Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SASTANAK REGIONALNE GRUPE BRANIČEVSKOG OKRUGA


Detalj sa sastanka
         Sastanak je održan u prostorijama sportskog društva sa početkom u 18,00 časova, i sastanku su prisustvovali Aleksandrović Dejan, Blagić Bojan, Gajić Miloje, Ilić Danijela, Jovanović Goran, Stanisavljević Nikola (sekretar), Tašić Srećko (zamenik predsenika), Živković Svetomir, Vojinović Dalibor, Predrag Marković - Mapac, Radovanović Dejan, Stojković Danlilo, Mitić Slobodan i Cvetković Zlatko.
    Zamenik predsednika je otvorio sastanak, pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na dolasku, predložio je i sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prvog inicijativnog skupa za osnivanje ogranka „Srpskog DD Kluba“ za Braničevski okrug u Velkom Gradištu,
2. Izveštaj o rad DD kluba za Braničevski okrug do sada,
3. Izveštaj o radu stručne komisije, uravnog odbora i skuptine Srpskog DD Kluba za 2012. godinu,
4. Progam rada Srpskog DD Kluba za 2012.godinu,
5. Program rada regionalne grupeBraničevskog okruga,
6. Rasprava u vezi novog rukovodstva regionalne grupe Braničevskog okruga,
7. Rasprava u vezi imena grupe i
8. Razno.
9.
    Na pitanje da li ima dopuna i izmena dnevnog reda, niko se nije javio i pristupilo se glasanju za usvajanje dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.
    Reč je uzeo Miloje Gajić i pročitao pismo presednika:
      „Na osnovu odluka Skupštine Kluba u Uzdinu, Statuta, odluka Upravnog odbora i svojih ovlašćenja nalažem predsednicima regionalnih grupa:

1. Da održe Skupštine svojih grupa na kome će upoznati članstvo sa zaključcima Skupštine i usvojenom Uzgojnog pravilnika i dopunama Statuta;
 2. Da konsoliduji kadrove, i ako je potrebno, zamene neaktivne jer nas očekuju ozbiljni zadaci, i da izaberu delegate za Skupštinu shodno Statutu (na 10 članova 1 delegat, plus preko desetice još jedan);
3. Da urade aktuelne spiskove članstva i pošalju Sekretaru Kluba (mail megi2107@ptt.rs) i
 4. Da izrade planove rada grupe za 2012. i pošalju Sekretaru (prvenstveno da li ima potrebe za uzgojnim smotrama, ali i ostalim manifestacijama, posebno na jesen, jer još nije kasno).

Sastanak Upravnog odbora i Stručne komisije sa predsednicima regionalnih grupa i regionalnim vođama uzgoja će se održati do kraja aprila, gledaćemo što ranije. Na sastanku ćemo  se dogoviti o svim detaljima i planovima rada, posebno oko inspekcije legala, prijave, itd. Do tog vremena treba da budu gotovi i pečati koje ćemo zadužiti, i štampani pravilnici i Bilten.
 Za sva pitanja se možete obratiti predsedniku, sekretaru ili vođi uzgoja. Kontakt telefoni i mailovi se nalaze u Biltenu Kluba od 2011. godine.

