Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 11.08. 2011. NA DUNAVU KOD BORČE

   Učesnici sastanka UO

           Sastanak je počeo u 14,30 časova uvodnom reči predsednika koji je konstatovao da su prisutni članovi UO Laslo Torma (predsednik), Miloje Gajić (podpredsednik), Dragan Bunardžić (sekretar), Velimir Netković (predsednik Stručnog saveta i vođa uzgoja), članovi UO Emil Đorđević iz Kovina, Dragan Prokić iz Šabca, Goran Šestić iz Velike Plane i gosti – članovi Srpskog DD Kluba Aca Mijailović (inače predsednik Kluba nemačkih kratkodlakih ptičara), Nenad Stanojević, Marko Nikolić, Miša Ralić, Vladica Andrić (predsednik nadzornog odbora Kluba) i  Marković Predrag-Mapac.
    Posle uvodnog govora predsednik Srpskog DD Kluba Laslo Torma je predložio sledeći dnevni red:

1. Donošenje plana manifestacija DD Kluba za 2012. radi prijave KSS-u,
2. Konačno preciziranje programa jesenjih manifestacija za ovu, 2011. godinu,
3. Određivanje sudija za jesenje manifestacije,
4. Dogovor oko sudijskog sastanka – seminara u septembru,
5. Dalja razrada uzgojnih pravila i pPravilnika o uzgoju i
6. Razno.
Velimir Netković, predsednik Stručnog saveta i vođa uzgoja
Srpskog DD Kluba

Upravni odbor Srpsko DD Kluba radi
    Posle usvajanja je predsednik otvorio sednicu i konstatovao da nisu prisutni iz opravdanih razloga Stošić Miodrag, Miodrag Jojić i Ljubiša Avramov. Odmah nakon toga javio se Šestić i komentarisao oko statusa Srpskog DD Kluba u Evropi i svetu i sudijskog seminara. Za repliku se javio Dragan Bunardžić i obrazložio da svako kinološko društvo može da organizuje svakakve vrste utakmica, ali da Srpski DD Klub ne bi trebao to da radi, jer se statutom obavezao da će da radi po principima matičnog Kluba. Klub treba da organizuje samo uzgojne ispite, svestrani ispit i ispit na divlje svinje kao i nemci. Na to se nadovezao Velja Netković rekavši da Zubanoviću i ostalima treba skrenuti pažnju na da na sajtu Balkan Kinology ne treba da piše o odnosu Kluba sa savezom, niti o ostalim temama koje se odnose na rad Kluba: svako može imati svoje lično mišljenje, ali stav Kluba se iznosi samo zvanično, odlukom njegovih organa upravljanja. Ovlašćen je sekretar D. Bunardžićda objavi izjavu o tome i da upozori pojedine članove da budu tolerantni, da rade u skladu sa odlukama Kluba i da svoje stavove ostave za sebe. Emil Đorđević se javio i rekao da je naš cilj da organizujemo samo uzgojne ispite, a ne utakmice pasa i da treba poštovati matični klub i njihova pravila. Dodao je da treba da se obratimo pismeno i matičnom klubu, a ne preko posrednika, sa pitanjima gde se mi nalazimo, kako da naš status unapredimo i uredimo sa Svetskim savezom za oštrodlake nemce i matičnim Klubom u Nemačkoj,i kako se naši ispiti verifikuju, kao i da treba da se prekine sa omalovažavanjem Kluba-naročito, naročito od strane Šestića (koji nije odreagovao), i da treba zajedno da radimo na podizanju kvaliteta rada Srpskog DD Kluba. Vođena je i žučna rasprava više učesnika oko toga i rešeno je da se u roku od mesec dana pošalje dopis matičnom klubu, da ga sačini Torma, a da ga da na razmatranje članovima UO pre slanja. Bunardžić je dodao da samo odluke UO su zvanične, a ne pojedinaca koji pošu po forumima . Mapac se javio za reč, i objasnio da budućnost rase u Srbiji isključivo vodi Klub preko svojih aktivnosti, tj. uzgojne politike. Treba obratiti pažnju na to da i u Nemačkoj ima pasa koji idu na utakmice, kao i kod nas. Te utakmice ne organizuje klub, već Klub organizuje samo ispite. Posle ove „uvodne“ tačke prešlo se na 1. tačku dnevnog reda.
Sekretar i potpredsednik Kluba na sastanku

