Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA ORGANA UPRAVLJANJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 13. 05.2017. U PARAĆINU
        Dana 13. maja 2017. godine je održan sastanak organa upravljanja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba – stručne komisije, upravnog odbora i sudija. Pošto je predsednik Srpskog DD Kluba Dragan Bunardžić otvorio sastanak i pozdravio prisutne konstatovano je da su sastanku prisutna 8 od 11 članova upravnog odbora (odsutni Jovo Risović, Aleksandar Malevski i Miodrad Trebinjac), 6 od 8 članova stručne komisije (odsutni Velimir Mastilović i Goran Gojković) 11 od 15 klubskih sudija (odsutni Miodrag Jojić, Goran Šestić, Borislav Moravac i Zvonko Lužajić), te je potrebna većina za odlučivanje prisutna. Posle evidencije prisutnih predsednik je predložio sledeći

DNEVNI RED:

ZA SATANAK STRUČNE KOMISIJE 

1.    Analiza rada stručne komisije u proleće 2017.;

2.    Dogovor o radu za naredni period;

3.    Zaduživanje regionalnih vođa uzgoja sa obrazcima, dnevnicima legla, uzgojnim pravilnicima i tetovir kleštama;

4.    Tekuća pitanja

ZA SASTANAK UPRAVNOG ODBORA:

1.    Analiza prolećnih manifestacija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2017.;

2.    Analiza suđenja na prolečnim uzgojnim ispitima u 2017.;

3.    Izveštaj o radu stručne komisije u prošlom periodu;

4.    Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za prvo polugodište 2017.;

5.    Usvajanje plana manifestacija za jesen 2017. i za 2018. godine;

6.    Određivanje sudija za jesenje manifestacije 2017.;

7.    Razmatranje molbe za osnivanje regionalne grupe “Potamišje”;

8.    Tekuća pitanja (razno).  

Dnevni red je usvojen jednoglasno i dogovoreno je da se prvo održi sastanak stručne komisije, zatim upravnog odbora, te da svi prisustvuju sastancima da bi se upoznali sa stanjem i radom stručne komisije.

Po prvoj tački dnevnog reda stručne komisije je klupski vođa uzgoja Torma Laslo izneo da je pokrenut rad komisije i da je konačno, posle dve godine, stručna komisija uspela da se sastane i održala sastanak u Šabcu 18.02. 2017., te da su sastanku prisustvovali svi članovi komisije sem Velimira Mastilovića vođe uzgoja regionalne grupe “Južna Bačka”. Na sastanku je analizirano stanje u Klubu u vezi rada stručne komisije, razjašnjen i dogovoren dalji rad, član po član analizirani sporni delovi uzgojnog pravilnika i dogovoren način njegove primene.

Ovog proleća je štampan uzgojni pravilnik u džepnom formatu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i dnevnik legla. Taj materijal će regionalne vođe uzgoja deliti odgajivačima pri inspekciji legla i kontaktima sa njima. Kompletirani su pečati za upisivanje svih dostignuća i uzgojnih kvalifikacija pasa tako da članovi mogu upisati sve u rodovnike.

Zatim su objavljen dva članka o uzgojnom pravilniku, tj. retifikaciji uzgojnih kvalifikacija na klupskom blogu i FB radi upoznavanja članstva sa problemima pri sprovođenju uzgojnog pravilnika i poslan je poziv svim vodičima i odgajivačima da upišu uzgojne kvalifikacije u rodovnike svojih pasa.

Zatim su regionalne vođe uzgoja izvestile, pojedinačno, ko je koliko i šta uradio u proleće 2017. I ovoga puta  je najviše uradio Stevan Đurin, regionalni vođa uzgoja grupe “Južni Banat”. Izvestio je da su parenja prijavile odgajivačnice “Sirijus”, “del Vesuvio” i “Dunavska”, da je prijavljeno kod njega 20 parenja, da je izvršio inspekciju 48 štenaca i da još treba da ide u inspekcije.

Nažalost još nijedan vođa uzgoja nije uradio rodovnike preko našeg kluba i udario u njih uzgojne kvalifikacije.

Uzgojne vođe se žale da ne prijavljuju svi parenja i legla, da im istaknutih članova koji ni jednom nisu prijavili parenja i kontaktirali vođe uzgoja.

Po 2. tački je dogovoreno da vođe uzgoja intenziviraju svoj rad na primeni uzgojnog pravilnika po dogovoru.

Podeljena su dva (klupska) čitača čipa koja su kupljena, jedan je kod predsednika Kluba a drugi kod vođe uzgoja, podeljena su tri tetovir klešta grupama (zaduženeni reg. vođe uzgoja grupa Južni Banat, Braničevo i Šabac, još dva kompleta treba da stignu - naručena su) tako da treba da sve grupe imaju klješta da mogu izvršiti tetoviranje štenadi pri inspekciji legla. Takođe su podeljeni obrasci za evidenciju parenja i inspekciju legla.

Pod tačkom tekuća pitanja razmotren je slučaj ponašanja na pucanj štenaca kuje Gite od Hajdučkog Kamena JR 71655 vlasnika Maru Dorela (videti deo izveštaja o prolećnom uzgojnom ispitu u Margiti 08.04. 2017.) i doneta je odluka da da se preporuči da se kuja više ne pari, te da se ta odluka dostavi pismeno vlasniku Maru Dorelu.

Pošto je stručna komisija završila rad prešlo se na 1. tačku dnevnog reda upravnog odbora. Izveštaj o prolećnom delu aktivnosti Kluba (prolećnim uzgojnim ispotima) je podneo Torma Laslo. Izveštaj sledi i deo je ovog zapisnika:

Na početku je Torma izneo da je evidencija – administarcija ispita i dalje manjakava, sa nekoliko ispita nisu dostavljeni pojedinačni ocenski listovi, ili u nedovoljno primeraka, neke sudije koje sude 10-ak godina još ne ispunjavaju ispravno liste, što je nedopustivo. Izgleda da članstvo ne shvata značaj evidencije i da na velikom delu  naš legitimitet počiva na tome. To je nedopustivo i moraju se preduzeti sve mere protiv tih manjkavosti.

Prolećna sezona u 2017. godini je za Srpaki Deutsch Drahthaar Klub počela neuspehom: klupsku uzgojnu smotru zakazanu za 11.03. 2017. u Beogradu smo morali otkazati zbog malog broja prijavljenih pasa (4 za uzgojnu smotru i 2 za reviju priplodnjaka). Razlog nezainteresovanosti članstva je nezadovoljstvo sudijama (iako na skupštini u Futogu niko nije imao reč protiv) koji su predviđeni da sude na uzgojnoj smotri i slaboj agitaciji organizatora smotre. Neuspeh je još veći kada uporedimo podatke da je na specijalki oštrodlakih u Sremčici koju je organizovalo BKD ocenjeno preko 50 oštrodlakih nemaca.

Sa prolećnim uzgojnim ispitima je već bilo daleko uspešnije.

Prvi prolećni uzgojni ispit u 2017. godini je održan u Futogu 25.03. 2017. u organizaciji regionalne grupe Južna Bačka. Ispitano je 14 pasa u 3 baterije, 13 pasa su položila ispit, jedan nije. Maximalna ocena 70 bodova, minimalna 30, prosečna ocena 53,7. Interesantno je napomenuti da je od 14 ispitanih pasa 10 bilo iz odgajivačnice „TRN“. Ispit je protekao bez problema, zeca je bilo zadovoljavajuće (da se ocene psi), fazan je puštan za markiranje.

Od 26. do 29. marta, u četiri dana, su održana četiri prolećne uzgojna ispita u zajedničkoj organizaciji regionalne grupe Braničevo, regionalne grupe Šabac, koja je ujedno bila i domaćin tih ispita, i grupe Lünneburger Hide matičnog, nemačkog kluba. Ispiti su bili registrovani u matičnom klubu, sudile su nemačke sudije (njih troje), i sva dokumentacija je vođena na originalnim, nemačkim formularima i psi su dobili nemačke diplome i ocenske liste. Na četiri ispita u četiri dana su ispitana 20 pasa rase oštrodlaki nemac i svi su položili ispit. Maximalna ocene je bila 75 bodova, minimalna 60, a prosečna 69. Od divljači je zeca bilo dovoljno, fazana takođe. Nažalost do kluba su stigli samo zbirni ocenski listovi, pojedinačne je organizator (reg. grupa Šabac) podelio pre nego što je kopirao tako da nemamo na za klupsku arhivu ni za KSS.

Sledeći ispit je organizovan u Starom Žedniku 01.04. 2017. u organizaciji regionalne grupe Južna Bačka Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Ispitani su 5 pasa, svi su položili ispit. Maximalna ocena 70 bodova, minimalna 65, prosek 67. Zeca je bilo dovoljno, fazan je pušten. Ispit je protekao bez problema. Kod mužjaka Trenovog VI Princa JR 89949 naeno kleštasto zubalo što je uneto u ocenski list.

Istog dana je održan ispit u Margiti u organizaciji regionalne grupe Južni Banat. Ispitana su 5 oštrodlaka nemca, svi su položili ispit. Divljači je bilo sasvim dovoljno, u izobilju. Ispit je protekao bez problema.

02.04. je održan prolećni ugojni ispit u Deču u organizaciji regionalne grupe Beograd. Ispitano je 15 pasa u 3 baterije: 11 oštrodlakih nemaca, 2 vajmarca i 1 mali minsterlender. Svi su položili ispit. Maximalna ocena 75 bodova, minimalna 58, prosečna 66,5.  Kod Done od Šulca desno gore višak premolar. Divljači je bilo sasvim dovoljno i dlakave i pernate i možemo reći da je ovaj ispit u Deču već godinama najbogatiji sa divljači i pruža optimalne uslove većini pasa za ocenjivanje. Ispit je prošao bez problema, domaćini su se ponašali malo ležerno i evidencija je manjkava (nema 3 primerka pojedinačne ocenske liste nego samo dva, nije bilo dovoljno sudijskih knjižica).

08.04. je održan prolećni uzgojni ispit u Margiti u organizaciji regionalne grupe Južni Banat. Ispitano je 6 pasa, 5 oštrodlakih nemaca i jedna vajmarka. 5 pasa je položilo ispit, kuja Alma JR 702469 nije, tj. vlasnik Maru Dorel ju je povukao posle probe na pucanj jer je pokazala laku osetljivost na pucanj. Napominjemo da su od iste majke Gite od Hajdučkog Kamena JR 76155, a od dva razna mužjaka (Apisa Dunavskog i Darka vom Taubmosa) prošle godine na prolećnim uzgojnim ispitima dva mlada psa pokazala isti problem: Bona JR 701965 (lako osetljiva na pucanj) i Baki JR 701962 (osetljiv na pucanj), ovaj problem je razmotren na stručnoj komisiji i doneta odgovarajuća odluka. Kod Larise JR 701949 slomljen S2 gore i izvađen koren. Maximalna ocena 77 bodova (do sada najviša ocena na prolećnim ispitima u klubu od nastanka), minimalna 38, prosek 54. Divljači nedovoljno, posebno fazana.

09.04. je održan PUI u Vrbasu u organizaciji regionalne grupe Šabac. Ispitano je 6 pasa rase oštrodlaki nemac, svi su položili ispit. Maximalna ocena 71, minimalna 65, prosečna 69 bodova. Divljači je bilo dovoljno.

Istog dana je održan PUI u Uzdinu u organizaciji regionalne grupe Braničevo. Ispitano je 10 pasa u 2 bateriije. Svi su položili ispit. Maximalna ocena 69, minimalna 48, prosek 59 bodova. Zeca je bilo dovoljno, fazana nedovoljno. Na kraju ispita Aleksandar Gajić izrazio nezadovoljstvo ocenom 7 za stajanje, ali nije bilo formalnih razloga za žalbu, jer je na ispitu tog dana pas toliko pokazao i nismo uspeli da nađemo fazana ni posle više ponavljanja da eventualno popravi ocenu.

Ovog proleća je Srpski Deutsch Drahthaar Klub  održao 10 prolećnih uzgojnih ispita (samo je 2015. bilo više, 11 ispita). Ukupno je ispitano na prolećnim uzgojnim ispitima Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2017. godini 82 psa: 78 oštrodlaki nemac, 3 vajmarca i 1 mali minsterlender. Najveća ocena dodeljena ovog proleća je 77 bodova, najmanja 30, prosečna 63,5. U odnosu na 2016. je povećan broj izvedenih oštrodlakih nemaca za 22 psa i dostigao je rekordni broj iz 2014. Prosečna ocena je nešto manja u odnosu na 2016. kada je bila 65,03 i mislimo da je to realno.


PREGLEDNA TABELA PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA

ZA PERIOD 2010.-2017.

GODINA
BROJ PASA KOJI SU UČESTVOVALI na PUI
Broj pasa koji nisu položili ispit
UKUPNO ISPITA U GODINI
PROSEČNA OCENA
Oštrodlaki nemci
Druge rase
2010.
25
-
5
3
55,65
2011.
31
3
5
4
57,91
2012.
78
-
5
6
58,00
2013.
67
3
           -
7
58,50
2014,
71
3
2
7
61,12
2015.
71
1
-
11
61,65
2016.
55
7
1
9
65,03
2017.
78
4
2
10
63,50
UKUPNO:
479
21
18
57
60,17

         Na prolećnim ispitima u 2017. je sudilo 14 sudija: nemačke sudije Thorsten Reck, Andreas Paul Aszik i Klaus Nilla po 4 puta kao i Torma Laslo, Dragan Bunardžić, Nenad Stojanović i Zvonko Lužajić po 3 puta, Miloje Gajić, Miodrag Jojić, Emil Đorđević i Dejan Živadinović po 2 puta i Stevan Đurin, Velimir Mastilović i Siniša Vukanović jednom.

      Od odgajivačnica najviše pasa je izvela odgajivačnica „TRN“ ukupno 14, zatim „del Vesuvio“ 6 pasa, „Haus Nedeljković“ 5 pasa, „Pannonian Sea“ 3 psa, odgajivačnice „sa Sirijusa“, „od Zlatnog Polja“, „Dunavska“ i „Wild Sense“ po 2 psa i odgajivačnice „od Šulca“, „Samarička“, „Bajnok Menti“ i „od Ariljske Podobale“ po 1 psa. Najuspešnija je bila odgajivačnica „Haus Nedeljković“ čija su tri psa bili prvi po bodovima na ispitima, a Đida Haus Nedeljković osvojila najviše bodova na dosadašnjim prolećnim uzgojnim ispitima od osnivanja Kluba – 77 bodova.

      Takođe možemo konstatovati da smo ovog proleća, pored pasa iz naših odgajivačnica, imali puno mladih pasa na prolećnim uzgojnim ispitima iz poznatih odjaivačnica Nemačke što obećava dalji rast kvaliteta uzgoja. Tako je samo na 4 ispita, u Šabcu, kada su sudile nemačke sudije, ocenjeno pasa iz odjaivačnica “vom Silberberg”, “vom Brünlfield”, “vom Maibrok”, “vom Schaar”, “vom der Dachswiese” i “vom Liether – Moor”.

         Po drugoj tački dnevnog reda je Siniša Vukanović tražio objašnjenje zašto su menjane sudije koje su dogovorene na skupštini, tj. zašto on nije sudio, u čemu je problem što regionalne grupe neće da on sudi. Oko tog pitanja se razvila rasprava. Predsednici regionalnih grupa, članovi upravnog odbora su izneli razloge. Siniša smatra da je on stručniji sudija od svih i ne vidi razlog zašto ga neće. Dragan Bunardžić je odgovorio da niko ne spori njegovu stručnost, ali je problem druge prirode u njegovom odnosu prema drugima. Uzgojna smotra nije uspela jer su članovi otvoreno rekli da neće da izvode pse ako Vukanović sudi, reg. grupa Braničevo je tražilada ne sudi na ispitu na vodi jer ljudi neće da izvedu pse zbog suđenja na prolećnom ispitu u Smolkjincu, regionalna grupa Beograd je tražila da ne sudi na prolećnom ispitu jer ljudi neće učestvovati, isto grupa Šabac, regionalna grupa Južni Banat je poslala još prošle godine dopis vođi uzgoja da on ne sudi. Zbog toga, da bi manifestacije uspele, zbog promena termina, otkazivanja pojedinih sudija, otkazivanja ispita se morao menjati ispisak sudija koji su sudili.

      Zatim se prešlo na analizu suđenja na svakom ispitu posebno ovog proleća. Pojavila su se tri problema, jedan je nezadovoljstvo (nije podnesena žalba) A. Gajića ocenom 7 za stajanje na ipitu u Uzdinu, drugi je ostljivost na pucanj potomaka kuje Gite od Hajdučkog Kamena (razmatrano na sastanku SK i doneta odluka) i treći je suđenje u Margiti 08.04.

      Aleksandar Gajić je prisustvovao ovom sastanku i ponovo izneo svoje neslaganje – nezadovoljstvo ocenom za stajanje na ispitu u Uzdinu ali su mu je P. Marković i D. Bunardžić objasnili da se to dešava svima, da pas nema svaki put pravu šansu i to je “sportska sreća” i tu nema pomoći.

      U vezi suđenja u Margiti je S Vukanović izneo da su se sticajem okolnosti on drugi sudija Zvonko Lužajić razdvojili, da je to njegova krivica, te tako on nije video i sudio kuji koja je osvojila maksimalnih 77 bodova.

      Diskutovalo se o nedostatku fazanske divljači koja je sve izraženija. Bez obzira što bi svi mi voleli rad na prirodnu divljač to je sve ređe moguće i realnost je da se fazan mora pustiti. Potvrđena je odluka da se ne može ocenjivati na fazana u kavezu, već samo na puštenog (ranije) fazana. Preporučeno je grupama da, ukoliko nisu sigurni da imaju dovoljno fazana da se ne desi kao u Margiti 8. ili u Uzdinu, obezbede nekoliko fazana kao osiguranje.

      Posebno se raspravljalo o dve najosetljivije discipline na prolećnim uzgojnim ispitima: radu na tragu zeca i markiranju.

        Siniša Vukanović je izneo svoje viđenje: on nije za poklanjanje ocena, ali zato treba biti objektivan. Najčešći slučaj je rad na tragu zeca u pšenici (ili detelini). Treba odrediti neki parametar prema kom će sudije da se ravnaju, kao što se nekada radilo kod terijera. Izneo je svoja zapažanja suđenja ove discipline kod nemaca. Predložio je da u povoljnim uslovima (pšenica, detelina) do 150 metara ocena bude 9, a preko 150 metara 10. Na oranju iste ocene za duplo manju razdaljinu.

     Dragan Bunardžić je primetio da treba samo čitati pravilnik o uzgojnim ispitima, tamo sve piše, nisu bitne samo dužine traga nego i volja za rad na tragu, upornost, promena kulture, krivine traga, način savlađivanja prepreka.

      Predrag Marković je izneo da je važna sigurnost na tragu, volja za praćenjem i nalaženjem izgubljenog traga kao i pravac vetra. Ako vetar duva od traga ocena se smanjuje za 1 bod, a ako pas prati trag niz vetar (kako je predviđeno pravilnikom), ocena trba da je veča.

       Za ocenu 11 pas treba da ponovi 2 puta rad određenog kvaliteta, kao i za 12 kada pas mora pratiti trag dugo (po metraži), sa preprekama, niz vetar, i na raznim kulturama i promenama pravca traga i to ponoviti.

      Takođe treba napomenuti da pas koji pokušava da popravi ocenu, ukoliko u tom pokušaju slabiji odradi trag, dobija manje bodova.

Ispod dogovorene daljine od oko 120-150 metara pas dobija manje bodova od 9, sve do 3 boda ako pokaže minimalnu interesovanje i volju za trag od nekoliko desetina metara.

      U vezi marke je ponovo Siniša Vukanović izneo neka iskustva u vezi suđenja u Nemačkoj i njegova saznanja. Po njemu markiranje i njegova ocena se previše formalizje – mistifikuje. Treba uzeti u obzir dve stvari: prvo da se radi o mladimm psima, drugo da su to oštrodlaki nemci. Zna se šta je markiranje: kada pas stoji čvrsto, mirno (ukočeno) i dugo. I to je za 10, ako to ponovi, to je za 11. Ali pas nekada zastane kraće, mrda repom, ali pokazuje nagon za stajanjem i treba mu dati manju ocenu 4,5,6,7, ali prolaznu, zavisi kako je stao i koliko i na šta. Bitno je da markira, tj. da pokaže da ima za to nagon.

      Što se tiče divljači, tj. izvora traga, ni tu ne treba filozofirati nego biti realan. U Nemačkoj se priznaje i stajanje na patku, i na trag zeca i na logu. Jer pas ne stoji bez razloga, čak ako mi nismo videli “realizaciju”. Naveo je neke primere sa suđenja u Nemačkoj i ocene. Bilo bi najbolje da svi psi imaju prilike za kontakt i stajanje na prirodnu divljač – fazana, i za to se dobijaju najveće ocene, ali ako toga nema, a danas sve više nema, ne treba zbog toga kažnjavati mladog psa. Nažalost fazani se svugde puštaju, i to je činjenica.

     Dogovoreno je da nećemo priznavati marke na kavez sa fazanom, ali na prethodno puštene fazane hoćemo.

     Pošto je tačka 3. razmatrana na sastanku stručne komisije kojoj su prisustvovali i članovi upravnog odbora nema potrebe da se ponavlja i prešlo se na tačku 4 dnevnog reda, podnošenje, razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za proleće 2017, zaključno sa ovim datumom.

     Dragan Bunardžić je izneo glavne stavke finansijskog izveštaja i objasnio prisutnima. Izveštaj sledi i deo je zapisnika:

Prihodi:

Sredstva preneta iz 2016. godine: ........................................... 298 198,25 din.

 Povraćaj sredstava od prodaje reklamnog materijala...................6 000, 00 din.

Donacija Kosta Sunda ..............................................................11 700 ,00 din.

Prihodi od članarine ............................................................    184 000,00 din.

Uplate za ispite....................................................................….. 90 000,00 din.

Kape moje..................................................................................3 600,00 din.

UKUPNI PRIHODI (izvod 52) ....................................................593 498,25 din.

Rashodi:

Članarina KSS-u .........................................................................8 000,00 din.

Troškovi održavanja skupštine ...................................................15 600,00 din.

Naknada Vojvođanskoj banci ......................................................4 609,83 din.

Završni račun ......................................................................... ..11 650,00 din.

Bilten 2016 .............................................................................. 73 920,00 din.

PTT troškovi................................................................................2 010,00 din.

Sastanak stručne komisije......................................................... 6 700,00 din.

Telefonski troškovi umreženih klupskih brojeva........................... 6 000,00 din.

Kape klupske ..........................................................................40 110,00 din.

Tetovir klešta (5) i čitači čipova (2)...........................................41 000,00 din.

Sudijske dnevnice i putni troškovi (proleće).............................139 000,00 din.

Troškovi ispita u Šapcu ...........................................................21 800,00 din.

Troškovi ispita  u Deču ...........................................................10 000,00 din.

Troškovi seminara, Šabac.........................................................17000,00 din.

Pripravničke potvrde za tri člana .............................................30 000,00 din.

Diplome , pravila uzgoja i dnevnici legla...................................29 700,00 din.

Troškovi carine (Torma)........................................................... 4 000,00 din.

Pečati ......................................................................................9 500,00 din.

UKUPNI RASHODI (izvod 52)..   ...................................471599,83 din.

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA: ........................... 121 898,42 din.

     Po iznošenju izveštaja prešlo se na diskusiju o istom. D. Bunardžić je istakao da je dosta sredstava utrošeno, ali i da je puno urađeno: ispiti (10), ispit sa nemačkim sudijama, nabavljena 2 čitača čipa koji su nam neophodni, 5 tetovir klešta, štampan neophodan materijal za rad.

    Stevan Đurin je pitao da li su neophodni ispiti sa nemačkim sudijama zbog troškova, i kako je to nekada u Kovinu sa manje para rešavano.

    Bunardžić odgovara da je ispit sa nemačkim sudijama u Šabcu stajao Klub 21.000 dinara, ostalo je pokriveno od kotizacija.

    Torma je rekao da bi se radilo mora se nešto uložiti u sredstva kojima se radi.

     Nenad Stojanović je istakao da štedeti treba, ali je dovoditi u pitanje potrebu za ispitima na kojima sude sudije matičnog kluba glupost.

     Iznešeno je da treba štedeti na suđenju, tj. tako birati sudije da su putni troškovi što manji (da im mesta stanovanja budu blizu).

      Iznešene su priče da je generalni sekretar KSS-a dr. Mahmud Al Dagistani izjavio da neće više davati pomoć našem Klubu. To nije nemoguće sa obzirom kako nam „pomažu“ naši razni prijatelji i neprijatelji Kluba u cinkarenju. Torma je izneo da je Mahmud obećao da će finansirati naš Bilten, i da nas je podsticao da ne prestanemo sa njegovim štampanjem. Izneo je da je u susretu sa Mahmudom generalni sekretar rekao da smo se otuđili (mi kao Klub i KSS), da pravimo manifestacije koje KSS-u nisu zanimljive i da je potrebna čvršća saradnja. Na nama je da to ispravimo.

       Dragan Bunardžić je preuzeo obavezu da ode do saveza i rasčisti probleme koji postoje i da vidi da li ćemo dobiti pomoć.
Dogovoreno je da se štedi koliko može.

   Velja Netković je izneo da ne smemo prestati sa štampanjem Biltena jer je to naša istorija.

     Po završetku diskusije finasijski izveštaj je jednoglasno prihvaćen.

U toku razmatranja sledeće tačke dnevnog reda „Utvrđivanje plana aktivnosti Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za jesen 2017. i 2018. godinu“ dat je predlog da se prvo razmotri tačka 7. „Razmatranje molbe za osnivanje regionalne grupe Potamišje“ da bi, ako se grupa formira, mogla učestvovati u organizaciji manifestacija. Predlog je prihvaćen i prešlo se na razmatranje molbe za osnivanje nove reginalne grupe.
Predsedavajući Dragan Bunardžić je pročitao molbu za osnivanje regionalne grupe “Potamišje” i zatim dao reč predstavniku grupe Velimiru Netkoviću. On je izneo da grupa ima 16 članova od kojih su 11 novi članovi, da postoji potreba za radom grupe radi boljeg funkcionisanja Kluba, organizovanja vodiča sa teritorije Uzdina, Pančeva, Zrenjanina i okoline, manjih troškova za vodiče i da ona ima svoj program.

U diskusiji je Stevan Đurin izneo da je to oslabljenje grupe “Južni Banat” iz kojih se odvajaju članovi i da je on protiv te prakse. Siniša Vukanović je izeneo da postoji odluka da se više ne formiraju Kluba grupe, a D. Bunardžić je odgovorio da je ta odluka donesena kada je bilo 8 grupa, a da su u međuvremenu dve ugašene zbog gubljenja članstva (“Moravac” i “Podunavlje”) i da postoji prostor za formiranje grupe ako ima dovoljan broj članova i program.

Predlog za osnivanje grupa je stavljen na glasanje. Sa 6 glasova za i 2 protiv je osnovana nova regionalna grupa “Potamišje” sa sedištem u Uzdinu. Njen predsednik Velja Netković je kooptiran u upravni odbor, a regionalni vođa uzgoja je Bečei Šanji koga će klupski vođa uzgoja uputiti u obaveze i dužnosti.

Zatim se prešlo na određivanje rasporeda jesenjih dela aktivnosti Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u jesen 2017., kao i određivanje kalendara manifestacija za 2018. (što je naša obaveza) da bi na vreme predali i dobili odobrenja od KSS-a.

Torma je pročitao predložen raspored za jesen 2017. (na skupštini u Futogu) i pitao dali se neko od grupa predomislio ili ima neke izmene pre predaje kinološkom savezu.

Vladica Andrić je izneo pripreme – razgovore sa matičnim klubom o organizovanju jesenjeg uzgojnog ispita (kao i u proleće) sa nemačkim sudijama koji bi bio priznat u Nemačkoj. Za sudije treba obezbediti putne troškove (avionske karte), smeštaj i hranu. Gro tih troškova bi pokrila kotizacija za ispit od 50 evra. Održala bi se dva ispita u dva dana sa po dve baterije, tj. bilo bi ispitano 20 pasa. Došle bi četiri sudije iz nemačke i sa njima bi sudili dvoje naših sudija. Dan pre ispita bi se održao seminar – obuka za te naše sudije i oni bi stekli licencu da mogu suditi na manifestacijama matičnog kluba. Uslov je da te su naše sudije dva puta položili jesenji uzgojni ispit  sa psima koje su vodili kod nemačkih sudija ili Hegewald. Taj uslov ispunjavaju Predrag Marković, Dragan Bunardžić i Emil Đorđević. Predlog je da ove godine dobiju licence i sude Bunardžić i Mapac, a sledeće i Emil.

Posle diskusije o potrebi takvih ispita, šednji i dilemi dali ćemo imati dovoljno prijavljenih pasa glasanjem je odlučeno da se organizuje taj ispit.

Zatim se prešlo na pravljenje rasporeda za jesen i na određivanje sudija istovremeno. Pošto Sinišu Vukanovića niko nije predložio za suđenje on je ponovo postavio pitanje zašto on ne sudi kada smatra da zna više od 90 % sudija iz Kluba, postavio je pitanje šta je on to pogrešio i koga oštetio, ko je i što promenio sudije koje su određene na skupštini u Futogu i razvila se žučna i neprijatna diskusija. Vukanović tvrdi da smo dotle došli da nam sude 5 sudija u Klubu, što je netačno jer su proletos sudile 14 sudija. Zatim su na zahtev Vukanovića predsednici regionalnih grupa redom iznosili razloge zašto ga ne žele za sudiju, zbog kojih propusta, koje Vukanović ne prihvata, Bunardžić je izneo da je problem njegov odnos prema drugima i suđenju, da ne možemo organizovati manifestacije na koje neće niko doći zbog pojedinaca, Siniša je pitao kako može neko da ne dođe, očigledno ne želeći da shvati uzroke sukoba. Vukanović je negodovao zbog suđenja Torme u Bunardžića (što su najviše predsednik i vođa uzgoja sudili proletos i predlažu se ponovo) i izjavio da će dati ostavku na mesto predsedenika regionalne grupe Južna Bačka i otkazao sve manifestacije te grupe za jesen 2017. i nije planirao ni jednu za 2018.

Posle te diskusije i dugog kombinovanja gde će ko suditi se prešlo na određivanje sudija i usvajanje plana za jesen 2017. i 2018. godinu koji izgleda sledeće:

Raspored manifestacija srrpskog dd kluba
jesen 2017.

1.    09. i 10. 09. INTERNACIONALNI HZP bez traga zeca Vrbas, organizator KSS, regionalna grupa Šabac – regionalna grupa Braničevo u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba; sudije Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Wilfried Steffens, Ulrisch Augstein, Dragan Bunardžić i Predrag Marković – Mapac (dve baterije po danu);

2.    16.09. 2017. ispit na vodi organizator regionalna grupa Šabac- Vrbas; sudije Miloje Gajić, Steva Đurin, Predrag Marković Mapac;

3.    23.09. 2017. ispit na vodi Veliko Gradište, organizator regionalna grupa Braničevo; sudije Velja Netković, Dragan Bunardžić i Nenad Stojanović;

4.    07.10. 2017. HZP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac; sudije Nenad Stojanović i Dragan Bunardžić;

5.    07.10. 2017. HZP Kovin,  organizator reg. grupa Južni Banat; sudije Torma Laslo i Stevan Đurin;

6.    14.10. 2017. HZP Uzdin, organizator reg. grupa Potamišje, sudije Dejan Živadinović i Miodrag Jojić;

7.    28.10. 2017. HZP (sa tragom zeca) Deč, organizator regionalna grupa Beograd sudije Stevan Đurin i Emil Đorđević;

8.    25.11. 2017.  ispit za sigurnog aportera Paraćin, organizator regionalna grupa Braničevo, sudije Torma Laslo, Dejan Živadinović i Mića Gajić.

9.    11.11. 2017. VGP (svestrani ispit) Kovin, sudije će se odrediti naknadno.


10. Decembar 2017. sastanak UO i stručne komisije u Beogradu na kome će se analizirati jesenji deo aktivnosti i uraditi pripreme za Skupštinu.

Torma je izneo da je u toku godine, kao klupski vođa uzgoja, dobio predloge da Klub organizuje ispit na krvnom tragu i svestrani ispit. Inicijative su pozitivne, treba potencirati svestranost naše rase, ali tu još ima problema. Da bi se organizovao ispit na krvnom tragu prvo moramo napraviti pravilnik za taj ispit i na sledećoj skupštini ga usvojiti.  Pravilnici postoje, treba ih proučiti, koristiti deo pravilnika o svestranom ispitu, ali potrebno je vreme. Svestrani ispit možemo organizovati ako za to ima spremnih pasa. Kovin se ponudio za organizaciju.

Posle diskusije je odlučeno da se formira komisija u sastavu Steva Đurin, Torma Laslo i Velja Netković za izradu predloga pravilnika o krvnom tragu koju će u decembru razmotriti UO i SK i proslediti, posle redigovanja, Skupštini na usvajanje, a VGP da se uvrsti u program za jesen 2017. pa ćemo videti kako ćemo, ima vremena.
Takođe je usvojena da, radi intenziviranja saradnje sa Kinološkim savezom Srbije, svake godine na prolećnom CACIBU u Beogradu organizujemo specijalku za oštrodlake nemce koja bi ujedno bila i klupska godišnja uzgojna smotra. To bi ujedno bila i promocija rada našeg Kluba. Tu postoje određeni problemi oko načina organizovanja ocenjivanja, papirologije, vremena itd. ali ima vremena da se sve reši.

Plan manifestacija srpskog deutsch drahthaar kluba za 2018. godina1.    Februar CACIB Beograd Klubska specijalka za oštrodlake nemce


2.    24.03. 2018. prolećni uzgojni ispit (VJP) Kovin


3.    31.03. 2018. prolećni uzgojni ispit (VJP) Šabac


4.    01.04. 2018. prolećni uzgojni ispit (VJP) Plandište


5.    08.04.  2018. prolećni uzgojni ispit (VJP) Deč


6.    15.04. 2018. prolećni uzgojni ispit (VJP) Uzdin


7.    08.09. 2018. ispit na vodi Veliko Gradište


8.    29.09. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Šabac


9.    06.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Uzdin


10.  13.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Kovin


11.  20.10. 2018. jesenji uzgojni ispit (HZP) Požarevac


12.  01.12. 2018. ispit divlje svinje u otvorenom lovištu Uzdin


      Pod tačkom 8. razno – tekuća pitanja prvo je Dragan Bunardžić tražio da se razreše neka pitanja o članstvu (ima uplata od članova koji su neraspoređeni, tj. ne znamo kojoj grupi pripadaju).

         Izneo je da je članarinu, do sada, za 2017. platilo 125 članova, da po regionalnim grupama Južni Banat ima 16 članova, Južna Bačka 29, Potamišje 16, Šabac 11, Beograd 21, Braničevo 15 i Zapadna Srbija 14 članova i da su grupe za sada stabilne, da ima još troje neraspoređenih iz ugašene grupe Podunavlje.Spisak članova srpskog deutsch drahthaar kluba do 13. maja 2017. godine:1.    Bunardžić Dragan, Braće Vasilijevića 2, 31230 Arilje; 065/239 29 12, Zapadna Srbija

2.    Gabriel Rista, Uzdin,JNA 66, 064/132 46 27, Potamišje

3.    Radu Marijan, Uzdin, JNA 118,063/864 8789,Potamišje

4.    Sunda Kosta, Čikago,USA, Potamišje

5.    Živković Mihailo, Čačak,Miloša Obilića 171/a, mladi član, (5), Zapadna Srbija

6.    Vukanović Siniša,  Bul. Mihaila Pupina 18, Novi Sad,063/500 663, Južna Bačka

7.    Popov Dušan, Prvomajska 8, R..., grupa Šabac

8.    Slavković Nemanja, Zlatka...Južni Banat

9.    Kokotović Žaklina,Vojvođanska 138, Novi Beograd, Južna Banat

10. Kokotović Svetislav,Vojvođanska 138, Novi Beograd, Južna Banat

11. Avramov Ljubiša, Bečej, Južna Bačka

12. Bolta Momčilo, Južna Bačka

13. Jovanović Dejan, S. Miletića 44, Plandište, 064/059 5128,Južna Bačka

14. Urban Štiglic, Južna Bačka

15. Dulić Marko, Đurđin, Južna Bačka

16. Rankov Mladen, G. Principa.. Stari Žednik,Južna Bačka

17. Kiš Zador, Dr Petera Getvaia45, Bačko Petrovo Selo, Južna Bačka

18.  Tomić Dušan, Rusko Selo, Južna Bačka

19. Jakovović Ljubiša, Stanka Tišme, 84,c Batajnica,064/ 110 6694,Južna Bačka

20. Bogdanović Nemanja, Vrbas, Ivana Milutinovića99a, 21460 Vrbas; grupa Šabac

21. Kuljak Robert, Starjak 24, Brezovica (HR), grupa Šabac

22. Živadinović Dejan, Branka Krsmanovića, ... Braničevski okrug

23. Ilić Danijela, Vojvode Putnika 4, Veliko Gradište,064/0803 577,Braničevski okrug

24. Gajić Aleksandar, Vitkovac...Braničevski Okrug

25. Cvetuljski Dragiša, Pop Tes...? grupa Šabac

26. Piperski Aleksandar,JNA 11, Sakule,064/226 2496, Južni Banat

27. Stamenović Srđan, Oslobođenja 75, Glogonj,grupa Šabac

28. Marić Igor, Kumanovska15, Paraćin, Braničevo

29. Đorđević Emil, Vinogradarska 2  , Kovin, 065/24616 35, Južni Banat

30. Stojanović Stefan, Zaječar, Južna Bačka

31. Marković Predrag, Beranje,063/8800 843,  Braničevski okrug

32. Marković Draško, Beranje,  Braničevski okrug

33. Simić Nikola, Milančetova 19, Mala Krsna;061/20 61 157, Braničevski okrug

34. Đorđević Dragan, Boška Buhe..., Južni Banat

35. Netković Velimir,Joce Mirče 111, Uzdin,062/673 219,  Potamišje

36. Ilić Slađan, Lučica bb,Požarevac,064/8035 168, Braničevski okrug*узг смот симић

37. Rajtarov Laza, Titelska 50a, Potamišje

38. Blagojević Srđan, PP odred..., Braničevski okrug

39. Dimitrijević Strahinja, Ljubini...? grupa Beograd

40. Stevanović Nebojša, Starine Novaka... grupa Beograd

41. Veljović Slavoljub, Borska..., Grupa Beograd

42. Popović Vladimir, Makiška.., grupa Beograd

43. Psibiljski Dejan,Leetska...  Sremska Mitrovica,grupa Beograd

44. Vlatković Đorđe... Potamišje

45. Vlatković Vladimir..Potamišje
46. Stefanović Tanja, Avalska 2..., Južna Bačka*1000 din, verovatno zbog biltena

47. Jerosimić Srđan, Stanka Tišme..,Južna Bačka

48. Miljajević Aleksandar, Masarikova 2..., Potamišje
49. Đurin Stevan, Moše Pijade 8, Banatski Brestovac;063/224 530, Južni Banat

50. Telebis Roka, Janošikova 173, Potamišje

51. Dokić Marko, Cara Lazara 28, Dubovac, 066/967 8193, Južni Banat

52. Marković Dejan, Malo Polje, grupa Beograd

53. Andrić Vladica, Ćirila i Metodija 24/1Šabac,062/8120 0343, grupa Šabac

54. Ivanović Nemanja, Ive Andrića... Južna Bačka

55. Bečei Šandor, Karla Marksa 64, Debeljača, 063/8149 903 ,Potamišje

56. Mićić Nemanja, Kapetana Radića, Petro...grupa Beograd

57. Gavrilović Milorad, Zabrdica bb,grupa Beograd

58. Lukić Gojko, V. Mišića 192,Šabac,063/7044 305, Južna Bačka

59. Ivanić Ivan, Janošikova..,Potamišje?

60. Varga Viktor, Petefi Šandora 39, Debeljača, 063/645 651, Potamišje

61. Pavlovski Miroslav, Zrenjanin, Potamišje

62. Gojković Goran, Emila Zole 2a, 11000 Beograd; 063/7816 7970,Grupa Beograd

63. Marinković Ivan, Selo Subotica, grupa Beograd

64. Đurić Mladen, Bože Pajevića...grupa Beograd

65. Čuport Dragan, M.Tita 28, Bačko Dobro Polje, 064/154 1319,  Južna Bačka

66. Jovanović Bojan, Čegarska 1, grupa Šabac

67. Grujičić Milorad , Timočka...Južna Bačka

68. Matea Jacob Str Lotus NR31.. Potamišje

69. Bunčić Nebojša, Sokolska 9 C, Južna Bačka
70. Stojanović Borisalav, 26348 Vračev Gaj, M. Stojanovića ; 063/781 68 45, J. Banat

71. Mijailović Nikola, Ljubinić, Južna Bačka

72. Jovanović Milomir, Sombor, Južna Bačka

73. Radović Vojin, Borisa Kidriča .. grupa Šabac

74. Miljković Stefan, BV Selo, Južna Bačka

75. Gagrčin Đuro25242 Lenjino...Južna Bačka

76. Ivanović Damir, P koči Odža...Južna Bačka

77. Vojvodić Milivoj, Južna Bačka

78. Petrović Bogoljub, Prote St... Južni Banat

79. Đorđević Miodrag...,Zapadna Srbija

80. Jovović Goran, S Kovačević..,Jućna Bačka

81. Majkić Nikola, Južna Bačka

82. Stojanović Zvezdan, Zapadna Srbija

83. Đurđević Marko, M Milenkovi.. grupa Beograd

84. Vukadinović Bojan, Bresnica, Zapadna Srbija

85. Jakšić Dragan, Svetosavska, ?Južna Bačka?

86. Đorić Predrag, Bečmen, Zapadna Srbija

87. Glamočlija Mirko, Plandište, Vojvode Putnika, Južni Banat

88. Grujić Vladimir, Radnička.., grupa Beograd
89. Karanović Miodrag,Kosovska.., grupa Šabac

90. Мiloš rade Vasić, Mike Ćurčića ,Be...
91. Nedeljković Dejan, Smederevo, Južni Banat

92. Živković Darko, Pridvorica,grupa Šabac.. ...

93. Stajković Dragan, E.Kardelja...,Južni Banat E.Kardelja...,Južni Banat

94. Rosić Miroslav, Brankovina,Gornja Zabrdica; 060 626 3063,Zapadna Srbija

95. Antić Boban, Gornja Omašnica,Stopanja,Zapadna Srbija

96. Trebinjac Miroslav, Trg Partizana 5, Arilje, Zapadna Srbija

97. Torma Laslo, Padinska Skela, Ratomira Stojadinovića 1; Zapadna Srbija

98. Stojanović Nenad,  Boška Buhe 10/1,G. Milanovac, 064/314 1710, Zapadna Srbija

99. Stojanović Staša, mladi član(1),Boška Buhe 10/1, G. Milanovac, Zapadna Srbija

100.     Jojić Miodrag,Mije Aleksića,Novi Sad ...Podunavlje

101.     Mitić Aleksandar, 1.majabr7, Velika Plana, Južni Banat
102.     Rozgonji Jozef, Maksima Gorkog 92, Debeljača ; 062/ 9655482, Potamišje

103.     Milenković Marko, Dunavska... grupa Beograd

104.     Joksimović Bojan, Avalska 2, grupa Beograd

105.     Milutinović Dragoslav, savr... Južni Banat

106.     Lužajić Zvonimir, Cara lazara 56/9, Kovin, 064/166 0039, Južni Banat

107.     Srećkov Robert...?Potamišje

108.     Blagojević Marko,Rudarska... Braničevo

109.     Sladaković Rade, Gakovački put 111,25000 Sombor, 063/626 990; Zapadna Srbija

110.     Ilić Dragoslav,  M. Pijade...Čelarevo,- Podunavlje

111.     Sredanović Siniša, Proleterska...-Podunavlje
112.     Radonjić Aca, Jasika, Milana Rakića 18; 062/296 232, grupa Beograd
113.     Radonjić Igor,21335 Lüneberg, Schröderstrase 1, Deutschland, grupa Beograd?

114.     Zubanović Goran, Westerstede, Deutschland, grupa Beograd?

115.     Risović Jovo, Jugoslovenska 3 , Kovin,064/8333 169, Južni Banat

116.     Todorović Ivan, G.Stepoš, 32... ? grupa Beograd

117.     Cokić Tonko, T Sokave 12000...? ,Braničevo

118.      Sklad Petar, Južna Bačka

119.     Remič Martin , Slovenija,Južna Bačka

120.     Rženičanin Miloš, Majke Jugovića... grupa Beograd

121.     Marković Darko Arilje,Svetolika Lazarevića 1,069/285 9033, Zapadna Srbija

122.     Gajić Miloje, Prvomajska 25,Veliko Gradište,063/391 582, Braničevo

123.     Vasić Zoran, Šabac, Stevana Dečanskog..,grupa Šabac

124.     Mitrović Radiša, Ćirikovac, Braničevo

125.     Selić  Marko, Ljubinje, Braničevo

Očigledno je da spisak članova treba kompletirati i urediti, te molimo sekretare regionalnih grupa da to urade i dostave kompletan spisak svojih članova sa svim podacima (adresa, kontakt telefoni, mail, skype) sekretaru kluba.Spisak članstva po regionalnim grupama:


Grupa  JUŽNI BANAT:


1.Slavković Nemanja, Zlatka...Južni Banat

2.Kokotović Žaklina,Vojvođanska 138, Novi Beograd, Južni Banat

3.Kokotović Svetislav,Vojvođanska 138, Novi Beograd, Južni Banat

4.Piperski Aleksandar,JNA 11, Sakule,064/226 2496, Južni Banat

5.Đorđević Emil, Vinogradarska 2  , Kovin, 065/24616 35, Južni Banat

6.Đorđević Dragan, Boška Buhe..., Južni Banat

7.Đurin Stevan, Moše Pijade 8, Banatski Brestovac;063/224 530, Južni Banat

8.Dokić Marko, Cara Lazara 28, Dubovac, 066/967 8193, Južni Banat

9.Stojanović Borisalav, 26348 Vračev Gaj, M. Stojanovića ; 063/781 68 45,

10.Petrović Bogoljub, Prote St... Južni Banat

11.Glamočlija Mirko, Plandište, Vojvode Putnika, Južni Banat

12.Nedeljković Dejan, Smederevo, Južni Banat

13.Stajković Dragan, E.Kardelja...,Južni Banat E.Kardelja...,Južni Banat

14.Mitić Aleksandar, 1.majabr7, Velika Plana, Južni Banat

15.Lužajić Zvonimir, Cara lazara 56/9, Kovin, 064/166 0039, Južni Banat

16.Risović Jovo, Jugoslovenska 3 , Kovin,064/8333 169, Južni Banat

Grupa JUŽNA BAČKA:


1.    Vukanović Siniša,  Bul. Mihaila Pupina 18, Novi Sad,063/500 663, Južna Bačka

2.    Avramov Ljubiša, Bečej, Južna Bačka

3.    Bolta Momčilo, Južna Bačka

4.    Jovanović Dejan, S. Miletića 44, Plandište, 064/059 5128,Južna Bačka

5.    Urban Štiglic, Južna Bačka

6.    Dulić Marko, Đurđin, Južna Bačka

7.    Rankov Mladen, G. Principa.. Stari Žednik,Južna Bačka

8.    Kiš Zador, Dr Petera Getvaia45, Bačko Petrovo Selo, Južna Bačka

9.    Dušan Tomić, Ruslo Selo, Južna Bačka

10. Jakovović Ljubiša, Stanka Tišme, 84,c Batajnica,064/ 110 6694,Južna Bačka

11. Stojanović Stefan, Zaječar, Južna Bačka

12. Stefanović Tanja, Avalska 2..., Južna Bačka*1000 din, verovatno zbog biltena

13. Jerosimić Srđan, Stanka Tišme..,Južna Bačka

14. Lukić Gojko, V. Mišića 192,Šabac,063/7044 305, Južna Bačka

15. Čuport Dragan, M.Tita 28, Bačko Dobro Polje, 064/154 1319,  Južna Bačka

16. Grujičić Milorad , Timočka...Južna Bačka

17. Mijailović Nikola, Ljubinić, Južna Bačka

18. Jovanović Milomir, Sombor, Južna Bačka

19. Gagrčin Đuro25242 Lenjino...Južna Bačka

20. Vojvodić Milivoj, Južna Bačka

21. Jakšić Dragan, Svetosavska, ?Južna Bačka?

22. Ivanović Nemanja, Ive Andrića...Južna Bačka

23. Bunčić Nebojša, Sokolska 9 C Južna Bačka

24. Miljković Stefan, BV Selo J užna Bačka

25. Ivanović Damir, P koči Odža... Južna Bačka

26. Majkić Nikola J. Bačka,Južna Bačka

27. Remič Martin, Slovenija,Južna Bačka

28. Sklad Petar, Južna Bačka

29. Jovović Goran, S. Kovačevića..Južna Bačka

Grupa POTAMIŠJE:


1.    Gabriel Rista, Uzdin,JNA 66, 064/132 46 27, Potamišje

2.    Radu Marijan, Uzdin, JNA 118,063/864 8789,Potamišje

3.    Sunda Kosta, Čikago,USA, Potamišje

4.     Netković Velimir,Joce Mirče 111, Uzdin,062/673 219,  Potamišje

5.    Rajtarov Laza, Titelska 50a, Potamišje

6.    Vlatković Đorđe... Potamišje

7.    Vlatković Vladimir..Potamišje

8.    Miljajević Aleksandar, Masarikova 2..., Potamišje

9.    Telebis Roka, Janošikova 173, Potamišje

10. Bečei Šandor, Karla Marksa 64, Debeljača, 063/8149 903 Potamišje

11. Ivanić Ivan, Janošikova..,Potamišje?

12. Varga Viktor, Petefi Šandora 39, Debeljača, 063/645 651, Potamišje

13. Pavlovski Miroslav, Zrenjanin, Potamišje

14. Matea Jacob Str Lotus NR31.. ? Potamišje

15. Rozgonji Jozef, Maksima Gorkog 92, Debeljača ; 062/ 9655482, Potamišje

16. Srećkov Robert...?Potamišje

Grupa ŠABAC:


1.    Popov Dušan, Prvomajska 8, R..., grupa Šabac

2.    Bogdanović Nemanja, Vrbas, Ivana Milutinovića99a, 21460 Vrbas; grupa Šabac

3.    Kuljak Robert, Starjak 24, Brezovica (HR), grupa Šabac

4.    Cvetuljski Dragiša, Pop Tes...? grupa Šabac

5.    Stamenović Srđan, Oslobođenja 75, Glogonj,grupa Šabac

6.    Andrić Vladica, Ćirila i Metodija 24/1Šabac,062/8120 0343, grupa Šabac

7.    Radović Vojin, Borisa Kidriča .. grupa Šabac

8.    Karanović Miodrag,Kosovska.., grupa Šabac

9.    Živković Darko, Pridvorica,grupa Šabac..

10. Jovanović Bojan, Čegarska 1,grupa Šabac

11. Vasić Zoran , Stefana Dečanskog , grupa Šabac

Grupa BEOGRAD:


1.    Stevanović Nebojša, Starine Novaka... grupa Beograd

2.    Veljović Slavoljub, Borska..., Grupa Beograd

3.    Popović Vladimir, Makiška.., grupa Beograd

4.    Psibiljski Dejan,Leetska...  Sremska Mitrovica,grupa Beograd

5.    Marković Dejan, Malo Polje, grupa Beograd

6.    Mićić Nemanja, Kapetana Radića, Petro...grupa Beograd

7.    Gavrilović Milorad, Zabrdica bb,grupa Beograd

8.    Gojković Goran, Emila Zole 2a, 11000 Beograd; 063/7816 7970,Grupa Beograd

9.    Marinković Ivan, Selo Subotica, grupa Beograd

10. Đurić Mladen, Bože Pajevića...grupa Beograd

11. Đurđević Marko, M Milenkovi.. grupa Beograd

12. Grujić Vladimir, Radnička.., grupa Beograd

13. Мiloš rade Vasić, Mike Ćurčića ,grupa Beograd?

14. Milenković Marko, Dunavska... grupa Beograd

15. Joksimović Bojan, Avalska 2, grupa Beograd

16. Radonjić Aca, Jasika, Milana Rakića 18; 062/296 232, grupa Beograd

17. Radonjić Igor,21335 Lüneberg, Schröderstrase 1, Deutschland, grupa Beograd

18. Zubanović Goran, Westerstede, Deutschland, grupa Beograd

19. Rženičanin Miloš, Kruševac, grupa Beograd

20. Dimitrijević Strahinja, Ljubini...grupa Beograd

21. Todorović Ivan, Stepoš 37...grupa Beograd

Grupa BRANIČEVSKI OKRUG:1.    Živadinović Dejan, Branka Krsmanovića, ... Braničevski okrug

2.    Ilić Danijela, Vojvode Putnika 4, Veliko Gradište,064/0803 577,Braničevski okrug

3.    Gajić Aleksandar, Vitkovac...Braničevski Okrug

4.    Marić Igor, Kumanovska15, Paraćin, Braničevo

5.    Marković Predrag, Beranje,063/8800 843,  Braničevski okrug

6.    Marković Draško, Beranje,  Braničevski okrug

7.    Simić Nikola, Milančetova 19, Mala Krsna;061/20 61 157, Braničevski okrug

8.    Ilić Slađan, Lučica bb,Požarevac,064/8035 168, Braničevski okrug*узг смот симић

9.    Blagojević Srđan, PP odred..., Braničevski okrug

10. Šuvak Antonio, Hrvatska

11.  Gajić Miloje, Prvomajska 25,Veliko Gradište,063/391 582, Braničevo

12. Blagojević Marko, Rudarska... Braničevo

13. Cokić Tonko, Sokave 12000... Braničevo

14. Selić Marko,Ljubinje, Braničevo

15. Mitrović Radiša , Ćirikovac

Grupa ZAPADNA SRBIJA:


1.    Bunardžić Dragan, Braće Vasilijevića 2, 31230 Arilje; 065/239 29 12, Zapadna Srbija

2.    Živković Mihailo, Čačak,Miloša Obilića 171/a, mladi član, (5), Zapadna Srbija

3.    Vukadinović Bojan, Bresnica, Zapadna Srbija

4.    Đorić Predrag, Bečmen, Zapadna Srbija

5.    Rosić Miroslav, Brankovina,Gornja Zabrdica; 060 626 3063,Zapadna Srbija

6.    Antić Boban, Gornja Omašnica,Stopanja,Zapadna Srbija

7.    Trebinjac Miroslav, Trg Partizana 5, Arilje, Zapadna Srbija

8.    Torma Laslo, Padinska Skela, Ratomira Stojadinovića 1; Zapadna Srbija

9.    Stojanović Nenad,  Boška Buhe 10/1,G. Milanovac, 064/314 1710, Zapadna Srbija

10. Stojanović Staša, mladi član(1),Boška Buhe 10/1, G. Milanovac, Zapadna Srbija

11. Sladaković Rade, Gakovački put 111,25000 Sombor, 063/626 990;

12. Marković Darko Arilje,Svetolika Lazarevića 1,069/285 9033, Zapadna Srbija

13. Đorđević Miodrag, Zapadna Srbija

14. Stojanović Zvezdan, Zapadna Srbija

Grupa (koja je ugašena) PODUNAVLJE, a čiji članovi nisu raspoređeni:


1.    Jojić Miodrag,Mije Aleksića,Novi Sad ...Podunavlje

2.    Ilić Dragoslav,  M. Pijade...Čelarevo,- Podunavlje

3.    Sredanović Siniša, Proleterska...-Podunavlje

     Siniša Vukanović je zatim pročitao poruku Aleksandra Malevskog, koji je odsutan zbog prisustva na manifestaciji na Ravnoj Gori,  da je neprihvatljivo menjanje sudija, tj. sklanjanje Siniše Vukanovića sa liste suđenja i da protiv Torma Lasla zbog toga treba kazniti. Dragan Bunardžić je odgovorio da ako Malevski smatra da ima elemenata za pokretanje postupka neka podnese prijavu disciplinskoj komisiji.

Sastanak je završen u 15 časova.