Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 23.02. 2013. U UZDINU

Regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija
Nenad Stojanović vrši inspekciju legla
           Dana 23.02. 2013. u Lovačkom domu u Uzdinu je održan sastanak Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Sastanku su prirsustvovali predsednik Stručne komisije Velja Netković, predsednik Srpskog DD Kluba Laslo Torma, sekretar Srpskog DD Kluba Dragan Bunardžić i članovi komisije Goran Gojković, Vladica Andrić, Stevan Đurin, Marković Predrag – Mapac, Siniša Vukanović i Nenad Stojanović kao u članovi Upravnog odbora Dragan Prokić, Marko Nikolić i član iz Uzdina dr. Rista Gabrijel. Od članova stručne komisije nisu bili prisutni Zoran Pešterac (reg. grupa Moravac) i Velimir Mastilović (reg. grupa Podunavlje).

      Pre početka sastanka prisutne je pozdravio predsednik LU „Uzdin“ Bode Todor, zatim je sastanak otvorio domaćin Velja Netković.
     
      Pošto je otvorio sastanak Velja Netković je predložio sledeći
     
                            DNEVNI RED:
      1. Početak primene uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba;
      2. Ustanovljenje i vođenje uzgojnih knjiga;
      3. Saradnja glavnog vođe uzgoja i regionalnih vođa i
      4. Razno
     
      Dnevni red je usvojen jednoglasno.
     
      Po prvoj tački se vodila intenzivna diskusija svih prisutnih u želji da se rasčiste nedoumice i definiše način postupanja u praksi po svim pitanjima koje reguliše Uzgojni pravilnik. Velja Netković je istakao da od sada Uzgojni pravilnik ima da bude „Sveto pismo“ i vodilja u radu svih nas, da svi mora da ga dobro prouče i apsolviraju. Po odluci Skupštine puna primena Uzgojnog pravilnika počinje od nove 2013. godine i tu više nema čekanja.

      Torma je pozdravio prisutne i rekao je da je došao da da podršku Stručnoj komisiji, da će ona imati podršku od svih u Klubu, da je u narednom periodu njen rad i rad vođa uzgoja najvažniji za rad Kluba i da sprovođenjem odredaba Uzgojnog pravilnika počinje potpun smisleni i sistematski rad Kluba na gajenju rase.
      Kroz diskusiju je izneto da je potrebna javna verifikacija uzgojnih kvalifikacija za pse koji ih već imaju, a da to najviše koči visoka cena snimanja displazije kukova i laktova, da se moraju članovi motivisati da to urade. Dogovor je da se verifikacija svim psima koji su stekli uslove za uzgoj uradi do kraja prolećne sezone, tačan datum i mesto će biti objavljeno na vreme.
Detalj sa sastanka SK
      Još jednom je prodiskutovana i razjašnjena procedura oko legala i prijave legla definisana Uzgojnim pravilnikom.

      Član Kluba – odgajivač je dužan da se pridržava odredaba Uzgojnog pravilnika (posebno od člana 6 do člana 11) i ima obavezu od 01.01. 2013. da prijavi svom regionalnom vođi uzgoja parenje svoje kuje, štenjenje u roku od 6 dana, da dozvoli vođi uzgoja izvrši inspekciju legla i tetoviranje pre otuđivanaja štenadi, vodi dnevnik legla, da da na uvid vođi uzgoja  dnevnik i leglo da prijavi preko Srpskog DD Kluba – regionalnog vođe uzgoja. Dnevnik legla sadrži vreme štenjenja, broj i opis štenadi po polovima, primedbe, eventualne gubitke u toku odgoja i njihov razlog, datum vakcinacija i podatke (imena, adrese i telefone)  lica kojima je otuđio štence. Cena inspekcije legla, po Pravilniku, ide na teret odgajivača, i po odluci Skupštine iznosi 1.500 dinara do 100 kilometara (cena 10 lit. benzina) razdaljine.Ako je odgajivač u istom mestu kao i vođa uzgoja cena inspekcije je 500 dinara. Cena rodovnika je ista kao i do sada, a po cenovniku KSS-a.

      Regionalni vođa uzgoja  ima prava i obaveze po Uzgojnom pravilniku od člana 35 do 40, tj. zadužen je za sprovođenje uzgojne politike srpskog DD Kluba na teritoriji svoje grupe. Ima obavezu da vodi knjigu parenja (upisuje svako prijavljeno parenje), knjigu štenadi (koju čine  zapisnici sa inspekcija legla), uzgojni registar koju čine celokupni podaci svih pasa koji su ocenjeni na uzgojnoj smotri i registar priplodnjaka koju čine podaci svih pasa – kuja koji su stekli kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ (u 2 primerka, jedan ostaje regionalnoj grupi a drugi predaje glavnom vođi uzgoja), da izvrši inspekciju legla do 7-8 nedelja starosti štenadi i tetovira štenad, da uzme prijavu parenja i legla od odgajivača, proveri ispravnost istih, prosledi u KSS i po dobijanju rodovnika preda iste odgajivaču. Reg. vođe uzgoja unose kvalifikacije – pečate u rodovnik pasa koji su stekli za to uslove.

      Glavni Kupski vođa uzgoja spajanjem regionalnih knjiga ustrojava i vodi Klubske knjige i registre uzgoja i nadgleda i kordinira rad regionalnih vođa uzgoja.
      Sve ove radnje Klub ne sprovodi radi „policijske kontrole“, već isključivo u interesu uzgoja tj. mogućnosti uticaja na uzgoj, shodno Uzgojnom pravilniku i preporukama matičnog Kluba i Svetskog saveza oštrodlakih pasa i pomoći oko uzgoja, tj. selekcije članovima Kluba – odgajivačima.
     
      Pod tačkom 2 je dogovoreno da regionalni vođa ustroji i vodi uzgojne knjige za svoju grupu i to:
      1. Knjigu parenja,
      2.Knjigu štenadi koju čine zapisnici sa inspekcije legla,
      3. Uzgojni registar svih pasa iz svoje grupe koji su ocenjeni na uzgojnim smotrama i
      4. Registar priplodnjaka
     
      Dogovoren je izgled i sadržaj obrazaca koji čine ove knjige i da se oni štampaju u obliku knjiga i dostave svakom regionalnom vođi uzgoja najkasnije do kraja marta, a ako može i do Skupštine.
     
      Pod tačkom 3 je dogovoren način komuniciranje regionalnih vođa uzgoja sa glavnim vođom, potreba za stalnim kontaktom, kao i da se organizuje barem 3 sastanka Stručne komisije u 2013. godini da bi se pokrenuo rad na primeni Uzgojnog pravilnika koji je od prvorazrednog značaja, i da se tim prilikama organizuju seminari – okrugli stolovi o načinu primene Uzgojnig pravilnika, suđenju, vođenju dokumentacije na Klubskim manifestacijama itd.

      Pod tačkom razno su razmatrani predlozi regionalnih grupa za izbor i broj sudija za prolećne uzgojne ispite, a na osnovu dosadašnjih prijava, i usvojeno da na sledećim planiranim manifestacijama sude sudije:
     
      1. 30 mart GAJDOBRA – ČELAREVO predviđeno 5 pasa – 1 baterija i + odrasli psi – seniori. Sudije Velimir Netković, Dušan Madžarev, Emil Đorđević i Braca Gavrilović;

      2. 6. april OGAR-ŠABAC 10 pasa sudije Predrag Marković Mapac, Miloje Gajić, Goran Gojković i Laslo Torma;
     
      3. 6. april PLANDIŠTE predviđeno 20 pasa (4 baterije) sudije Velimir Netković, Dragan Vujić, Nenad Glumac, Miodrag Jojić, Ljubiša Ivanović, Stevan Đurin, Dušan Jovanović i Dragan Bunardžić;
     
      4. 7. april SOMBOR 12 pasa u 2 baterije, sudije Laslo Torma, Siniša Vukanović, Stevan Đurin i Dragan Vujić;
     
      5. 13. april KOVIN 10 pasa u 2 baterije, sudije Emil Đorđević, Predrag Marković Mapac, Nenad Glumac i Dragan Bunardžić;
     
      6. 20. april VELIKO GRADIŠTE dve baterije, sudije Velimir Netković, Emil Đorđević, Laslo Torma i Dragan Bunardžić;
     
      7. 27. april RITIŠEVO dve baterije, sudije Laslo Torma, Emil Đorđević, Stevan Đurin i Đura Munćan.

      Stručna komisija je donela odluku da se baterije formiraju po potrebi (jedan vodič sa 2 psa, prevoz itd.), a da se sudije i teren izvlači radi regularnosti suđenja.

      Takođe je dogovoreno da se na svakom uzgojnom ispitu, ako ima pasa koji nisu ocenjeni u eksterijeru a stariji su od 12 meseci, održi uzgojna smotra i ocene psi radi uvođenja u uzgojne knjige. Na smotri će suditi sve sudije sa ispita zajedno, sa tim da glavni sudija bude najstariji među njima. U drugoj polovini godine će se organizovati posebno uzgojne smotre po potrebi, najmanje jedna Klubska.

      Stručna komisija je takođe raspravljala i o predlogu M. Jojića sa sastanka UO da se i ove godine mogu izvesti na uzojne ispite stariji psi – seniori (do 4 godine), o čemu će odlučiti Skupština i dopunila predlog, da, ukoliko se usvoji Jojićev predlog, organizuje jedan prolećni uzgojni ispit za sve starije pse zbog nemogućnosti da se na svakom ispitu formiraju posebne baterije zbog 2-3 psa. Taj ispit bi se održao 31.03. 2013. u Čelarevu.
     
     
     
           
     

SKUPŠTINA REGIONALNE GRUPE "JUŽNA BAČKA"             
        Na osnovu podnete ostavke od strane Avramov Ljubiše iz Bečeja  na mesto predsednika  reg. grupe „Južna Bačka“, koji je pismeno obavestio nadležne u Srpskom DD Klubu, iskrsla je potreba da se organizuje nova reizborna Skupština grupe.

        Dana  17.02. 2013.godine u Čelarevu je održana reizborna Skupština regionalne grupe  „Južna Bačka „ .

Na Skupštini su bili prisutni :

   1.Vukanović Siniša , Novi Sad
   2.Bogdanović Nemanja , Vrbas
   3.Lončar Duško , Sombor
   4.Lukić Dejan , Sombor
   5.Kundačina Nenad , Čelarevo
   6.Kecman Velibor ,Čelarevo
   7.Kovačević Vladimir , Čelarevo
   9.Mihić Mladen , Futog
10.Vujić Dragan , Beograd
11.Jovanić Mirko , Novi Sad
12.Bojanić Goran , Mladenovo
13.Jović Goran , Crvenka
14.Kiš Zador , Bačko Petrovo Selo
15.Radović Vojin , Vrbas
Sa Skupštine
16.Petrov Stevan , Sombor
17.Šodić Damnjan , Novi Sad
18.Kecman Mane , Čelarevo
19.Đukić Predrag , Čelarevo
20.Gagrčin Đura , Bački Brestovac
21.Vukasinović Bogdan , Bačka Palanka
22.Pećanac Milutin , Čelarevo
23.Panjković Dragan , Bački Brestovac
24.Versajkov Ivan , Despotovo
25.Stijaković Miroslav , Futog
26.Zličić Dušan , Futog
27.Zorić Slobodan , Futog
28.Radošević Goran , Čelarevo
29.Lukić Damir , Sombor
30.Stojnić Tihomir , Sombor
31.Bajić Saša , Novi Sad
32.Šeguljev Dragan , Srbobran
33.Malevski Aleksandar, Novi Sad

 Lica tj. članovi Kluba koji nisu prisustvovali skupsini zbog sprečenosti, a koji su bili upoznati sa situacijom u Klubu, i putem telefonskog poziva dali podrsku :

1.Moravac Borislav, Gradiška (BiH)
2.Velić Elvir , Sarajevo (BiH)
3.Savić Goran , Niš
4.Petrović Josip , Alibegovci
5.Simonović Radoslav , Kragujevac
6.Jovičić Slavko , Doboj (BiH)
7.Šuvak Antonio , Gradina (Hrvatska)
8.Malevski Aleksandar , Novi Sad
9.Munjin Stevan, Srbobran

         Ispred domaćina  Kundačina Nenad je poželeo dobrodošlicu svima  prisutnim koji su se odazvali u ovolikom broju i uvodnu reč predao Vukanović Siniši, koji je izneo kako bi ova grupa trebala da nastavi sa radom, ali u novom izmenjenom sazivu.
     Vukanović Siniša je zatim dao predlog da predsedavajući na Skupštini bude Nemanja Bogdanović iz  Vrbasa, što je jednoglasno i prihvaćeno, koji je dao za predlog dnevni red je usvojen u celosti :
     
1.Izbor radnog predsedništva Skupštine, predsednika, podpredsednika, sekretara i blagajnika, izvršnog odbora i delegata regionalne grupe „Južna Bačka“.

2. Plana manifestacija za tekuću 2013.godinu;

3.Način informisanja o bitnim dešavanjima i raznim aktivnostima  članova grupe i

4.Razno

Tačka 1. dnevnog reda:

-Overivači zapisnika Petrov   Stevan i Lončar Duško iz Sombora, a zapisničar Lukić Dejan iz Sombora. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.