    1. Imali smo obavezu da do prvog avgusta donesemo plan manifestacija za narednu godinu, ali u dogovoru sa Mahmudom uradićemo to ukoliko sutra. Torma predlaže četiri prolećna i tri jesenja uzgojna ispita, za koje smatra da odgovaraju potrebama članstva ovog momenta, jedan ispit na vodi i jedan ispit na svinju ili svestrani ispit (ukoliko uspemo da pripremimo prevod pravilnika, sudije, pse). Određeni su i termini:
• Prolećni uzgojni ispit Ogari 31.03. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Kanjiža 01.04. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Kovin 07.04. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Veliko Gradište-Požarevac 14.04. 2012.
• ispitt na vodi Banatski Karlovac 22.09. 2012.
• Jesenji uzgojni ispit Ogari 06.10.  2012.
• Jesenji uzgojni ispit Kovin 13.10. 2012.
    Ako bude više pasa odrediće se i treći termin. Ujedno je vođena polemika oko gatera i pravilnika za rad u gateru, a Velja Netkovićje tom prilikom obrazložio da je stručna komisija KSS-a dala Ministarstvu Pravilnik na usvajanje i da se čeka odluka istog. Šestić je odbio da organizuje bilo kakvu Klubsku manifestaciju – uzgojni ispit na njegovim terenima, sem ako to nije utakmica za narednu godinu.
    2,3      Utakmicu na vodi sudiće Milić Ralić i Torma Laslo, jesenji uzgojni ispit Ritiševo 01.10. 2011. god. Velja Netković i Predrag Marković Mapac, jesenji uzgojni ispit u Ogarima 15.10.2011. god. Torma i Emil Đorđević, jesenji uzgojni ispit u Požarevacu 22.10. 2011.god Aca Mijailović i Nenad Glumac.
Sa leva na desno: G. Šestić, D. Prokić i V. Andrić na sastanku
    Po potrebi, ako bude prijavljeno više pasa dodavaće se sudije (maximalno 6 pasa na 2 sudija), a završna manifestacije Srpskog DD  Kluba – CACIT utakmica u polju i na vodi – Prvenstvo Kluba u radu za 2011. sa uzgojnom smotrom će se održati 04. (prijava, privođenje i uzgojna smotra) i 05.11. 2011. god. (utakmica i svečana Skupština povodom desetogodišnjice rada) u Velikoj Plani, sudiće pored naših iskusnih sudija, nadamo se, i nemačke sudije koje bi terbalo da dođu u Srbiju u lov, i da nam, usput, odsude 05.11. 2011. god (besplatno, po mogućnosti). Krajnji rok za prijavu pasa za jesenje uzgojne ispite je 15.09. 2011. god.
Gospodin Max Steinberger, vlasnik poznate odgajivačnice "vom Dounaeck"
    Na CACIT utakmicu 5. novembra se mogu prijaviti psi – oštrodlake nemci bez obzira na starost. Vođena je jako žučna rasprava oko toga da li da se uzgojna smotra i utakmica u polju i na vodi i skupština održe istog dana ili u dva dana. U načelu smo se saglasili da to bude dva dana, ali ako bude manje pasa da probamo da odradimo za jedan dan s tim što su prijave za taj termin do 10.10.2011. god., a i Šestiću je dat zadatak da u što kraćem roku obavesti Upravni odbor o mestu održavanja ( poželjno je da to bude u motelu Pokajnica), terenima za vodu i ceni večere po osobi.
     4. Trudićemo se, rekao je Torma, da za sudijski sastanak dovedemo i Nemce, iskusne sudije, da drže predavanja o načinu i tehnici suđenja, a ako ne budu tu sastanak će predvoditi Stručna komisija na čelu sa predsednikom Stručne komisije našeg Kluba. Posle uvodnog, edukativnog izlaganja o suštini i principima uzgojnih ispita na sastanku će se pretresti član po član Pravilnika o uzgojnim ispitima i pokušati zauzeti onačan stav, a u cilju kvalitetnijeg i  usklađenijeg suđenja. Molimo sve učesnike da se pripreme za ovaj sastanak, dobro prouče Pravilnike i spreme pitanja. Sudije koje budu učestvovale u radu ovog edukativnog seminara o uzgojnim ispitima za oštrodlake nemce će biti evidentirane i samo će te sudije biti pozivane u narednom periodu da sude na Klubskim manifestacijama.
     5. Komisija za izradu Uzgojnog pravilnika je dobila rok da do godišnje Skupštine u 2012. godini donese predlog Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba, da ga blagovremeno dostavi članstvu na proučavanje i eventualne predloge izmena, a koji će na Skupštini biti prezentovan i nadamo se usvojen posle diskusije. Po tom Pravilniku bi trebalo striktno da se vodimo od naredne godine.
       Do izrade i usvajanja Uzgojnog pravilnika, a na osnovu odluke Skupštine, da bi psi dobili Klubski pečat „podoban za uzgoj“, a njihovi štenci pečat „potiču od proverenih lovnih roditelja“ psi moraju položiti (pečate udara vođa uzgoja uz potpis):
      - kuje – prolećni uzgojni ispit (VJP),
      - mužjaci prolećni uzgojni ispit (VJP) i jesenji uzgojni ispit (HZP) ili svestrani ispit i
      - takođe i kuje i mužjaci moraju dobiti kvalifikaciju „podoban za uzgoj“ u eksterijeru na uzgojnoj smotri koju organizuje Klub i imati pozitivan (bez oboljenja) snimak displazije kuka . Da bi psi koji već imaju položene uzgojne ispite dobili kvalifikaciju „podoban za uzgoj“ na uzgojnoj smotri biće organizovane uzgojne smotre po potrebi po hitnom postupku, na njima će suditi vođa uzgoja i dvoje sudija koje on izabere.
      Za snimanje kuka se preporučuje Fakultet Veterinarske medicine u Beogradu i prof. Krstić, a o ovoj temi će Klub u najkraćem roku objaviti opširan, precizan i informativan članak za sve zainteresovane.
     6. Pod tačkom razno imali smo dve salate i ljute papričice, pasulj prebranac, posno prasence i štrudlu s makom, sve to zaliveno pivom, vinom i gostoprimstvom domaćina.
     
