Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 22.12. 2018. U LIPAMA 


       Dana 22.12. 2018. godine je u Lipama kod Smedereva održan sastanak upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Sastanku su prisustvovali Torma Laslo predsednik Kluba, Vladica Andrić podpredsednik kluba zadužen za saradnju sa WVDD i VDD i predsednik regionalne grupe Šabac, Dragan Bunardžić sekretar kluba, Velimir Netković predsednik regionalne grupe Potamišje, Dejan Nedeljković predsednik regionalne grupe Centralna Srbija, Nenad Stojanović predsednik regionalne grupe Zapadna Srbija, Marko Nikolić predsednik regionalne grupe Beograd, regionalna grupa Braničevo je poslala zamenu za Predraga Markovića Slađana Ilića, a Jovo Risović predsednik regionalne grupe Južni Banat je poslao kao zamenu Stevana Đurina.
Sastanku nisu prisustvovali Mirko Glamočlija podpredsednik kluba, Emil Đorđević vođa uzgoja i predstavnik UO iz regionalne grupe Južna Bačka Aleksandar Malevski.

Pošto je otvorio sastanak predsednik je predložio sledeći dnevni red:

1.    Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Srpskog DD Kluba u jesen 2018;
2.    Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja;
3.    Dogovor o programu aktivnosti Kluba u 2019., posebno o prolećnom uzgojnom ispitu sa nemačkim sudijama;
4.    Formiranje i izbor organizacionog odbora za Internacionalni HZP u jesen 2019. godine;
5.    Određivanje datuma, mesta i dnevnog reda za godišnju skupštinu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i
6.    Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno i prešlo se na rad.

Po 1. tački dnevnog reda predsednik je podneo izveštaj o radu Srpskog DD Kluba u jesen 2018. u kom je izneo:

U drugoj polovini 2018. godine smo održali četiri manifestacije, jedan ispit na vodi i tri jesenja uzgojna ispita (HZP).
Ispit na vodi je održan 15.09. 2018. u Velikom Gradištu, na Rečici, u organizaciji regionalne grupe “Braničevo” i lovačkog udruženja “Vojvoda Milenko” iz Požarevca. Na ispitu je izvedeno i ispitano 15 pasa, 13 oštrodlakih nemaca i 2 kratkodlaka nemca. Na ispitu su sudili Dragan Bunardžić, Emil Đorđević i Dejan Živadinović. 14 pasa je položilo ispit na vodi, jedan nije jer nije bio odloživ. Maksimalna ocena 158 bodova, minimalna 133, prosečna 147 bodova. Jedan pas je bio u II nagradnom razredu, ostali u prvom.
Prvi  jesenji uzgojni ispit (svi su rađeni bez traga zeca) je održan u Maloj Krsni u organizaciji regionalne grupa Centralna Srbija 06.10. 2018. Sudili su Miodrag Jojić i Velimir Mastilović. Na ispit je privedeno i ocenjeno 4 psa. Svi su položili ispit. Maximalna ocena 190 bodova, minimalna 147, prosečna 175 bodova.
Drugi jesenji uzgojni ispit, takođe bez traga zeca, je održan u tri dana 11., 12. i 13.10. 2018. u Požarevcu u organizaciji regionalne grupa Braničevo, regionalne grupe Centralna Srbija i Svetskog saveza oštrodlakih nemaca. Na ispitu su sudili nemačke sudije Ulrich Augstein, Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Helmut Kenneweg i naše sudije koji imaju licenci WVDD-a Dragan Bunardžić i Predrag Marković Mapac. U tri dana su ispitana 15 pasa, 13 je položilo ispit, 2 nisu, jedna zbog slabog rada na vodi i jedna kuja pokazala plašljivost na pucanj u vodi (streloplašljiva). Maximalna ocena 196 bodova, minimalna 163, prosečna 186 bodova. Na ispitu je bilo dovoljno divljači i rad ispitanih pasa je bio kvalitetan, posebno poslednjeg dana, i po rečima nemačkih sudija i po našem utisku većina pasa je prikazala kvalitetniji rad nego većina pasa na Hegewaldu. Ovaj ispit je bio neka vrsta testa za međunarodni HZP sledeće godine i po oceni nemačkih sudija divljači je bilo dovoljno i tereni su odlični. Ispit i druženje sa predstavnicima WVDD-a je iskorišćen za dogovor o organizaciji međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita sledeće godine u organizaciji Svetskog saveza za oštrodlake nemce, kao i obilazak Srebrnog jezera gde će učesnici biti smešteni i gde će biti “štab ispita”.
Poslednji HZP ispit je održan u Kovinu 20.10. 2018. u organizaciji regionalne grupa Južni Banat. Privedeno je i ispitano 9 pasa u 2 baterije. U I bateriji su sudili Siniša Vukanović i Stevan Đurin, u II Dragan Bunardžić i Zvonko Lužajić. Od 9 pasa je 8 položilo ispit, jedna kuja nije zbog osetljivosti na pucanj u vodi (nije iznela otpucanu patku). Maximalna ocena 188, minimalna 151, prosečna 173 bodova.
Na 85. Hegewaldu u Billerbecku od 3. do 6. oktobra 2018. smo imali dva predstavnika. Naš član Nemanja Bogdanović je vodio Ledrycu Oroslovska Zvirek koja je položila sa 232,5 Hegewald bodova i zauzela odlično 50. mesto od 173 ispitanih pasa. Takođe naš član Igor Radonjić je (doduše prijavljen kao član nemačkog kluba) vodio Zibela vom Oechtringer-Forsta i položio sa 229 Hegewald bodova i zauzeo 77. mesto. Iako je ove godine bilo manje naših vodiča na ovom prestižnom ispitu nego prošle godine, delimično zbog pooštravanja uslova prijave, ipak smo održali kontinuitet učestvovanja i našeg prisustva na Hegewaldu odličnim rezultatima.
Takođe moramo reći da je naš član Predrag Marković Mapac sudio na ovoj prestižnoj manifestaciji na predlog WVDD-a, i to baš u grupi gde je radio pas koji je ove godine pobedio ma Hegewaldu. Čestitamo svim učesnicima Hegewalda u ime Kluba.
Ukupno u 2018., sa psima koji su učestvovali na Hegewaldu, je na jesenjim uzgojnim ispitima Srpskog DD Kluba isptano 28 oštrodlakih nemaca. Na prolećnim uzgojnim ispitima je ispitano 71 oštrodlakih nemaca, ukupno na uzgojnim ispitima okruglo 99 pasa. Procenat pasa koji su ispitani u jesen iznosi 41 % u odnosu na ispitanih u proleće. U 2017. je na prolećnim uzgojnim ispitima ispitano 78 pasa, a na jesenjim 43 (najviše do sada), svega u 2017. ispitano 121 oštrodlakih nemaca.

Tabela broja ispititanih pasa na jesenjim uzgojnim ispitima Srpskog DD Kluba u poslednjih 7 godina

Godina
Broj ispitanih pasa na HZP-u
2012.
32
2013.
28
2014.
34
2015.
40
2016.
13
2017.
43
2018.
28