-Predlog Vukanović Siniše da za predsednika reg.grupe bude Bogdanović Nemanja  iz Vrbasa,je jednoglasno usvojen.

-Predlog da se na mesto potpredsednika grupe izabere Mišić Petar iz Kaća je jednoglasno usvojen.

-Predlog predsedavajućeg Skupštine da sekretar bude automatski i blagajnik i da ovo bude povereno Lukić Dejanu iz Sombora je jednoglasno usvojen.

-Predlog predsedavajućeg Supštine, a i Vujić Dragana iz Beograda da se za vođu uzgoja ove grupe izabere Vukanović Siniša iz Novog Sada je takođe jednoglasno usvojen.

-Predlog prisutnih da se za Izvršni odbor grupe izabere 7 članova je jednoglasno usvojen, kao i sledeći članovi Izvršnog odbora: Jovanić Mirko iz Novog Sada, Kundačina Nenad iz Čelareva, Avramov Ljubiša iz Bečeja, Bogdanović Nemanja iz Vrbasa, Lukić Dejan iz Sombora, Mišić Petar iz Kaća i Vukanović Siniša iz Novog Sada.

-Izabrani su i delegati reg. grupe „Južna Bačka“ za predstojeću Skupštinu Srpskog DD Kluba koja će se održati 02.03.2013. godine u Kovinu, a to su:predsednik grupe Bogdanović Nemanja (po automatizmu), i 4 člana po broju prisutnih na Skupštini: Lukić Dejan, Vukanović Siniša, Kundačina Nenad i Jovanić Mirko.

    Predsedavajući Skupštine je obavestio prisutne da ostali podaci i odabir komisija (disciplinska, komisija za stručni rad, nadzorni odbor i sl.) će biti naknadno izglasani nakon dobijanja instrukcija od strtane matičnog Srpkog Kluba Oštrodlakog Nemca.

Pod tačkom 2. dnevnog reda:

-Uvodnu reč izneo je Vukanović Siniša u vezi organizacije prolećnog uzgojnog ispita VJP koji će biti održan u Somboru dana 07.04.2013. godine, a po odobrenju od strane Srpskog DD Kluba po planu i programu za 2013.godinu, sa skupom takmičara u 7.00 časova u restoranu „Šumica“. Za sada je prijavljeno 11 pasa i čeka se odluka Kluba za još jednu prijavu ali psa starijeg od 18 meseci. Obavešteni su takmičari da je kotizacija za ovaj ispit 1.500,00 dinara i da se uplata izvrši na žiro račun Srpskog DD Kluba.

-Druga manfestacija koja je u planu ove reg. grupe je ispit rada pasa na vodi koji je predviđen da se održi dana 24.08. 2013. godine isto u Somboru. Za sve ostale informacije zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni.

-U slučaju da bude potrebe da se organizuje još neka manifestacija reg. grupa će se obratiti Srpskom DD Klubu.

Pod tačkom 3. Dnevnog reda:

-Informisanje članova o bitnim stvarima u grupi, predlog da se sve informacije dostave putem SMS poruka, telefonskim pozivima i preko e-mail pošte je jednoglasno usvojen.

-Otvoriti FB (facebook) profil, a lice koje će biti zaduženo za informisanje,  i ažurirati Fb profil grupe je Jovanić Mirko iz Novog Sada.

Pod tačkom 4. dnevnog reda:

-Ukoliko bude zainteresovanih za prolećni uzgojni ispit VJP, možemo proširiti već zakazani i usmeriti ga u Krivaju.

-Predložena je i sudijska lista za ispit:
              1.Laslo Torma
              2.Netković Velimir
              3.Vujić Dragan
              4.Đurin Stevan
              5.Mišić Petar (kao rezervni sudija)


       Po završetku reizborne Skupštine regionalne grupe „južna Bačka“ domačin je priredio za sve prisutne večeru i osveženje.U Čelarevu, dana 17.02.2013. godine
                             
Zapisnik vodio: Lukić Dejan, overivači zapisnika: Petrov Stevan i Lončar Duško                                                                                                                   SKUPŠTINA KLUBA 02.03. 2013. U KOVINU        
      Na osnovu Statuta i odluke Upravnog odbora SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA donetog na sastanku 01.02. 2013. godine u Kovinu zakazuje se redovna godišnja Skupština Srpskog DD Kluba za 02.03. 2013. godine, u subotu, sa početkom u 12 časova u hotelu „GRAD“ u KOVINU.
     
      Za Skupštinu se predlaže sledeći
            
                                         D N E V N I   R E D:
     
1. Izbor radnog predsedništva i zapisničara
2. Izbor verifikacione komisije
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
4. Usvajanje Protokola o radu regionalnih grupa
5. Usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2012. godinu
6. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
7. Usvajanje plana rada Srpskog DD Kluba za 2013. godinu
8. Usvajanje finansijskog plana za 2013. godinu
9. Razno

      Sav materijal za rad Skupštine i donošenje odluka je dostupan na sajtu i blogu Srpskog DD Kluba, i biće dostavljen predsednicima regionalnih grupa u štampanom obliku.
      Molimo delegate da prouče iste, da diskutuju konstruktivno i da doprinesu što efikasnijem i bržem radu Skupštine.
     
                                                       Upravni odbor Srpskog Deutsch Drahthaar KlubaMATERIJALI ZA SKUPŠTINU:


Na osnovu Statutarnih prava delegatska Skupština Srpskog DEUTSCH DRAHTHAAR Kluba, po otvaranju na dan 02.03.2013. godine donosi

            PREDLOG POSLOVNIKA
          O RADU SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

1. Skupštinom rukovodi radno Predsedništvo od tri (3) člana među kojima je i predsednik Srpskog Kluba DEUTSCH DRAHTHAAR. Pored predsedništva Skupština bira zapisničara i dva overivača zapisnika.

2. Skupštinu Srpskog Kluba DEUTSCH DRAHTHAAR sačinjavaju predsednici regionalnih grupa (koj su ujedno i članovi Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthar Kluba) i delegati regionalnih grupa udruženih u Srpski klub DEUTSCH DRAHTHAAR. Skupštini imaju pravo da prisustvuju pozvani  gosti kao i drugi zainteresovani članovi Kluba.

3. Pravo govora na Skupštini imaju delegati i gosti. Radno Predsedništvo može odobriti i posmatračima da iznesu svoje  mišljenje o nekim pitanjima.

4. Pravo da odlučuju (glasaju) imaju članovi Upravnog odbora i delegati regionalnih grupa. Svaka delegacija dokazuje svoj delegatski mandat punomoćjem koju izdaju regionalne grupe koje su ih delegirale.

5. Verifikaciju punomoćja vrši Skupština na osnovu izveštaja Verifikacione komisije koja se sastoji od tri člana izabrana na Skupštini.

6. Učesnici u diskusiji mogu govoriti samo o onim pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine.

7. Skupština radi u punom sastavu, a ako se ukaže potreba, i u komisijama.

8. Na Skupštini svaki delegat ima pravo da govori. Govornici dobijaju reč po redu prijavljivanja na listićima za diskusiju. Delegati su unapred upoznati sa materijalom koji je na dnevnom redu Skupštine i diskutuju konstruktivno. Skupština može, na predlog radnog Predsedništva, ograničiti trajanje govora prijavljenih govornika.

9. Radno predsedništvo može uskratiti pravo na govor  pojedincima koji se ne pridržavaju dnevnog reda, uobičajenih normi ponašanja ili vređaju svojim govorom i postupcima. Radno Predsedništvo može ograničiti vreme diskusije, određivati odmore tokom zasedanja i preduzimati sve potrebne mere kako bi se rad Skupštine efikasno i normalno odvijala.

10. Ovaj Poslovnik stupa na snagu po usvajanju od strane Skupštine Srpskog DD Kluba, a donosi se prostom većinom.
                                                                           Delegati Skupštine
                                                  Srpskog DEUTSCH DRAHTHAAR Kluba

     
     PREDLOG PROTOKOLA O RADU REGIONALNIH GRUPA SRPSKOG DEUTSCH     DRAHTHAAR KLUBA

Član 1.
            Radi efikasnosti u radu i pružanja pune inicijative u radu svojim članovima Srpski Deutsch Drahthaar Klub je organizovan na bazi regionalnih grupa.
      Regionalne grupe su teritorijalne organizacione jedinice Srpskog DD Kluba koje na svojoj teritoriji sprovode odredbe Statuta, Uzgojnog pravilnika i odluka Skupštine Kluba, UO Kluba i Stručne komisije Kluba. Regionalne grupe čine delove unutrašnje organizacije Srpskog DD Kluba osnovane radi lakšeg i boljeg sprovođenja aktivnosti Kluba, organizovanja rada članova Kluba na teritorijalnoj - regionalnoj osnovi i ostvarivanja prava i obaveza članova Kluba.
      Regionalne grupe se formiraju tako da pokriju celokupnu teritoriju Republike Srbije gde se gaji nemački oštrodlaki pas i gde se sa ovom rasom lovi.
     
     
      Član 2.
     
      Regionalne grupe biraju svog predsednika i zamenika predsednika, sekretara, vođu uzgoja i delegate Skupštine Srpskog DD Kluba. Predsednik regionalne grupe postaje automatski član UO Srpskog DD Kluba, a regionalni vođa uzgoja član Stručne Komisije Srpskog DD Kluba.
      Između Skupština regionalnu grupu vodi Izvršni odbor grupe koju čini predsednik, zamenik predsednika, sekretar i vođa uzgoja te grupe.
         
     
      Član 3.
     
          Regionalne grupe imaju svoj naziv i pečat koji ima isto grafičko rešenje kao pečat Srpskog DD Kluba sa imenom regionalne grupe u sredini kruga, ispod grafike glave oštrodlakog nemca. Pečat zadužuje predsednik regionalne grupe i odgovara za njegovu primenu.
     
      Član 4.
     
          Reginalne grupe organizuju regionalne uzgojne smotre, uzgojne ispite i ostale ispite  po planu Srpskog DD Kluba i u dogovoru sa UO Kluba i po potrebama svog članstva, vode ažurni spisak članstva, rade na uzgoju po nalogu glavnog vođe uzgoja preko svojih vođa uzgoja shodno odredbama Pravilnika o uzgoju Srpskog DD Kluba i vode regionalne registre uzgoja i priplodnjaka. Regionalne grupe mogu predložiti sudije za manifestacije koje organizuju a koje odobrava Stručna komisija Srpskog DD Kluba.
          Preko članova UO koji su iz regionalnih grupa i delegata Skupštine regionalne grupe učestvuju u kreiranju politike i radu Srpskog DD Kluba.

Član 5.
    Upravni odbor Srpskog DD Kluba utvrđuje potrebu za osnivanjem regionalne grupe, daje inicijativu za njeno osnivanje i njihovu okvirnu teritoriju. Regionalnu grupu čini najmanje 10 članova Srpskog DD Kluba koji redovno izmiruju članarinu.

Član 6.
    Regionalna grupa ima svoje ime i sedište. Regionalna grupa bira svoje ime, a saglasnost za ime regionalne grupe daje Upravni odbor Srpskog DD Kluba.

    Član 7.
    Srpski DD Klub snosi troškove regionalne grupe koje ona ne može pokriti.

    Član 8.
      Skupštinu Srpskog DD Kluba čine članovi Upravnog odbora i predstavnici - delegati regionalnih grupa. Broj delegata jedne grupe se određuje na osnovu broja članova te grupe koji su regulisali članarinu u prethodnoj kalendarskoj godini. Na svakih 10 članova regionalna grupa bira jednog delegata za Skupštinu glasanjem. Svaka grupa ima pravo na još jednog delegata ako njihov broj premašuje deseticu.
      Regionalne grupe dostavljaju sekretaru Srpskog DD Kluba spisak svojih delegata za narednu Skupštinu.
      Regionalne grupe Srpskog DD Kluba predlažu regionalnog vođu uzgoja koga, uz saglasnost glavnog vođe uzgoja, bira UO.
     
      Član 9.
        Regionalni vođa uzgoja je zadužen sa pečatima koje predviđa Uzgojni pravilnik Srpskog DD kluba.

Član 10.
Organi regionalne grupe su:
-Skupština regionalne grupe
-predsednik regionalne grupe
-zamenik predsednika regionalne grupe
-sekretar (ujedno i blagajnik) regionalne grupe
-vođa uzgoja regionalne grupe
-delegati u Skupštini Srpskog DD kluba

                                              Član 11.
Skupštinu regionalne grupe čine svi članovi regionalne grupe.
    Redovne sednice skupštine zakazuje predsednik regionalne grupe i njima predsedava tročlano radno predsedništvo. Vanredna skupština regionalne grupe može se zakazati na inicijativu više od jedne trećine članova.
    Skupština regionalne grupe se održava najmanje jednom godišnje. Na Skupštini se vodi zapisnik koji se čuva u arhivi regionalne grupe, a kopija zapisnika se dostavlja sekretaru Srpskog DD Kluba.
    Skupština regionalne grupe bira organe regionalne grupe sa mandatom od 4 godine i mogućnošću ponovnog reizbora.
    Sednici Skupštine mora prisustvovati više od polovine članova a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Član 12.
    Regionalna grupa dostavlja godišnji izveštaj o svom radu Upravnom odboru (sekretaru) Srpskog DD Kluba krajem svake godine. Izveštaj sadrži broj i podatke aktivnih članova, kratak opis i rezultate održanih manifestacija, održanih sastanaka i, posebno, opis mera preduzetih po Uzgojnom pravilniku.
     Regionalna grupa čuva izveštaje ili njihove kopije sa svojih manifestacija u arhivi.

