Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U KOVINU 28.03. 2010.

    
     
    

  Održanog dana 28.03. 2010. u Kovinu . Ispit je organizovao Srpski Klub oštrodlakih pasa u saradnji sa lovackim udruženjem "Lovac" iz Kovina . Ispit se odvijao na terenima lovackog udruženja "Lovac" iz Kovina. Ispit je poceo u 8 sati, a završio se u 15 sati.
Na ispitu su sudili sudije: Velimir Netkovic iz Uzdina, Dragan Vujić iz Beograda, Miloje Gajić iz Velikog Gradišta i Laslo Torma
iz Padinske Skele.Voda ispita je bio Blažo Stanišic  iz Kovina .

Na ispit je prijavljeno  12 pasa. Ispit je polagalo 12 pasa. Ispit se odvijao u dve baterije, u prvoj su sudili Velimir Netković i Dragan Vujić a u drugoj Miloje Gajic i Laslo Torma po 6 pasa. Ispit je položilo  10 pasa.
 

Sledeci psi su položili ispit sa brojem osvojenih bodova:
 
1. Z-Ruto Fantastic of Miki JR 87684 vlasnika i vodiča Stevana Mladenovića iz Beograda sa 69 bodova,
2. Birka JR 77581 Emila Đorđevića iz Kovina sa 68 bodova,
3. Boka JR 77567 Dejana Nedeljkovića iz Smedreva sa 66 bodova,
4. Dona - Bina JR 77321 Nebojše Petrovića - Šoneta iz Makog Mokrog Luga,
5. Aba JR 77376 Zvonka Lužajića iz Kovina sa 63 boda,
6. Bina JR 87308 Vladice Andrića iz Šabca sa 59 bodova,
7. Teks JR 77417 Aleksandra Vujičića sa 57 bodova,
8. Teri JR 77418 Marka Mladenovića iz Ivanjice sa 52 boda,
9. Dona JR 77551 Milovana Miljkovića iz Pločica i
10. Dženi Fantastic of Miki JR 87463 Dragoslava Lazića iz Zdavinja kod Kruševca sa 41 bod.

Ispit nisu položile:
1. Grejsi od Sirijusa JR 87985 Borislava Stojanovića iz Vračevog Gaja jer nije markirala i
2. Zana od Sirijusa JR 88023 Dragana Aleksića iz Bavaništa jer nije markirala.

    Vremenski uslovi nisu bili povoljni, čak možemo reći da su bili teški za pse, iako je temperatura takoreći bila optimalna, oko 16 stepeni, duvao je izuzetnio jak vetar od 7 m u sekundi sa udarima do 10 m. Vegetacija je takođe bila niska, te je pernata divljač bežala ispred pasa, dizala se i nije dozvoljavala da pas priđe za marku. Divljači je bilo dovoljno, zeca i više nego dovoljno, ali se zbog vetra dizao daleko, te su vodiči morali da rade trag dugo, da bi svi psi završili. Radilo se na oranju, detelini, pšenici i suvom korovu (marka).

    U disciplini rad na tragu zeca se istakao pas Z-Ruto Fantastic of Miki koji je u prvom turnusu odmah primio trag i pratio sigurno oko 250 m gde je izgubio trag. U ponovljenom turnusu uporno tražio niskom glavom i našao trag po jakom vetru i uporno pratio vie od 400 m.tako da je u ovoj disciplini dobio ocenu 11. U disciplini trag zeca se takođe istakla kuja Boka Dejana Nedeljkovića koja je teže našla trag, ali je zatim (po jakom i promenljivom vetru, niz vetar) odradila trag oko 500 m.i za ovu disciplinu dobila 11 bodova, kao i kuja Birka Emila Đorđevića koja je odlično izradila trag dužine 500 m i to trag 5 zeca u grupi, te je dobila ocenu 10. 


    U disciplini pretraživanje i stajanje je najubedljivija bila kuja Dona - Bina Nebojše Petrovića Šoneta koja je izuzetno prilagodila pretraživanje terenu, primila miris fazana, stilski i sigurno markirala, kulirala i realizovala marku za šta je u disciplini stajanje dobila 11 bodova.
    Organizacija ispita i gostoprimstvo domaćina je tradicionalno bila na visokom nivou.
    Sledeći ispit je u subotu, 03.04. 2010. u Kanjiži. Sude sudije Velimir Netković i Đura Munćan.

FOTOGRAFIJE UZ TEKST:
1. Učesnici i sudije pre početka ispita (gore)
2. Učesnici ispita iz drugog ugla (gore desno)
3. Bina Vladice Andrića pretražuje polje, (2. odgore desno)
4. Kuja Dona - Bina Nebojše Petrovića markira fazana (gore levo)
5. Kuja Birka Emila Đorđevića markira koku (treća desno)
6. Z-Ruto Fantastic of Miki Stevana Mladenovića pretražuje polje (druga desno)
7. Portet Z-Ruta Fantastic of Miki (dole desno)
8. Dona - Bina Nebojše Petrovića - Šoneta kulira na fazane(druga levo) i
9. Miloje Gajić sudi, napred vodič Borislav Stojanović (dole levo).

76.HEGEWALDOd 23. do 26. septembra 2009. godine je održan 76. Hegewald - "International Hegewald Zuchtprufung"u Neustadt/Aischu u Nemačkoj. Prikazujemo spisak učesnika i rezultate sa istog, i prilažemo malu analizu prošlog Hegewalda za naše članove i ljubitelje rase.
Na 76. Hegewald je bilo prijavljeno 264 pasa,a na sam ispit je izašlo 247 pasa što je svojevrstan rekord.Ispit je položilo 196 pasa. Možete zamisliti kakve organizacione napore zahteva jedna ovakva manifestacija ? Koliko samo sudija pri tri sudije na pet pasa, svakoj grupi obezbediti odgovarajući teren za pretraživanje, divljač, teren za vlečku, odgovarajuću vodenu površinu, sve to uskladiti, obraditi podatke za samo dva dana......Retko koji Klub može da obezbedi sve potrebne uslove i razmišlja se da u buduće ograniči broj učesnika, na prvom mestu pooštravanjem kriterujuma za prijave. Do sada je uslov bio položen prolećni i jesenji uzgojni ispit i ispit oštrine, a predlaže se da pas mora za građu/dlaku da ima najmmanje vrlo dobru/dobru ocenu ubuduće.
Ovaj put su vreme za ispit i tereni bili skoro idealni, divljači dovoljno.Prvoplasirani pas sa 242 Hegewald boda je bila kuja Kelly vom der Ostalb Andreasa Wernera iz Nemačke. Ovde moramo napomenuti da se na Hegewald mogu prijaviti psi oštenjeni u prethodnoj godini ili tri meseca stariji (kao i na jesenju uzgojni ispit), discipline koje se ispituju su istovetne kao na jesenjem uzgojnom ispitu, samo je kriterijum strožiji što je razumljivo. Hegewald bodovi se dobijaju tako što se na zbir dobijenih bodova u radu doda srednja vrednost ocene za građu i dlaku (zadnja kolona u zbirnoj ocenskoj listi).Discipline na koje se najviše obraća pažnja na ovom ispitu su rad na tragu zeca i rad na tragu žive patke, što je u skladu sa uzgojnom politikom matičnog Kluba (Verein Deutsch Drahthaar) o važnosti rada na tragu za pronalaženje odstreljene i ranjene divljačii karakter oštrodlakih pasa.Iz zbirne ocenske liste možete videti da je prvoplasirana kuja u obe ove discipline dobila ocenu odličan i maksimalnih 12 bodova. Opšta je ocena da je uzgojni materijal prikazan na 76. Hegewaldu kvalitetan.Psi su prikazali izuzetnu volju za pretraživanjem terena i nalaženjem divljači, izdržljivost i upornost što se ocenjivalo kroz volju za rad.
Na sastanku sudijskog žirija je zaključeno da se više pažnje posveti mirnoći na hitac, i da ne treba zaboraviti da je oštrodlaki prijatelj i pratilac - pomagač lovca, te da je izuzetno važno raditi na njegovoj vodljivosti pri uzgoju.Od nemačkih odgajivačnica vom der Dachswise je prezentovala 5 pasa vom Donaueck četiri, ostale odgajivačnice manje.Pored vodiča iz nemačke svoje pse su prijavili i vodiči iz 10 zemalja članica Svetskog saveza (Deutsch-Drahthaar WeltVerband): iz Engleske, Švedske, Italije, Španije, Mađarske, Austrije, Severne Amerike, Rusije, Holandije i Bugarske. Po ovome je ovaj Hegewald prekretnica i članice DD WV-a sve više cene Hegewald i dovode svoje pse na verifikaciju i upoređivanje sa kvalitetom pasa u matičnoj zemlji.Ovo se smatra velikim pozitivnim pomakom u razvoju i organizovanosti uzgoja ove rase u svetu. Najviše pasa van Nemačke je prikazano iz Italije 9, Bugarske 6, SAD i Austrije po 5 i Rusije po 4 psa. Naši susedi Bugari su pridruženi članovi matičnog-nemačkog Klub i na Hegewald su izveli 6 pasa od kojih su se tri plasirala. Najbolje plasirana je bila kuja Hella vom Fuchsberg na 83. mestu sa 228 boda vlasnika i vodiča Todora Gospodinova Peykova. Od druga dva plasirana psa jedan je zauzeo 125 a drugi 146 mesto. Čestitamo našim susedima !
Po već ustaljenom redu i na 76. Hegewaldu je održano zasedanje Skupštine Svetskog saveza oštrodlakih pasa. Gosti ovog zasedanja su bili prvi predsednikk Svetskog saveza oštrodlakih nemaca gospodin Gideon Frh. von Redwitz i prvi vođa uzgoja DD WV gospodin Georg Geller sa svojom suprugom. Naime na ovom istom mestu je 1992. osnovan Svetski savez oštrodakih i oni su bili među osnivačima. Danas Svetski savez ima 22 člana iz svih regije sveta, a među poslednjima su primljeni Argentina, Litvanija i Ukrajina, tj. njihovi DD Klubovi. Na ovom Hegewaldu je bilo prisutno kao predstavnici Klubova, vodiči i gosti iz 23 zemalja sveta.
Na samom zasedanju su bili prisutni delegati iz 15 zemalja _ Klubova iz sveta, među njima i naš podpredsednika Goran Zubanović koji je bio veoma aktivan u radu zasedanja.Delegati su izneli stanje i probleme u uzgoju rase u svojim zemljama, a donešeni su zaključci za dalji razvoj rase koju gajimo. Posle izlaganja našeg predstavnika, rad Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar je ocenjen veoma pozitivno, kao jedan od najaktivnijih posle matičnog Kluba i pohvaljen dosledan rad u duhu matičnog Kluba. Kao rezultat te procene našeg rada Deutsch Drahthaar Welt verband je poverio organizaciju II. Međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita našem Klubu u oktobru 2010. (ove godine), što je velika čast, ali i obaveza i prilika da vidimo pse iz drugih država i vrednovanje rada pasa od strane nemačkih sudija kojih treba da dođe i sudi šestoro.


Zaključeno je da širenje i razvoj Svetskog saveza još nije završeno (pregovara se sa predstavnicima Novog Zelanda o prijemu). U daljem radu zasedanja za podpresednika Svetskog saveza oštrodlakih nemaca je izabran dr. Aleksandar Meljčikov, a za člana upravnog odbora Aleksej Soldatov, obojica predstavnici ruskog Deutsch Drahthaar Kluba. Za predsednika Svetskog saveza za naredni period je ponovo izabran dosadašnji predsednik gospodin Dirk vom Eller-Eberstein koji je na kraju zasedanja pozvao sve prisutne i goste na 77. Internacionalni uzgojni ispit "Hegewald" za oštrodlake nemačke pse koji će se održati od 29.09. do 02.10. 2010. u mestu Billerbeck u Nemačkoj u organizaciji regionalnog Deutsch Drahthaar Kluba Porta-Westfalica.
Poziv važi i za nas, za sve naše članove. Hegewald nije nikakav bauk sa psima supermenima, već uzgojni ispit gde se ocenjuje stanje rase svake godine. A mi imamo šta da prikažemo, siguran sam u to, i treba da postanemo u pravom smislu članovi porodice Klubova oštrodlaki nemaca u svetu.

Kako kaže naš podpredsednik Goran Zubanović "UVEK DOBAR POGLED!"

Škola - kurs obuke pasa


Škola obuke lovačkih pasa u Mađarskoj, samo da se vidi kako to izgleda. Ovo je osnovna obuka, tzv. vežbe poslušnisti.

VAŽEĆI STANDARD OŠTRODLAKOG NEMCA

    
    
NEMAČKI OŠTRODLAKI PAS
    
Standard br. 98/29.11. 2000/D
Matična zemlja: Nemačka

Upotrebljivost rase - namena: svestrani lovački pas

FCI KLASIFIKACIJA:
VII FCI grupa – psi koji stoje na divljač
Sekcija 1.1. – kontinentalni psi koji stoje na divljač, podleže ispitu u radu.

 Standard tip mužjaka
Istorijat:
      Nemački oštrodlaki pas je odgojen na osnovu smernica prica Solmsa „radom do tipa“ krajem 18. veka a pod rukovođenjem  Hegewalda (Hegewald – Sigismund Freiherr von Zedliz und  Neukirchen) istrajnom
selekcijom na radne osobine od u to doba raspoloživog uzgojnog materijala – pudel poentera, griffona, kostretastog ptičara uz ubacivanja krvi kratkodlakog nemačkog ptičara. Za relativno kratko vreme je stvoren svestrano upotrebljiv pas čvrste naravi sa grubom dlakom otpornom na sve vremenske uslove i teške terene. Sa ovim osobinama nemački oštrodlaki pas je za nekoliko decenija postao najomiljeniji i najpouzdaniji svetrani lovački - radni pas u Nemačkoj i mnogim zemljama sveta.
Opšti izgled:
      Pas plemenitog izgleda sa oštrom dlakom koja potpuno štiti telo, sa pozornim i energičnim izrazom. Kretanje treba da mu je snažno, skladno uz iskorak koji osvaja teren.
Proporcije:
      Dužina tela i visina grebena treba da su po mogučnosti jednaki. Dužina tela može biti za 3 cm veča od grebena.
Karakter:
      Samouveren ali uravnotežen, ne treba da se boji od divljači i okoline, ali ni da bude agresivan.
Glava:
      Srazmerna veličini tela i polu. Gornje linije lobanje i nosnika blago divergentne. Gornji deo ravan, lobanja na stranama blago zaobljena, srednje široka izraženi nadočni lukovi.
Stop:
      Izražen, jasno uočljiv.
Nosna pečurka:
      Snažno pigmentisana, a boja odgovara boji dlake. Dobro otvorene nozdrve.
Njuška:
      Duga, široka, snažna, blago ovnujska, duboka.
Usne:
      Debele, priležuče, nisu opuštene. Pigmentisane prema boji dlake.
Zubalo:
      Snažni, dobro razvijeni zubi. Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpuno makazastim zagrizom, pri čemu gornji sekutiči bez razmaka pokrivaju donje i zubi stoje vertikalno u vilicama.Zubna formula
sa 42 zuba.
Oči:
      Po mogučnosti tamne. Niti duboko smeštene niti ispupčene, sa živahnim i budnim izrazom. Dobro pigmentisani kapci priležu na očnu jabučicu.
Uši:
      Srednje velike, visoko i široko usačene i oborene, bez nabora.
Vrat:
      Srednje dug, snažno mišičav, blago izbočena potiljna linija, suv bez podgušnjaka.

TELO:    
                                                           
Gornja linija:
      Ravna i blago padajuča.
Greben:
      Izražen.
Leđa:
      čvrsta, dobro mišičava.
Slabine:
      Kratke, široke, mišičav bubrežni deo, široka karlica.                                              (Standard tip ženke desno)
Sapi:
      Duge i široke, blago padajuče i dobro mišičave.
Grudni koš:
      Širok i dubok sa izraženim prsima, i što je moguče nazad postavljenom snažnom grudnom kosti. Rebra dobro zaobljena.
Donja linija:
      U elegantnom luku blago priljubljena unazad, suva.
Rep:
      Sledi liniju leđa, po mogučnosti horizontalan ili blago na gore uvijen, ali ne vertikalno nagore. Ni debeo ni tanak kupiran za rad u lovu (u zemljama gde je kupiranje zabranjeno mora da ostane u
prirodnoj veličini). Ceo treba da doseže do skočnog zgloba i prav je ili blago sabljasto nošen.
Prednje noge:
      Posmatrano odnapred ravne i paralelne, plečke čvrsto priljubljene, a posmatrano sa strane postavljene dobro pod telo. Rastojanje od zemlje do lakta da je približno isto kao od lakta do grebena.
Plečke:
      Snažne i mišičave dobro koso i unazad postavljene. Dobra uglovanost plečke i nadlaktice.
Nadlaktica:
      Po mogučnosti duga, suva i dobro mišičava.
Lakat:
      Priležuči uz telo niti unutra uvrnut niti izvrnut napolje. Dobra uglovanost nadlaktice i podlaktice.
Podlaktica:
      Suva i vertikalna, snažne kosti.
Šaplje:
      Snažno.
Došaplje:
      Neznatno izbačeno napred.
Šape:
      Okrugle ili ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i jastučićima. Nokti dovoljno pigmentisanim. Prsti su paralelne su, šape u mirovanju i u kretanju ni u polje ni unutra postavljene.
Zadnje noge:
      Posmatrano od nazad prave i paralelne. Dobra uglovanost kolena i skočnog zgloba. Snažne kosti.
Butina:
      Duga, široka i mišićava. Dobar ugao sa karlicom.
Koleno:
      Snažno sa dobrim uglom izmeču natkolenice i potkolenice.
Potkolenica:
      Duga, mišićava, „žilava“.
Skočni zglob:
      Snažan.
Došaplje:
      Kratko, vertikalno.
Šape:
      Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pigmentisanim jastučićima. paralelne su u mirovanju i u kretanju nisu ni izvrnute ni uvrnute.
Kretanje:
      Prednje i zadnje noge paralelne, sa dobrim potiskom, dobar iskorak, pri tome odaju energiju.
Koža:
      Napeta, priležuča, bez nabora.
     Dlaka: čekinjasta, priležuća i gusta. Pokrovna dlaka duga 2-4 cm,. Podlaka gusta i ne propušta vodu. Silueta ne sme biti sakrivena dužom dlakom. Dlaka treba svojom oštrinom i gustinom da štiti od uticaja
vremenskih prilika i povreda pri radu na pokrivenom terenu. Deonji delovi nogu, kao i donji deo grudi i stomamaka, imaju kraću dlaku, koja je ipak gusta. Glava i uši su odlakani kraćom i pri tome gusćom
dlakom ali ne i mekšom. Naglašene obrve sa snažnom ne predugom i po mogučnosti oštrom bradom daju mu energičan izraz.
Boja:
      Braon melirana, crno melirana sa ili bez ploča (fleka), jednobojna braon sa ili bez fleke na grudima. Druge boje (čisto crna boja) nisu dozvoljene.
Veličina:
      Mužjaci 61 – 68, ženke 57 – 64 cm.
Greške:
      Svako odstupanje od predviđenih tačaka smatra se greškom čija procena zavisi od stepena izraženosti.
Teške greške:
      Krača ili uža, kao i špicasta njuška, slabo zubalo, kleštasto zubalo, pojedinačno kleštast zub, jako labavi kapci, ulegnuta iki šaranasta leča, nadgrađenost, prekratka grudna kost jako u polje ili unutra postavljeni laktovi, kravlji stav, O stav ili uzak stav kako u mirovanju i u kretanju. Ravanisanje, strme zadnje noge, uzan stav pri stajanju i u hodu, tanka meka dlaka, nedostatak podlake.
Diskvalifikacione greške:
      Slabost u naravi, plašljivost na pucanj i divljač, predgriz ili podgriz, ukršteno zubalo, nedostajući zubi osim P1, entropijum ili ektropijum, urođeno prelomljen ili kratak rep, nedostatk pigmenta, različita boja očiju.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena i u skrotum puštena testisa.

OBJAŠNJENJE STANDARDA ZA OCENJIVANJE:

Kod ocenjivanja prema težini mana (grešaka) razlikujemo:
A. Greške u lepoti
B. Mane
C. Teške mane i
D. Greške (mane) koje isključuju iz uzgoja.

A. Greške u lepoti: Ne utiču na radnu sposobnost psa. Još može dobiti odličnu ocenu. Tu spadaju ravna lobanja, nedostatak stopa, preduge široke uši, nedostatak obrva.
B. Mane: Može da dobije najviše vrlo dobru ocenu. Građa neprimerena polu, kratka njuška, slabo razvijeno zubalo, svetle oči, previše usukan stomak, kratke i strme sapi, uzane (nedovoljno zasvođena rebra) grudi, nedovoljna uglovanost nogu, tanke uši, povremeno ravanisanje.
C. Teške greške: Maksimalno se može dati dobra ocena zavisno od izraženosti greške. Nemirno, plašljivo ponašanje i ostalo pokazivanje labilne naravi, visina ispod ili iznad mere, građa koja odudara od pola,
kleštasto zubalo, jako kratki ili uzani nosnik, labavi očni kapci, izražena šaranasta leđa, izražena sedlasta leđa, jaka nadgrađenost, O stav zadnjih nogu, previše duga ili kratka dlaka, previše retka vunasta dlaka, greške pigmenta (crvekasta dlaka) izrazito svetao nosnik, stalno ravanisanje.
D. Greške koje isključuju iz uzgoja: Ocena nedovoljna. Na uzgojnoj smotri dobija ocenu: „nije za uzgoj“. Plašljivost od pucnja i divljači, labilan nervni sistem (agresivnost, jaka nervoza, ujedanje iz straha). Pregriz, podgriz, krivi griz (ukršteni), nedostatak zuba sem P1, ektropium, entropium, nedostatk pigmenta, oči razne boje. Oštenjeni sa kratkim ili sa prelomljenim repom, jednobojna crna boja, jednobojna crna boja sa belom flekom na grudima, bela boja, čisto žuta boja, žuto špricana boja, bele fleke veče od 20 cm.
    
    
    
          

ODRŽAN SASTANAK STRUČNE KOMISIJE


                              Dragan Prokić iznosi predlog Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti

     6. marta 2010. sa početkom u 11. časova održan je sastanak Stručne komisije Srpskog Kluba deutsch Drahthaar u prostrorijama Lovačkog udruženja Beograd pored Kinološkog saveza Srbije.
  Stručnu komisiju čine sve sudije članovi Kluba, kao i sudijski pripravnici i članovi koje bira Skupština. Predsednik Stručne komisije Kluba je Velimir Netković iz Uzdina, jedan od osnivača Kluba i istaknuti sudija i odgajivač. Sastanku prisustvovale kinološke sudije: Velimir Netković, predsednik Stručne komisije, Laslo Torma, Đura Munćan, Nenad Glumac, Dragan Vujić, Miloje Gajić,  pripravnik za kinološkog sudiju Dejan Pantelić, sekretar Kluba Dragan Bunardžić, predsednik disciplinske komisije Kluba Dragan Prokić,  kao i članovi Kluba Miroslav Trebinjac i Dane Vulin.

D N E V N I   R E D :
    
1. Dogovor oko suđenja
2. Razmatranje Pravilnika o prolećnom i jesenjem uzgojnom ispitu i definisanje zaključaka
3. Razmatranje Pravilnika o vrednovanju pasa
4. Dogovor oko 2. Međunarodnog HZP-a
5. Informisanje o inicijativi za Uzgojni pravilnik Kluba, registar pasa Kluba, zauzimanje stava oko displazije     kuka i nabavke čitača čipa
6. Razmatranje pitanja izrade formulara
7. Donošenje preporuke za cenovnik manifestacija
8. Razno
 
      Sastanak je otvorio g. Velimir Netković (na slici desno) izražavajući veliko zadovoljstvo zbog održavanja ovog sastanka, jer je on neophodan za usaglašavanje stavova i kriterijuma prilikom suđenja,  i dodao da i  po tome prednjačimo u Kinološkom savezu. Potom je predložio dnevni red od 7 tačaka koji je jednoglasno usvojen uz dodatak 8. tačke: “Razno”.
      1.Po prvoj tački dnevnog reda reč je uzeo predsednik Kluba g. Laslo Torma. Istakao je da je ovim zaokružen rad Kluba jer je Stručna komisija (koju čine kinološke sudije) veoma bitan element u radu Kluba. Suđenje je najvažnije tim pre što poslednjih godina imamo respektabilan broj ispita, po čemu prednjačimo, odmah posle Matičnog nemačkog Kluba. Za ovih devet godina rada Kluba sudije su stekle neophodno iskustvo i zrelost u suđenju po nemačkom sistemu i suđenje se od sada mora podići na jedan viši nivo, uz uvažavanje svih stavova Pravilnika o sprovođenju prolećnog i jesenjeg uzgojnog ispita. On je istakao da je pravilnik detaljan i da samo treba striktno suditi po njemu. Sudije moraju stalno konsultovati Pravilnik, poznavati ga do tančina. Na svako suđenje sudija mora sa sobom nositi Pravilnik i ako ima nejasnoća pročitati sporan deo i suditi po njemu.
      Pri ocenjivanju prvo treba dati opisnu ocenu od zadovoljavajući do vrlo dobar (odličan), a zatim broj bodova – kao što i piše u Pravilniku.
      Potrebno je napraviti razliku između ocenjivanja uzgojnih ispita i utakmica. Podrazumeva se da kriterijum na utakmicama mora biti oštriji i da se na njima  ne može biti tolerancije koja je na uzgojnim ispitima razumljiva i prihvatljiva.
Slika levo sekretar Dragan Bunardžić vodi zapisnik, pored njega (desno) sudija Nenad Glumac.
      2.Po drugoj tački dnevnog reda reč je uzeo Velja Netković predloživši da se raspravlja samo o onim članovima pravilnika koji su nejasni ali je prihvaćen stav da se Pravilnik o organizaciji i sprovođenju uzgojnih ispita iščita član po član, stav po stav kako bi se sve moguće dileme razjasnile na ovom sastanku, te zapisati takva tumačenja.
      Na sugestiju g. Đure Munćana u vezi sa članom 1 i članom 3, razjašnjeno je da je jedino SRPSKI KLUB DEUTSCH DRAHTHAAR odgovoran za organizaciju i sprovođenje uzgojnih ispita, i da, ukoliko ispit organizuje neki drugi Klub ili udruženje, na istima radi regularnosti treba da prisustvuje delegat iz redova  Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar.
      U vezi sa tim doraditi dopise pripremljene za Kinološki savez Srbije i Kinološki savez Vojvodine, i poslati im, a da bi se upoznali sa problematikom i odgovarajuće postupili pri upisu ocena sa ispita.
      Doneta je odluka da se na prolećnom uzgojnom ispitu mogu ocenjivati psi uzrasta do 10 meseci koji prethodno nisu ocenjeni u eksterijeru, ali samo onda kada sudije utvrde da takav pas ne poseduje nijednu grešku u eksterijeru koja bi se okarakterisala kao diskfalifikaciona. Obrazloženje: prolećni ispiti se rade uoči početka kinološke sezone, pa je moguće da pas uzrasta od 9 meseci i pored želje vlasnika nije mogao do  datuma održavanja ispita  bude ocenjen u eksterijeru.
      Po članu 4, stav 2 razjašnjeno je da na prolećnom uzgojnom ispitu mogu učestvovati psi uzrasta do 18 meseci a na jesenjem starosti do 25 meseci. Ovim se potvrđuje i stav matičnog Kluba.
      Od sada nadalje psu će se upisivati i ukoliko nije položio u rodovnik – radnu knjižicu. Svaki pas može dva puta da izađe na prolećni i dva puta na jesenji uzgojni ispit.
      Po članu 5: Organizator ispita može da predloži optimalan broj pasa koji u tom takmičarskom danu mogu biti kod njega ocenjeni, ali ne može odlučivati o izboru učesnika (koji psi ili vlasnici pasa mogu na njima učestvovati). Prednost u ocenjivanju imaju psi koji su blagovremeno, a najmanje u roku od 10 dana  pre datuma održavanja ispita prijavljeni  na za to predviđenom obrascu. Obrasci će se podeliti članovima (može i e mailom na zahtev) i njihova popuna radi prijave je obavezna. Ukoliko se prijava šalje poštom važeći je datum  žiga na koverti, a ako se šalje e-mailom datum slanja poruke.
      Takmičari koji nisu članovi Kluba, ukoliko organizator ima prostora da ih primi na polaganje uzgojnog ispita, mogu da se u njega učlane na dan ispita ili da uplate dvostruki iznos kotizacije predviđene za članove Kluba i tako i dalje ostanu izvan njega.                                     
      Član 17: Sudija može dozvoliti takmičaru da svog psa pusti na zeca koga je pas video, ali samo onda kada je zec u međuvremenu nestao iz vidokruga psa i takmičara (više ga ne vidi).
      Najkraća dužina ispra?enog traga zeca, dovoljna za minimalnu položenu ocenu dovoljan i 3 boda iznosi 50 metara.
      Član 35: Živim patkama koje se puštaju u vodu za ocenjivanje discipline “šaranje za puštenom patkom – rad na plovnom tragu” treba makazama poseći samo jedno krilo, kako bi ista mogla efikasnije da pliva  i beži ispred psa.
      Publika i ostali takmičari MORAJU biti udaljeni od mesta na kome se jedan učesnik već takmiči najmanje 50 metara. Za ovu radnju odgovoran je vođa utakmice, koga sudije na početku takmičenja moraju o ovom  obavestiti.
      Član 37,: Pas MORA da nađe patku u roku od 10 minuta.
      Patka koja se baca mora biti sveže odstreljena ili ubijena, ne sme se koristiti zaleđena divljač niti nedovoljno sveža!
      Takmičar može koristiti svoju divljač koju će  u vezi sa prethodnim  proveriti sudija  i dozvoliti da se ona upotrebi.  Na jednu bateriju se mora obezbediti najmanje tri sveža zeca, tri fazana i tri patke za aport iz vode. Živa patka se obezbeđuje za svakog takmičara.
      ?lan 38: Vlasnik psa koji se takmiči može sam da puca na patku kod provere streloplašljivosti ili kod trećeg aporta patke, ukoliko je to potrebno.  O tome unapred obaveštava vođu utakmice. Ukoliko puca pucač mora da pazi kako puca da ne povredi psa i da ne puca iza njega.
      Po mogućnosti, poželjno je da se promeni teren sa vodom za treću disciplinu u odnosu na prethodne dve.
      Vodič ne sme da vidi (kao ni njegov pas) gde je patka puštena. Pas mora da nađe i prati plovni trag. Ukoliko je pokazao veliku istrajnost i volju za radom i pratio trag, a da pri tom nije realizovao radnju (iako je pratio trag nije uspeo da istera patku na čistinu pred pucača ili da je uhvati), pas će položiti disciplinu sa odgovarajućim brojem bodova.
      Član 39: Predaja aporta mora biti do samog vodiča. Dozvoljava se jedan iskorak (jednom nogom ) radi preuzimanja divljači od psa koji je doneo divljač.
      Ostali članovi Pravilnika nisu bili sporni i sudiće se po Pravilniku o prolećnom i jesenjem uzgojnom ispitu, prevodu originalnog Pravilnika matičnog Kluba Verein Deutsch Drahthaar.
      3.Po trećoj ta?ki dnevnog reda reč je uzeo Dragan Prokić, predsednik Disciplinske komisije. On je izradio predlog disciplinskog pravilnika Kluba i Pravilnik o vrednovanju pasa, dostavio ga sekretaru Kluba i doneo jedan primerak na ovaj sastanak. Dogovoreno je da se uz neophodnu minimalnu dorado ovaj Pravilnik podnese Skupštini Kluba na usvajanje.
      Prokić je pohvaljen zbog odgovornosti i efikasnosti u izradi internih akata Kluba (fotografija desno).
      4.Prilikom razmatranja Pravilnika o sprovođenju utakmice na vodi  jednoglasno je donet zaključak da je isti dobar, kompleksan i da se na utakmicama greške neće tolerisati, pa ga zato ne treba dopunjavati niti menjati, tim pre što inicijator za dopunu ocenjivanja u radu na vodi, g. Miodrag Jojić, nije prisustvovao sastanku
        Stručne komisije, pa nisu poznati predlozi za izmene.
      5. U ovoj godini nas čeka veliki posao oko organizacije II Međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita, pa je potrebno da svi članovi Upravnog odbora , kao i svi ostali članovi, dobro razmisle i da na narednoj sednici Upravnog odbora iznesu konkretne predloge i viđenja i iste realizovati u odgovarajućem roku, kao i da se odredi organizacioni odbor.
      6. Predsednik Kluba Torma je predložio da prema već postojećem uzoru iz Matičnog Kluba, izradimo svoj Uzgojni pravilnik koji će poštovati odredbe Pravilnika o stručnom radu KSS i da se u vezi sa njim oformi komisija za njegovu izradu. Za članove te Komisije predloženi su Miloje Gajić, Dejan Pantelić, Velimir Netković, Laslo Torma i Marko Popović.  
      7.Ove godine ćemo oformiti registar naših pasa. Potrebno je da svi članovi pošalju podatke ili kopije rodovnika predsedniku ili sekretaru Kluba, bilo poštom ili putem e maila, ili donesu na manifestacije gde ćemo ih kopirati.
(Fotografija levo: Zoran Jovanović - Čapajev iz Borče sa psom Cirilom od Hajdučkog Kamena)
      Neophodno je što pre izvršiti proveru pasa na eventualnu displaziju kuka, pa članovi Kluba u narednoj, 2011.godini neće moći da učestvuju na jesenjem uzgojnom ispitu bez potvrde o nepostojanju displazije kuka. Znači rok je do oktobra 2011.
      Radi identifikacije pasa i sprečavanja njihove zloupotrebe na manifestacijama Kluba, pored kontrole tetovir broja, nabaviti i jedan čita? mikročipova. U daljem radu bio bi nam neophodan i klupski note book, kao i diktafon.
      8. Posle kraće diskusije Stručna komisija je usvojila da cene manifestacija Kluba u 2010. godini budu: prolećni uzgojni ispiti (VJP): 1.500 dinara, prolećne utakmice tipa B 1.500 dinara, utakmica na vodi 2.500 dinara (zbog nabavki živih pataka), jesenji uzgojni ispiti (HZP) 2.500 dinara a Međunarodni uzgojni ispit za naše članovve 50€, za takmičare iz inostranstva 100€. Takmičare koji nisu ?čanovi kluba ne primate ili im naplatiti dupli iznos po manifestaciji.
      Sudije na prolećnim manifestacijama:
      20. mart, VJP Kovin: Velimir Netković, Dragan Vujić. Ako broj takmičara bude prema Emilovoj najavi, angažovati i Miću Gaji?a  i Lasla Tormu koji će u svakom slučaju prisustvovati u svojstvu tehničkog lica - deelegata Kluba.
      27. mart VJP Veliko Gradište: Nenad Glumac, Đura Munćan.
      03. april VJP Kanjiža: Velja Netković i Đura Munćan.
      11. april poljska utakmica tipa B CACT Vršac: Đura Munćan (treći put -besplatno), Nenad Glumac, Laslo Torma – tehničko lice
      03. april poljska utakmica CACT tipa B Velika Plana: Preporuka Organizatoru da sudi Miloje Gajić koji će prisustvovati kao tehničko lice - delegat Kluba, a može i da sudi.
      Sudije  na ostalim manifestacijama u drugom delu sezone će blagovremeno biti delegirane.     
      9. Pod tačkom razno iznet je problem sa disciplinskim prekršajem člana Srdanović Dragana iz Šapca. Zbog formalnih grašaka (nepostojanja Disciplinskog pravilnika kluba), kao i činjenice da nije postojala ni disciplinska komisija, koja je Statutom Kluba bila predviđena, disciplinski prekršaj Srdanovića se ne može zvanično sankcionisati. Stav je članova kluba, posebno onih koji su bili prisutni na utakmici u Novom Sadu, kao i Stručnog saveta, kada se incident sa zamenom pasa dogodio, da je prekršaj postojao, da nije bilo mogućnosti bilo kakve slučajne greške i da gospodin  Srdanović zbog toga snosi moralnu odgovornost i da je zbog toga dužan da se maker izvini Klubu zbog svog postupka, te da će Klub, zbog gore iznetih činjenica izreći usmenu opomenu Srdanoviću na prvoj manifestaciji na kojoj bude prisustvovao.
      Sastanak je završen u 15,30 časova.

