Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OBAVEŠTENJE O SKUPŠTINI SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBAIspit na vodi, Sombor 2013.
 
        Po 5. tački dnevnog reda na sastanku Upravnog odbora i Stručne komisije SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA održanog 17.01. 2014. u Beogradu je, pošto niko nije želeo ili mogao da prihvati organizaciju Skupštine, ponovo ta obaveza pala na regionalnu grupu Južni Banat, te je odlučeno, posle proučavanja kalendara, da se godišnja i izborna Skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2014. godinu održi 02. marta 2014. sa početkom u 12 časova u kafani „LOVAC“ u KOVINU.Za dnevni red Skupštine se predlaže:1.     Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu za 2013. godinu (kompletno, sa finansijama);

2.     Razmatranje i usvajanje plana rada za 2014. godinu;

3.     Usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju i Potvrde za oštrinu i

4.     Izbor organa upravljanja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za naredne 4 godine i

5.     Razno     Molimo članove – delegate da prouče zapisnik sa ovog sastanka koji se ujedno smatra materijalom za Skupštinu sa izveštajima i predlozima i da budemo konkretni i ekspeditivni u radu da bi što efikasnije priveli Skupštinu kraju.

   Predsednik Kluba
      Torma Laslo

ZAPISNIK SA SASTANKA UO I SK U BEOGRADU 17.01. 2014.


Sa sastanka
         
      17.01. 2014. sa početkom u 16 časova u Beogradu, u prostorijama Kinološkog saveza Srbije je održan zajednički sastanak Upravnog odbora i Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Tema sastanka je predstojeća godišnja Skupština Kluba koje je ujedno i izborna.
      Sasatanku su prisustvovali Torma Laslo predsednik Kluba, Miloje Gajić podpredsednik Kluba, Dragan Bunardžić sekretar, predsednik reg. grupa Zapadna Srbija, Velimir Netković vođa uzgoja, Dejan Aleksandrović član UO, predsednik regionalne grupe Braničevo, Emil Đorđević član UO, predsednik regionalne grupe Južni Banat, Dragan Prokić član UO, predsednik reg. grupe Šabac, Marko Nikolić član UO, predsednik reg. grupe Beograd, Miodrag Jojić član UO, predsednik reg. grupe Podunavlje, Nemanja Bogdanović član UO, predednik reg. grupe Južna Bačka. Odsutan Aleksandar pribaković član UO, predsednik reg. grupe Moravac.
      Iz Stručne komisije pored Velje Netkovića i Torma Lasla prisutni Predrag Marković – Mapac regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo, Stevan Đurin reg. vođa uzgoja grupe Južni Banat, Vladica Andrić reg. vođa uzgoja grupe Šabac, Goran Gojković reg. vođa uzgoja grupe Beograd, Nenad Stojanović reg. vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija i Siniša Vukanović reg. vođa uzgoja Južna Bačka. Odsutni Velimir Mastilović vođa uzgoja grupe Podunavlje i Aca Radonjić vođa uzgoja regionalne grupe Moravac.
      Pored članova UO i SK sastanku su prisustvovali Nenad Davidović, Mile Trebinjac, Pero Uskoković, Goran Kuzmanović, Goran Šestić i J. Šiljak.
      Pošto je konstatovano da je potreban kvorum tu prešlo se na rad.
     
      Torma Laslo je predložio sledeći dnevni red:
     
      1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2013. godini;
     
      2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
     
      3. Razmatranje i usvajanje plana rada Srpskog Deutsch Drahtaar Kluba za 2014. godinu;
     
      4.  Razmatranje i usvajanje finansijskog plana Srpskog Deutsch Drahtaar Kluba za 2014. godinu;
     
      5. Određivanje datuma i mesta održavanja Skupštine Kluba;
     
      6. Donošenje odluke i smernica o održavanju Skupština regionalnih grupa Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba;
     
      7. Dogovor oko izbora organa upravljanja Srpskog DD Kluba i
     
      8. Razno
     
      Dnevni red je usvojen jednoglasno.
     
      Po 1. tački dnevnog reda je Torma laslo podneo sledeći izveštaj:
     
      ANALIZA PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA U 2013.
     
      U proleće 2013. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 7 prolećnih uzgojnih ispita – VJP – (1 više nego u 2012.) i to:
     
      1. U Gajdobri 30.03. 2013. je u dve baterije, od kojih je jedna bila baterija seniora, ispitano 13 pasa. Svi su položili. Najviša ocena je bila 68 bodova, najniža 36, srednja ocena 56 bodova;
     
      2. U Ogaru 06.04. 2013. u dve baterije je ispitano 8 pasa, svi su položili. Najviša ocena je bila 77 bodova, najniža 54, prosečna 65 bodova;
     
      3. Isti dan u Plandištu u 2 baterije ispitano 9 pasa, svi su položili. Najveća ocena 77 bodova, najmanja 53, prosečna ocena 65 bodova;
     
      4. 07.04. 2013. u Somboru u 2 baterije ocenjeno 14 pasa, najviša ocena 70 bodova, najniža 44, prosečna ocena 57 bodova;
     
      5. 13.04. 2013. u Kovinu u 2 baterije je ocenjeno 12 pasa, najviša ocena 71 bod, najmanja 30, prosečna 59 bodova;
     
      6. U Ostrovu 20.04. 2013. je ocenjeno 11 pasa. Najviša ocena 70, najmanja 37, prosečna 53 boda;
     
      7. I u Kovinu, na poslednjem ovogodišnjem prolećnom uzgojnom ispitu je ocenjeno 6 pasa, najveća ocena 70 boda, najmanja 28, prosečna 55 bodova.
     