    Član 13.
    Predsednik regionalne grupe bira se na izbornoj Skupštini grupe i on u svom mandatu predstavlja i zastupa interese regionalne grupe i odgovoran je za rad regionalne grupe. U slučaju sprečenosti za obavljanje funkcije presednika menja ga zamenik predsednika regionalne grupe.

Član 14.
    Vođa uzgoja regionalne grupe se bira na izbornoj Skupštini grupe i njegov osnovni zadatak je sprovođenje Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba. Za izbor regionalnog vođe uzgoja potrebno je odobrenje glavnog – Klubskog vođe uzgoja. Regionalni vođa uzgoja je član Stručne komisije Srpskog DD Kluba i radi u tesnoj saradnji i po nalozima glavnog Klubskog vođe uzgoja.

Član 15.
Regionalna grupa prestaje sa radom ako se broj aktivnih članova smanji ispod deset.
    Regionalna grupa može prestati sa radom i odlukom Skupštine regionalne grupe, kao i odlukom Skupštine Srpskog DD Kluba na predlog Upravnog odbora Srpskog DD Kluba ukoliko regionalna grupa radi protivno Statutu Kluba, Uzgojnom pravilniku i ovom Protokolu.
    U slučaju prestanka sa radom neke regionalne grupe članovi te grupe mogu se priključiti teritorijalno najbližoj regionalnoj grupi ako su ostali aktivni članovi Srpskog DD Kluba.
    Usvojeno na Skupštini Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 02.03. 2013. godine. u Kovinu.

                                                   Predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba

                                                _____________________________________
                                                                  (Torma Laslo)        
     
     
     
          
     IZVEŠTAJ O RADU I ANALIZA MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U 2012. GODINI
     
      U proleće 2012. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 6 prolećnih uzgojnih ispita (VJP) i to:
     
      1. Na prvom ispitu u Deču kod Šabca 31.03. 2012. je ućestvovalo 13 pasa, svi su položili ispit u rasponu od 69 do 42 boda. Njihova srednja ocena iznosi 58,54 bodova;
     
      2. U Kovinu 07.04. 2012. je učestvovalo 24 pasa, svi su položili ispit sa ocenama u rasponu od 75 do 37 bodova. Srednja ocena ispita 57,20 bodova, kuja Beta JR 78665 Emila Đorđevića je osvojila 75 bodova i postala najuspešnija kuja na prolećnim ispitima ove godine;
     
    3. U Bečeju 21.04. 2012. je izvedeno 6 pasa, 5 je položilo ispit, 1 nije, ocene su u  rasponu od 72 do 49 bodova. Srednja ocena je 57,00 bodova;
     
    4. U Somboru 22.04. 2012. je polagalo 11 pasa, svi su položili, raspon ocena od 69 do 41. Srednja ocena 54,10 bodova;
     
      5. U Smoljincu 22.04. 2012 je ispit polagalo 11 pasa, 9 položilo a 2 nisu. Ocene su  od 67 do 43 bodova, srednja ocena je 56,7 bodova i na
     
      6. Na poslednjem ispitu u Ritiševu 29.04. 2012. je izvedeno je 13 pasa, 11 položilo, 2 nisu. Raspon bodova je od 70 do 35, a srednja ocena je 58,10 bodova. U Ritiševu je, posle uzgojnog ispita, održana “mini proba” -  uzgojna smotra na kome su sudije Velja Netković, vođa uzgoja Srpskog DD Kluba i Laslo Torma predsednik Kluba ocenili 3 psa pomoću novih, sa nemačkih prevedenih formulara i po nemačkom sistemu. Kopije ocenskih lista i rodovnika ocenjenih na ovoj pionirskoj uzgojnoj smotri predstavlju osnovu – početak stvaranja Klubskog registra pasa koju vodi vođa uzgoja.
     
    Dakle, prolećni uzgojni ispit u 2012 je polagalo 79 pasa, 5 nije položilo – dva zbog nemarkiranja, dva zbog nepokazivanja volje za traženjem i jedan iz nepoznatih razloga – ispit, a 74 jesu. Izvedeno je 61 mladih pasa i 18 pasa u seniorskoj konkurenciji. Seniori su činili 29,5 posto izvedenih pasa u odnosu na mlade ili 22 % posto od ukupno privedenih pasa što je sasvim prihvatljivo.
      U odnosu na 2011. godinu, kada je na VJP ispitima ocenjeno 34 pasa, izvedeno je 132 % više pasa, a juniora 89 % više nego prošle godine.
      Prosečne ocene, po disciplinama, za juniore su sledeće: rad na tragu 7, nos 7.5, pretraživanje 8, stajanje 7 i vodljivost 8,8. Prosečan ukupan broj bodova 52.5. Kod juniora imamo 14 pasa sa ocenom većom od 65 bodova (19 %), to je kao I nagradni razred (i uslov za Hegewald), zatim 25 pasa od 50 do 65 bodova i 19 od 37 do 50 bodova (III nagradni razred).
      Prosečne ocene, po disciplinama, kod seniora su: trag 7.5, nos 7.8, pretraživanje 8.6, stajanje 8.2, vodljivost 9. Prosečna ukupna ocena 57.5 bodova. Preko osvojenih 65 bodova ima 4 psa (25 %), između 50 i 65 osvojenih bodova 7 pasa i do 50 osvojenih bodova 5 pasa.
      Od svih ispitanih pasa samo je 5 pasa ispoljilo sledoglasnost na tragu zeca i 7 vidoglasnost.
      Smatramo da prosečne ocene moraju biti daleko bolje od prikazanih ovog proleća, posebno ako ih upoređujemo sa ispitima u drugim državama.
      Takođe smatramo da možemo biti zadovoljni postignutim, tj. brojem izvedenih pasa, iako ima još puno da se radi da bi se većina populacije oštrodlakih nemaca u Srbij ocenila u radu na uzgojnim ispitima i te ocene koristile u uzgoju. Ovo je prva sezona sa masovnijim ispitima, organizatori su “položili” i dokazali spremnost i iskustvo za organizovanje ispita sa većim i velikim brojem pasa, a što nas očekuje u budućnosti.
      Raduje činjenica što je na svim ispitima bilo zadovoljavajuće divljači, i dlakave i pernate. Posebno zeca. U tom pogledu ova sezona iza nas je uspešna. Na poslednjem ispitu  u Ritiševu smo oprobali sistem prvog ocenjivanja rada na pernatu divljač i pokazalo se uspešnim, jer je u podne veoma teško naći fazana za marku i realizovati je. Toplo preporučujemo za sledeću sezonu ovu praksu.
      Što se suđenja tiče na ovogodišnjim ispitima je sudilo 12 sudija, među njima nove sudije na našim ispitima kao Igor Horti, Dušan Jovanović i Petar Mišić. Problem predstavlja usklađivanje kriterijuma suđenja, još postoje razlike, a to se može postići samo suđenjem, i suđenjem sa raznim sudijama, analizama i korekcijama. Možemo reći da postepeno napredujemo i na tom polju. Takođe i dalje nam nedostaju sudije, te će Srpski DD Klub preduzeti sve da naši članovi – sudijski pripravnici što pre ovog proleća polože za kinološke sudije da bi uspešno mogli da organizujemo uzgojne ispite i smotre na kojima se povećava broj prijavljenih pasa.
      Ono što bode oči, ako pogledamo rezultate na VJP-ima u Nemačkoj, ili Bugarskoj, su daleko skromnije ocene kod nas. Sudimo strožije ili ispravnije – realnije. O tome danas treba da diskutujemo.
      Na ovogodišnjim prolećnim ispitima je bilo 2 primedbe na suđenje: u Somboru na primedbu vođe utakmice za jednu ocenu za zeca i u Ritiševu na suđenje, tj. nepolaganje psa. Međutim žalba nije uložena pravovremeno i shodno Pravilniku pa se nije moglo postupiti po njoj. Ovde treba da preciziramo način i proces žalbi i način njihovog rešavanja, da to objavimo i da ubuduće imamo funkcionalan instrument rešavanja takvih spornih situacija kojih će biti omasovljavanjem ispita.
      Mišljenja smo, i tu se svi slažemo, da je u vezi sa starijim psima – seniorima - trebalo ispoštovati dogovor da se oni ocenjuju u posebnim baterijama i po posebnim kriterijumima, i ako je bilo neophodno, u posebnim terminima. Međutim, zbog složenosti organizacije, kao i zbog činjenice da su neki vodiči imali pse i u regularnoj i u seniorskoj konkurenciji i nisu mogli biti istovremeno u dve različite baterije mi smo sve pse ocenjivali zajedno, ali smo prema seniorima imali strožiji kriterijum po dogovoru. O ovome bi trebalo voditi računa prilikom organizacije jesenjih uzgojnih ispita koji su daleko važniji od prolećnih.
      Postoje mišljenja da treba i ove, 2013., godine da nastavimo sa ispitivanjima starijih pasa seniora. UO je po tom pitanju podeljen i Skupština treba da donese odluku.
     
      U jesenjem delu su održane 4 manifestacije – ispit na vodi i 3 jesenja uzgojna ispita – HZP i to:
     
    1. Ispit na vodi je održanu Ritiševu, a psi su ispitivani na jezeru kod Banatskog Karlovca. Na ispit je prijavljeno 10 pasa, i to šest oštrodlakih nemaca i četiri kratkodlaka nemca. Ispit je polagalo 9 pasa. Položilo je 8 pasa. Dva oštrodlaka nemca nisu položila – jedna kuja nije našla izgubljenu patku i jedan pas nije bio odloživ. Kratkodlaki nemci su pokazali visok nivo rada u vodi i ova manifestacija je početak intenzivnije saradnje našeg Kluba i Kluba kratkodlakih nemačkih pasa.                   
     
      2. 06.10. 2012. u Ogaru u organizaciji regionalne grupe Šabac, gde su izvedena 8 pasa u 2 baterije. 6 pasa je položilo, 2 nisu, prosečna ocena 199.8 bodova;
     
      3. IV INT. HZP u Kovinu 25. i 26. 10. 2012., u organizaciji regionalne grupe Južni Banat, u četiri baterijeu dva dana izvedeno je 20 pasa, 7 pasa je položilo, 13 nije položilo, prosečna ocena 194.0 bodova i
     
      4. 09.11. 2012. u Ritiševo su izvedena 4 psa, ni jedan pas nije položio ispit.
     
      Na ovom mestu pohvaljujemo rad regionalne grupe „Južni Banat“ i veoma uspešnu i sadržajnu organizaciju IV. INT. HZP-a, iz koje izdvajamo seminar o obuci pasa na kome je g-din Thomas Unholzer i praktično prikazao tehnike obuke muss aporta. To je, do sada, nejveći jesenji uzgojni ispit organizovan kod nas u Srbiji, sa 20 ocenjenih pasa, koji je protekao u savršenom redu.
      Zahvaljujemo se našem Igoru Radonjiću na zalaganje da dovede nemačke sudije, kao i na neprocenjivoj pomoći pri odvijanju ispita i pratećih manifestacija.
      Takođe se zahvaljujemo JP „Srbijašume“ za pomoć pri organizovanju ovog složenog ispita u vidu 50 živih fazana i nadamo se nastavljanju saradnje.
     
      Na jesenje ispite je ukupno izvedeno 32 psa, što je u odnosu na 13 izvedenih pasa u 2011. povećanje za 2,5 puta, iako su 8 pasa dva puta izlazila na HZP. Iako je, odlukom Skupštine Kluba, bilo moguće izvesti i starije pse, broj izvedenih seniora nije bio velik, 6 pasa ili 18,75 %.
      Prolaznost, tj. broj pasa koji su položili, je iznenađujuće loša: od 32 ispitana psa položila su samo 12 pasa, tj. 37,5 %, ni polovina.
      20 pasa nije položilo, i to 8 pasa zbog neaportiranja – 40 % (1 nije doneo fazana, 5 zeca i 2 patku iz vode), 7 zbog slabog rada na živu patku – 35 %, 2 psa zbog nemarkiranja – 10 % i 1 je bio streloplašljiv, jedan pas nije hteo u vodu i jedan nije izradio trag zeca. Pokazalo se ponovo da su najlošije ocene u disciplinama obuke, na prvom mestu donošenje, zatim manjkav i nedoteran rad u vodi, dok raduje velika volja za rad u polju (sem kod jedne kuje koja je došla nepripremljena na HZP) koju su prikazala većina ocenjenih pasa.
      Prosečne ocene kod pasa koji su položili ispit po disciplinama su: rad na tragu zeca 8,5; nos 9,5; pretraživanje 9,8; stajanje 8,5; volja za rad 9,8; vodljivost 9,8; donošenje izgubljene patke 7,6; rad na tragu žive patke 10,0; vlečka fazana 8,8; vlečka zeca 9,3, aport 9,9 i poslušnost 9,0. prosečna ocena pasa koji su položili HZP u jesen 2012. godine je 196.97 bodova.
     
