Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SASTANAK UO 28.12. 2016.


 

 

              Obaveštavamo članstvo da će se održati sastanak  Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 28.12. 2016., u sredu, sa početkom u 17 časova u prostorijama Kinološkog saveza Republike Srbije u Beogradu, ul. Bukovička broj 1. i predlažemo sledeći:

Dnevni red

1. Određivanje kalendara aktivnosti Kluba za 2017. godinu;
2. Zakazivanje godišnje Skupštine Kluba i određivanje dnevnog reda;
3. Razmatranje žalbe Dragana Prokića na odluku disciplinske komisije i
6. Razno

REGIONALNIM GRUPAMA

Ragnar vom Bucherforst Milana Miloševića aportira lisicu na ispitu u Maloj Krsni
        Molimo rukovodioce regionalnih grupa da nam što pre dostave izveštaje o svom radu i članstvu (spisak i broj članova grupe koji su platili članarinu u 2016. godini kao i organe upravljanja grupe) na osnovu člana 12 Protokola o radu regionalnih grupa, citiramo:
Član 12.
Regionalna grupa dostavlja godišnji izveštaj o svom radu Upravnom odboru (sekretaru) Srpskog DD Kluba krajem svake godine. Izveštaj sadrži broj i podatke aktivnih članova, kratak opis i rezultate održanih manifestacija, održanih sastanaka i, posebno, opis mera preduzetih po Uzgojnom pravilniku.

Molim takođe dostaviti predlog plana aktivnosti grupa za 2017. kao i predloge za popunu rukovodstva nastale zbog ostavke Emila Đorđevića i Velimira Netkovića, a sve u cilju da bi organizovali sastanak UO i Skupštinu Kluba i nastavili sa radom.


Pozdrav,
podpredsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba

Torma Laslo