      Dakle na prolećnim uzgojnim ispitima ove godine je ispitano 73 pasa – 72 oštrodlaka nemca, 2 vajmarca i jedan mali minsterlender. Prošle godine u proleće je ispitano 79 pasa, za šest više nego ove (8 %). Nažalost, iako smo ponovo dozvolili učestvovanje starijim psima na ispitima nije se povećala brojnost (seniora svega 11 % od broja privedenih pasa u odnosu na 22% u 2012.), no nije ni značajno opala. Prioritetan zadatak za naredni period ostaje povećanje broja izvedenih pasa na uzgojne ispite.
      Prosečna ocena za rad na tragu kod juniora je 7,8 (2012-e 7), nos 7,6 (7,5), pretraživanje 8,9 (8), stajanje 6,9 (7) i vodljivost 9 (8,8). Prosečan ukupan broj bodova je porastao na 58,85 u odnosu na 2012. kada je bilo 52,5, najveći osvojeni broj bodova je 77 u odnosu na 75 u 2012. Udeo pasa sa osvojenih 65 i više bodova je takođe porastao sa 19 % u 2012. na 37 % u 2013. godini, te možemo reći da je kvalitet rada prikazan na prolećnim uzgojnim ispitima ove godine u vidnom napretku.
      Na ispitima je sudilo ukupno 13 sudija. Osim naših „standardnih“ sudija, sudile su i „nove“ sudije: D. Madžarev, S. Gavrilović, L. Milutinović (u Gajdobri, iako se stiče utisak da su posao odradile iskusne sudije) i nove sudije, kadar našeg Kluba Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović. Usklađivanje kriterijuma je priča bez kraja, za sada, iako se postepeno ravnaju kriterijumi.
      Na ispitima nije bilo incidenta, primenjena je praksa transparentnog suđenja i saopštavanja rezultata na terenu posle odrađenih disciplina i rešavanje eventualnih propusta.
      Vremenski uslovi ovog proleća nisu bili povoljni, duga i vlažna zima nije dala dovoljno vremena za pripremu pasa. Kada se steknu povoljni uslovi, kao što je to bilo prvog vikenda aprila (sa temperaturom od 10-12 stepenim vlažnošću oko 85% i blagim vetrom) odlični rezultati ne izostaju, dok krajem aprila, kada je upekla zvezda i krenulo suvo vreme nismo ni mogli očekivati slične rezultate. No, protiv prirode ne možemo, i pri suđenju vremenske uslove moramo poštovati i ugraditi u ocene.
      Divljači je bilo zadovoljavajuće, sa tim da su ptice za stajanje manjkale i ovog proleća. Ocenjivanje marke na fazana u kavezu je samo nužno zlo i treba ga izbegavati, tražiti prirodne fazane gde god je to moguće. Treba sprovesti u delo predlog da se HZP održi u centralnoj Srbiji i bez zeca, ali da vidimo i ocenimo stajanja na prirodnu divljač i pretraživanje na prelomljenom – brdovitom terenu.
      Shodno smernicama Uzgojnog pravilnika i odlukama UO i SK na prolećnim uzgojnim ispitima, tamo gde je bilo zainteresovanih, održavali smo male uzgojne smotre i ocenjivali eksterijer. Tako smo u Ogaru ocenili 4 psa, u Kovinu 3 i u Ostrovu 4, svega 10 pasa. Svi psi su ocenjeni ocenama vrlo dobar, sa 9 i 10 bodova, samo je 1 kuja dobila 11 za dlaku. Smatramo da je ocenjivanje bilo korektno i da ulazimo „u štos“ sa suđenjem po nemačkom modelu.
       Sa obzirom na prikazan – ocenjen materijal, i na pse koje viđamo na našim manifestacijama, pa i izložbama KSS-a, možemo tvrditi da imamo veoma kvalitetan eksterijerl, što su potvrdile i sudije iz Nemačke u svojim izjavama. Ima još što šta da se napreduje što se dlake tiče, ali nije mnogo bolje ni u matičnoj zemlji.
     
      Na prolećne uzgojne ispite ove godine su 3 odgajivačnice izvele više od 1 psa. Na prvom mestu po ocenama je odgajivačnica „Dunavska“ sa 8 izvedenih mladih pasa i visokom prosečnom ocenom od 64 bodova, na drugom mestu odgajivačnica „Trn“ sa takođe 8 izvedenih pasa od kojih su 2 seniori i prosečnom ocenom od 57 bodova, na trećem odgajivačnica „od Ariljske Podobale“ sa 3 izvedena psa i prosečnom ocenom od 63 boda i 4-a odgajivačnica „of Family Urban“ sa 2 izvedena psa i prosečnom ocenom od 48 bodova.
     
      Tabelarni pregled rezultata prolećnih uzgojnih ispita (kao i jesenjih) u 2013. je objavljen na sajtu Kluba, a biće štampan u Biltenu za 2013.
     
      ANALIZA JESENJIH UZGOJNIH ISPITA U 2013.
      Srpski Deutsch Drahthaar Klub je u 2013. godini, preko svojih regionalnih grupa organizovao i održao 4 jesenja uzgojna ispta – HZP.
     
      Svi ispiti, sem za juniore u Čelarevu (samo 2 psa prijavljena), su rađeni bez traga zeca. Organizatori su pravdali ovu činjenicu velikom pokrivenošću terena (kukuruz je kasno skinut), i činjenicom da je zeca bilo malo ove godine čak i u Vojvodini. Sigurno je bilo i komoditeta, jer se daleko lakše organizuje ispit bez rada na tragu zeca. U budućnosti ovu praksu treba izbegavati, opravdana je samo tamo gde stvarno nema zeca.
     
      1. U Kovinu 14.09. 2013. bez traga zeca. Ocenjeno 5 pasa, svi psi su položili, najviša ocena 185 bodova, najniža 156, srednja ocena 175.8 bodova;
     
      2. U Čelarevu 05.10. 2013. godine u dve baterije. U I su ispitivani seniori njih 6, u drugoj juniori njih 2. Kod seniora su 4 psa položila, 2 nisu, kod juniora je 1 pas položio, 1 nije. Maksimalna ocena kod seniora 167, minimalna 143, srednja 156 bodova. Kod juniora je Zar II vom Blakanhoff dobio 202 bodova, i jedini je on ove jeseni radio trag zeca;
     
      3. U Ostrovu 12.10. 2013. je ispitano 5 pasa, 3 je položilo ispit, 2 nije. Minimalna ocena 158 bodova, maximalna 181, srednja 167,3 bodova;
     
      4. U Kovinu, 19.10. 2013. ispitano 6 pasa (oštrodlakih nemaca), 5 je položilo, 1 nije. Maximalan broj osvojenih bodova 175, minimalan 151, srednji 165.
     
      Pored oštrodlakih nemaca u Kovinu su ispitana i 4 vajmarca. 3 su položila, 1 nije. Minimalan broj osvojenih bodova 80, maximalan 150, srednji 119,6.
     
      Svega je, na JUI kod nas, ispitano  28 oštrodlakih nemaca (plus dva psa su položila ispit u Nemačkoj: Athena II vom Gauboden Vladice Andrića i Graf vom Aitrachtal Gorana Kuzmanovića, ali za njih nemamo momentalno ocenske liste sa HZP-a i naknadno ćemo ubaciti u tabele, te ih nisam računao u ovoj staistici): 22 juniora i 6 seniora. U odnosu na 2012. kada je izvedeno 32 psa na jesenje ispite, je 4 psa manje ili 87,5%. Od ispitanih 28 pasa 20 je položilo (71.5%), a 8 nije (28,5). Položilo je daleko više nego u 2012. kada je procenat pasa koji su položili bio samo 37,5%. Ponovo je glavni razlog nepolaganja neaportiranje na prvom mestu, slab rad na vlečki i tragu žive patke i streloplašljivost (1 pas).
      Prosečne ocene po disciplinama u 2013. iznose za nos 9,38 (9,5 u 2012.), prteraživanje 9,69 (9,8 u 2012.), stajanje 8,38 (8,5), volja za rad 10,0 (9,8), vodljivost 9,5 (9,8), donošenje izgubljene patke 8,8 (7,6), rad na tragu žive patke 8,38 (10), vlečka fazana 9,8 (8,8), vlečka zeca 9,7 (9,3), aport 9,3 ((9,9 i poslušnost 9,4 (9 u 2012).
     
      Ispit u Šabcu – Ogaru nije održan jer nije bilo interesanata. Međunarodni ispit u Kovinu je otkazan jer su sudije koje je angažovao Goran Zubanović, među njima i vođa uzgoja matičnog Kluba, u zadnji čas otkazale bez objašnjenja.
     
      Svega je, na prolećne i jesenje uzgojne ispite u 2013. godini, izvedeno ukupno 100 oštrodlakih nemaca (110 u 2012.), 6 vajmaraca i 1 mali minsterlander.
     
      Na ispitima su sudili sudije Dragan Bunardžić, Emil Đorđević, Velimir Netković, Laslo Torma, Siniša Vukanović, Dragan Vujić, Dragan Prokić (novi sudija stasao u Klubu), Goran Šestić, Stevan Đurin, Predrag Marković – Mapac, Borivoje Joksimović i Svetislav Gavrilović.
     
      Na prolećnim uzgojnim ispitima smo imali dva psa: kuju Athenu II vom Gauboden sa vodičem Nemanjom Bogdanovićem i psa Birofa Dunavskog sa vodičem Emilom Đorđevićem koji su prikazali rad na visokom nivou i osvojili rekordnih 77 bodova. Na jesenjim uzgojnim ispitima je najviše pokazao mladi Zar II vom Balkanhoff Duška Lončara sa osvojenih 202 bodova (radio i trag) i Alf Jove Risovića sa osvojenih 185 bodova bez rada na tragu zeca.
      Na jesenjim uzgojnim ispitima su 4 odgajivačnice izvele po tri psa i jedna prezentovala 2 psa: „od Ariljske Podobale“ Dragana Bunardžića sa prosečnom ocenom od 160.5 bodova, „Dunavska“ Emila Đorđevića sa prosečno osvojenih 170.6 bodova, „Orionis“ Gorna Šestića sa 114 bodova, „Trnov“ Siniše Vukanovića sa prosekom od 165 bodova i „Balkanhoff“ Gorana Zubanovića (2 prikazana psa) prosekom od 172 boda.
      24.08. 2013. je u Somboru, u saradnji sa Klubom nemačkih kratkodlakih ptičara, organizovan ispit na vodi. Ispitano je 7 pasa, 5 oštrodlakih nemaca i samo 2 kratkodlaka. Maximalan broj bodova kod oštrodlakih je bio 158, minimalan 143, srednji 154. Nažalost, iako smo ovaj ispit organizovali na zahtev Kluba kratkodlakih nemaca u Somboru prijavilo se samo 2 kratkodlaka nemca, a oštrodlakih je takođe bilo malo zbog mesta organizovanj na samom severu, te smo našem Klubu učinili medveđu uslugu. Ubuduće moramo biti škrtiji u dobročiniteljstvu prema drugima.
      Prilikom jesenjih uzgojnih ispita smo ocenili samo jednog psa u eksterijeru u Čelarevu i 5 u Kruševcu te sa 10 ocenjenih pasa u proleće ukupno imamo 16 ocenjenih pasa na uzgojnim smotrama po sistemu matičnog Kluba. Taj rad svakako treba intenzivirati. O radu Stručne komisije na uzgoju, kao i o radu regionalnih grupa imaćemo više podataka do Skupštine, po održavanju Skupština regionalnih grupa i podnošenju njihovih izveštaja. Sve relevantne podatke o radu regionalnih grupa ćemo ugraditi u ovaj izveštaj i predočiti Skupštini.
      U 2013. su održana 2 sastanka Upravnog odbora i Stručne komisije: 01.02. 2013. u Kovinu i 01.06. 2013. u Arilju na kojima se raspravljalo o tekućoj problematici i pripremi prolećne i jesenje sezone, kao i pripremi i održavanju godišnje Skupštine koja je održana 02.03. 2013. u Kovinu i na kojoj su usvojeni program rada za 2013. i niz važnih dokumenata za rad Kluba.
      U 2013. smo štampali i distrbuirali Bilten Kuba za 2012. godinu na 140 stranica, bogato opremljen fotografijama i podacima o svim dešavanjima u Klubu u toku 2012., zaključno sa godišnjom Skupštinom u Kovinu.
      Možemo generalno oceniti ovu godinu kao prosečnu u radu našeg Kluba ili čak kao stagnaciju. Opravdanje je delimično i kriza koja je uticala da članovi sa slabom materijalnom situacijom nisu mogli izvesti pse na ispite, da smo se manje sastajali zbog troškova, ali možemo govoriti i o određenom opuštanju i popuštanju u radu. Nadamo se da će izbori i novi organi upravljanja uneti svežu energiju i nastaviti uzlaznu liniju rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba na razvoju rase i vođenja u praktičnom lovu oštrodlakog nemca.
     
      U diskusiji je Vladica Andrić postavio pitanje zašto nisu u izveštaj o jesenjim uzgojnim ispitima ubačene 2 psa koji su van Srbije položila HZP, Torma je odgovorio da nisu dostavljeni podaci o njima, tj. ocenske liste i zamolio vlasnike da to što pre učine da se i ti psi ubace u izveštaj.
      Velja Netković je primetio da je najslabija prosečna ocena u disciplini stajanja na divljač i da se to mora popraviti. Torma je odgovorio da je to najviše posledica korišćenja „veštačke divljači – fazana iz kaveza“ na ispitima, jer nema dovoljno prirodne divljači. Ostali su se složili i konstatovano je da se mora markiranje što više raditi na prirodnoj divljači.
      Netković iznosi da smatra da postoje dve struje u Klubu i da to treba prevazići.
      Siniša Vukanović i Velja Netković su pohvalili detaljan izveštaj i podvukli značaj sistematskog rada. Siniša govori o polemikama na forumima koji često imaju banalan i destruktivan ton. Torma iznosi stav da ne treba učestvovati na forumima i na tom nivou, već raditi, toliko puno ima posla u Klubu.
      Izveštaj je usvojen jednoglasno.
     
      Po drugoj tački dnevnog reda je sekretar i blagajnik Dragan Bunardžić pročitao izveštaj o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u protekle 4 godine i finansijski izveštaj za 2013.:
     
      IZVEŠTAJ SEKRETARA SRPSKOG DD KLUBA ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE
     
      Poštovani,
      Nastojaću da sažetim izlaganjem obuhvatim aktivnosti u proteklom četvorogodišnjem periodu u radu Srpskog DD Kluba, imajući u vidu da je  predsednik našeg Kluba verovatno pripremio opsežan izveštaj o radu.
      U svom izveštaju ću se osvrnuti na članstvo kluba, izradu akata i biltena, kao i finansijskom poslovanju.
      Broj članova u Srpskom DD Klubu je u neprekidnom porastu. Dok se od  2001. do 2009. godine kretao od 10 do tridesetak, 2009. godine se popeo na 53, godinu dana kasnije na 73, a naredne, 2011. godine je premašio  cifru od 100 članova, tačnije te godine smo imali 112 članova, naredne 2012. za 2 člana više (114) a u trenutku pisanja ovog Izveštaja   u 2013.godini imamo 123 registrovana člana.  Okosnicu članstva čini jezgro od oko 80  članova koji u kontinuitetu plaćaju članarinu tokom poslednjih pet godina i lično mislim da možemo biti zadovoljni ovim brojem, iako lično smatram da još uvek nismo dostigli mamsimalan broj članova, i da će u vremenu koje je pred nama, ukoliko pravilno rešimo sve nesporazume kojih naravno ima u našem Klubu, ova cifra biti udvostručena.
      U proteklom periodu smo nastavili započetu inicijativu da se sve klupske aktivnosti prezentuju javnosti u vidu godišnjeg almanaha, odnosno biltena, tako da smo do sada izdali četiri takva: prvi, koji obuhvata rad Kluba od osnivanja 2001.godine zaključno sa 2009.om godinom, drugi za 2010.,treći za 2011.godinu i četvrti za 2012. godinu. U toku je štampanje Biltena Kluba za 2013.godinu, koji će biti podeljen grupama, odnosno njihovom članstvu. Sama izrada  zahteva mnogo energije, truda i vremena a pored toga iziskuje i znatna materijalna sredstva zbog čega sam smatrao da isti treba da bude skromnijeg formata i izgleda u cilju smanjenja troškova, ali nam  je  generalni sekretar KSRS-a, gospodin Dagistani preporučio da od te zamisli odustanemo, da Bilten i ubuduće bude istog kvaliteta a da će Savez kao i do sada pružiti neophodnu novčanu pomoć, na čemu mu se i ovog puta zahvaljujemo.
      Takođe, u minulom periodu smo uspešno odradili dosta komplikovanu proceduru oko usklađivanja Statuta i drugih internih akata i klupske dokumentacije sa zahtevima APR-a, odnosno iste smo uskladili sa izmenama zakonskih propisa u republici.
      Izrađeni su i Disciplinski pravilnik,  Uzgojni pravilnik,  Pravilnik o radu na divlju svinju, radu na vodi,i obrasci evidencije parenja i prijava legala, ispita oštrine kao i svi formulari potrebni za uzgojne ispite i uzgojne smotre, sve po uzoru na originalne  nemačke obrasce. Preveli smo i Pravilnik o sprovođenju svestanog ispita (VGP), pa je odlučeno da se svi pravilnici i sva Klupska akta odštampaju u jedinstvenom priručniku i samo su tehnički problemi razlog što ista knjiga još uvek nije ugledala svetlost dana. Time je Srpski DD Klub postavio čvrste temelje za znatno lakši rad u narednom periodu, jer je zaokružio kompletnu dokumentaciju, jedinstvenu u klupskoj  kinološkoj praksi  ne samo u Srbiji već i čitavom regionu.
      Finansijsko poslovanje Kluba se u proteklom periodu može smatrati takođe veoma uspešnim. U odnosu na početni period u radu Kluba kada su sredstva bila skromna i zasnivala se na uzajamnoj solidarnosti malobrojnih članova , zaključno sa 2007.godinom kada je gotovo sve troškove organizacije Prvog međunarodnog uzgojnog ispita  (oko 150 000 dinara) pokrilo KD „Arilje“, odnosno SO Arilje, u proteklom četvorogodišnjem periodu, Klub  redovno dobija potrebnu finansijsku pomoć od Kinološkog saveza Republike Srbije, što sa članarinom predstavlja osnovne klupske prihode. Od velikog značaja je i Odluka doneta na Skupštini Kluba u Uzdinu, da sudijske dnevnice budu solidarno smanjene na tri hiljade dinara a u poslednje vreme je evidentna pojava da se sudije odriču i zasluženih dnevnica, što omogućava po prvi put da organizatori ispita mogu u visokom procentu da pokriju  svoje troškove. Naravno, ne smemo izostaviti i brojne, često i veoma redovne donatore koji besplatnim uslugama ili namirnicama itekako  omogućavaju da naše finansijsko poslovanje bude uspešno. Uz sve to, uvek smo se trudili da se opružamo „prema guberu“, iako smo imali puno dobrih ideja i zamisli, koje nismo mogli ostvariti jer su nam nedostajale pare za to.
      Može se zaključiti a to je i mišljenje našeg Nadzornog odbora da Klub posluje domaćinski, da svaku godinu završava sa pozitivnim finansijskim rezultatom, što je slučaj i ove godine.
     
     FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU
    
      PRIHODI :
     
      Sredstva preneta iz 2012. godine.................................................... 42 003 din.
      Donacija Kosta Sunda .................................................................... 10 000 din.
      Donacija KSS-a............................................................................. 200 000 din.
      Prihodi od članarine...................................................................... 168 000 din.
      Uplata viška prihoda sa ispita na vodi ................................................ 6 000 din.
      Uplata za rodovnike ..........................................................................4 500 din
      Prihodi od uplata za ispite (moja evidencija).....................................  46 500 din.
      UKUPNO: .................................................................................477.003 din.
     
      RASHODI:
     
      Izrada završnog računa: ................................................................... 5 000 din.
      Troškovi održavanja Skupštine..........................................................24 551 din.
      Naknada Vojvođanskoj banci ............................................................. 7 881 din.
      Diplome, zahvalnice ,sudijske beležnice za VJP ....................................7 820 din.
      Izrada pečata ..................................................................................  4 800 din.
      Izrada biltena....................................................................................143 208 din.
      Sudijske dnevnice i putni troškovi(moja evidencija)............................... 62 500 din.
      APR za izradu završnog računa.............................................................   300 din.
      Divljač za ispite ................................................................................ 16 500 din.
      Medalje..............................................................................................18 760 din.
      Naknada troškova  na HZP u Jasiki....................................................... 9 000 din.
      Sudijske beležnice,izveštaji,ocenske liste za HZP.................................. 10 800 din.
      Kancelarijski materijal .......................................................................   5 711 din.
      Račun za goste u hotelu i ostali troškovi reprezentacije..........................15 290 din.
      Kertridž (Tormi) .................................................................................. 3 000 din.
      Sajt kluba (domen) ..............................................................................2 500 din.
      PTT troškovi ........................................................................................1 733 din.
      Izrada  klupskih zastava po grupama ................................................. 9799,20 din.
      Članarina KSRS-u ................................................................................. 8 000 din
      UKUPNO: ............................................................................ 357.154,26 din.
     
      VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA: ................l.................. 119.848,74 din.
     
   Dragan Prokić se javio za reč u vezi troškova štampanja biltena i pitao da li može da se štampa manje (brojčano komada) biltena. Obrazložili su i predsednik i sekretar da je i ovo malo jer moramo da poklonimo određeni broj i da je to najjeftiniji poklon koji mi trenutno možemo da damo, a koji je ujedno i jako dobra reklama za naš klub, a da je pri tome mala razlika u ceni između 200-250 i 300 primeraka.
   Vladica je dao predlog da se naprave majice, kape prsluci za članove Kluba i ostale zainteresovane sa Klubskim obeležjima. Predlog je prihvaćen, uz napomenu da će se isti prodavati i Vladica je zadužen da nađe ponuđače, prouči cene i predloži UO modele i izvođače. Takođe je predloženo da svaka regionalna grupa iznese okvirno broj koji im je potreban (ukoliko ima zainteresovanih) od napomenutih artikala pa da se na osnovu toga i poručio.
   Izveštaj je usvojen.
  
   Po 3. tački dnevnog reda predsednik je izneo predlog plana rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2014.:
      Bez obzira što nam predstoji izborna Skupština na kojoj će se izabrati novi organi upravljanja mi ovde moramo da donesemo plan rada za 2014. godinu koji ćemo izneti na Skupštinu na usvajanje a na osnovu našeg Statuta, odluka, započetog procesa rada u Klubu  i rasporeda manifestacija koje smo usvojili na sastanku UO i SK 1.06. 203. u Arilju i koji smo predali KSS-u.
     
          Novi organi upravljanja će po izboru, posle Skupštine, svakako do početka prolećne sezone, da se konstituišu i daće svoj pečat planu koji mi ovde predložimo.
          Plan ispita za 2014. godinu je sledeći:
     
      PROLEĆNI UZGOJNI ISPITI – VJP -  ZA 2014.GODINU
     
      Grupa Podunavlje:
      30.03. 2014. – Gajdobra
     
      Grupa Južni Banat:
      05.04. 2014. – Kovin
      14.04. 2014. – Plandište
     
      Grupa Beograd:
      06.04. 2014. Deč ili Makiš
     
      Grupa Šabac:
      13.04. 2014. – Ogar
     
      Grupa Braničevski okrug:
      19.04. 2014. –  Veliko Gradište
     
      Grupa Južna Bačka:
      06.04. 2014. – Srbobran
      23.03. 2014. – Sombor
     
     
     
      JESENJI UZGOJNI ISPITI – HZP- ZA 2014. GODINU
     
      Grupa Podunavlje:
      04.10. 2014. – Čelarevo
     
      Grupa Južni Banat:
      11.10. 2014. – Kovin
     
      Grupa Braničevski okrug:
      18.10. 2014. – Veliko Gradište
     
      Grupa Moravac:
      25.10. 2014. – Kruševac
     
      ISPIT NA DIVLJU SVINJU (ako uspemo da organizujemo zbog ograničenja Pravilnika):
     
      Grupa Podunavlje:
      17.05. 2014. Čelarevo
     
      ISPIT NA VODI ZA 2014.GODINU
     
      Grupa Braničevski okrug:
      13.09. 2014. – Veliko Gradište
     
      ISPIT NA KRVNI TRAG
     
      Grupa Beograd:
      08.11. 2014. Pančevački Rit
     
          Planiraramo 3 sastanka UO: jedan pre prolećne sezone, jedan pre jesenje sezone i jedan zajednički sa SK pre Skupštine;
      4 sastanka SK, jedan u proleće, jedan u jesen i zajednički sa UO pred Skupštinu i jedan sastanak sa sudijama posvećeno suđenju. Normalno, ako se ukaže potreba i prilika održaćemo i više sastanaka.
     
      Najvažnije je nastaviti strpljiv rad, bez obzira na početne poteškoće, na sprovođenju Uzgojnog pravilnika Kluba, i tu je najvažnija uloga Stručne komisije, njenog predsednika – vođe uzgoja Kluba i regionalnih vođa uzgoja. Treba da se ovde dogovorimo o Klubskoj uzgojnoj smotri – terminu i mestu, sudijama, kao i o ocenjivanju eksterijera prilikom uzgojnih ispita.
     
      U 2014. ćemo izdati sada već tradicionalni Bilten, u formi o kojoj ćemo se dogovoriti, nastavit transparentan rad Kluba, i dovršiti započeti posao oko štampanja svih naših dokumenata, pravilnika i akata da bi imali materijalnu potporu u daljem radu. Takođe će Klubski sajt nastaviti sa radom i pružaće blagovremeno sva potrebna obaveštenja članovima.
     
      Dalje treba razvijati rad regionalnih grupa, ustrojiti evidencije grupa i najveći deo operativnog posla prepustiti regionalnim grupama, ostavivši vreme i prostor centralnim organima upravljanja Kluba za sprovođenje i razvoj strategije rada Kluba.
     
      Tu na prvom mestu mislimo na dalji razvoj odnosa sa KSS, kao i uspostavljanje direktnog i zvaničnog kontakta sa matičnim Klubom u Nemačkoj i Svetskim savezom oštrodlakih nemaca jer se dokazalo da preko posrednika to ne funkcioniše na nivou koji zahteva  i zaslužuje naš Klub (poslednji primer otkazivanje int. HZP-a).
     
      Ne bi išao u dalje detalje, svi znamo šta je potrebno našem Klubu. Tu mislim na reklamiranje, pisanje i pojavljivanje u medijima, sređivanje dokumentacije, analiziranje i objavljivanje, edukacija članstva, usklađivanje kriterijuma suđenja itd.
     
      Nadamo se da će u sledećem peiodu više ljudi da se angažuje i pomogne, jer je ovaj posao sve obimniji i pojedinci ne mogu sve završiti, potreban je timski rad i ljudi koji hoće da rade.
     
      Predsednik je pročitao plan manifestacija za 2014. godinu i dao ga na razmatranje. Za reč se javio ispred grupe Beograd Marko Nikolić sa predlogom da oni održe jedan prolećni ispit. Prihvaćeno i ubačeno u program. Za reč se javio Siniša Vukanović koji je dao predlog da se održi jedna Klubska uzgojna smotra i doneta je odluka da to bude tradicionalno u martu svake godine. Za datum i mesto uzgojne smotre u 2014. će se odluka doneti na Skupštini, preporučeno 15.03. 2014. Emil je samo dodao da se uz nju održi i smotra priplodnjaka, što je i prihvaćeno. Pri tome je dogovoreno da na prolećnim uzgojnim ispitima budu ocenjeni samo psi koji su prijavljeni za ispit, a nisu ocenjeni, i oni neće plaćati dodatnu kotizaciju za ocenu eksterijera.
      Nemanja Bogdanović je izneo problem finansiranja manifestacija i činjenicu da regionalne grupe nemaju svoj novac i da pojedinci ulažu svoja sredstva za ručkove i ostale troškove oko organizovanja uzgojnih ispita, ali da posustaju. Dogovoreno je da grupe, za svakog prijavljenog psa, dobiju po 1.000 dinara za organizciju ispita, plus sredstva od kotizacije. Sekretar je izneo da je Klub svakom davao i do sada sredstva po potrebi, niko nije odbijen ko je tražio, i da će to činiti i u buduće.
      Dogovoreno je da, sa obzirom na ekonomsku situaciju, cene od članarine do kotizacija ostanu iste kao i u 2013. Vodiči koji nisu članovi Kluba, a žele da učestvuju na istim plaćaće duplu kotizaciju, ili će se učlaniti u Klub (ta odredba je važila i do sada).
      Predlog plana je usvojen i prešlo se na 4. tačku.
     
      Po 4. tački dnevnog reda sekretar i blagajnik je izneo predlog finansijskog plana za 2014. godinu:
      FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU:
     
      OČEKUJUĆI TROŠKOVI:
     
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .................................140 000
2. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ....................................60 000
3. Izrada biltena za 2013.god .................................................................150 000
4. Izrada Zbirke svih pravilnika................................................................  70 000  
5. Divljač za ispite ................................................................................... 30 000
6. Troškovi održavanja skupštine i reprezentacija......................................  50 000
7. Kancelarijski materijal i PTT troškovi ......................................................15 000
8. Provizija SPP ........................................................................................10 000
9. Putni troškovi .......................................................................................20 000
10. Izrade  ocenskih listi, sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.................30 000
11. Troškovi izrade završnog računa: ............................................................8 000
12. Članarina KSS-u ..................................................................................   8 000
13. Izrada reklamnog materijala:..................................................................20 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI TROŠKOVI:  ............................................... 551 000
     
      OČEKUJUĆI PRIHODI:
     
1. Prihod od članarine u Klubu ..................................................................180 000
2. Prihod od uplata za ispite ......................................................................160 000
3. Donacije KSS-a ................................................................................... 200 000
4. Donacije ostalih sponzora ....................................................................   11 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI PRIHODI: ....................................................551 000
     
      Predlog finsijskog plana je prihvaćen jednoglasno.
     
      Po 5. tački dnevnog reda je, pošto niko nije želeo ili mogao da prihvati organizaciju Skupštine, ponovo ta obaveza pala na regionalnu grupu Južni Banat, te je odlučeno, posle proučavanja kalendara, da se godišnja i izborna Skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2014. godinu održi 02. marta 2014. sa početkom u 12 časova u kafani „LOVAC“ u KOVINU.
     
      Za dnevni red Skupštine se predlaže:
     
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu za 2013. godinu (kompletno, sa finansijama);
2. Razmatranje i usvajanje plana rada za 2014. godinu;
3. Usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju i Potvrde za oštrinu i
4. Izbor organa upravljanja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za naredne 4 godine i
5. Razno

      Molimo članove – delegate da prouče ovaj zapisnik koji se ujedno smatra materijalom za Skupštinu sa izveštajima i predlozima i da budemo konkretni i ekspeditivni u radu da bi što efikasnije priveli Skupštinu kraju i mogli da obavimo uzgojnu smotru naših članova.
     