      Generalno možemo reći da je ovo najuspešnija godina u radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, kako po broju izvedenih pasa, tako i po rezultatima.
     
      Na prolećnim uzgojnim ispitima je najbolje plasirana Beta JR 78665 Emila Đorđevića sa 75 osvojenih bodova, sa do sada najviše osvojenih od kada naš Klub organizuje prolećne uzgojne ispite
     
      Najbolje plasirana kuja ove jeseni na jesenjim uzgojnim ispitima (na IV INT. HZP-u u Kovinu) Kimi vom Haus Pantelić JR 78587 povratnika u naš Klub Dejana Pantelića je prikazala odlične osobine, dobru obučenost i rad na visokom nivou i zaslužio velikih 217 bodova, takođe najviše do sada osvojenih bodova na svim HZP-ima kod nas, kod tako principijelnog sudije kao što je g-din Thomas Unholzer. Nažalost ova kuja ne može da učestvuje u uzgoju zbog nedostatka 2 molara.
      Na uzgojne ispite, i prolećne i jesenje, je ukupno izvedeno 101 pasa u 2012. godini, to je je povećanje preko 100 % u odnosu na 2011. godinu, što ohrabruje, ali je daleko od zadovoljavajućeg jer iznosi svega oko 10 % posto godišnje prijavljenih štenaca rase oštrodlaki nemac u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Naš cilj je, u sledećih pet godina, da godišnje ispitamo na uzgojnim ispitima barem 30 % ili oko trista pasa, a za 10 godina preko 50 % ili petsto pasa, da bi mogli suštinski i efikasno da utičemo na uzgoj i selekciju rase.
     
      Pored ovih manifestacija u organizaciji Srpskog DD Kluba održana su dva sastanka Upravnog odbora, jedan sastanak Stručne komisije, jedan zajednički SK sa UO i redovna Skupština Kluba gde je rešavana tekuća problematika u radu Kluba.
      Prvi sastanak UO je održan 31.01. 2012. u Beogradu u prostorijama KSS-a i tema je bila priprema za godišnju Skupštini i prolećni deo aktivnosti Kluba.
      SK se sastala 26.02. 2012. u Kovinu i precizirala predloge za dopune i izmene Statuta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, predloge Uzgojnog pravilnika, Pravilnika o ispitu na vodi, razgovarala o Pravilniku ispita na divlje svinje i o rasporedu, organizaciji i sudijama za prolećne uzgojne ispite.
      Redovna godišnja Skupština je održana 03.03. 2012. u Uzdinu. Na Skupštini su usvojeni izveštaji o radu u 2011. godini, plan rada za 2012. godinu i usvojile izmene i dopune Statuta u vezi Klubske politike i reorganizacije nastala formiranjem regionalnih grupa Srpskog DD Kluba, i usvojen je veoma važan dokument za rad Kluba – Uzgojni pravilnik, kao i Pravilnik o ispitu na vodi.
      23.05. 2012. u Beogradu, u prostorijama KSS, je održan zajednički sastanak UO i SK koji je posvećen tekućoj problematici, na prvom mestu jesenjem delu aktivnosti: organizovanju ispita na vodi i 3 HZP-a.
      I u prošloj godini je „tinjao“ problem postojanja više Klubova oštrodlakih nemaca u Srbiji i nepostojanja potrebne, minimalne saradnje među tim Klubovima. Za nas je neprihvatljivo poistovećivanje sa ostalim Klubovima, jer naš rad nije na istom nivou. Stav našeg, Srpskog Deutch Drahthaar Kluba, da treba da nastavimo da radimo, i da rezultati treba da govore, a ne sujete. Vreme će učiniti svoje.
      Takođe još postoji shvatanje u određenom delu članstva da naš Klub treba da organizuje i manifestacije kao što su utakmice i izložbe, te zbog toga nastaju nepotrebna trvenja. Skupština je donela svoj stav i ugradila u Statut (član 5.) i tu više nema povratka, niti šta da se doda. Realno, mi i nemamo kadrova i snage da se rasipamo na te manifestacije, pred nama su ogromni i važni zadaci u sprovođenju u život odredaba Uzgojnog pravilnika.
      U 2012. je štampan i distribuiran Bilten Kluba na 150 stranica u boji u 200 primeraka koji sadrži sve relevantne podatke o radu Kluba, poštujući princip otvorenosti rada Kluba. Takođe je, konačno, pokrenut web sajt Srpskog DD Kluba na adresi www.srpskiddklub.com koji administrira naš član Aca Radonjić i na kome mogu da se nađu sve informacije o radu našeg Kluba.
      U 2012. je nastavljeno organizovanje na regionalnom principu, te je 22.12. 2012. formirana regionalna grupa „Beograd“, a 30.01. 2013. regionalna grupa „Podunavlje“ u Stepanovićevu, tako da sada imamo 8 grupa: grupu Braničevskog okruga, Južnog Banata, Šabca, Južne Bačke, Zapadne Srbije i grupu Moravac. Organizacija Kluba po regionima je time završena.
           Moramo konstatovati da se, po formiranju regionalnih grupa, a na osnovu odredaba Statuta (član 37, 38 i 39), te odluke Disciplinske komisije Srpskog DD Kluba, promenio sastav Upravnog odbora kojeg sada čine:

1. Laslo Torma, predsednik,
2. Goran Zubanović, podpredsednik,
3. Miloje Gajić, podpredsednik,
4. Dragan Bunardžić, sekretar,
5. Velimir Netković predsednik Stručne komisije i glavni Klubski vođa uzgoja,
6. Goran Jovanović predsednik reg. grupe Braničevskog okruga,
7. Emil Đorđević predsednik reg. grupe Južni Banat,
8. Dragan Prokić, pred. reg. grupe Šabac,
9. Aleksandar Pribaković-Caja pred. reg. grupe Moravac,
10. Marko Nikolić pred. grupe Beograd,
11. Miodrag Jojić pred. reg. grupe Podunavlje,
12.  Nemanja Bogdanović, pred. reg. grupe "Južna Bačka"

Molimo da Skupština verifikuje ovo činjenično stanje i nadalje se ima postupati po istom.

                                 OSTAVKA LJUBIŠE AVRAMOVA
                                           OBRAZLOŽENJE


                      Zbog promene posla i rešavanja nekih stvari značajnih za život, nisam u mogućnosti dalje da vodim DD grupu Južna Bačka, te sam u dogovoru sa članovima i rukovodstvom rešio da dam ostavku na ime predsednika grupe da nebi kočio njen rad. Ja ću i dalje biti aktivan i mogu obavljati neku funkciju koja je manje zahtevna tj. ne oduzima puno vremena. Pečate sam predao Mirku Bogdanoviću, jer sam se tako dogovorio sa Nemanjom Bogdanovićem iz Vrbasa. Sutra je Skupština pa da  odmah to predam jer nemam vremena doći na istu.
    Nisam nikakav zahtev ili želju dobio od članova i rukovodstva za organizaciju nekog ispita ili bilo čega. Pa čak nisam ni obavešten od strane Jojića da će oni napraviti grupu tj, da će pokušati da preuzmu ovu. I ja snosim odgovornost za nerad grupe zbog mojih obaveza.
                                                                                                                                             Dobar Dobar pogled,                                                                                                     Avramov Ljubiša                                                                                                                                                                     Preds. grupe J. Bačka

      Isto tako, po Statutu (član 50 i 51), Stručnu komisiju Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba čine:

1. Velimir Netković predsednik Stručne komisije i glavni vođa uzgoja,
2. Laslo Torma predsednik Srpskog DD Kluba,
3. Predrag Marković Mapac vođe uzgoja reg. grupa Braničevo,
4.Stevan Đurin vođa uzgoja reg. grupe Južni Banat,
5. Aca Radonjić v.u. reg. grupe Moravac,
6. Vladica Andrić v.u. reg. grupe Šabac,
7. Goran Gojković v.u. reg. grupe Beograd
8. Nenad Stojanović v.u. reg. grupe Zapadna Srbija,
9. Velimir Mastilović v.u. reg. grupe Podunavlje,
10. Siniša Vukanović, v.u. reg. grupe Južna Bačka

Molimo da Skupština verifikuje ovo činjenično stanje i nadalje se ima postupati po istom.

    Podsećamo da će sledeća Skupština, krajem ove ili početkom sledeće godine, biti izborna – prošlo je 4 godine i biramo novo rukovodstvo i organe Upravljanja na svim nivoima. Imajući to u vidu da se regionalne grupe na vreme pozabave predlaganjem kandidata. Bilo je vremena i prilika da se oceni rad pojedinih funkcionera i da se razmisli o predlaganju i biranju novih. Važno je voditi računa o interesima Kluba, te volji kandidata da rade u interesu Kluba.

      U 2012. godini je nastavljena veoma uspešna saradnja sa Kinološkim Savezom Republike Srbije i mi sa ovom prilikom zahvaljujemo na podršci od strane Saveza i generalnog sekretara dr. Mahmuda Al Dagistanija.

          I  Z V E Š T A J    O RADU DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2012. GODINU

     Disciplinskoj komisiji Srpskog DD Kluba je u 2012.godini podneta jedna disciplinska prijava od strane podpresednika kluba Gorana Zubanovića protiv člana Kluba Gorana Šestića.
    Disciplinska komisija je utvrdila da je podneta prijava osnovana. Nakon vođenja disciplinskog postupka disciplinska komisija je donela rešenje da je Goran Šestić kriv, jer je načinio disciplinsku povredu:
    Širenje dezinformacija o Klubu, kritikovanje rada Kluba mimo organa Kluba, vređanje članova Kluba i narušavanje međuljudskih odnosa u Klubu.
    Iz ove disciplinske povrede sledi disciplinska odgovornost za koju je Goran Šestić kažnjen zabranom vršenja svih izbornih funkcija u Klubu u vremenskom periodu od 4 godine (član 19.stav 7. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Srpskog DD Kluba iz Arilja.
Na odluku Disciplinske komisije Goran Šestić se nije žalio.

                                               Predsednik Disciplinske Komisije SRPSKOG DD KLUBA:
                                                                     Dragan Prokić
  
IZVEŠTAJ NADZORNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA
                                     ZA   2012. GODINU


    Pregledom dokumentacije koja prati ukupno finansijsko poslovanje  Srpskog DD Kluba, zaključili smo sledeće:
1. Ukupan prihod Kluba je            692 650 dinara.
2. Ukupan rashod je                      638 647 dinara
3. Višak prihoda Kluba je             42 003 dinara.

    Upravni odbor Srpskog DD kluba je ovaj izveštaj prihvatio u celini na sednici održanoj u Kovinu, 01.02.2013. godine. Tom prilikom je konstatovano da su znatne uštede ostvarene dobrovoljnim odricanjem od dela sudijskih dnevnica, kao i  velikom ličnom zalaganju organizatora manifestacija u Kovinu i Šapcu (Ogaru i Deču), koji su obezbeđenjem donacija bitno smanjili troškove organizacije svojih ispita. Pri pregledu dokumentacije u finansijskom poslovanju Kluba u 2012. godini nisu uočene  nepravilnosti.

    Nadzorni odbor izražava u ime Kluba veliku zahvalnost za nesebičnu pomoć i podršku Kinološkom savezu Republike Srbije i njegovom generalnom sekretaru, gospodinu Dr Mahmudu Al Dagistaniju.

 U Šapcu, 24. 02 2013. godine   
                                                           Predsednik Nadzorne Komisije
                                                                      Vladica Andrić
 
     
     
      FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

PRIHODI (sve u dinarima):
Članarina:..................................................................................................103 000*
POMOĆ KSS-a............................................................................................350 000
Uplata za reklame u katalogu.........................................................................2 000
Pomoć – Kosta Sunda ................................................................................. 11 250
Pomoć „PLUGARUL“ Uzdin ........................................................................    5 000
Prihodi od uplata za sve ispite .................................................................. 219 000
Prihod od prodaje Biltena ............................................................................ 2 400
UKUPNO  PRIHODA:..........................................................................692 650
RASHODI:
Troškovi izrade završnog računa ................................................................. 6 000
Troškovi održavanja Skupštine ................................................................. 35 278
Izrada pečata za regionalne klubove ......................................................... 46 900
Izrada biltena za 2011. godinu ................................................................109 888
Izrada klupskih medalja .........................................................................  15 399
Izrada sajta kluba .................................................................................    2 000
Izrada  sudijskih beležnica, ocenskih listi i diploma za ispite ......................  21 612
Kancelarijski materijal ..........................................................................     9 245
Prevod Pravilnika o sprovođenju VGP –a .................................................  20 000
Dnevnice  i putni troškovi za sve ispite.................................................... 271 575
Troškovi reprezentacije  na svim ispitima ................................................. 52 459
Prenoćište za sudije .................................................................................  8 000
Prevoz sudija od i do aerodroma .................................................................... 5 000
Izrada zastava .............................................................................................. 3 100
Divljač za ispite (patke i kunići) .................................................................... 27 600
Nadoknada Vojvođanskoj banci .................................................................     6 571
PTT troškovi ............................................................................................     1 967
Uplata članarine KSS-u ................................................................................. 8 000
UKUPNO RASHODA:.......................................................................... 638 594
Višak prihoda nad rashodim:...............................................................42 056

    Napominjemo da je povoljnim finansijama, pored neprocenjive pomoći KSS-a, pomoglo smanjenje sudijske dnevnice od strane sudija sa 5.000 na 3.000 dinara, kao i besplatno suđenje od strane svih sudija na IV INT. HZP-u i HZP-u u Ritiševu.
     