      Sastanak se završio oko 18 časova.

RASPORED JESENJIH MANIFESTACIJA SRPSKOG DD KLUBA              Na sastanku Upravnog odbora SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA održanog 11. avgusta 2011. godine donet je konačan plan jesenjih manifestacija za ovu, 2011. godinu:
       
1. 24.09. 2011. CACT utakmica na vodi u Kovinu. Sudije Milić Ralić i Torma Laslo, organizator Emil Đorđević (065 24 61 635). Prijave se primaju do 15.09. 2011.);
       
2. 01.10. 2011. Jesenji uzgojni ispit - HZP u Ritiševu, organizator Marko Popović (066 9001078), sudije Velja Netković i Predrag Marković Mapac;

3. 15.10. 2011. Jesenji uzgojni ispit – HZP - u Ogarima. Organizator Dragan Prokić (064 19 55 677), sudije Emil Đorđević i Torma Laslo;

4. 22.10. 2011. Jesenji uzgojni ispit – HZP – u Požarevcu – Gradištu organizator Predrag Marković Mapac (063 8800483) i Mića Gajić (063 391 582), sudije Aca Mijailović i Nenad Glumac. Ukoliko bude prijavljeno više od 5 pasa odredite će se dodatne sudije na svakih 5 pasa. Molimo vodiče da se blagovremeno prijave (do 15.09., a najkasnije 7 dana pre ispita) radi što kvalitetnije organizcije uzgojnih ispita, i

5. 4. i 5.11. 2011. Međunarodna CACIT utakmica u polju i na vodi – otvoreno prvenstvo Kluba za 2011. godinu u Velikoj Plani sa  uzgojnom smotrom. Organizator Goran Šestič (063 73 56 509). Prijave se primaju do 10.10. Raspored manifestacije: u petak, 04.11. je otvaranje manifestacije, prijava pasa i uzgojna smotra, u subotu 05.11. utakmica, a uveče svečana Skupština i proslava 10. godišnjice Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Pored naših stalnih sudija se očekuju sudije iz Nemačke za ovu manifestaciju. (Na fotografiji desno detalj sa sastanka Upravnog odbora Srpskog DD Kluba)

Telefoni za informacije: Dragan Bunardžić 065 23 92 12 (mail megi2107@ptt.rs) i Torma Laslo 064 85 63 063 (mail lacika@vektor.net).

