmišljali o smanjenju broja manifestacija, ali je preovladalo mišljenje da treba povećati njihov broj. Znamo da se međunarodne manifestacije ne mogu pomerati, i tu nema zbora, a naše uzgojne ispite možemo i moramo  prilagoditi broju zainteresovanih i vremenskim prilikama koje će i ove godine kasniti.
Informisanje članstva, propaganda
             Informisanje će se odvijati po ustaljenoj šemi: Bilten, sajt na netu i objavljivanje u časopisima „Lovac“ i „Zov“.
             Što se Biltena tiče ovo je mesto i vreme da odlučimo da li ćemo ovakav Bilten, kao do sada, objavljivati i dalje, ili ćemo ga svesti na informacije o ispitima, utakmicama i smotrama, prvenstveno zbog para. Neka Skupština kaže svoje mišljenje i odluči.
             Naš sajt ćemo dalje razvijati. Ovakav kakav (besplatan) je on  je u funkciji, ali nedostaju mu neke napredne mogućnosti koje su nama potrebne. Postoji jedan „pravi“ web sajt koji razvijamo, ali nikako da ga dovršimo i da se usaglasimo, u saradnji sa Ljubišom Avramovim, ima predloga da se tom sajtu doda i forum, video galerija i sve što može doprineti boljoj informisanju članstva i zainteresovanih. Taj sajt je naš prozor u svet, veza svetom i veoma je bitan i po tom aspektu. Ovaj posao se mora dovršiti u 2011.
             Objavljivanje članaka u stručnoj štampi o radu našeg Kluba je osnovna potreba. I dalje ima ljudi koji ne prate internet, štampa još nije mrtva. Na predlog Emila Đorđevića predlažemo da Stevan Đurin bude zadužen za saradnju i ažurno objavljivanje članaka u „Zovu“. (Fotografija levo: delegati na Skupštini, drugi deo)
             Kao što smo naveli u izveštaju o radu za 2010., pored propagandnog materijala koji je pred vama, naručene su i dve vrste kapa (za hladnije dane sa uloškom i naušnicama i za leto) sa amblemom Kluba i natpisom o godinama rada. Kape nisu stigle jer imamo određene probleme sa našim logotipom. Naime on nam je odlično poslužio i naša je identifikacija u dosadašnjem radu, ali ima određenih tehničkih – grafičkih i dizajnerskih nedostataka pa nismo uspeli da napravimo vez za kape. Mi moramo doraiti i usavršiti logotip, uz maximalno zadržavanje dosadašnjih karakteristika i vizuelnog izgleda.
             Na UO smo se dogovorili i o izradi jubilarnih Klubskih znački za završnu manifestaciju. Cena značke se kreće oko 2 Eu. Takođe ćemo štampati kalendar za 2012. godinu, i želimo da to posatne tradicija. Treba ovde da se dogovorimo o izgledu kalendara i sadržini, što se slika tiče, ili da ovlastimo UO za to. Naš predlog je da u sredini bude jedna „masovna“ fotografija članova. A na pet preostalih mesta fotografije do sada najuspešnijih pasa u istoriji našeg Kluba: Denija Marka Popovića (prvo mesto na prvom HZP-u), Astrona i Rube kao Klubskih pobednika, Gite i Abe.
Saradnja sa drugim Klubovima i organizacijama
             O saradnji sa drugim Klubovima je rečeno sve potrebno u izveštaju o radu za 2010. Nama je najvažnija saradnja sa našom matičnom organizacijom – Kinološkim savezom Republike Srbije, pa posle toga sa matičnim Klubom rase – Verein deutsch Drahthaarom i Svetskim savezom oštrodlakih nemaca – Welt-Verband Deutsch Drahthaarom čiji smo članovi.
             Mi imamo podršku KSS-a, ali želimo da unapredimo i tu saradnju. Moramo je produbiti i zajedno postati tim kojiće unaprediti uzgoj i vođenje oštrodlakog nemca. Naime svi vi dobro znate da u matičnoj zemlji i velikom delu sveta štenci oštrodlakih nemaca ne mogu dobiti rodovnike ako roditelji nisu položili određene uzgojne ispite, tu mislimo na VJP i HZP. Taj sistem kontrole uzgoja i selekcije je doveo do ovog visokog kvaliteta rase, održao radni i eksterijerni kvalitet i raširio rasu u svetu.  Mi imamo veliki broj prijavljenih štenaca godišnje, daleko veći nego u okruženju, ali nemamo selekciju. Matični Klub i Svetski savez je prvo od nas tražio naš uzgojni pravilnik, tj. da li vršimo standardnu gore navedenu selekciju u bilo kom obimu. Mi smo diplomatski izbegavali odgovor, ali oni znaju stanje. Ne samo zbog njih, nego prvenstveno zbog naših pasa, ovde kod nas u Srbiji.