    
     PREDLOG PLANA RADA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ZA 2O13. GODINU

      Plan rada Srpskog DD Kluba možemo podeliti i razmatrati u četiri dela:

1. Raspored i organizacija ispita ;
2. Razmatranje načina primene Uzgojnog pravilnika;
3. Ustrojstvo i rad regionalnih grupa i
4. Marketing i informisanje o radu Srpskog DD Kluba.

    1. Na sastanku UO i SK u Beogradu 23.05. 2012., zbog obaveze prijavljivanja KSS-u, smo doneli sledeći plan manifestacija Kluba za 2013, a koji je objavljen i u Planu manifestacija KSS-a, i kasnije neznatno dopunjen formiranjem novih grupa i njihovim zahtevima za ispite:
   
      Prolećni uzgojni ispiti (VJP)
     
     
1. 31.03. mart Gajdobra – Čelarevo
2. 6. april Plandište
3. 6 april Šabac
4.  7. april Sombor
5.  13. april Kovin
6.  20. april Veliko Gradište
7.  27. april Ritiševo

8.  21. septembar ispit na vodi Sombor

      Jesenji uzgojni ispiti (HZP)

1.  06. oktobar Veliko Gradište
2.  13. oktobar Šabac
3.  19. oktobar Kovin V INT. HZP

  SVESTRANI ISPIT (VGP)
1. 26.-27. 10. 2013.  Jasika

    Pošto ćemo ovih dana objaviti, konačno, prevod Pravilnika za svestrani ispit VGP možemo razgovarati o organizaciji istog. Predlog Igora Radonjića da u Jasiki organizujemo promotivni VGP (svestrani ispit) gde će on izvesti svog psa je UO prihvatio. Nadamo se da će biti izveden još neki pas i da će konačno naš Klub redovno, tj. po potrebi organizovati svestrane ispite, najsloženije ispite za rasu koju gajimo i koji su merilo upotrebljivosti pasa u svestranom i praktičnom lovu.
    Što se tiče V INT. HZP-a u Kovinu UO je smatrao da ne treba da prekidamo tradiciju organizovanja istog. Ovaj put krećemo na vreme, dovešćemo strane, kvalifikovane sudije da sude rame uz rame sa naši sudijama, i više takmičara iz okolnih država da uporedimo kvalitet naših pasa.
    Što se ispita na vodi tiče Klub kratkodlakih nemaca iz Sombora je ponudio da bude domaćin ove godine, a naš Klub organizator. UO je prihvatio tu ponudu, smatramo da naša dva srodna i najveća Kluba u Srbiji treba da sarađuju, i nadamo se da je to početak plodne saradnje.
    Ispit na divlje svinje za sada nećemo organizovati, jer po važećim aktima (Pravilnik o lovačkim psima) nije dozvoljeno ispitivanje pasa VII FCI grupe u gateru na divlje svinje. UO je doneo odluku da dostavimo dopis resornom Ministarstvu za zahtevom za promenu spornog člana.
    Važno je istaći da treba krajnje ozbiljno pristupiti organizaciji uzgojnih ispita, nema opuštanja, voditi urednu i ažurnu dokumentaciju i pri prijavi paziti da ne bude nepravilnosti. Uradili smo blokove formulara za sve uzgojne ispite i molim organizatore i sudije da ih uredno vode. Ako je potrebno možemo organizovati sastanak – informativni razgovor o toj problematici. Pre početka svake manifestacije proveriti tetovaže i mikročipove i ne primati pse bez urednog rodovnika!

    Što se tiče uzgoja, po odluci Skupštine Kluba održane 03.03. 2012. u Uzdinu od 1.01. 2013. u potpunosti počinje primena Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Više puta smo naglašavali važnost primene Uzgojnog pravilnika i to činimo i ovom prilikom. To je posao i zadatak od najveće važnosti za naš Klub, sve aktivnosti su podređene tome, zadatak veoma složen i zahtevan, i velika odgovornost za Klubskog vođu uzgoja i regionalne vođe uzgoja. Svakako, svi oni koji rade na primeni Uzgojnog pravilnika će imati svu podršku svih nas, počev od predsednika pa do poslednjeg člana.
    Za početak 23.02., pre ove Skupštine, je održan sastanak Klupskog vođe uzgoja sa svim regionalnim vođama uzgoja na kome je izrađen akcioni plan rada na primeni Uzgojnog pravilnika u narednom periodu: početak prijave legala preko Kluba, način inspekcije legala, tetovaže, pisanje izveštaja, održavanje kontakata sa UO i Klupskim vođom uzgoja, izrada potrebne dokumentacije i formulara, ustrojstvo registara uzgoja, upisivanje u rodovnike...... Savetujemo vođama uzgoja da budu taktični, uporni i strpljivi, vremenom će sve doći na svoje mesto. Za početak predlažemo da se organizuje svečana verifikacija uzgojnih vrednosti svih pasa koji su ispunili uslove za sticanje kvalifikacija „podoban za uzgoj“ i „preporučen za uzgoj“. Ova manifestacija treba da ima svečani karakter i da bude  podstrek za sve ostale odgajivače i vodiče da verifikuju vrednosti svojih passa da bi mogli učestvovati u uzgoju kako je to predviđeno Uzgojnim pravilnikom.
    Jedan od problema o kome smo na sastancima UO i SK razgovarali je visoka cena, za naše aktuelnne prilike, snimanja displazije kuka, što umnogome koči verifikaciju uzgojnih kvalifikacija. Dogovor je da naši članovi mogu snimiti displaziju kukova i laktova i kod drugih veterinarskih ustanova koje su za to ovlašćene i koje izdaju međunarodne certifikate (naprimer. dr. Janjić nudi snimanje za 2.000 dinara), bliži su (cena putnih troškova prihvatljivija) a da Fakultet veterinarske medicine ostaje najviša, referentna ustanova za to.
    Predlažemo da cena inspekcije legla iznosi 1.500 dinara za 2013. godinu, a da svaka regionalna grupa, koja još nema, nabavi o svom trošku tetovir aparat.
    Predlažemo članarinu za 2013. u visini od 1.500 dinara. Visina članarine od 1.000 dinara godinama nije menjana i vreme je da se odredi novi iznos.

    Po pitanju regionalizacije smo videlu u izveštaju o radu Kluba za 2012. da imamo 8 regionalnih grupa u našem Klubu. Jedino postoje određeni problemi u radu grupe "Južna Bačka", ali radimo na njenom reorganizovanju i oživljenju.
    Sa ovih osam grupa bi bila pokrivena cela „aktivna“ Srbija, što se oštrodlakog nemca tiče, sa regionalnim grupama, tj. teritorijalnom organizacijom.    Više grupa nećemo formirati u dogledno vreme. Posle formiranja svih ovih grupa moramo se preciznije dogvoriti o načinu rada regionalnih grupa, prepustiti im inicijativu u radu na terenu, "oživeti ih", te smo u tom cilju doneli i ovde usvojili protokol o radu regionalnih grupa i zahtevamo od istih da se pridržavaju Protokola i da opravdaju svoje formiranje.

    4. Što se tiče marketinga i informisanja, ono je danas neophodno za promovisanje rada našeg Kluba u široj javnosti. Naše „aktivno“ članstvo (ono koje plaća članarinu) se poslednje dve godine kreće između 100 i 150 duša. Nije zanemarljiv broj za Srbiju, i u odnosu na druge Klubove, ali nama treba još članova za ostvarivanje naših planova i ozbiljan uticaj pri selekciji rase.
    I ove godine štampamo Bilten, u nešto osavremenjenom dizajnu, bez nepotrebnih detalja, okrenut podacima i činjenicama, ali kvalitetnog dizajna i potpuno informativan.
     Sve ostale informacije i fotografije ćemo ponuditi preko našeg sajta koji moramo prilagoditi našim potrebama i zahtevima u najskorije vreme. Tako je mnogo dostupnije i široj zajednici (celom svetu) i jeftinije.
     Pripremamo još jednu knjigu. - još ovog proleća će iz štampe izaći „velika knjiga“ sa svim našim aktima i Pravilnicima, od Statuta, Uzgojnog pravilnika pa do Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnika o uzgojnim ispitimado do VGP-a. Sve na jednom mestu, na dohvat ruke, sa svim obrascima usaglašenim sa standardima matičnog Kluba. Tako će svi zainteresovani, na prvom mestu naše članstvo, imati materijalni oslonac za svoj rad i, konačno, možemo da se posvetimo uzgoju rase. Normalno, taj naš materijal koji smo godinama pripremali i brusili koriste i koristiće i drugi „subjekti“ koji nas blate, ali neka. Vremenom sve dolazi na svoje mesto.
     Kao poslednje, ali ne i najmanje važno, je objavljivanje u časopisima. Pišite, nemojte se snebdivati, to je prozor u naš svet ovde, gde ne koriste još svi internet, i jedna od najvažnijih poluga propagiranja rada Kluba. Moramo objavljivati u svim časopisima i propagirati svoj rad – od „Predatora“ do „Lorista“.
     Naša saradnja sa KSS-om se mora nastaviti i dići na još viši nivo.
     Takođe moramo intenzivirati saradnju sa Svetskim savezom oštrodlakih nemaca i Matičnim Klubom, jer čvršća saradnja je potvrda ispravnosti našeg rada.
   
    FINANSIJSKI PLAN ZA 20013. GODINU:

OČEKIVANI TROŠKOVI:
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .................................120 000
2. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ....................................56 000
3. Troškovi suđenja na Internacionalnom ispitu.........................................120 000
4. Izrada biltena za 2012.god i Zbirke svih pravilnika.................................200 000
5. Municija i divljač za ispite .................................................................... 50 000
6. Troškovi održavanja skupštine i reprezentacija......................................  86 000
7. Kancelarijski materijal i PTT troškovi .....................................................35 000
8. Provizija SPP .......................................................................................10 000
9. Putni troškovi ......................................................................................20 000
10. Izrade  ocenskih listi, sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.................25 000
11. Troškovi izrade završnog računa: ..........................................................8 000
12. Članarina KSS-u ...............................................................................   8 000
13. Izrada reklamnog materijala:...............................................................50 000
UKUPNI OČEKIVANI TROŠKOVI:  .......................................................... 788 000

OČEKIVANI PRIHODI:
1. Prihod od članarine u Klubu ................................................................150 000
2. Prihod od uplata za ispite ...................................................................180 000
3. Donacije KSS-a ..................................................................................400 000
4. Donacije ostalih sponzora ...................................................................  58 000
UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI: ...............................................................788 000

    Članarina za 2013. godinu 1.500 dinara, u članarinau je uračunata cena Biltena za 2012, godinu, kotizacija za manifestacije ostaje ista kao prošle, 2012. godine:

1. Prolećni uzgojni ispit............................... 1.500 din.
2. Jesenji uzgojni ispit ................................3.000 din.
3. Ispit na vodi............................................2.500 din.
4. Ispit na divlju svinju.................................1.500 din.
5. Uzgojna smotra.......................................1.000 din.
6. Svestrani ispit ........................................3.500 din.
     

     
     
     
      
     

     
     
     


SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE REGIONALNE GRUPE "PODUNAVLJE"


Miodrag Jojić, predsednik regionalne grupe "PODUNAVLJE" na HZP-u
         
      Dana 30.01. 2013. godine u Stepanovićevu je održana osnivačka Skupština regionalne grupe „Podunavlje“. Na Skupštini su bili prisutni:
1. Miodrag Jojić,
2. Siniša Sredanović,
3. Dušan Kondar,
4. Ivan Bijalković,
5. Momir Jovanović,
6. Simo Đekić,
7. Nebojša Brmbota,
8. Nenad Kundačina,
9. Aleksandar Vujanović,
10. Damjan Sodić,
11. Velimir Mastilović,
12. Miloš Zorić,
13. Stevan Petrov,
14. petar Sklad,
15. Goran Jovović,
16. Luka Milutinović,
17. Simo Knežić,
18. Dušan Tubak i
19. Lazar Rajtarov

    Skupština je radila po sledećem  DNEVNOM REDU:

    1. Izbor imena regionalne grupe,
    2. Izbor rukovodstva grupe,
    3.Predlog manifestacija u organizaciji grupe za 2013 i
    4. Razno.

    Pod tačkom 1 predložena su dva imena regionalne grupe „Podunavlje“ i „Vojvodina“, sa tim da UO Srpskog DD Kluba odluči o imenu.

    Pod tačkom dva od tri kandidata Siniše Sredanovića, Velimira Mastilovića i Miodraga Jojića za predsednika regionalne grupe je izabran, sa 18 glasova, Miodrag Jojić.
    Za sekretara je izabran Biga Mlađa, za vođu uzgoja Velimir Mastilović. Članovi uprave grupe po automatizmu su predsednik, sekretar, vođa uzgoja i predstavnici četiri regije: Momir Jovanović, Petar Ćurčić, Pero Sklad i Siniša Sredanović.

    Po 2. tački dnevnog reda je predloženo da se prolećni uzgojni ispit održi 31.03. 2013. u Gajdobri – Čelarevu, 7.04. 2013. u Kolutu, da se 26.05. 2013. održi ispit na divlju svinju u Čelarevu i Rakovcu i ispit na vodi u Somboru poslednjeg vikenda u avgustu.

    Pod tačkom razno diskutovalo se o načinu finansiranja grupe, ali je to ostavljeno da se vidi na narednoj Skupštini nakon dogovora sa Srpskim DD Klubom, kao i dogovor oko organizovanja jesenjeg uzgojnog ispita.

IZVEŠTAJ SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U KOVINU 01.02. 2013.UO radi
Detalj sa sastanka

      Dana 01.02. 2013. godine, u petak, sa početkom u 14 časova u Kovinu je održan sastanak Upravnog odmora Srpskog deutch Drahthaar Kluba. Sastanak je bio posvećen pripremi redovne godišenje Skupštine i prolećnog dela aktivnosti Kluba.
      Sastanku su prisustvovali Laslo Torma, Dragan Bunardžić, Velimir Netković, Emil Đorđević, Dragan Prokić, Miodrag Jojić, Marko Nikolić – članovi UO i gosti Predrag Marković Mapac,  Aleksandar Živković, Nenad Davidović, Vladica Andrić, Goran Gojković, Dušan Grujić, Pero Uskoković, Jovo Risović, Zvonko Lužajić, Aleksandar Stanojević i Goran Šestić.
      Odsutni Ljubiša Avramov i Miloje Gajić.
      Pošto je pozdravio prisutno i zahvalio se što su došli predsednik Kluba Laslo Torma je predložio sledeći
                                            DNEVNI RED:     
      1. Podnošenje  i razmatranje  Izveštaja o radu Srpskog DD Kluba u 2012. godini.
      2. Podnošenje i razmatranje  Finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
     3. Razmatranje plana rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2013., sa posebnim osvrtom na primenu Uzgojnog pravilnika (organizovanje uzgojnih smotri, rad vođa uzgoja...).
      4. Donošenje predloga Finansijskog plana za 2013. godinu
      5. Analiza rada regionalnih rupa, UO i predlog za izbor novih članova UO
      6. Predlog izbora delegata i utvrđivanje termina za Redovnu godišnju Skupštinu Kluba
      7. Dogovor oko organizovanja godišnje Skupštine i
      7. Razno
     
      Dnevni red je usvojen jednoglasno i prešlo se na rad.
     
      Po 1. tački izveštaj je podneo Laslo Torma i prenosimo ga u celini:
     
      U proleće 2012. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 6 prolećnih uzgojnih ispita (VJP) i to:
     
      1. Na prvom ispitu u Deču kod Šabca 31.03. 2012. je ućestvovalo 13 pasa, svi su položili ispit u rasponu od 69 do 42 boda. Njihova srednja ocena iznosi 58,54 bodova;
     
      2. U Kovinu 07.04. 2012. je učestvovalo 24 pasa, svi su položili ispit sa ocenama u rasponu od 75 do 37 bodova. Srednja ocena ispita 57,20 bodova, kuja Beta JR 78665 Emila Đorđevića je osvojila 75 bodova i postala najuspešnija kuja na prolećnim ispitima ove godine;
     
    3. U Bečeju 21.04. 2012. je izvedeno 6 pasa, 5 je položilo ispit, 1 nije, ocene su u  rasponu od 72 do 49 bodova. Srednja ocena je 57,00 bodova;
     
    4. U Somboru 22.04. 2012. je polagalo 11 pasa, svi su položili, raspon ocena od 69 do 41. Srednja ocena 54,10 bodova;
     
      5. U Smoljincu 22.04. 2012 je ispit polagalo 11 pasa, 9 položilo a 2 nisu. Ocene su  od 67 do 43 bodova, srednja ocena je 56,7 bodova i na
     
      6. poslednjem ispitu u Ritiševu 29.04. 2012. je izvedeno je 13 pasa, 11 položilo, 2 nisu. Raspon bodova je od 70 do 35, a srednja ocena je 58,10 bodova. U Ritiševu je, posle uzgojnog ispita, održana “mini proba” -  uzgojna smotra na kome su sudije Velja Netković, vođa uzgoja Srpskog DD Kluba i Laslo Torma predsednik Kluba ocenili 3 psa pomoću novih, sa nemačkih prevedenih formulara i po nemačkom sistemu. Kopije ocenskih lista i rodovnika ocenjenih na ovoj pionirskoj uzgojnoj smotri predstavlju osnovu – početak stvaranja Klubskog registra pasa koju vodi vođa uzgoja.
     
    Dakle, prolećni uzgojni ispit u 2012 je polagalo 79 pasa, 5 nije položilo – dva zbog nemarkiranja, dva zbog nepokazivanja volje za traženjem i jedan iz nepoznatih razloga – ispit, a 74 jesu. Izvedeno je 61 mladih pasa i 18 pasa u seniorskoj konkurenciji. Seniori su činili 29,5 posto izvedenih pasa u odnosu na mlade ili 22 % posto od ukupno privedenih pasa što je sasvim prihvatljivo.
      U odnosu na 2011. godinu, kada je na VJP ispitima ocenjeno 34 pasa, izvedeno je 132 % više pasa, a juniora 89 % više nego prošle godine.
      Prosečne ocene, po disciplinama, za juniore su sledeće: rad na tragu 7, nos 7.5, pretraživanje 8, stajanje 7 i vodljivost 8,8. Prosečan ukupan broj bodova 52.5. Kod juniora imamo 14 pasa sa ocenom većom od 65 bodova (19 %), to je kao I nagradni razred (i uslov za Hegewald), zatim 25 pasa od 50 do 65 bodova i 19 od 37 do 50 bodova (III nagradni razred).
      Prosečne ocene, po disciplinama, kod seniora su: trag 7.5, nos 7.8, pretraživanje 8.6, stajanje 8.2, vodljivost 9. Prosečna ukupna ocena 57.5 bodova. Preko osvojenih 65 bodova ima 4 psa (25 %), između 50 i 65 osvojenih bodova 7 pasa i do 50 osvojenih bodova 5 pasa.
Orbit sa Sirijusa Emila Đorđević, član reprezentacije Srbije u Nišu 17. i 18.10. 2012. markira
      Od svih ispitanih pasa samo je 5 pasa ispoljilo sledoglasnost na tragu zeca i 7 vidoglasnost.
      Smatramo da prosečne ocene moraju biti daleko bolje od prikazanih ovog proleća, posebno ako ih upoređujemo sa ispitima u drugim državama.
      Takođe smatramo da možemo biti zadovoljni postignutim, tj. brojem izvedenih pasa, iako ima još puno da se radi da bi se većina populacije oštrodlakih nemaca u Srbij ocenila u radu na uzgojnim ispitima i te ocene koristile u uzgoju. Ovo je prva sezona sa masovnijim ispitima, organizatori su “položili” i dokazali spremnost i iskustvo za organizovanje ispita sa većim i velikim brojem pasa, a što nas očekuje u budućnosti.
      Raduje činjenica što je na svim ispitima bilo zadovoljavajuće divljači, i dlakave i pernate. Posebno zeca. U tom pogledu ova sezona iza nas je uspešna. Na poslednjem ispitu  u Ritiševu smo oprobali sistem prvog ocenjivanja rada na pernatu divljač i pokazalo se uspešnim, jer je u podne veoma teško naći fazana za marku i realizovati je. Toplo preporučujemo za sledeću sezonu ovu praksu.
      Što se suđenja tiče na ovogodišnjim ispitima je sudilo 12 sudija, među njima nove sudije na našim ispitima kao Igor Horti, Dušan Jovanović i Petar Mišić. Problem predstavlja usklađivanje kriterijuma suđenja, još postoje razlike, a to se može postići samo suđenjem, i suđenjem sa raznim sudijama, analizama i korekcijama. Možemo reći da postepeno napredujemo i na tom polju. Ono što bode oči, ako pogledamo rezultate na VJP-ima u Nemačkoj, ili Bugarskoj, su daleko skromnije ocene kod nas. Sudimo strožije ili ispravnije – realnije. O tome danas treba da diskutujemo.
      Na ovogodišnjim prolećnim ispitima je bilo 2 primedbe na suđenje: u Somboru na primedbu vođe utakmice za jednu ocenu za zeca i u Ritiševu na suđenje, tj. nepolaganje psa. Međutim žalba nije uložena pravovremeno i shodno Pravilniku pa se nije moglo postupiti po njoj. Ovde treba da preciziramo način i proces žalbi i način njihovog rešavanja, da to objavimo i da ubuduće imamo funkcionalan instrument rešavanja takvih spornih situacija kojih će biti omasovljavanjem ispita.
      Mišljenja smo, i tu se svi slažemo, da je u vezi sa starijim psima – seniorima - trebalo ispoštovati dogovor da se oni ocenjuju u posebnim baterijama i po posebnim kriterijumima, i ako je bilo neophodno, u posebnim terminima. Međutim, zbog složenosti organizacije, kao i zbog činjenice da su neki vodiči imali pse i u regularnoj i u seniorskoj konkurenciji i nisu mogli biti istovremeno u dve različite baterije mi smo sve pse ocenjivali zajedno, ali smo prema seniorima imali strožiji kriterijum po dogovoru. O ovome bi trebalo voditi računa prilikom organizacije jesenjih uzgojnih ispita koji su daleko važniji od prolećnih. 
     
   
      U jesenjem delu su održane 4 manifestacije – ispit na vodi i 3 jesenja uzgojna ispita – HZP i to:
     
    1. Ispit na vodi je održan u Ritiševu, psi su ispitivani na jezeru kod Banatskog Karlovca. Na ispit je prijavljeno 10 pasa, i to šest oštrodlakih nemaca i četiri kratkodlaka nemca. Ispit je polagalo 9 pasa. Položilo je 8 pasa. Dva oštrodlaka nemca nisu položila – jedna kuja nije našla izgubljenu patku i jedan pas nije bio odloživ. Kratkodlaki nemci su pokazali visok nivo rada u vodi i ova manifestacija je početak intenzivnije saradnje našeg Kluba i Kluba kratkodlakih nemačkih pasa.                    
         
      2. 06.10. 2012. u Ogaru u organizaciji regionalne grupe Šabac, gde su izvedena 8 pasa u 2 baterije. 6 pasa je položilo, 2 nisu, prosečna ocena 199.8 bodova;
     
      3. IV INT. HZP u Kovinu 25. i 26. 10. 2012., u organizaciji regionalne grupe Južni Banat, u četiri baterijeu dva dana izvedeno je 20 pasa, 7 pasa je položilo, 13 nije položilo, prosečna ocena 194.0 bodova i
     
      4. 09.11. 2012. u Ritiševo su izvedena 4 psa, ni jedan pas nije položio ispit.     
     
      Na ovom mestu pohvaljujemo rad regionalne grupe „Južni Banat“ i veoma uspešnu i sadržajnu organizaciju IV. INT. HZP-a, iz koje izdvajamo seminar o obuci pasa na kome je g-din Thomas Unholzer i praktično prikazao tehnike obuke muss aporta. To je, do sada, nejveći jesenji uzgojni ispit organizovan kod nas u Srbiji, sa 20 ocenjenih pasa, koji je protekao u savršenom redu.
      Zahvaljujemo se našem Igoru Radonjiću na zalaganje da dovede nemačke sudije, kao i na neprocenjivoj pomoći pri odvijanju ispita i pratećih manifestacija.
     
      Na jesenje ispite je ukupno izvedeno 32 psa, što je u odnosu na 13 izvedenih pasa u 2011. povećanje za 2,5 puta, iako su 8 pasa dva puta izlazila na HZP. Iako je, odlukom Skupštine Kluba, bilo moguće izvesti i starije pse, broj izvedenih seniora nije bio velik, 6 pasa ili 18,75 %.
      Prolaznost, tj. broj pasa koji su položili, je iznenađujuće loša: od 32 ispitana psa položila su samo 12 pasa, tj. 37,5 %, ni polovina.
      20 pasa nije položilo, i to 8 pasa zbog neaportiranja – 40 % (1 nije doneo fazana, 5 zeca i 2 patku iz vode), 7 zbog slabog rada na živu patku – 35 %, 2 psa zbog nemarkiranja – 10 % i 1 je bio streloplašljiv, jedan pas nije hteo u vodu i jedan nije izradio trag zeca. Pokazalo se ponovo da su najlošije ocene u disciplinama obuke, na prvom mestu donošenje, zatim manjkav i nedoteran rad u vodi, dok raduje velika volja za rad u polju (sem kod jedne kuje koja je došla nepripremljena na HZP) koju su prikazala većina ocenjenih pasa.
     