OBAVEŠTENJE - SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I STRUČNOG SAVETA SRPSKOG DD KLUBA


               Obaveštavamo članove Upravnog odbora i Stručnog saveta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i sve zainteresovane da će se u četvrtak, 11. avgusta 2011. godine sa početkom u 14 časova održati sastanak UO i SS Kluba na Dunavu kod Borče.
       
        Za sastanak je predviđen sledeći DNEVNI RED:
       
1. Donošenje plana manifestacija za 2012. godinu radi prijave KSS-u;
2. Konačno preciziranje programa jesenjih manifestacija U 0V0J, 2011. godini;
3. Određivanje sudija za jesenje manifestacije;
4. Dogovor oko sudijskog sastanka – seminara u septembru;
5. Dalja razrada uzgojnih pravila i Pravilnika i
6. RaznoZa sve  informacije se obratiti na telefone 064 85 63 063 (Torma) ili 065 23 92 912 (Bunardžić).

FORMIRANA JUŽNO BANATSKA REGIONALNA GRUPA U OKVIRU SRPSKOG DD KLUBA


           Dana 10.05.2011. godine je na teritoriji Južnog Banata formiran regionalni DD Klub - grupa koja je u sastavu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i na taj nacin nacčnjen još jedan korak ka uspešnijem funkcionisanju Srpskog DD Kluba, a po ugledu na matičnu zemlju I matični Klub – Verein Deutsch Drahthaar.

         Za sada Južnobanatska  grupa ima 32 člana, koji su naravno ujedno članovi Srpskog DD Kluba i koji su uzeli aktivno učešće prilikom osnivanja grupe u Kovinu, gore navedenog dana.

        Za predesdnika grupe je izabran Emil Đordjevic, dok je za vođu uzgoja u grupi izabran Popović Marko. Za početak će do kraja meseca biti organizovano obavezno tetoviranje pasa u okviru grupe.
        

OSNOVAN NOVI REGIONALNI DD KLUB U ŠABCU


          Dana 22.05. 2011. u Šabcu je oformljen ogranak Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba pod imenom "Grupa Šabac" koji obuhvata ljubitelje nemačkih oštrodlakih pasa iz donjeg Srema, mačvanskog i kolubarskog regiona (Šabac, Ogar, Loznica, Bogatić).
       
            Dnevni red na osnivačkoj Skupštini je bio sledeći:
       
1. Analiza dosadašnjeg rada Srpskog DD Kluba sa posebnim osvrtom na 2011. godinu i učešće članova Kluba iz Šabca;
        
Sa prolećnog uzgojnog ispita u Ogarima 16.04. 2011.

2. Izbor rukovodstva ogranka Srpskog DD Kluba "Grupa Šabac";
       
3. Planovi za dalji rad u okviru Srpskog DD Kluba radi održavanja jesenjeg uzgojnog ispita (HZP) u Ogarima;

4. Saradnja sa lokalnim kinološkim društvima i lovačkim udruženjima,

5. Prijem i angažovanje novih članova Kluba i

5 .Razno

Izabrano je rukovodstvo ogranka Grupe Šabac u sledećem sastavu:

Predsednik Prokić Dragan iz Šapca, zamenik predsednika Andrić Vladica iz Šapca, sekretar Sibincić Dalibor iz Metkovića kod Šapca.