      Po 6. tački dnevnog reda je dogovoreno da regionalne grupe održe svoje Skupštine do polovine februara.Skupštine regionalnih grupa su takođe izborne, i ukoliko postoje potrebe za promenama bilo zbog neaktivnosti ili nemogućnosti rada neka se izaberu novi ljudi, u suprotnom neka se potvrdi rukovodstvo koje će voditi grupe naredne 4 godine.
      Takođe treba da se analizira rad reginalnih grupa i odrede smernice za budući rad. Posebno je važno analizirati rad na uzgoju, odrediti probleme i predložiti način njihovog rešavanja.
      Reginalne grupe na svojim Skupštinama treba da odrede svoje delegate za Skupštinu na osnovu Protokola o radu reginalnih grupa (član 5.) i da dostave izveštaj o svom radu (Član 12. Protokola) sekretaru i predsedniku najkasnije do 20. februara, da bi, ako ima potrebe, materijal mogao da se ugradi u Skupštinska dokumenta.
     
      Po 7. tački dnevnog reda se prešlo na predlaganje kandidata za funkcije u Klubu.
     
      Torma se javio i izneo da on, zbog svojih obaveza, godina i zdrastvenog stanja ne može da radi koliko smatra da je potrebno i da se ne kandiduje više za predsednika. Svoje je odradio u prošlih 6 godina i smatra da treba novi ljudi da vode Klub.
      Isto je izjavio Velja Netković, da nije zainteresovan da bude vođa uzgoja, kao i Dragan Prokić da ne želi više da bude predsednik disciplinske komisije i da se zamera drugima.
      Nenad davidović je izneo značaj Stručne kkomisije za rad Kluba i predložio da sve udije budu članovi Stručne komisije Kluba, kao i da se održi sastanak na kojem će se analizirati kriterijumi suđenja na ispitima po disciplinama. Torma je odgovorio da je to sve regulisano normativnim aktima Kluba koje se ne menjaju svaki dan, a da je o suđenju već održano sastanaka i biće još.
      Zatim se prešlo na predlaganje kandidata koje je karakterisalo masovno neprihvatanje predloženih funkcija. Dragan Bunardžić i Velja Netković su odbili kandidaturu za predsednika, Siniša Vukanović, Dragan Prokić, Torma Laslo i Predrag Marković Mapac za vođu uzgoja Kluba.
      Posle diskusije predloženi su sledeći kandidati (a koji su prihvatili kandidaturu), a za sledeće funkcije u Klubu:
     
1. Za predsednika Kluba je predložen Emil Đorđević;
2. za potpredsednike Goran Zubanović i Torma Laslo;
3. Za vođu uzgoja Miloje Gajić;
4. za sekretara Dragan Bunardžić;
5. za blagajnika Mire Trebinjac;
6. za disciplinsku komisiju Pero Uskoković, Goran Gojković, Goran Kuzmanović, Jovo Risović i Đorđe Lečić;
7. za nadzorni odbor Vladica Andrić, Mirko Glamočlija i Nenad Stojanović.

      Ovo je preporuka Upravnog odbora i Stručne komisije Srpskog DD Kluba. Regionalne grupe, kao i pojedini članovi, mogu predložiti i druge, svoje kandidate. Skupština će glasati i izabrati novo rukovodstvo na osnovu Statuta Kluba.
     
      Emil Đorđević se zahvalio na poverenju što ga predlažu i izneo svoje viđenje sastanka, ističići značaj rada Klubskog vođe uzgoja. Smatra da su svi pravilnici doneseni i da su stvoreni uslovi za efikasan rad, da sada treba raditi i sprovoditi zapisano.
     
      Pod tačkom razno Torma je izneo predlog Pravilnika o ispitu na divlju svinju i izgled i sadržaj Potvrde o oštrini (Potrebne psima koji idu na Hegewald) koje su UO i SK usvojili na sastanku u Arilju 1.06. 2013., ostaje samo odluka Skupštine. Dokumenti su rađeni na osnovu dokumenata matičnog Kluba i vode računa o svim aspektima savremenog rada sa psima. Oni su deo ovog zapisnika.
     
      PREDLOG PRAVILNIKA O ISPITU NA DIVLJU SVINU
      1. Uvod
     
      Član 1.
      Danas je divlja svinja najraširenija i lovcima najdostupnija krupna lovna divljač u Srbiji. Pri pronalaženju divljih svinja u lovu, posebno u grupnim lovovima pogonom i prigonom, kao i pri traženju ranjenog grla pomoć lovačkog psa – svinjara je od neprocenjive vrednosti.
      Nemački oštrodlaki pas je gajen i selekcioniran ceo vek kao svestrani lovački pas i ima sve preduslove za lovca na divlje svinje: snažnu građu, oštru dlaku koja ga štiti pri probijanju kroz gustiš, veliku lovačku strast, nagon za praćenjem traga i oštrinu.
      Uloga ovog Pravilnika je da na jednostavan i pouzdan način utvrdi pogodnost psa za lov na divlje svinje u savremenim uslovima i da utvrdi način na koji se ispitivanje sprovodi i dodeljuje zvanje „svinjar“ (SV).
      Takođe ovim Pravilnikom i ispitima želimo da probudimo i pojačamo interesovanje lovaca za korišćenje oštrodlakih nemaca (pasa VII FCI grupe) u lovu na divlje svinje.
     
      Član 2.
      Ispitivanje rada pasa na divlje svinje se može sprovesti u praktičnom lovu ili u gateru na organizovanim ispitima.
     
      2. Ispitivanje
     
      Član 3.
     
      Za uspešno polaganje ispita na divlje svinje i dobijanje zvanja „svinjar“ – SV pas mora:
     
      1. u lovu slobodno i samostalno tražiti i naći divlje svinje, pronađene glasno goniti ili zadržati na mestu ili
     
      2. ranjenu ili na bilo koji način oštećenu divlju svinju težu od 30 kg. mora istrajno i glasno zadržati na mestu ili držati do smrtnog hica ili
     
      3. na ispitu u gateru sa divljim svinjama mora samostalno tražiti i naći divlje svinje. Nađene svinje mora najmanje 3 minuta glasno goniti ili zadržati na mestu.
     
      Član 4.
     
      U slučaju kada u lovu učestvuje više pasa određeni pas mora sam i samostalno da odradi zahtevane radnje da bi položio ispit.
     
      Član 5.
     
      Pas ne može položiti ispit i dobiti zvanje svinjara za rad na prasiće i slabe nazimce ispod 30 kg. bez krmače.
     
      Član 6.
     
      Ukoliko u lovu učestvuje više pasa poželjno je da su vidno obeleženi raznim signalnim ogrlicama ili zaštitni plaštovima.
     
      Član 7.
     
      Pri ispitivanju u gateru psi se ispituju pojedinačno.
     
      Član 8.
     
      Ukoliko se pri ispitivanju u gateru desi da pas napusti nađene svinje i vrati se kod vodiča može položiti samo ako se posle kratkog kontakta sa vodičem samostalno vrati svinjama.
     
      3. Verifikacija ispita na svinje
     
      Član 9.
     
      Pas može položiti ispit i dobiti potvrdu o ispitu samo ako se u lovu ili u gateru pored vodiča nađu dva svedoka koji su videli rad psa, od kojih je jedan sudija za rad VII FCI grupe.
     
      Član 10.
     
      Svedok ne može biti vlasnik i odgajivač psa niti lovac koji je član grupe vodiča.
     
      Član 11.
     
      Za uspešno položen ispit na svinje prisutni kinološki sudija izdaje potvrdu – ocensku listu vodiču na propisanom obrascu (videti u prilogu) koji se piše u tri primerka: jedan ide vodiču, jedan KSS-u i jedan se predaje vođi uzgoja Srpskog DD Kluba.
      Vođa uzgoja posle provere ocenske liste upisuje u radnu knjižicu psa datum, mesto i način polaganja ispita (u lovu ili u gateru) i udara Klubski pečat SV u rodovnik na mesto previđeno za Klubske preporuke i potpisuje se.
     
      4. Završne odredbe
     
      Ovaj Pravilnik je usvojen na sastanku Stručne komisije i Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u Arilju 01.06. 2013. godine, a po ugledu na Pravilnik o ispitivanju na divlje svinje matičnog Kluba – Verein Deutsch Drhathaar.
     
     
     
     P O T V R D A – OCENSKI LIST
O USPEŠNO POLOŽENOM ISPITU NA DIVLJE SVINJE
     
IME PSA:_________________________________ JR ___________ , pol:  pas       kuja

Oštenjen: ____________ , boja ________________, tet. ili čip broj __________________

IME I PREZIME VODIČA: __________________________, iz _____________________

Adresa: _______________________________ , tel., mail: __________________________


KRATAK OPIS RADA PSA:

Gore navedeni pas je dana _____________ u lovištu ______________________________

ili gateru za divlje svinje u ____________________________ uspešno ispunio zahteve jedne od navedenih stavova člana 3 Pravilnika o ispitu na divlju svinju (obavezno zaokružiti):

1.Pas je samostalno tražio i našao divlje svinje i zatim ih glasno gonio ili zadržavao na mestu;

2. Ranjenu – oštećenu divlju svinju težu od 30 kg. istrajno i glasno držao na mestu ili

3. U gateru je pas - samostalno tražio i našao divlje svinje,
                          -  divlje svinje je glasno gonio najmanje 3 minuta ili
                              ih je toliko zadržao na mestu i oblajavao.

    Time je pas _______________________________ uspešno položio ispit na divlje svinje i ispunio uslove za naziv „svinjar“ – SV.

Pas je:  sledoglasan         vidoglasan      oblajivač        nem        plašljiv         kresač1

Opis terena:  gustiš      visoka šuma         trska         poljoprivredna kultura        ostalo

Broj nađenih svinja:       pojedinačna     težina u kg2._______                   čopor

Divlja svinja je:                ulovljena            nije ulovljena

KINOLOŠKI SUDIJA (Ime i prezime, iz):                             SVEDOK (Ime prezime, iz):
_________________________________                             ________________________

_________________________________                             ________________________
      (Potpis i broj sudijske leg.)                                            (Potpis i broj lovne karte)
     
     
      POTVRDA O OŠTRINI
     HARTEBESCHEINIGUNG
     
     
      Ovim se potvrđuje da je dole navedeni pas u lovu potvrdio oštrinu.
     
     
      IME PSA:__________________________________ Rasa ___________________
     
      Oštenjen/na __________________ broj rodovnika ________________________
     
      Vlasnika________________________ iz ________________________________
     
      Vodiča_________________________ iz ________________________________
     
      Dana _____________ 201__. u ______________________________________
     
     
     
     
     
     
      Za Srpski Deutsch Drahthaar Klub                             M.P.
     
                                 
      ___________________________
     
      SUDIJA:
     
      ______________________________
     
      SVEDOK:
     
      ____________________________ iz ________________________________
     
      VODIČ:
     
     
      Skupština treba da usvoji još samo jednu, sitnu, izmenu Statuta: broj članova disciplinske komisije treba da je neparan, mesto 4 da se promeni u 5.                
     
     
     
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
               
     

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA 17.01. 2014. U BEOGRADU

       
               
      Obaveštavamo članove Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, regionalne vođe uzgoja i ostale zainteresovane da će se dana 17.01. 2014., u petak, sa početkom u 16 časova u Beogradu u prostorijama Kinološkog saveza Srbije održati prošireni sastanak Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.
     
      Na sastanak su, pored članova Upravnog odbora Srpskog DD Kluba, pozvane reginalne vođe uzgoja Kluba. Tema sastanka je priprema godišnje Skupštine Srpkog DD Kluba. Za sastanak se predlaže sledeći
     
                                   DNEVNI RED:
     
      1.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2013. godini;
     
      2.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
     
      3.Razmatranje i usvajanje plana rada Srpskog Deutsch Drahtaar Kluba za 2014. godinu;
     
      4. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana Srpskog Deutsch Drahtaar Kluba za 2014. godinu;
     
      5.Određivanje datuma i mesta održavanja Skupštine Kluba;
     
      6.Donošenje odluke i smernica o održavanju Skupština regionalnih grupa Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba;
     
      7.Dogovor oko izbora organa upravljanja Srpskog DD Kluba i
     
      8. Razno