      Prosečne ocene kod pasa koji su položili ispit po disciplinama su: rad na tragu zeca 8,5; nos 9,5; pretraživanje 9,8; stajanje 8,5; volja za rad 9,8; vodljivost 9,8; donošenje izgubljene patke 7,6; rad na tragu žive patke 10,0; vlečka fazana 8,8; vlečka zeca 9,3, aport 9,9 i poslušnost 9,0. prosečna ocena pasa koji su položili HZP u jesen 2012. godine je 196.97 bodova.
     
      Najbolje plasiran pas ove jeseni (na IV INT. HZP-u u Kovinu) je prikazao odlične osobine, dobru obučenost i rad na visokom nivou i zaslužio velikih 217 bodova kod tako principijelnog sudije kao što je g-din Thomas Unholzer, nažalost ne može da učestvuje u uzgoju zbog nedostatka 2 molara.
      Na uzgojne ispite, i prolećne i jesenje, je ukupno izvedeno 101 pasa u 2012. godini, to je je povećanje preko 100 % u odnosu na 2011. godinu, što ohrabruje, ali je daleko od zadovoljavajućeg jer iznosi svega oko 10 % posto godišnje prijavljenih štenaca rase oštrodlaki nemac u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Naš cilj je, u sledećih pet godina, da godišnje ispitamo na uzgojnim ispitima barem 30 % ili oko trista pasa, a za 10 godina preko 50 % ili petsto pasa, da bi mogli suštinski i efikasno da utičemo na uzgoj i selekciju rase.   
          
      Pored ovih manifestacija u organizaciji Srpskog DD Kluba održana su dva sastanka Upravnog odbora, jedan sastanak Stručne komisije, jedan zajednički SK sa UO i redovna Skupština Kluba.
      Prvi sastanak UO je održan 31.01. 2012. u Beogradu u prostorijama KSS-a i tema je bila priprema za godišnju Skupštini i prolećni deo aktivnosti Kluba.
      SK se sastala 26.02. 2012. u Kovinu i precizirala predloge za dopune i izmene Statuta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, predloge Uzgojnog pravilnika, Pravilnika o ispitu na vodi, razgovarala o Pravilniku ispita na divlje svinje i o rasporedu, organizaciji i sudijama za prolećne uzgojne ispite.
      Redovna godišnja Skupština je održana 03.03. 2012. u Uzdinu. Na Skupštini su usvojeni izveštaji o radu u 2011. godini, plan rada za 2012. godinu i usvojile izmene i dopune Statuta u vezi Klubske politike i reorganizacije nastala formiranjem regionalnih grupa Srpskog DD Kluba, i usvojen je veoma važan dokument za rad Kluba – Uzgojni pravilnik, kao i Pravilnik o ispitu na vodi.
      23.05. 2012. u Beogradu, u prostorijama KSS, je održan zajednički sastanak UO i SK koji je posvećen tekućoj problematici, na prvom mestu jesenjem delu aktivnosti: organizovanju ispita na vodi i 3 HZP-a.
      Štampan je i distribuiran Bilten Kluba na 150 stranica u boji u 200 primeraka koji sadrži sve relevantne podatke o radu Kluba, poštujući princip otvorenosti rada Kluba. Takođe je, konačno, pokrenut web sajt Srpskog DD Kluba na adresi www.srpskiddklub.com koji administrira naš član Aca Radonjić i na kome mogu da se nađu sve informacije o radu našeg Kluba.
      U 2012. je nastavljeno organizovanje na regionalnom principu, te je 22.12. 2012. formirana regionalna grupa „Beograd“ koja je 7 grupa po redu pored regionalnih grupa Braničevskog okruga, Južnog banata, Šabca, Južne Bačke, Zapadne Srbije i grupe Moravac. Još predstoji formiranje jedne grupe na severu Bačke i organizacija Kluba po regionima će biti završena.     
     
      Posle razmatranja izveštaja (koji je prethodno dostavljan svim članovima UO) prešlo se na diskusiju.
      Velja Netković je izrazio zadovoljstvo izveštajem, posebno njegovom studioznošću, podacima i tabelama i ocenio godinu iza nas uspešnom. Pomenuo je KSS tretira naš Klub kao jedan od istovetnih Klubova oštrodlakih nemaca u Srbiji, i to mu smeta, jer smatra da mi radimo daleko više. Nikakvo poistovećivanje rada Srpskog DD Kluba sa drugim klubovima, jer je rad na mnogo visem nivou od ostalih.
      Torma je odgovorio da je podrška Kinološkog Saveza Srbije neosporna, da je generalni sekretar dr. Mahmud Al Dagistani više puta istakao da je naš Klub merodavan po pitanjima oštrodlakog nemca, i da je naše da radimo, rezultati govore.
      Dragan Bunardžić je izneo da Klub ide napred, da je ova godina (2012.) iza nas najbolja godina u radu Kluba i po broju ocenjenih pasa na radnim manifestacijama i po organizaciji, i po važnosti donešenih odluka, da je na prolećnom ispitu i jesenjem ispitu postignut rekordan broj bodova: kuja Aba Emila Đorđevića je dobila na PUI 75 bodova a na jesenjem Kimi vom Haus Pantelić Dejana Pantelića 217 bodova. To su najviše ocene dodeljene na dosadašnjim manifestacijama našeg Kluba, a iz broja pasa koji nisu položili možete videti da suđenje nije bilo blago.
      On smatra da nema poistovećivanja sa drugim Klubovima i da mi treba da radimo naš posao, da se držimo Statuta i da organizujemo samo manifestacije po našem programu, a ostale da podržimo kako možemo.
      Emil Đorđević je istakao da je u prošloj godini učinjen ogroman korak napred, ali veliki broj ljudi i manifestacija zadaje veliki problem,
naš Klub će teško moći da isprati – organizuje kvalitetno sve svoje manifestacije, a kamoli da organizuje druge vrste utakmica jer je malo kadrova. Konačno treba obratiti pažnju na parenja i uzgoj, organizacija ispita može biti samo po planu i programu Kluba, a ne po želji pojedinaca. Niš, takmičenje, selekcija odrađena loše, selekcija lekcija u Klubu dobro odradjena ali ostatak ne. Zoran Marković je prema Srpskom DD Klubu bio korektan, ispoštovao Klub, tri psa ušla u reprezentaciju (Šestic i Miki prvi plan, Emil rezerva). Rad, tj. disciplina i organizovanje ispita – insistirati na većoj disciplini u Klubu i na samim ispitima, neke odluke na sam dan ispita su mnogo bolje (na terenu) kao što je ispitivanje prvo na stajanje i pretraživanje a posle trag. Zahvalio se na pohvalama za regionalnu grupu „Južni Banat“ u organizaciji ispita, posebno IV INT. HZP-a. Garantovano  da će sitnice - greške biti ispravljene. Predložio da se zahvalimo JP „Srbija šume“ na poklonu od 50 fazana za IV INT. HZP, jer je to mnogo pomoglo efikasnom ocenjivanju pasa. Takođe predložio da se zahvalimo KSS-u za podršku i pomoć u radu, posebno za IV INT. HZP. Predlog prihvaćen.
Istakao da bi trebalo analizirati rad pojedinih članova kojji slabo rade, da ne radi sve jedan čovek. Torma je odgovorio da je to tema za sledeću Skupštinu početkom 2014. kada se bira novo rukovodstvo.
      Miodrag Jojić primećuje da ima preklapanja u manifestacijama da to treba precizirati, Torma odgovara da je to tema u drugoj tački – planu za 2013. Jojić iznosi da treba objaviti – zabraniti parenje psima sa manama, misli tu na kuju Dejana Pantelića i psa S. Vukanovića koji nije položio uzgojne ispite, tj. nije stekao kvalifikaciju za uzgoj. Torma odgovara da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, ali da ne možemo, za sada, da zabranimo parenja nikome, samo možemo dati Klubske preporuke kako piše u Uzgojnom pravilniku.
      Dragan Prokić pita kada će sudijski pripravnici da polažu, da proširimo listu sudija jer smo deficitarni sa sudijama i dogovor je da se to uradi ovog proleća.
      Torma predlaže da se u izveštaj ubace i izveštaji Komisija Kluba, predlog prihvaćen.
      Po završetku diskusije je izveštaj prihvaćen jednoglasno uz odluku da se predlozi dopune koji su ovde usvojeni unesu u njega i da sa takvim izveštajem idemo na Skupštinu.
     
      Po drugoj tački dnevnog reda sekretar i blagajnik Kluba Dragan Bunardžić je podneo finansijski izveštaj za 2012. godinu.
     
                FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU
     
      PRIHODI:
      Članarina:..............................................................................................103 000*
      POMOĆ KSS-a........................................................................................350 000
      Uplata za reklame u katalogu......................................................................2 000
      Pomoć – Kosta Sunda ............................................................................. 11 250
      Pomoć „PLUGARUL“ Uzdin .....................................................................    5 000
      Prihodi od uplata za sve ispite ................................................................ 219 000
      Prihod od prodaje Biltena .......................................................................... 2 400
      UKUPNO PRIHOD  692 650 dinara
     
      RASHODI:
      Troškovi izrade završnog računa ............................................................... 6 000
      Troškovi održavanja Skupštine ................................................................ 35 278
      Izrada pečata za regionalne klubove ....................................................... 46 900
      Izrada biltena za 2011. godinu ................................................... ...........109 888
      Izrada klupskih medalja ........................................................................  15 399
      Zakup domena za sajt Kluba na internetu...............................................    1 700
      Izrada  sudijskih beležnica, ocenskih listi i diploma za ispite .....................  21 612
      Kancelarijski materijal ..........................................................................     9 245
      Prevod Pravilnika o sprovođenju VGP –a ................................................  20 000
      Dnevnice  i putni troškovi za sve ispite................................................... 271 575
      Troškovi reprezentacije  na svim ispitima ................................................ 52 459
      Prenoćište za sudije ...............................................................................  8 000
      Prevoz sudija od i do aerodroma .............................................................. 5 000
      Izrada zastava ........................................................................................ 3 100
      Divljač za ispite (patke i kunići) .............................................................. 27 600
      Nadoknada Vojvođanskoj banci ............................................................     6 571
      PTT troškovi .......................................................................................     1 967
      Uplata članarine KSS-u ............................................................................ 8 000
      UKUPNO RAHODI:  638 594 DINARA
      Višak prihoda nad rashodima:                        42 056 dinara
     
      Finansijski izveštaj je jednoglasno usvojen.
     
      Po trećoj tački dnevnog reda je plan rada za 2013. godine izneo Laslo Torma:
      Plan rada Srpskog DD Kluba možemo podeliti i razmatrati u četiri dela:

1. Raspored i organizacija ispita ;
2. Razmatranje načina primene Uzgojnog pravilnika;
3. Ustrojstvo regionalnih grupa i
4. Marketing i informisanje o radu Srpskog DD Kluba.

    1. Na sastanku UO i SK u Beogradu 23.05. 2012., zbog obaveze prijavljivanja KSS-u, smo doneli plan manifestacija Kluba za 2013, a koji je objavljen i u Planu manifestacija KSS-a.
   