             Sazrelo je vreme da nam tom polju učinimo prve korake. Nama je jasno da to ne možemo bez poštovanja KSS-a, niti mi to želimo. Naš Uzgojni pravilnik mora biti usaglašen sa aktima KSS-a i, koliko je to moguće, uzgojnim pravilnikom matice, mora biti neka vrsta kompromisa.
             Na poslednjem sastanku UO smo novoformiranom Stručnom savetu Kluba dali težak i bitan zadatak: da sastavi i napiše i dostavi dokumentovan, argumentima potkrepljen i zaokružen u svim pogledima zahtev KSS-u koji će sadržati sledeće zahteve Kluba:
             1. da Klub pokreće inicijativu za izmenu pravilniku o radu lovačkih pasa VII FCI grupe;
             2. da Srpski Klub Deutsch Drahthaar traži da uslov za dobijanje rodovnika kod oštrodlakih nemaca bude položen PUI (VJP), a ne IUO, a da se preporučuje da mužjaci polože i JUI (VZP) posle određenog pripremnog perioda;
             3. da se manifestacije Srpskog DD Kluba adekvatno prezentiraju u Planovima manifestacija KSS-a i
             4. da se manifestacije drugih, regionalnih DD Klubova u Srbiji ne priznaju, tj. ne upišu rezultati, ako tim manifestacijama ne pridudtvuje delegat Srpskog DDKluba, a u cilju sprečavanja degradiranja rada Kluba.
             Ovo su suštinska pitanja za dalji rad Kluba i njegovo omasovljenje, kao i potpuno priznanje i prihvatanje od matičnog Kluba, a na prvom mestu za podizanje nivoa uzgoja i vođenja pasa rase oštrodlaki nemac. U standardu rase koju je usvojio FCI, a čiji je punokpravni član KSS, jasno piše: rasa podleže (obaveznom) ispitvanju u radu. Primenimo to. Koristimo se primerima suseda, napr. Mađara.(Fotografija desno: Marko Popović je prisustvovao Skupštini)
             Dosadašnjom svojom ulogom Klub je imao i ima samo edukativnu i propagandnu funkciju, funkciju pionira u otvaranju i povezivanju sa matčnim Klubom i Svetskim savezom. Klub nema nikakav zvanični instrument uticaja na uzgoj rase, i to želimo da promenimo. Nećemo žuriti, nećemo ishitrene poteze, ni poteze na štetu drugih: cilj nam je jasan i jednostavan – želimo održati kvalitet i unaprediti razvoj rase oštrodlaki nemac proverenim i zvaničnim metodama uzgoja i selekcije. Tražimo razumevanje, strpljenje i podršku KSS-e. Smatramo da smo svojim desetogodišnjim pregalačkim radom zaslužili to poverenje da aktivnije učestvujemo u održavanju i uzgoju rase. Sa naše strane stojimo iza toga da ćemo i dalje odgovorno i sistematski raditi na svim pitanjima u našem delokrugu i poštovati, kao i dosada, sve odluke KSS-a.
Proslava jubileja
             Ova, 2011.,     je jubilarna, deseta godina rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Čestitam Vam na jubileju, deceniji rada, postojanja našeg Kluba i našeg druženja. Zahvaljujem se svima na uloženom trudu, vremenu utrošenom za rad u interesu Kluba. Posebno se, u svoje ime, zahvaljujem najbližim saradnicima koji „vuku“ Klub svaki na svoj način: Goranu, Draganu, Marku, Emilu, Velji, i svim drugima, nemojte zameriti ako Vas nisam naveo. Pozivam Vas da se i ubduće što aktivnije uključite u rad Kluba, to je naš Klub, Klub svih članova. Uvek mi je drago kad se vidimo ovako zajedno, i to je ono što nas gura napred.
             Red je da proslavimo jubilej. Da sumiramo naš rad do sada. Da naznačino put kojim ćemo ići dalje. Na jubileju da spomenemo i nagradimo ljude koji su najviše doprineli nastanku, opstanku i razvoju Kluba. Odličjima KSS-a, LSS-a, i odličjima našeg Kluba. Obrisi jubileja se naziru, imamo vremena da organizujemo sve kako to dolikuje.
             Predlog UO je da se jubilej proslavi 5. 11. 2011. (ako treba i 6.) u Velikoj Plani, na zatvaranju sezone.
             Program bi, u najkraćim crtama trebao da izgleda sledeće:
        
