Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE KLUBA

    Sastanak Upravnog odbora i Stručne Komisije Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar je održan 12. juna 2010. godine u prostorijama Lovačkog udruženja "Beograd" (LUB) u Beogradu.
      Sastanak je otvorio predsednik Kluba Laslo Torma, koji je konstatovao da su sa ovog sastanka odsutni Ðordević Emil i Pantelić Dejan. Pozdravio je prisutne, zahvalio se što su našli vremena i nisu žalili truda da dodu po ovom vremenu na sastanak i predložio sledeći

                         D N E V N I   R E D:
1.    Izveštaj o prolećnom delu Klupske aktivnosti;
2.    Analiza prolećnih ispita i utakmica;
3.    Dogovor o jesenjem delu aktivnosti, određivanje sudija;
4.    Izveštaj o dosadašnjim aktivnostima na pripremi  II Medunarodnog jesenjeg
uzgojnog ispita (HZP)
i dalji dogovor;
5.    Predlog plana manifestacija za 2011. godinu (za KSS);
6.    Razmatranje i usvajanje Disciplinskog pravilnika i Pravilnika o vrednovanju pasa i
7.    Razno
Komisije rade

       Velja Netković je predložio dopunu dnevnog reda u vidu smernica za rad Stručnog saveta, što je jednoglasno prihvaćeno uz predlog da to bude svrstano u šestu tačku dnevnog reda. Zatim se prešlo na rad po predloženom dnevnom redu.
1.    Predsednik Stručnog saveta Velja Netković je predložio da  Torma pročita izveštaj o prolećnom delu aktivnosti koji je vec ranije istaknut na blogu našegKluba.  Nakon pročitanog izveštaja je konstatovano da su sve predviđenemanifestacije realizovane, što zaslužuje pohvalu, da nije bilo posebnih problema i da se polako izdvajaju - pronalaze tereni gde ima i zeca i fazana za uspešno odvijanje ispita. Zasada smo imali terene sa zecom, veći je problem bio nedostatak fazana za ocenu rada u polju. V. Netković se složio, ali smatra da je sudenje neujednaceno, da su tu problemi.

2.    Goran Šestic je preporučio da za ispite i utakmice tereni moraju biti odabrani tako da garantuju dobru pokrivenost potrebnomn divljaci za uspešan rad i ocenjivanje pasa, da odgovaraju radu oštrodlakih nemaca, a ne da su ogromna otvorena polja i da shodno tome treba voditi računa gde se šta od manifestacija organizuje. Takođe predlaže da se na utakmicama pasa ptičara u organizaciji KSS-a pravi posebna baterija za NOD pse i da naši članovi sa psima učestvuju na tim manifestacijama.
       Nenad Glumac : Kovin ima dobre terene i bogat je sa divljači ali treba izabrati prave vođe ispita koji ce takmičare dovesti na adekvatne delove lovišta. Laslo Torma je istakao da nedostaju stručni ljudi za suđenje, a kamoli za vođu utakmica, pokušaj proširivanja sudijske liste i njenog podmladivanja iz clanstva Kluba je u toku. Do sada je angažovano 8 sudija (ovog proleca). Očekuje se da mlađi članovi kluba počnu sa stažiranjem i suđenjem. Zasada se kandidtati koji su odredeni za sudijske pripravnike, a prihvatili su obavezu,  nisu aktivirali. Marko Popovic je odustao od polaganja za sudiju, Emil Ðordević je bio izuzetno angažovan u prethodnom periodu u radu Kluba i organizovanju manifestacija i vodio je psa te opravdano nije stigao da polaže , a Dejan Pantelić, i pored toga što nije učestvovao ovog proleća na ispitima nije se još prijavio za sudijskog pripravnika iako se toga prihvatio u januaru.
      Goran Šestic je predložio da se jedna od manifestacija Kluba održi u Žitkovcu (Aleksinac), kako bi se i u tom delu Srbije (jug) propagirale radne odlike nemačkog oštrodlakog psa. Apsolutno je potrebno  proširiti naš rad na sve delove Srbije, posebno jug. Netkovic je kritikovao kriterijum suđenja za koji je rekao da je neujednačen bez obzira što je na prethodnom sastanku suđenje razmatrano a i pravilnici su detaljno izanalizirani. Znači glavni zadatak za dalji rad je ujednačiti kriterijum suđenja i naći terene za organizaciju naših ispita i utakmica gde ima i pernate i dlakave divljači u dovoljnom - potrebnom, a koji odgovaraju načinu rada oštrodlakog nemca.
       Potrebno je ponovno i redovno održavati sudijske sastanke u cilju ujednačavanja kriterijuma suđenja. Zajednički je konstatovano da  je trenutno važeci Pravilnik KSRS-a (KSSCG-a), o radu pasa ptičara manjkav, pun nejasnoća i da Klub treba da da predlog KSRS da se pokrene izmena istog.
3.    Po trećoj tački dnevnog reda Miodrag Jojić je povodom prve sledeće manifestacije - utakmice na vodi, predložio dopunu ispitnih disciplina, tj. da se dodaju još tri discipline:  odložljivost; hodanje uz nogu bez povoca i traženje patke bacene na suprotnu obalu kanala (širine oko 5 m) po ugledu na Pravilnike o utakmici na vodi slovenaca i italijana, a da bi utakmica odgovarala zahtevima praktičnog lova na vodi. Pošto su navedene discipline dresurnog tipa maksimalna ocena za njih ne može biti veaa od 10 bodova.To je prihvaćeno, L. Torma se prihvatio da uradi Pravilnik o utakmici na vodi i okači na internet. Predlozi za mesto održavanja ove utakmice su Veliko Gradište (nakon obilaska predsednika Kluba i predsednika
Stručnog saveta ce se doneti konačna odluka o mestu održavanja, zasada nismo u potpunosti zadovoljni lokacijama gde smo radili vodu), Banatski Karlovac ili Kovin. Sudije: Miodrag Jojić, Torma Laslo.
JESENJI UZGOJNI ISPIT U ŠAPCU - za sada neizvestan zbog nedolaska člana  UO iz Šabca Dejana Pantelica. Potrebno je kontaktirati ljude iz Šapca i doneti odluku posle toga.
JESENJI UZGOJNI ISPIT U KOVINU - održati ga , Sudije : Ðura Munćan i Predrag Marković, a po potrebi i druge sudije (zavisno od broja prijavljenih, tj. broja baterija).
JESENJI UZGOJNI ISPIT U POŽAREVCU (ili KOSTOLCU) - održati ga ukoliko Šabac ili Kovin odustane, potreban je prethodni dogovor sa Predragom Markovićem - Mapcem.

4.    II MEĐUNARODNI JESENJI UZGOJNI ISPIT (HZP)  u organizaciji Srpskog DD Kluba i Svetskog saveza za oštrodlake nemce je potvrđen od strane Deutsch Drahthaar Welt - Verbanda. Počinje u petak, 8. oktobra  uzgojnom smotrom, obaveznom za sve učesnike, sa tim da se na uzgojnu smotru mogu prijaviti svi zainteresovani vodiči oštrodlakih nemaca (preporuka Kluba), bez obzira da li se takmice, da bi dobili Klupsku ocenu od nemačkih sudija, kao i prijavljivanjem takmicara za Int. HZP. Sledeća dva dana, tj. u subotu (u subotu uveče svečana zajednička večera za sve učesnike) ceo dan i u nedelju pre podne će se vršiti ispitivanje u radu u odgovarajucem broju baterija zavisno od broja prijavljenih pasa. U nedelju po podne svečano proglašenje rezultata i zatvaranje manifestacije.
     Očekuje se dolazak šest  sudija iz Nemacke, a njima ce se prikljuciti i naše sudije. Prijave će se primati do 20. septembra kako bi se blagovremeno odradile sve prateće obaveze. Poslati zahteve za pomoć LSS-u i LSV. Napraviti odgovarajuće suvenire (znacke, kape i sl). U objektu u kome ce se sumirati rezultati, mogu se
postaviti panoi  odgajivača i takmičara sa fotografijama i propagandnim materijalom po predlogu Šestica.
Na ovo takmicenje pozvati vodice iz okruženja: Bugarske, Madarske, Slovenije, Rumunije, Hrvatske i Republike Srpske.

5.    Za sledeću, za Klub jubilarnu  2011. godinu, predlažu se sledeće manifestacije (Plan manifestacija se mora predati KSS do 1.09. ove godine):
A.    PROLECNI UZGOJNI ISPITI (VJP):
Velebit: 19.03.2011.;
Ritiševo: 09. I 10. 04.2011. ;
Kovin:     16.04. 2011.

B. PROLECNE  POLJSKE CACIT  UTAKMICE BEZ ODSTRELA:
 Požarevac: 26.03. 2011. ;
 Velika Plana: 02.04. 2011.

C. JESENJI UZGOJNI ISPITI  (HZP):
  Ritiševo: 17.09.2011. ;
  Požarevac: 01.10.2011.

D. SVESTRANI UZGOJNI ISPIT  (VGP):
Veliko Gradište : 22.10.2011.

E. OTVORENO PRVENSTVO KLUBA - MEÐUNARODNA  CACIT UTAKMICA
U POLJU I NA VODI, TIP D:

Velika Plana: 05.11.2011.

6.    Po 6-oj tački dnevnog reda Velja Netković je izneo nacrt smernica o radu Stručne komisije (Saveta), a to je:
*    Da Komisija broji pet članova i odmah je izneo predlog sastava: Netković Velimir, Perdag Marković, Miodrag Jojić, Emil Ðordević i Goran Šestic.
*    Usvojiti nemački Uzgojni pravilnik uz modifikacije koje bi bile u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu KSS-a ovog momenta;
*    Sačiniti listu sudija koja ce ocenjivati na manifestacijama, ujednačiti kriterijume, uticati na članstvo da polažu ispite, analizirati organizaciju ispita,  propuste u radu i organizaciji ispita i
*    Vođa ispita bi trebalo da bude po mogućnosti kinološki sudija zbog kvalitetne organizacije istih.
      Nenad Glumac je predložioda se u Stručni savet izaberu pravi, kvalitetni ljudi, jer će isti imati i veliku odgovornost u daljem radu Kluba i ne slaže se sa predlogom Netkovića za članove.
      Mica Gajić je predložio da se na Skupštini Kluba iznesu ovi predlozi. Torma predlaže da se KSS-u napiše zahtev da se standard koji je objavljen u izdanju KSS rediguje, tj. uskladi sa originalnim važecim standardom matičnog Kluba, kao i da Velja napiše ove smerniceo radu, tj. Pravilnik o radu stručne komisije i dostavi ih UO koji treba da usvoji predlog koji će biti podnet na glasanje -usvajanje Skupštini po statutu, pa da se tada biraju članovi ove Komisije .
      Posle diskusije je zaključeno da je predlog Disciplinskog pravilnika Dragana Prokića  dobar i treba ga takvog dati na usvajanje od strane prve Skupštine.
      Pravilnik o vrednovanju pasa koji je predložio Prokic, kao i Tormin pokušaj korekcije treba doraditi još pre iznošenja pred Skupštinu, pa je Jojić predložio da se vrednuju samo psi sa položenim prolećnim i jesenjim uzgojnim ispitima (znači ispiti su uslov učestvovanja u vrednovanju i oni se ne vrednuju) , i to učinak  pasa na utakmicama (VGP, Hegevald, CACT i CACIT utakmice) jer je smisao Kluba uzgoj radnih i lovno upotrebljivih a ne salonskih pasa i kućnih ljubimaca.
Pošto nije bilo daljih diskusija sastanak je oko 14 sati završen.