Moramo napomenuti da je više manifestacija otkazano i da u budućnosti moramo realnije i odgovornije planirati.
Predsednik je zatim izneo da, nažalost, postoji nejedinstvo u Klubu, iako nam je jedinstvo u ovim vremenima kada nas čeka organizacija prolećnog uzgojnog ispita u saradnji sa svetskim savezom oštrodlakih nemaca, uzgojne smotre i organizacija Internacionalnog jesenjeg ispita u oktobru 2019. koja je veoma složena i zahtevna više nego otrebno. Naime nije rešen problem sa Emilom Đorđevićem u vezi legla u Austriji i njegovog statusa kao vođe uzgoja. Emil Đorđević zajedno sa Stevanom Đurinom je podneo prijavu KSS-u protiv Torma Lasla u kom je napao ceo Klub zbog saradnje sa Svetskim savezom oštrodlakih nemaca i tobožnjeg nepoštovanja KSS-a od strane Srpskog DD Kluba. Stevan Đurin se priključio prijavi zbog toga što Torma neće da ga stavi da sudi u Klubu (zbog suđenja kod drugog Kluba) i menja sudije.
Mi smo kao Klub na sastanku u KSS-u izneli našu bezrezervnu podršku Savezu, jer je to naše osnovno i trajno opredeljenje. Dogovoreno je da kada je KSS organizator manifestacija tada ide sve po Pravilniku o stručnom radu KSS-a, mogu suditi sudije koje imaju položen ispit kod KSS-a i FCI-a, papirologija je naša, a kada je organizator Svetski savez za oštrodlake nemce (WVDD), uz prethodnu saglasnost KSS-a, tada mogu suditi sudije koje imaju samo licencu WVDD-a i njihova je papirologija, sa tim da se jedan overeni primerak mora dostaviti KSS-u.
Zbog nastale situacije stručna komisija nije radila cele godine i sastanci UO su se sveli na Emilove monologe i napade na sve, te smo malo šta uradili od predviđenog programa.
Emil Đorđević je i ovom upravnom odboru podneo zahtev u kome ponovo napada napada sve: Tormu, Klub, pojedince iz kluba koji se ne slažu sa njim, Svetski savez za oštrodlake nemce i nemačke sudije. Zahtev je pročitan upravnom odboru. Stevan Đurin je takođe podneo žalbu UO jer njegova prijava disciplinskoj komisiji Kluba nije rešena u njegovu korist.
Na predlog predsednika, da se više ne vraćamo istim sukobima i raspravama, je odlučeno da se na skupštini Kluba glasa o poverenju predsedniku, vođi uzgoja i predsedniku disciplinske kommisije jer nije obavestio nikog u Klubu o prijavama i aktivnostima Komisije. Glasaće se kako Skupština odredi (javno ili tajno) i ko dobije preko 50 % glasova delegata ostaje na funkciji a ko ne dobije dovoljno glasova mesto njega će se birati novi funkcioner.
Regionalne grupe treba na svojim skupštinama u toku januara da donesu odluke kome će dati poverenje i da eventualno predlože nove kandidate. Svakako ovo stanje treba prekinuti i okončati sukobe po cenu da se bira novo rukovodstvo i krenuti dalje sa radom jer nas čekaju veliki poslovi: organizacija uzgojnih ispita u saradnji sa Svetskim savezom, organizacija uzgojnih smotri u proleće i u jesen, prevođene novina u pravilnicima u radu sa kojima smo upoznati od strane WVDD-a i ubacivanje u naše pravilnike, izmena i dopuna naših akata (statuta, disciplinskog pravilnika, uzgojnog pravilnika tako da može da zaživi), organizacione izmene, registrovanje kluba i još mnogo toga.
Po 2. tački dnevnog reda je Dragan Bunardžič podneo detaljan finansijski izveštaj upravnom odboru koji je jednoglasno usvojen.
Po trećoj tački dnevnog reda je Vladica Andrić obavestio UO o pripremama za prolećni uzgojni ispit u saradnji sa Svetskim savezom za oštrodlake nemce. Ispit će se održati u Vrbasu, za ispit će se kupiti 20 fazana i držati u fazaneriji u Vrbasu, za rezervu. Ispit će trajati četiri dana. Prvog dana će se pre podne održati uzgojna smotra za naše članove sa nemačkim sudijama, popodne sudijski seminar za naše članove koji treba da dobiju licencu WVDD-a (J. Risović, N. Stojanović i M. Glamočlija) i tri dana ispitivanje pasa (zavisno od broja prijavljenih pasa). .
Termini ostalih manifestacija:

PROLEĆE:
1.VJP u Krčedinu u organizaciji regionalne grupe Beograd 30. marta;
2.VJP u organizaciji regionalne grupe Centralna Srbija i Šabac i u saradnji sa Svetskim savezom oštrodlakih nemaca od 03. do 07. aprila 2019. u Sraraorcima
3. VJP u Uzdinu u organizaciji regionalne grupe Potamišje u subotu 13. aprila 2019.,
4.VJP u Vrbasu u organizaciji regionalne grupe Šabac u nedelju 14. aprila 2019.,
5. VJP u Saraorcima u organizaciji regionalna grupa Centralna Srbija 14. aprila 2019.,
6.VJP u organizaciji regionalne grupe Južni Banat 20. aprila 2019.