• Održavanje CACIT utakmice u radu u polju i na vodi tipa D – prvenstva Kluba u radu za 2011.;
• održavanje uzgojne smotre za oštrodlake nemce, sudije Fritz Blumel i Goran Zubanović,
• održavanje seminara o ocenjivanju pasa u radu i eksterijeru, predavač Blumel;
• svečana Skupština povodom jubileja sa gostima – proglašenje pobednika CACIT utakmice, izlaganja o dosadašnjem radu, plan rada za sledeću deceniju, podela priznanja članovima Kluba, podela priznanja i zahvalnica pomagačima Kluba, umetnički deo, lovačka tombola i zajednička večera sa muzikom.
             Molim sve članove da daju predloge za organizaciju proslave, svi mi zajedno činimo organizacioni odbor, a ako smatrate da je potrebno možemo odbor posebno birati. Pri tom vodimo računa o finansiranju: koliko može Klub da odvoji, da bude kako dolikuje, ali bez preterivanja, i koliko mi, svaki od nas, možemo da učestvujemo u svemu tome, sa obzirom na sve goru ekonomsku situaciju.
         U diskusiji o Planu je Miodrag Jojić izneo da bi Prvenstvo Kluba (utakmicu tipa D na kraju sezone) trebalo okarakterisati kao državno prvenstvo za oštrodlake nemce.
         Torma je odgovorio da to nije u duhu uzgoja oštrodlakih nemaca gde se traži što više dobrih pasa, a ne prvaci države.
         Marko Popović smatra da je to pitanje pod tačkom razno.
         Siniša Vukanović je izneo da ispiti treba da se prolongiraju zbog vremenski prilika (neprilika) i da se Vrbas uvrsti u potencionalne organizatore prolećnog uzgojnog ispita, ako se za to ukaže potreba. U odgovoru je Torma predložio da se prolećni uzgojni ispit zakazan za 19.03. u Velebitu idmah promeni za 23.04. zbog vremena – kašnjenja vegetacije.
         Zoran Živojinović je pokrenuo pitanje snimanja kukova kod naših pasa, sa obzirom da matični Klub tom pitanju posvećuje izuzetnu pažnju. Torma odgovara da Srpski DD Klub radi po tom pitanju, da je prošle godine doneta odluka po tome i čita poruku koju je dobio pre 10 minuta od podpredsednika Gorana Zubanovića: „Dobili smo zeleno svetlo od strane VDD-a za displaziju ! Priznaće snimanje kod nas, ako se vrši od strane veterinara koji je priznat od FCI-a. Stime da mi, kao Klub i članica WVDD, moramo voditi evidenciju o tome. Snimci prelaze u vlasništvo našeg Kluba koji je zadužen da ih arhivira i adekvatno čuva. Vlasnik zadržava potvrdu – formular koji moramo prevesti sa nemačkog i koji će sadržati sve detalje nalaza.“
         U diskusiji o ovom važnom pitanju Mijailović, Mahmud Al Dagistani i Videnović iznose da svi koji imaju licencu za to imaju pravo i da snimaju kukove, ali da je Fakultet Veterinarske medicine najmerodavniji (i najjeftini).
         Siniša Vukanović pita koga priznaje KSS, a Mahmud odgovara da će se to pitanje rešiti i precizirati na sastanku Upravnog odbora i predstavnika KSS-a.
         Zatim se plan rada za 2011. godinu daje na glasanje i jednoglasno usvaja.
        
         4. Po 4. tački dnevnog reda finsijski plan za 2011. godinu podnosi Dragan Bunaredžić. Finansijski plan je deo zapisnika i sledi:
        
         PLAN RASHODA:
         Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima ...............................56.000
         Troškovi suđenja na međunarodnim utakmicama ...............................28.000
         Troškovi suđenja na utakmici u radu na vodi .....................................14.000
         Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ................................56.000
         Troškovi suđenja na otv. prvenstvu kluba i uzgojnoj smotri.................94.000
         Propagandni materijal kluba (nalepnice, kape, olovke...).....................98.000
         Izrada biltena za 2010.godinu............................................................69.000
         Municija i divljač za ispite ................................................................ 58.000
         Troškovi prenoćišta i hrane tokom otvorenog prvenstva  i smotre.......86.000
         Kancelarijski materijal i PTT troškovi ...............................................23.000
         Provizija SPP ..................................................................................10.000
         Putni troškovi ..................................................................................20.000
         Izrade kataloga, zahvalnica  i diploma................................................15.000
         Troškovi izrade završnog računa: ........................................................5. 000
         Članarina KSS-u ...............................................................................8.000
         Proslava jubileja – Desetogodišnjice rada kluba ................................50.000
        
         UKUPNI OČEKUJUĆI TROŠKOVI:...........................................690.000
        
         PLAN PRIHODA:
         Prihod od članarine u Klubu .............................................................100.000
         Prihod od uplata za ispite .................................................................165.000
         Prihod od prodaje dela reklamnog materijala i biltena .........................65.000
         Donacije KSS-a i LSS-a.......................................................... .......375.000
         UKUPNI OČEKUJUĆI PRIHODI: ...............................................705.000
        
         Ljubiša Avramov predlaže da se na sajtu Kluba naplati godišnje reklamiranje odgajivačnica i firmi.
         Bunardžić iznosi da smo prvi put imali ove godine plaćenu reklamu u Biltenu Kluba i donaciju od strane člana iz Amerike.
         Finansijski plan Srpskog DD Kluba za 2011. je jednoglasno usvojen.
        
         5. Po ovoj tački je predsednik objasnio da je Statut na prošloj Skupštini izmenjen i prilagođen novom Zakonu o udruženjima, i da je Skupština izabrala, po Statutu Velju Netkovića za predsednika Stručnog saveta. On je da o primedbu na sastav Stručnog saveta, naime po Statutu Stručni savet čine sve kinološke sudije, pripravnici za kinološke sudije i iskusni odgajivači članovi Kluba. Velja Netković smatra da ovakav sastav ovog važnog organa za rad Kluba ne omogućava odgovoran rad i efikasno funcionisanje Stručnog saveta, te predložio da se izmene članovi Statuta Kluba koji se odnose na stručni savet, da smatra da članove stručnog saveta treba bira Skupština i, da, pored predsednika, ima još četiri člana. UO je na svom sastanku 12.03. 2011. usvojio predloge Netkovića, predložio za članove Stručnog saveta, pored predsednika Netkovića, Emila Đorđevića, Marka Popovića, Gorana Šestića i Lasla Tormu.
         Podpredsednik Kluba Miloje Gajić je izneo i obrazložio precizne promene Statuta po članovima.
         Velja Netković se javio za reč i izneo da smatra da i Miodrag Jojić treba da bude član Stručnog saveta zbog toga što je i takmičar i sudija.
         Marko Popović se javio za reč i usprotivio se predlogu Netkovića da Jojić bude biran kao 6. član Stručnog saveta. Predsednik je dao na glasanje predloge Jojića i Netkovića i Skupština je usvojila izmene Statuta u vezi Stručne komisije i glasala za sastav po predlogu UO: Netković predsednik, Emil Đorđević, Marko Popović, Goran Šestić i Laslo Torma članovi za mandat od 4 godine.
        