SASTANAK SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA I KLUBA NEMAČKIH OŠTRODLAKIH PTIČARA IZ TEMERINA        Dana 23. marta 2011. godine, sa početkom u 15,20 časova u prostorijama Kinološkog saveza Republike Srbije je održan sastanak predstavnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i Kluba nemačkih oštrodlakih ptičara iz Temerina po pozivu generalnog sekretara KSS dr. Mahmuda Al Dagistanija, a na zahtev Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, sa ciljem da se rasprave i prevaziđu nesuglasice između navedena dva kluba.
        Srpski Deutsch Drahthaar Klub su predstavljali Laslo Torma predsednik, Dragan Bunardžić sekretar i Velimir Netković predsednik Stručne komisije Kluba.
        Klub nemačkih oštrodlakih ptičara Temerin su predstavljali predsednik Milan Veskov i Zoran Stojadinović (ne znamo u kojoj funkciji).
        Pošto je dr. Mahmud Al Dagistani otvorio sastanak Dragan Bunardžić, sekretar Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je izneo problem između dva Kluba, koji se sastoji u sledećem:
        Razvoj sukoba: Miki Veskov je od 2001. godine bio član Srpskog DD Kluba, te se takmičio na prvom organizovanom Jesenjem uzgojnom ispitu u Srbiji u organizaciji ovog Kluba. Učestvovao je i organizovao Prolećni uzgojni ispit 2006. godine u Sirigu. Učestvovao je u organizaciji Prvog međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita,  kao tadašnji član Upravnog odbora Srpskog DD Kluba, 2007. godine. Iste godine , on je predložio da se u Temerinu organizuje u 2008. godini, specijalizovana izložba NOD  pasa i jedan Jesenji uzgojni ispit, što je blagovremeno dostavljeno Kinološkom savezu Srbije, a od strane Srpskog DD kluba, odnosno Kinološkog društva „Arilje“,  radi izrade Plana manifestacija za 2008. godinu.
            Neposredno pred pripreme za organizaciju Specijalizovane izložbe u Temerinu 2008. godine, Veskov otkazuje dalji rad u Klubu, tvrdeći da je razočaran što Klub nije samostalan, već se vodi, kako je naveo „kao filijala ili sekcija“ pri KD „Arilje“. Sekretar Kluba ga je potsetio na ono što bi svaki predsednik kinološkog društva trebalo da zna,  da prema važećem Pravilniku o stručnom radu KSS-a , bilo koji Klub pasa u Srbiji može raditi i biti organizovan samo u okviru  kinološkog društva, priznatog od strane KSS-a. Veskovu je saopšteno  da nije uopšte sporno to što je trenutno sedište Srpskog DD Kluba u Arilju i da,  kao što je ranije bilo u Vršcu,  može u narednom periodu biti i u Temerinu, opet u okviru KD čiji je predsednik Veskov.  Veskov je odgovorio da je sa nekolicinom članova iz svog okruženja osnovao klub pasa ptičara i da će oni od sada raditi samostalno, te da ga Srpski DD Klub više ne interesuje. Klub je zbog ovoga  morao da traži od Kinološkog saveza Srbije promenu mesta održavanja manifestacija: specijalizovane izložbe u Kovinu (koja te godine nije ni održana zbog nedostatka vremena i neobaveštenosti zainteresovanih) a Jesenjeg uzgojnog ispita u Čelarevu, koji je uspešno organizovan i održan.
            Posebno je posle održane Specijalizovane izložbe NOD pasa u Kovinu, 2009. godine na kojoj je bilo prijavljeno 68 pasa ove rase, započela organizovana kampanja protiv Srpskog Kluba DD . Ređala su se omalovažavanja, uvrede na račun Srpskog DD Kluba, njihovih  članova, sudija i pasa a laži i uvrede su išle preko Balkankinolodži-ja na internetu,  a njihovi autori nisu nikada došli na Skupštine i sve druge otvorene sastanke Kluba, da na pravom mestu  javno iznesu i dokažu svoje nekorektne napise i istupe.
        Postoje određene činjenice. SRPSKI KLUB DD je priznat od strane DDWV, kao njegov punopravni i redovni član i kao takav se nalazi na mapi Svetskog Saveza NOD pasa,  i jedino je on ovlašćen da u pogledu obaveza i prava, zastupa vlasnike i odgajivače NOD psa, koji žele da rade po propisima i pravilnicima Svetskog saveza NOD pasa . Takođe, Srpski Klub DD je prihvaćen i priznat od  Kinološkog saveza Republike Srbije kao njegovo stručno telo po pitanjima vezanim za rasu nemački oštrodlaki pas. (Ilustracija gore: potvrda o redovnom članstvu Srpskog DD Kluba u Svetskom savezu za oštrodlake nemce potpisana od strane predsednika i vođe uzgoja Svetskog saveza)
        Srpski DD Klub već deset godina radi na sistematskom uzgoju oštrodlakih nemaca u Srbiji i uradio je mnogo na popularizaciji i razvoju rase: preveo je pravilnike o uzgojnim ispitima, organizovao i organizuje svake godine prolećne i jesenje uzgojne ispite, uspostavio je korektne i konstruktivne odnose sa Kinološkim savezom Srbije i matičnoim Klubom u Nemačkoj, učlanio se u Svetski savez za oštrodlake nemce, edukuje sudije iz svojih redova, organizuje članstvo, objavio veliki broj članaka u štampi i svoje Biltene.......
            U skladu sa gore navedenim činjenicama, poseduje prevedene Pravilnike o organizaciji i sprovođenju uzgojnih ispita, Uzgojni pravilnik, adekvatne obrasce i formulare po uzoru na iste kod DDWV, a od njega je dobio i dozvolu da prihvataju čitanje snimaka displazije kuka i lakta, od strane onih veterinarskih ustanova koje priznaje i odobrava Kinološki savez Republike Srbije a  koje  će mu Klub blagovremeno dostavljati na uvid. Ova prava vlasnici NOD pasa mogu ostvariti samo preko Srpskog Kluba DEUTSCH DRAHTHAAR. Jačanju ugleda Srpskog Kluba doprineli su i rezultati njegovih članova u Nemačkoj. Odgajivačnice „Vom Balkanhof“ i „Vom Volf“, obe u vlasništvu potpredsednika Srpskog DD kluba Gorana Zubanovića, dele po uspešnosti u radu , prvo  mesto u 2010. godini. Pas iz njegove odgajivačnice je  osvojio  maksimalan broj bodova na najtežem radnom ispitu za svestrano radne pse ( VGP) a Igor Radonjić ima u protekloj godini najuspešnijeg psa na Prolećnom uzgojnom ispitu, zbog čega su im dodeljena adekvatna priznanja od strane matičnog kluba, i Radonić sa psom iz odgajivačnice „Balkanhoff“ na 77. Hegevaldu u Bilerbecku osvojio 37. mesto od 216 prijavljenih pasa iz celog sveta.
        Jednom rečju članovi Srpskog DD Kluba su uložili veliki trud i elan u proteklih 10 godina u razvoj rase.
        Suština problema je da su, na do sada održane dve manifestacije u protekloj, 2010. godini, organizovanoj od strane kluba u Temerinu, uočene brojne nepravilnosti u organizaciji i sprovođenju ispita:
Ne poštuje se starosna granica za privedene pse
Nedovoljan broj sudija u odnosu na broj pasa izvedenih na ispite
Nekompetentan sudijski kadar
Neadekvatni tereni za ispitivanje pasa u radu na vodi
Način suđenja eksterijera je nepravilan – naše sudije bez potrebnih certifikata dobijenih od strane DDWV, ne mogu suditi format i dlaku brojčanim ocenama (ovlašćene sudije iz Nemačke to mogu).
            Indikativno je da je jesenji uzgojni ispit temerinskog Kluba održan u tajnosti, bez ikakve najave, iako je opšte poznato da se svaka njihova aktivnost na sva zvona reklamira na balkankinologiji, i to istog dana kada je Srpski DD Klub organizovao Drugi međunarodni jesenji uzgojni ispit, na kome je sudio neprikosnoveni kinološki autoritet, gospodin Fric Blumel. Tom prilikom su se iščašćavali sa brojem bodova koje nisu postigli ni najbolji učesnici prošlogodišnjeg Hegevalda.
        Opšti je utisak da se uzgojni ispiti održavaju za zadovoljavanje ličnih interesa određenih ljudi i da su prilagođeni njihovim željama, a ne objektivnim merilima i kriterijumima koje zahtevaju Pravilnici.
        Srpski DD Klub traži uvid u pravilnike o organizaciji ispita kojima se temerinski Klub rukovodi;
-Ocenske liste, obrasce koji se tomprilikom koriste;
-Izveštaje sa tih manifestacija koji su dostavljeni KSS-u;
-U budućem radu, ukoliko ne žele da pristupe Srpskom DD Klubu (ne vidimo objektivne razloge za to ako težimo istom cilju), da za priznavanje rezultata sa uzgojnih ispita u organizaciji temerinskog Kluba , moraju na istim obavezno imati delegata ili sudiju (najbolje oboje) prtedloženih iz Srpskog DD Kluba. Ukoliko nema uočenih nepravilnosti i kršenja odredbi važećih pravilnikaKSS i DDWV, rezultate priznati i proslediti KSS-u, u protivnom ih proglasiti neregularnim.
-Pri tome Srpski DD Klub nudi da Predstavnik kluba iz Temerina bude kooptiran u Upravni odbor Srpskog DD Kluba na njegovoj prvoj narednoj sednici;
-Ukoliko postoji kompetentna osoba iz redova temerinskog kluba a u skladu sa Statutom Srpskog Kluba DD, mogu imati predstavnika u Stručnoj komisiji Srpskog DD Kluba i drugim njegovim stručnim organima;
-Svaku narednu manifestaciju grupe iz Temerina, ukoliko sredstva od prijava za njih nisu dovoljna za pokrivanje troškova (što je najčešći slučaj), pokriće u tolikom iznosu Srpski DD Klub;
-Članovi grupe Temerin mogu u tom slučaju ostvariti sva prava prema DDWV, poštujući zahteve i propise te organizacije;
-Prijavljivanje za sve manifestacije u organizaciji Srpskog DD Kluba će biti pod istim uslovima kao i za ostale članove i
Preko Srpskog kluba blagovremeno i javno prijaviti za narednu godinu KSS-u planirane manifestacije.
        Srpski klub je prinuđen na ovakav način komunikacije sa suprotnom stranom u nastojanju da očuva dignitet i ugled koji je mukotrpnim desetogodišnjim radom postigao  i koji će, bez sumnje i u budućnosti samo rasti, na opšte zadovoljstvo iskrenih ljubitelja i vlasnika NOD pasa.
        Predstavnici temerinskog Kluba nisu prihvatili predloge predstavnika Srpskog DD Kluba, niti predlog da se pripoje Srpskom DD Klubu, dovodivši u pitanje rad Srpskog DD Kluba, čak i njegovo članstvo u Svetskom savezu za oštrodlake nemce. Iako je sastanak protekao u fer atmosferi i pokušajima da se nađe rešenje za spor evidentno je bilo nepoštovanje rada i rezultata Srpskog DD Kluba od strane Veskova. Veskov je omalovažao rad Kluba, pa i svakog njenog istaknutog člana, dovodeći u pitanju njihovu kompetentnost. Insistirao je na svakom propustu (niko ne poriče da je bilo propusta, na kraju ko radi taj i greši), ne priznavajući nikakva dostignuća. On je mahao spiskom članstva temerinskog Kluba tvrdivši da imaju 50 članova i da su njihovi članovi „svi pravi odgajivači“ oštrodlakih pasa, međutim i kratki uvid u taj spisak od strane Velje Netkovića je pokazao da su na spisku i vodiči i odgajivači iz Srpskog DD Kluba, tj. da je on lažan.
        Generalni sekretar KSS-a dr. Mahmud Al Dagistani nije stao na stranu ni jednog Kluba, i izjavio da će vreme pokazati ko je u pravu i da smatra da obe strane nastupaju nepotrebno oštro prema drugoj. On, prema onome što je izneseno, vidi problem u suđenju na uzgojnim ispitima, te da treba odrediti sudije koje obe strane smatraju kompetentnim, te podržao ideju o edukaciji kinoloških sudija za rad VII FCI grupe za ovu vrstu ispita. Na osnovu njegovog predloga je zakazan sastanak kinoloških sudija za rad VII FCI grupe u cilju upoznavanja i razrade načina suđenja na uzgojnim ispitima po pravilnicima nemačkog Kluba oštrodlakih nemaca – Verein Deutsch Drahthaar još 12.03. ove godine na sastanku Upravnog odbora i Stručnog saveta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba koji je održan u KSS-u.
        Sudijski sastanak – seminar o suđenju na uzgojnim ispitima po nemačkim pravilnicima za sve zainteresovane će se održati 17. septembra ove 2011. godine u prostorijama Kinološkog saveza Srbije u Beogradu (ulica Bukovička broj 1) sa početkom u 10 časova.
        A vreme će zaista pokazati vrednost rada Klubova.