      PUI (VJP)

1. 30. mart Gajdobra - Čelarevo
2. 6 april Šabac
3. 6. april Plandište
4.  7. april Kolut
5.  13. april Kovin
6.  20. april Veliko Gradište
7.  27. april Ritiševo

8.  31. avgust ispit na vodi Sombor

      JUI (HZP)
1.  06. oktobar Veliko Gradište
2.  13. oktobar Šabac
3.  19. oktobar Kovin

  SVESTRANI ISPIT (VGP)
1. 26.-27. 10. 2013.  Jasika

    Pošto ćemo ovih dana objaviti, konačno, prevod Pravilnika za svestrani ispit VGP možemo razgovarati o organizaciji istog. Igor Radonjić je predložio da se svestrani ispit, promotivno, održi u Jasiki kod Kruševca gde bi on, i eventualno još neko iz Nemačke, prikazao rad pasa na ovom najtežem ispitu za oštrodlake nemce.
    Što se ispita na vodi tiče Klub kratkodlakih nemaca iz Sombora je ponudio da bude domaćin ove godine, a naš Klub organizator. Treba da se ovde izjasnimo o tom predlogu. Svakako, ukoliko se ukaže potreba, mi možemo organizovati još ispita.
    Važno je istaći da treba krajnje ozbiljno pristupiti organizaciji uzgojnih ispita, voditi urednu i ažurnu dokumentaciju i pri prijavi paziti da ne bude nepravilnosti. Uradili smo blokove formulara za sve uzgojne ispite i molim organizatore i sudije da ih uredno vode. Ako je potrebno možemo organizovati sastanak – informativni razgovor o toj problematici. Pre početka svake manifestacije proveriti tetovaže i mikročipove i ne primati pse bez urednog rodovnika!
    Pošto se dogovorimo o rasporedu, trebalo bi da odmah predložimo sudije za prolećni deo manifestacija.
Inspekcija legla u regionalnoj grupi "Zapadna Srbija"
    2. Po odluci Skupštine Kluba održane 03.03. 2012. u Uzdinu od 1.01. 2013. u potpunosti počinje primena Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Više puta sam naglašavao važnost primene uzgojnog pravilnikai to činim i sada. To je posao i zadatak od najveće važnosti za naš Klub, sve aktivnosti su pšodređene tome, veoma složen i zahtevan, i velika odgovornost za Klubskog vođu uzgoja i regionalne vođe uzgoja. Svakako oni će imati svu podršku svih nas, pa i mene kao predsednika.
    Predlažem da se u martu, posle Skupštine, održi sastanak Klupskog vođe uzgoja sa svim regionalnim vođama uzgoja (i po potrbi sa drugim članovima koji mogu pomoći) na kome će se izraditi plan rada – početak prijave legala preko Kluba, način inspekcije legala, tetovaže, dogovoriti se o organizaciji uzgojnih smotri, pisanje izveštaja, održavanje kontakata sa UO i Klupskim vođom uzgoja, izrada potrebne dokumentacije i formulara, ustrojstvo registara uzgoja, upisivanje u rodovnike...... Savetujem vođama da budu taktični, uporni i strpljivi, vremenom će sve doći na svoje mesto. Za početak predlažem da se organizuje svečana verifikacija uzgojnih vrednosti pasa Dragana Bunardžića koja bi bila podstrekač i reklama za ostale.
    Jedan od problema o kome moramo razgovarati je visoka cena, za naše aktuelnne prilike, snimanja displazije kuka, i to koči verifikaciju uzgojnih kvalifikacija.
    Pre toga moramo odrediti cenu inspekcije legla i nabaviti svakoj grupi tetovir aparat.

    3. Do sada imamo, kako se vidi iz izveštaja o radu 2012. 7 regionalnih grupa u našem Klubu. 22. januara 2012. je formirana grupa „Beograd“, prekjuče, 30. 01. je formirana još jedna grupa u Stepojevcu nazvana „Podunavlje“.  Treba razmisliti i napraviti još jedan Klub na severu Bačke jer je to region sa tradicijom što se tiče ove rase, a malo su zastupljeni u Klubu. I time bi bila pokrivena cela „aktivna“ Srbija, što se oštrodlakog nemca tiče, sa regionalnim grupama. Takođe moramo prodiskutovati rad i doneti odluke u vezi regionalne grupe „Južna Bačka“ (na čelu sa Ljubišom Avramovim) koja je neaktivna.
    Posle formiranja svih ovih grupa moramo se preciznije dogvoriti o načinu rada regionalnih grupa. Pored odredaba Statuta, koja su vodilja u radu regionalnih grupa, treba da izradimo i neku vrstu protokola rada regionalnih grupa, da bi sve funkcionisalo: detaljna uputstva o ustrojstvu grupa, način i učestalost rada organa upravljanja grupa, način podnošenja izveštaja i informisanja centrale itd. Predlažem da se formira komisija za izradu istog.

    4. Što se tiče marketinga i informisanja, ono je danas neophodno. Naše „aktivno“ članstvo (ono koje plaća članarinu) se poslednje dve godine kreće između 100 i 150 duša. Nije zanemarljiv broj za Srbiju, i u odnosu na druge Klubove, ali nama treba još članova za ostvarivanje naših planova i ozbiljan uticaj pri selekciji rase.
    I ove godine štampamo Bilten, u nešto osavremenjenom dizajnu, bez nepotrebnih detalja, okrenut podacima i činjenicama. Predlažem da Bilten štampamo 2 puta godišnje, odmah posle prolećnog i jesenjeg dela ispita. I moramo malo da ga „pojevtinimo“ da pretekne za druge potrebe.
     Sve ostale informacije i fotografije ćemo ponuditi preko našeg sajta koji moramo prilagoditi našim potrebama i zahtevima u najskorije vreme. Tako je mnogo dostupnije i široj zajednici (celom svetu) i jeftinije.
     Još ovog proleća će se štampati „knjiga“ sa svim našim aktima i Pravilnicima, od Statuta, Uzgojnog pravilnika pa do Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i VGP-a. Sve na jednom mestu, na dohvat ruke, za sve zainteresovane – to je osnov kvalitetnog i beskonflitnog rada Kluba. Normalno, taj naš materijal koji smo godinama pripremali i brusili koriste i drugi „subjekti“ koji nas blate, ali neka. Vremenom sve dolazi na svoje mesto.
     Kao poslednje, ali ne i najmanje važno, je objavljivanje u časopisima. Pišite, nemojte se snebdivati, to je prozor u naš svet ovde, gde ne koriste još svi internet, i jedna od najvažnijih poluga propagiranja rada Kluba.
    U diskusiji plana za 2013. godinu predsednik novoformirane regionalne grupe Podunavlje Miodrag Jojić je dodao termin za OUI u Čelarevu i ova grupa je predložila ispit na svinje u gateru, ali smo kroz diskusiju rasčistili da to, za sada, po Pravilniku o radu lovačih pasa, podzakonskog akta Zakona o lovstvu i divljači, nije dozvoljeno.
    Nenad davidović je predložio da se traži od nadležnog Ministarstva da promenio nesrećnu odluku da psi VII FCI grupe ne mogu da se ispituju u gateru na divlju svinju. Torma je predložio da se sekretaru Ministarstva, koji je upućen u lovačku problematiku, uputi dopis sa zahtevom za izmenu ovog spornog člana. Prihvaćeno.
    UO je jednoglasno prihvatio da se ispit na vodi organizuje u Somboru u saradnji sa Klubom za nemačke kratkodlake ptičare.
      Emil Đorđević je podvukao da se moraju poštovati pravila i formalnosti prilikom dolaska na ispite (kontrola tetovira i čipa, rodovnik itd...).
      Torma je rekao da treba odrediti sudije za prolećni deo manifestacije, barem nosioce, pa ćemo posle da se snalazimo zavisno od broja pasa. Takođe je govorio o izuzetnoj važnosti početka primene Uzgojnog pravilnika, te je predložio da se u martu, nakon skupštine, održi sastanak Klubskog vođe uzgoja sa regionalnim vođama uzgoja na kome će se doneti detaljni plan rada za 2013. godinu. Usvojeno je da se taj sastanak održi u Uzdinu 23. februara 2013. sa početkom u 14 časova. Izneo je problem snimanja displazije kukova i laktova, naime cena je previsoka i članovi zbog toga ne snimaju, te i psi koji imaju uzgojne kvalifikacije ne mogu to dobiti. Takođe je predložio da se javno organizuje upis uzgojnih kvalifikacija na nekoj našoj manifestaciji, da bude svečanog karaktera i da podstakne ostale članove.
      Emil je izneo da mu je naš poznati kinolog dr. veterine Dragan Janjić, koji ima licencu KSS-a za snimanje displazije, ponudio da to radi za 2.000 dinara. Predlaže da članstvo može i tamo da snimi kukove i laktove. Prihvaćeno, podneti predlog Skupštini, s tim da treba pokušati naći rešenje da se vodičima i uzgajivačima novčano pomogne da bi se pomoglo rešavanje ovog problema.
      Nenad Davidović je podržao predlog da se obratimo za pomoć KSS-u i da pokušamo da napravimo povoljniji ugovor sa Katedrom za radiologiju na Fakultetu za veterinu u Beogradu.
      Dogovoreno je da cena inspekcije legla bude 1.500 dinara za 2013. godinu i da regionalne grupe nabave tetovir klješta do 15. marta 2013. (one grupe koje nemaju) o svom trošku na predlog Gorana Gojkovića.
      Miodrag Jojić je predložio da se i 2013. mogu ispitivati stariji psi, iako je to protivno odluci koja je već usvojena na Skupštini. Posle kraće prepirke je doneta odluka da se ide na Skupštinu sa tim predlogom, da ona odluči.
      Torma je zatražio od regionalnih grupa da u roku od 10. dan dostave izveštaje o svom radu u 2012., o članstvu, a posebno o aktivnostima na primeni Uzgojnog pravilnika, plan rada za 2013. i program manifestacija na osnovu broja pasa koj imaju članovi. Usvojeno.
      Što se tiče formiranja regionalnih grupa UO je kroz diskusiju došao do zaključka da je regionalizacija završena, da ovog trenutka nisu više potrebne nove grupe, i da se one mogu formirati samo uz dozvolu Kluba. Takođe je odlučeno da se preispita rad regionalne grupe Južna Bačka i da se razgovara sa njenim predsednikom o razlozima neaktivnosti. Ljubiša Avramov je jedan od osnivača koji je tu od početka rada Kluba i želimo da se aktivira, da mu damo priliku.
      Torma je dao predlog da se formira radna grupa koja će izraditi predlog protokola o radu regionalnih grupa koji će ići na Skupštinu, a koj će precizirati rad grupa u svim aspektima, odnos prema Klubu itd., shodno Statutu srpskog DD Kluba. Usvojeno, za izradu protokola zaduženi Prokić, E. Đorđević i Torma.
      Što se tiče informisanja doneta je odluka da se štampa Bilten za 2012. godinu, sa nešto izmenjenim dizajnom, bez nepotrebnih sitnica, ali sa svim potrebnim informacijama i fotografijama.
      Dogovoreno je da se intenzivira pisanje u časopisima, dogovoreno je sa Loristom, a treba objavljivati i u Predatoru koji je svima dostupan. Sajt prilagoditi potrebama Kluba i pojednostaviti.
      Na predlog Emila Đorđevića i Dragana Bunardžića je prihvaćeno da jesenji uzgojni ispit u Kovinu 19. oktobra bude sa nemačkim sudijama V INT. HZP, ako treba da se održi u dva dana, sa uzgojnom smotrom, i da privučemo i što više učesnika iz drugih država.
      Predlog plana sa dodatnim predlozima koji su usvojeni je jednoglasno prihvaćen i ide na Skupštinu.
      Po četvrtoj tački je sekretar Dragan Bunardžić izneo predlog finansijskog plana za 2013 godinu:
      FINANSIJSKI PLAN ZA 20013. GODINU:
     
      OČEKIVANI TROŠKOVI:
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .................................120 000
2. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ....................................56 000
3. Troškovi suđenja na Internacionalnom ispitu.........................................120 000
4. Izrada biltena za 2012.god i Zbirke svih pravilnika.................................200 000
5. Municija i divljač za ispite .................................................................... 50 000
6. Troškovi održavanja skupštine i reprezentacija.....................................  86 000
7. Kancelarijski materijal i PTT troškovi .....................................................35 000
8. Provizija SPP .......................................................................................10 000
9. Putni troškovi ......................................................................................20 000
10. Izrade  ocenskih listi, sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.................25 000
11. Troškovi izrade završnog računa: ...........................................................8 000
12. Članarina KSS-u .................................................................................   8 000
13. Izrada reklamnog materijala:................................................................50 000
      UKUPNI OČEKIVANI TROŠKOVI:  ............................................. 788 000
     
      OČEKIVANI PRIHODI:
1. Prihod od članarine u Klubu ................................................................150 000
2. Prihod od uplata za ispite ...................................................................180 000
3. Donacije KSS-a ..................................................................................400 000
4. Donacije ostalih sponzora ..................................................................  58 000
      UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI: ................................................788 000
      Posle kraće diskusije odlučeno je da se pred Skupštinu izađe sa predlogom visine članarine od 1.500 dinara za 2013. godinu, a da uz članarinu ide besplatan Bilten.
      Finansijski plan za 2013. godinu je jednoglasno usvojen.
     
      Po petoj tački dnevnog reda je odlučeno da se sačekaju izveštaji o radu regionalnih grupa i da se postupi po odluci u 3. tački, da se izradi Protokol o radu regionalnih grupa. O ovoj tački je sve rečeno prilikom diskusije o izveštaju i planu.
      Dogovoreno je da delegate na Skupštini čine predsednici regionalnih grupa, vođe uzgoja regionalnih grupa i po jedan delegat regionalnih grupa na svakih 10 članova (jedan preko deset + delegat).
     
      Po 6. i 7. tački dnevnog reda je odlučeno da se redovna godišnja Skupština održi 02. marta, u subotu, u KOVINU u hotelu „Grad“ sa početkom u 12 časova. Domaćin Skupštine je regionalna grupa Južni Banat.
      Takođe je odlučeno da se svi materijali za Skupštinu objave na internetu i dostave predsednicima regionalnih grupa, a da bi bili spremni za Skupštinu, da bi Skupština bila što ekspeditivnija i efikasnija, a da damo naglasak na svečani deo i druženje.
     
      Odlučeno je da na Skupštinu pozovemo predstavnike KSS-a, JP Srbijašuma, Kluba nemačkih kratkodlakih ptičara i Lovačkog saveza.
     
      Sastanak UO je završen u 17,15 časova.
     
                                                                                   Zapisničar
                                                                         Aleksandar Stanojević