         6. Pošto su prisutni dobili predlog Disciplinskog pravilnika Kluba koji je izradio Dragan Prokić, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS-a, i pošto nije bilo primedbi, predlog Disciplinskog pravilnika Kluba je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.
        
         7. Pošto su osnovne konture i sadržaj proslave već izneti i usvojeni Planom rada Kluba za 2011. godinu, a Goran Šestić domaćin proslave, opravdano odsutan, Skupština je odlučila da organizaciju, po smernicama iz Plana, poveri Upravnom odboru Kluba.
        
         8. Pod tačkom razno Torma je izneo predlog da Klub formira ekipu za Lovačko –kinološki Kup i da učestvuje aktivno na svim takmičenjima, kao i predlog da se ove godine organizovano poseti Hegewald, sa obzirom da nije dalkeo (u blizini Beča u Austriji). (Fot. desno: u prednjem planu najstariji član Kluba g-din Đorđe Lečić, desno Siniša Vukanović, levo domaćin Skupštine Emil Đorđević)
         Marko Popović je izneo svoje neslaganje organizovanjem utakmica od strane Kluba, posebno utakmica u polju tipa B i Field Trials utakmica, jer toga u nemačkim pravilnicima nema. Takođe traži od KSS-a da nam pomogne u razrešavanju problema sa Klubom iz Temerina, jer samo Savez to može rešiti. Takođe pita šta je utakmica tipa D, Torma objašnjava da se radi sve kao na HZP-u, samo bez rada na tragu zeca.
         Aca Mijailović odgovara da utakmice tipa B i Fild Trials nemaju veze, i da to ne treba brkati.
         Torma smatra da se mi moramo do određene mere prilagoditi našim uslovima i da je u planu obrazložen cilj svih vrsta utakmica koje Klub organizuje, iako je jasno da je prvenstvo u aktivnostima Kluba dato uzgojnim ispitima.
         Popović smatra da smo ipak trebali da organizujemo svestranu utakmicu, pa makar se prijavio i jedan pas.
         Velimir Netković, predsednik Stručnog saveta srpskog DD Kluba, predaje KSS-u sa predlogom načina rešavanja problema sa drugim Klubovima.
         Bora Stojanović pita dr. Mahmuda Al dagistanija kada će barem prolećni uzgojni ispit biti obavezan za oštrodlake nemce za dobijanje rodovnika štenadi i da li mi kao Klub možemo sprečiti prijavljivanje ako nisu položili PUI ?
         Torma odgovara da je to suštinsko i ozbiljno pitanje koje se ne može preko noći rešiti, da će o tome sa KSS pregovarati UO i SS Kluba.
         Velja Netković izlaže da KSS ima svoj Pravilnik i mi mora da se uskladimo sa tim Pravilnikom. Možemo, kao Klub, dati preporuku, ne možemo zahtevati. Smatra da KSS verovatno to neće usvojiti.
         Miodrag Jojić daje predlog da se držimo mađarskog iskustva i da pse koji su položili uzgojne ispite mi, kao Klub, prdlažemo za parenje.
         Marko Popović smatra da to određuju i mogu pomoći u tome i KSS i LSS.
         Siniša Vukanović smatra da se o ovome džabe priča, poziva članove da se organizuju i posete ovogodišnji Hegewald. Smatra da će biti naših članova koji će izvesti pse na taj međunarodni uzgojni ispit.
         Stevan Mladenović pita u kom uzrastu se snima kuk na displaziju, Popović odgovara oko godinu dana starosti psa. (Desno: Bora Stojanović na Skupštini)
        
         Predsednik Srpskog DD Kluba prenosi još jednom pozdrav i podršku Skupštini Gorna Zubanovića, zahvaljuje se odzivu prisutnima posebno iz LSS i KSS.
         Pošto više nema diskutanata proglašava Skupštinu završenim u 19,12 časova.
        
         Prisutni, koji nisu morali da napuste Kovin zbog obaveza, su zatim nastavili ovaj susret druženjem uz zajedničku večeru.
        
         KOVIN, 01. mart 2011.                                             
        
         ZAPISNIČAR: Zvonko Lužajić