JESEN:
7.Ispit na vodi 14.09. 2019. Veliko Gradište u organizaciji reg. grupe Braničevo;
8.HZP Požarevac u organizaciji regionalne grupe Braničevo sa psima koji ne ispunjavaju uslove za INT. HZP  19.10. 2019.;
9.Od 23. do 25.10. 2019. INTERNACIONALNI HZP u Požarevcu i Saraorcima sa uzgojnom smotrom u Velikom Gradištu u organizaciji KSS, Svetskog saveza za oštrodlake nemce - WVDD - i regionalnih grupa Braničevo i Centralna Srbija,
10.U novembru 2019. svestrani ispit VGP u Saraorcima u organizaciji reg. grupe Centralna Srbija.


Po 4. tački dnevnog reda je upravni odbor izabrao organizacioni odbor za organizaciju Međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita u oktobru 2019. u Požarevcu, i to:

1.Marković Predrag - Mapac, predsednik organizacionog odbora,
2.Vladica Andrić podpredsednik oraganizacionog odbora,
3.Predsednik Srpskog DD Kluba,
4.Vođa uzgoja Srpskog DD Kluba,
5.Dragan Bunardžić,
6.Siniša Vukanović,
7.Slađan Ilić,
8.Dejan Nedeljković,
9.Ivivca Miladinović,
10.Veterinar nadležan za ispit
POČASNI ODBOR:
11.Mahmud Al Dagistani
12.Predsednik LSS,
13.Predsednici (predstavnici) opština Požarevac, Mala Krsna i Veliko Gradište i
14.Predsednici lovačkih udruženja.
Predsednik organizacionog odbora treba što pre da sazove odbor i da se počnu pripreme za organizaciju Međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita u dogovoru sa predstavnicima KSS-a, Svetskog saveza oštrodlakih nemaca i prethodnih dogovora i odluka Srpskog DD Kluba.

Po 5. tački dnevnog reda je doneta odluka da se godišnja skupština Srpskog Deutsch Drahtharr Kluba održi u subotu, 09.02. 2019. u Lipama kod Smedereva u restoranu “ZLATNIK” sa početkom u 11 časova.

Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:

1.Podnošenje i usvajanje izveštaja u radu Srpskog DD Kluba za 2018. godinu,
2.Podnošenje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu,
3.Glasanje o poverenju predsedniku kluba, klupskom vođi uzgoja i predsedniku disciplinske komisije,
4.Usvajanje plana rada za 2019. godinu i
5.Razno

Molimo predsednike regionalnih grupa da do skupštine kluba održe svoje skupštine i da zapisnike sa skupština dostave sekretaru ili predsedniku kluba. Zapisnici treba da sadrže, shodno protokolu o radu regionalnih grupa, izveštaj o radu grupe u 2018. godini, probleme koje su imali, predloge rešenja problema, plan rada grupe za 2019. godinu i spisak članstva zaključno sa 22.12. 2018.
Takođe treba da izaberu svoje delegate za skupštinu kluba, na svakih deset članova (računaju se članovi koji su uplatili članarinu do 22.12. 2018. godine) po jednog delegata i da spisak delegata overe i dostave sekretaru Kluba.

Pod tačkom razno je doneta odluka da se ne raspravlja o žalbi Đurina, te da se ubuduće sudije za manifestacije određuju isključivo od strane stručne komisije i nikog drugog.
Upravni odbor preporučuje da članarina za 2019. godinu ostane ista kao do sada, 1.500 dinara.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !