Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA ODRŽANOG U VRBASU 03.04. 2016.


         Dana 03.04. 2016. u Vrbasu je održan prolećni uzgojni ispit (VJP) u organizaciji regionalne grupe ŠABAC SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA, a u saradnji i na terenima LU „FAZAN“ iz VRBASA. Ispit je počeo u 7,00 a završio u 12,30 sati.

    Na ispit je prijavljeno, privedeno i ocenjeno 4 pasa, dva oštrodlaka nemca i dva mala minsterlendera. Svi su položili ispit.

    Na ispitu sus sudile sudije Dragan Prokić iz Šabca i Miodrag Jojić iz Novog Sada. Vođa ispita je bio Dušan Milović iz Vrbasa.

OCENE PASA PO DISCIPLINAMA:

1. AJA VRBAŠKA PANNONIAN SEA Nod JR 89599 , vlasnik Zoran Gavrilović iz Valjeva, vodič Nemanja Bogdanović iz Vrbasa, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 11, pretraživanje 11, stajanje 11, vodljivost 11, glasnost neodređena, ukupno bodova 75;

Aja Vrbaška Pannonian Sea
2. KAN V DIJAMANTI Mm, JR 70602, vlasnik i vodič Slobodan Stanimirov iz Vrbasa, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 9, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 9, glasnost neodređena, ukupno bodova 67;
3. FAKLO V DIJAMANTI Mm., JR 70543, vlasnik i vodič Miodrag Karanović iz Siriga, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 9, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost - vidoglasan, ukupno bodova 64 i
4. AGGY VRBAŠKA PANNONIAN SEA, Nod. JR 89600, vlasnik Dejan Marković iz Leštana, vodič Midrag Karanović iz Siriga, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 8, nos 8, pretraživanje 8, stajanje 4, vodljivost 9, glasnost neodređena, ukupno bodova 53.


Vreme na ispitu sunčano, temperatura 15°C, vetar jak, zemljište suvo.

Psi su ispitivani na oranju, detelini i pšenici.

Divljači, i pernate i dlakave sasvim dovoljno.

Ispit je protekao bez problema.

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U VELIKOM GAJU 16.04. 2016.

Mirko Glamočlija sa BEK CIGOM na ispitu
     Dana 16.04. 2016. je u VELIKOM GAJU, u organizaciji regionalne grupe JUŽNI BANAT SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA, održan prolećni uzgojni ispit u saradnji i na terenima LU „ZEC“ iz VELIKOG GAJA. Ispit je počeo u 6,30 sati, a završio se u 14,00 sati.

    Na ispitu su sudili Torma Laslo iz Padinske Skele i Dragan Prokić iz Šabca. Vođa ispita je bio Zoran Milenković iz Velikog Gaja.

    Na ispit je prijavljeno 7 pasa, a privedeno i ocenjeno 6 pasa koji su položili ispit.

OCENE PASA PO DISCIPLINAMA I UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA:

1. BEK CIGA JR 700897, vlasnik I VODIČ Mirko Glamočlija iz Plandišta, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 11, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 11, glasnost - sledoglasan, svega bodova 75;
2. KENDORK OROSLOVSKI ZVIREK Hr. 21605, vlasnik Zvonko Jagečić, Hrvatska - Oroslavlje, vodič Emil Đorđević iz Kovina, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost - sledoglasan, svega bodova 70;
3. TRNOVA VI JUTA JR 89638, vlasnik Siniša Vukanović Novi sad, vodič Borislav Stojanović iz Vračevog Gaja, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 70;
4. GINA DUNAVSKA JR 701323, vlasnik Luigi Zanneti Italija, vodič Emil Đorđević iz Kovina, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 9, glasnost - sledoglasna, svega bodova 69;
5. BONA JR 701965, vlasnik i vodič Mara Dorel iz Ritiševa, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 9, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 10, vodljivost 9, glasnost neodređena, svega bodova 64 i

Emil Đorđević sa Ginom Dunavskom
6. INDI JR 701597, vlasnik i vodič Miloje Gajić iz Velikog Gradišta,ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 8, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 10, vodljivost 8, glasnost neodređena, svega bodova 61.

Vreme na ispitu sunčano, temperatura od 9 do 21°C, vetar slab, zemljište vlažno (velika rosa).
Psi su ispitivani na pšenici, oranju i detelini. Pšenica pa i detelina je već previsoka, mestimično dopire kolena, te, iako je divljači i dlakave i pernate bilo sasvim dovoljno, bilo ju je teško pronaći psima.

Ispit je prošao bez problema.

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U KOVINU 10.04. 2016.


Kenta Oroslavski Zvirek
          10.04. 2016. je u KOVINU, u organizaciji regionalne grupe JUŽNI BANAT SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA, održan prolećni uzgojni ispit. Ispit se održao u saradnji sa LU „KOVIN“ iz Kovina i na terenima lovačke sekcije Kovin. Ispit je počeo u 7,30 sati, završio u 16,00 sati.
     
      Na ispitu su sudili Dragan Bunardžić iz Arilja i Velimir Netković iz Uzdina. Vođa ispita je bio Lazar pejin iz Kovina.
     
      Na ispit su prijavljena, privedena i ocenjena 6 pasa, rase nemački oštrodlaki. Svi su položili ispit. Ispitivanje se odvijalo u jednoj bateriji.

OCENE PASA PO DISCIPLINAMA I OSVOJENI BODOVI:

1. CER JR 701367, vlasnici Bogdan i Marko Ercegovac iz Beograda, vodič Emil Đorđević iz Kovina, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 11, pretraživanje 11, stajanje 10, vodljivost 11, glasnost neodređena, svega bodova 76;
2. GARINČA DUNAVSKI JR 701321, vlasnik i vodič Slavko Jovičić, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 11, pretraživanje 11, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 75;
3. KENTA OROSLAVSKI ZVIREK Hr. 21465, vlasnici Marko i Bogdan Ercegovac iz Beograda, vodič Emil Đorđević iz Kovina, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 11, glasnost - vidoglasan, svega bodova 71;
4. DESPERADO JR 701445, vlasnik i vodič Nikola Simić, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 71;
5. LARA JR 7015612, vlasnik i vodič Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 8, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost - sledoglasna, svega bodova 68;
6. GALLA DUNAVSKA JR 701512, vlasnik Saša Anđelković, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 6, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 56.

LARA Stevana Đurina markira
Vreme na ispitu kišovito, temperatura 15°, vetar promenljiv od slabog do jakog, zemljište vlažno.
Radilo se na terenima sa pšenicom, detelinom i na oranju.
Divljači, i pernate i dlakave, je bilo sasvim dovoljno.
Ispit je protekao bez problema.

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U KOVINU 09.04. 2016.

    
Sudije sa vodičima prvoplasiranih pasa
           09.04. 2016. je u KOVINU, u organizaciji regionalne grupe JUŽNI BANAT SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA, održan prolećni uzgojni ispit. Ispit se održao u saradnji sa LU „KOVIN“ iz Kovina i na terenima lovačke sekcije Kovin. Ispit je počeo u 7,00 sati, završio u 13,00 sati.
     
      Na ispitu su sudili Emil Đorđević iz Kovina i Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca. Vođa ispita je bio Lazar pejin iz Kovina.
     
      Na ispit su prijavljena, privedena i ocenjena 6 pasa, 5 nemačkih oštrodlakih i jedan mali minsterlender. Svi su položili ispit. Ispitivanje se odvijalo u jednoj bateriji.

OCENE PASA PO DISCIPLINAMA I OSVOJENI BODOVI:

1. MIG sa SIRIJUSA JR 89669 , vlasnik Zebi Simonović, vodič Borislav Stojanović iz Vračevog Gaja, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 72;
2. FEE vom DIJAMANTI Mm, JR 70541, vlasnik i vodič Ivivca Miladinović , ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 11, nos 10, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 70;
Ivica Miladinović sa Fee vom Dijamanti
3. MOGLI sa SIRIJUSA JR 89700, vlasnik vodič Marko Đokić, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 9, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 69;
4. A-BINA JR 701629, vlasnik i vodič Dejan Nedeljković iz Smedereva, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 9, nos 10, pretraživanje 9, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 67;
5. R-AUSLAG vom BUCHEFORST JR 701678, vlasnik i vodić Nebojša Bjelić, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 8, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost - sledoglasan, ukupno bodova 67 i
6. KONDEK OROSLAVSKI ZVIREK HR 21460, vlasnik Dalibor Đurović, ocene po disciplinama: rad na tragu zeca 6, nos 9, pretraživanje 8, stajanje 10, vodljivost 9, glasnost neodređena, ukupno bodova 57.

            Vrema na ispitu je bilo oblačno, temperatura 15°C, vetar slab, zemljište suvo.

            Psi su ispitivani na oranju, pšenici i detelini. Ispit je završen bez problema, i pernate i dlakave divljači je bilo sasvim dovoljno.
     

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U ŠABCU 02.04. 2016.

Učesnici prolećnog uzgojnog ispita 02.04. 2016. u Lipolistu
              Dana 02.04. 2016. je u organizaciji regionalne grupe „ŠABAC“ SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA održan prolećni uzgojni ispit (VJP) u saradnji sa lovačkim udruženjem „SLOGA“  iz LIPOLISTA i na njenim terenima.

    Na ispit je prijavljeno, izvedeno i ocenjeno (u jednoj bateriji) 5 pasa rase oštrodlaki nemac i svih pet su položili.

    Na ispitu su sudili Deagan Bunardžić iz Arilja i Dragan Prokić iz Šabca, vođa ispita je bio Zoran Vasić iz Šabca.

OCENE PASA:

1. URI vom HAUS PANTELIĆ, JR 701853, vlasnika i vodiča Dejana Pantelića iz Šabca, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 11, glasnost neodređena,  MZ (mirna na zeca), ukupno bodova 71;
2. HANE, JR 701842, vlasnika i vodiča Bojana Bojičića, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 7, vodljivost 10, glasnost neodređena,   ukupno bodova 65;
3. DANTE PROKINA FARMA, JR 701505, vlasnika i vodiča Vlade Bogićevića, ocene: rad na tragu zeca 8, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10 glasnost neodređena, ukupno bodova 60;
4. HUGO, JR 701843, vlasnika i vodiča Gorana Ćurkovića, ocene: rad na tragu zeca 8, nos 7, pretraživanje 8, stajanje 4, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 52 i
5. DORA PROKINA FARMA, JR 701507, vlasnika i vodiča Darka Živkovića, ocene: rad na tragu zeca 6, nos 6, pretraživanje 3, stajanje 7, vodljivost 10 glasnost neodređena, ukupno bodova 44.

Uri vom Haus Pantelić sa vodičem u marki na logu zeca

        Vreme na ispitu sunčano, temperatura od 7-17°C, slab vetar. Zemljište vlažno. Kulture na kojima se psi ispitivali oranje, pšenica i detelina.

      Divljači i pernate i dlakave, sasvim dovoljno.

       Na ispitu je trebao da sudi Predrag Marković Mapac, međutim pošto nije došao mesto njega je uskočio Dragan Prokić.

      Na ovom ispitu su sudije prvi put dodelile jednom psu/kuji Uri vom Haus Pantelić kvalifikaciju MZ (miran na zeca -  AH) na osnovu Pravilnika o svestranom ispitu dodatak broj 6.2.

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U FUTPGU ODRŽANOG 26.03. 2016.


Vodiči sa psima na VJP u Futogu 26.03. 2016.
         Dana 26.03. 2016. je održan prolećni uzgojni ispit (VJP) u Futogu u organizaciji regionalne grupe "JUŽNA BAČKA" SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA. Ispit je održan u saradnji sa lovačkim udruženjem „JAREBICA“ iz FUTOGA i na terenima istog udruženja. Zbor učesnika je bio na Fazaneriji u 7 časova, ispit je počeo u 7,30 a završio se u 14 časova.

    Na ispit je prijavljeno, privedeno i ocenjeno 10 pasa rase nemački oštrodlaki, od kojih su 9 položila ispit, jedan pas nije zbog nemarkiranja. Psi su ispitivani u 2 baterije, po 5 pasa.. U I bateriji su sudili Emil Đorđević iz Kovina i Siniša Vukanović iz Novog Sada, a u II Dragan Bunardžić iz Arilja i Torma Laslo iz Padinske Skela. Ažurni vođa ispita je bio Aleksandar Malevski iz Plandišta.

OCENE PASA PO BATERIJAMA:
I BATERIJA, sudije E. Đorđević i Siniša Vukanović

1. ARA, JR 89677, vlasnik i vodič Petar Sklad iz Crvenke, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 71;
2. IRAN vom  AITRSCHTAL, Zbr. no. 227335, vlasnik Velimir Mastilović iz Nove Gajdobre, vodič Mladen Rankov iz Starog Žednika, ocene: rad na tragu zeca 10. nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno 71 bod;
3. AIKA IV vom BÖCKENHAGEN, Zbr. no. 227741, vlasnik Zádor Kis iz Bačkog Petrovog Sela, vodič Mladen Rankov i Starog Žednika, ocene: rad na tragu zeca 10. nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno 71 bod;
4. CAR vom Zadorhof, JR 89655, vlasnik i vodič Zádor Kis iz Bačkog Petrovog Sela, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 70;
5. CAYA  vom ZADORHOF, JR 89659, vlasnik i vodič Kristijan Molnar iz Bačkog Petrovog Sela, ocene: rad na tragu zeca 6, nos 8, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodrđena, svega bodova 56;

II BATERIJA, sudije D. Bunardžić i Torma Laslo

1. ALMA, JR 701693, vlasnica Žaklina Kokotović iz Beograda, vodič Dejan Jovanović iz Plandišta, ocene: rad na tragu zeca 11, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost - sledoglasna , svega bodova 68;
2. TRNOV VI GALL, JR 89548, vlasnik i vodič Vladimir Vojvodić iz Ulcinja, ocene: rad na tragu zeca 11, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena , svega bodova 68;
3. TRNOVA VI KAYA, JR 89227, vlasnik Darko Puzić iz Kraljeva, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 9, pretraživanje 8, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 64;
4. TRNOVA VI HEIDE, JR 89548, vlasnik Nikola Mijailović iz Obrenovca, ocene: rad na tragu zeca 6, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena, svega bodova 61;
5. CLIFF vom ZADORHOF, JR 89656, vlasnik Atilla Molnar  iz Bačkog Petrovog Sela, ocene: rad na tragu zeca 5, nos 3, pretraživanje 9, stajanje 0, vodljivost 10, glasnost neodređena, nije položio zbog nemarkiranja.
Trnova VI Heida markira fazanku
Vreme na ispitu je bilo oblačno i prohladno, temperatura od 2 do 9 °C, vetar slab, zemljište mestimično vlažno (stoji voda u pšenici u manjim barama), kulture na kojima su psi ispitivani su oranje, pšenica i trava sa trskom.
Divljači i pernate i dlakave tek zadovoljavajuće (marka se radila na puštenog fazana).

Ispit je prošao bez problema, organizaciija za pohvalu.

Više fotografija možete videti klikom ovdeIZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U DEČU 20.03. 2016.


1. baterija
             Dana 20.03. 2016. je u Deču, u organizaciji regionalne grupe „BEOGRAD“ SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA, održan prvi prolećni uzgojni ispit u 2016. godini.
    Ispit je organizovan u saradnji i na terenima lovačkog udruženja „OBEDSKA BARA“. Ispit je počeo u 7,30 i završio se u 13 sati.

2. baterija
Nemanja Bogdanović i Abas Vrbaški
    Na ispit je prijavljeno, privedeno i ispitano 9 pasa, 6 oštrodlakih nemaca i 3 kratkodlaka nemca. Psi su ispitivani u dve baterije. U I bateriji su sudili Emil Đorđević iz Kovina i Predrag Marković iz Beranja, a u drugoj bateriji su sudili Velimir Netković iz Uzdina i Dragan Bunardžić iz Arilja.

OCENE I REZULTATI KOJE SU PSI POSTIGLI NA ISPITU:
    I BATERIJA
1. FLORA, JR 701955, vlasnik i vodič Miloš Rženičanin iz Kruševca, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 71;
2. DOLLY BELL PROKINA FARMA, JR 701506, vlasnik Dragan Prokić iz Šabca, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10,  vodljivost 10, glasnost - vidoglasna, ukupno bodova 70;
3. ABAS VRBAŠKI PANNONIAN SEA, JR 89595, vlasnik Srđan Stamenović iz Glogonja, vodič Nemanja Bogdanović z Vrbasa, ocene: rad na tragu zeca 8, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost - vidoglasan, ukupno bodova 67;
4. R-ATHELSTAN vom BUCHENFORST, JR 701676, vlasnik Zoran Antunović iz Sremčice, ocene: rad na targu zeca 8, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 9, glasnost neodređena, ukupno bodova 61;
5. FADIL, JR 701958, vlasnik Branislav Nedeljković iz Deča, ocene: rad na tragu zeca 6, nos 8, pretraživanje 8, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 56;

   II BATERIJA
1. AGY VRBAŠKA PANNONIAN SEA, JR 89600, vlasnik Dejan Marković iz Leštana, vodič Miodrag Karanović iz Siriga, ocene: rad na tragu zeca 10, nos 8, pretraživanje 6, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 61;
2. BOA del ABSINTHIUM Nkd, JR 728079, vlasnik Miloš Crepulja iz Deča, vodič Dejan Todorović iz Novog Beograda, ocene: rad na tragu zeca 7, nos 8, pretraživanje 11, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena, ukupno bodova 59;
3. BINA del ABSINTHIUM Nkd, JR 728078, vlasnik Ivan Mijailović iz Deča, ocene: rad na tragu zeca 8, nos 5, pretraživanje 11, stajanje 3, vodljivost 10, glasnost – sledoglasna i vidoglasna, ukupno bodova 50 i
4. BONI del ABSINTHIUM Nkd, JR 728080, vlasnik Miloš Crepulja iz Deča , ocene: rad na tragu zeca 3, nos 6, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost, ukupno bodova 46;

Dragan Prokić sa Dolly Bell Prokinom Farmom na ispitu

   Vreme na ispitu je bilo sunčano, temperatura 12 stepeni, vetar slab, zemljište vlažno. Radilo se na oranju, pšenici, detelini i korovu sa trskom.
   I pernate i dlakave divljači je bilo sasvim dovoljno.
   Ispit se odvijao i završio bez problema.