OBAVEŠTENJE O ČLANARINI ZA 2010. !!!

    Pozivamo bivše i sadašnje članove koji nisu uplatili do sada članarinu za 2010., kao i zainteresovane za upis u članstvo, da mogu uplatiti članarinu (iznosi 1.000 din) da bi Klub nesmetano ostavrio svoj Plan, uplatnicom na adresu KD "ARILJE" ul. Braće Vasilijevića br. 2, 31.220 ARILJE na račun Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 355-1029334-24, svrha uplate "članarina za 2010.".
   Članske knjižice starim članovima ćemo overiti na narednim manifestacijama, a novim članovima šaljemo poštom na  adresu.

Srpski Klub oštrodlakih nemaca
                                                                        "Uvek dobar pogled !"

Sa Supštine Srpskog DD Kluba

    27.02. 2010. je održana redovna i izborna Skupština Srpskog DD Kluba u prostorijama Lovačkog saveza Srbije sa početkom u 11 časova. Skupštini su prisustvovali delegati iz Arilja, Beograda, Velikog Gradišta, Vršca, Alibunara, Novog Sada, Velike Plane, Šabca, Bečeja, Uzdina.
    Pre početka Skupštine prisutnima je predstavljen i podeljen Bilten Kluba za period od 20do 2009. godine na opšte zadovoljstvo članova.
    Po usvajanju predloženog dnevnog reda, izbora radnog predsedništva, zapisničara i verifikacione komisije prešlo se na 1. tačku "Usvajanje izmena i dopuna Statuta Kluba". Po 1. tački je sa izmenama i dopunama Statuta (usklađivanje sa Zakonom o udruženjima) je Skupštinu upoznao Miloje Gajić, predsednik Komisije za rad na izmenama. Novi Statut je jednoglasno usvojen.
    Izveštaj o radu Kluba u 2009. je podneo predsednik Laslo Torma, a finansijski izveštaj sekretar Dragan Bunardžić. Oba izveštaja su usvojena posle kraće diskusije.
    Posle usvajanja izveštaja se prešlo na biranje organa upravljanja Kluba za sledeći mandat od 4 godine. Za predsednika Srpskog DD Kluba je izabran Laslo Torma, za podpredsednike Goran Zubanović i Miloje Gajić, za sekretara i blagajnika Dragan Bunardžić.
     Za članove Upravnog odbora su izabrani Velimir Netković, Goran Zubanović, Miloje Gajić, Dejan Pantelić, Ljubiša Avramov, Emil Đorđević, Goran Šestić, Miodrag Jojić, Dragan Bunardžić i Laslo Torma.
    Za članove disciplinske komisije su izabrani Dragan Prokić (predsednik), Đorđe Lečić, Ljubiša Avramov.
    U Nadzorni odbor su izabrani Doru Marel, Vladica Andrić i Rade Ikodinović.
    U Stručnu komisiju su izabrani Velimir Netković (predsednik), Nenad Glumac, Đura Munćan, Miloje Gajić, Šestić Goran, Dragan Vujić, Emil Đorđević, Nemanja Kovač, Dejan Pantelić, Miodrag Jojić i Laslo Torma.
    Plan Srpskog DD Kluba za 2010. je izneo Laslo Torma, a finansijskog Dragan Bunardžić. Planovi su usvojeni posle diskusije. (Izveštaj i plan se objavljuju kao posebni postovi, kao i plan  manifestacija Kluba za 2010.).
     Delegati Skupštine su doneli odluku da zbog ekonomske situacije članarina za 2010. godinu ostane 1.000 dinara.
     Po poslednjoj tački "Razno - pitanja i predlozi" dr. Mahmud Al Dagistani, generalni sekretar KSS je pohvalio aktivnosti Kluba i obećao dalju podršku KSS za rad Kluba.
     Skupština je završila sa radom u 14,30 časova posle čega se prešlo na svečani deo Skupštine.
                               Predsednik L. Torma i najstariji aktivni član Kluba g-din Đorđe Lečić