Pozdrav svima
Laslo Torma“
Radno predsedništvo

    Zatim je nastavio: Mi smo ovaj sastanak i zakazali na osnovu dosadašnjeg rada naše grupe i predhodnih sastanaka članova i Kluba. Odmah se nadovezao i na drugu tačku dnevnog reda sa kritikama na račun dosadašnjeg predsednika koji nije zakazao ni jedan sastanak za godinu dana i obrazložio da zbog toga i ne postoji izveštaj u pravom obliku jer se ništa i nije radilo. Svi su saglasni sa time da se mora početi sa radom i da je ovako najgore za sve.
    Gajić je nastavio i treću tačku obrazlažući i čitajći pojedine delove izveštaja o radu stručne komisije i supštine Srpskog DD Kluba. Posebno se osvrnuo na to da je jako malo članova bilo na Skupštini i njima se posebno zahvalio jer su imali prilike da vide i čuju i druge članove i njihova mišljenja. Osvrnuo se na najvažnije odluke stručne komisije (organizacija manifestacija-utakica i novi pravilnici-za ispit na vodi, za ispit na divlju svinju u gateru i najvažniji - uzgojni pravilnik), rada skupštine (izneo je plan manifestacija za ovu godinu, naveo da svaki pas ima pravo da izađe dva puta na PUI, da svi psi u ovoj godini mogu da polože PUI i JUI ako su stari do četiri godine, glavne izmene Statuta u vezi grupa, budućih članova Skupštine itd.).
    Diskusija se vodila oko ocenjivanja na ispitu na vodi (10/12), novog pravilnika za gater i o tački oštrine, tu se za reč javio Marković i Žvković.
    Gajić je pročitao plan manifestacija za ovu godinu i prešlo se na diskusiju i na sledeću tačku: Marković je komentarisao da ga niko nije konsultovao oko stavljanja u plan i program ispit u Požarevcu i da ako je to moguće da se on orgaizuje u Velikom Gradištu ili Smoljincu jer u Požarevcu nema dovoljno zeca, a i organzuje se i nekoliko utakmica na koje nas je sve pozvao da uzmemo učešće. Tašić se nadovezao i rekao da je bilo brojanje i da je on čuo da kod njega ima dovoljno zeca, a da on ne zna jer nije bi na brojanju, a da će se obratiti predsednku lovaca i da vidi da li je moguće to odraditi kod njega. Gajić je pitao da li još neko ima da predloži neki teren, javio se Goran Jovanović  rekao da je njegov teren pun zeca i da je sad nemoguće odraditi na njemu jer smo zakasnili sa prijavom a i ima organizovanja drugih ispita. Marković je još dodao da ako se ne dogovorimo on će organizovati u Požarevcu.
    Gajić je sumirao i iskristalisano mišljenje da se do kraja nedelje obatimo lovačkom društvu u Smoljincu  da se obiđe teren najasnije za vikend pa da se vidi šta dalje. Svi su se jednoglasno složili i prihvatili da obiđu teren tada.
    Prešlo se na predlog programa rada reginalne grupe Braničevskog okruga:

1. PROLEĆNI UZGOJNI ISPIT:
   Kako je planom Manifestacija Srpskog DD Kluba predviđeno održavanje uzgojnog ispita  dana  14.04. 2012. to je potrebno da se izvrše prethodne radnje kako bi se obezbedio adekvatan teren za održavanje uzgojnog ispita. To podrazumeva organizovan obilazak predloženih terena, po mogućstvu što više članova braničevskog grupe koji će se ujedno družiti i povesti svoje pse, radi zajedničke provere  dosadašnjeg rada sa  njima i preporuka  šta je potrebno popraviti kod pasa i vodiča  do održavanja ispita. Takođe, cilj je ustanovljavanje broja zečeva i fazana na predloženim terenima I sačinjavanje izveštaja. Potrebno je da se za dane obilaska uzme dozvola od lovačkih udruženja. Takođe je sada potrebno  odrediti tačne datume i vremena  obilazaka terena i da se obaveste članovi koji hoće da vode pse i obilaze terene zbog vađenja dozvola za ulazak u teren i da se odredi lice zaduženo da to obezbedi za našu grupu.
   Na sledećoj (trećoj) sednici grupe “Braničevskog okruga” trebalo bi da se izveštaj usvoji i odluči o izboru terena za održavanje uzgojnog ispita u navedenom terminu.  Na toj sednici bi trebalo da se dogovori sve oko organizacije uzgojnog ispita i odredi organizacioni odbor i preciziraju konkretne radnje u vezi  održavanja ispita.
• Prolećni uzgojni ispit u Velikom Gradištu, organizator reg. grupa Braničevskog okruga, sudije Predrag Marković Mapac i Goran Šestić, tel. za informacija 063391582 Gajić;

2. SEDNICE KLUBA:
      Bilo bi dobro da se sednice grupe regionalne grupe Braničevskog okruga održavaju  barem jednom u mesec dana, zbog praćenja stanja u klubu, dogovora, preporuka, razmene informacija među članovima. Potrebno je da odredimo prostoriju u kojoj će moći da se održavaju sednice grupe. Takođe, potrebno je da se napravi baza podataka o svim članovima grupe radi pravovremenog slanja predloga dnevnog reda za sednice i obaveštenja . Trebalo bi da se napravi baza podataka o psima što je po novom uzgojnom pravilniku u nadležnosti  regionalnog vođe  uzgoja. Na sednice grupe dobro bi bilo pozvati i nečlanove, simpatizere i ljubitelje oštrodlakih nemaca, kao i predstavnike lovačkih udruženja i kinoloških društava sa teritorije Braničevskog okruga.
     
    Gajić je istakao da se sastanci grupe u budućem periodu održavaju barem jednom mesečno i da je jako bitno da se ide organizovano, zbog uštede na PUI i ostale manifestacije jer se tada može videti rad ostalih pasa i uporediti naš pas sa ostalima, Marković se nadovezao na njegove reči i rekao da je predlog dobar i da su svi ovi ljudi ovde samo lovci koji vode pse u lov a da je u svetu trend profesionalizma i u obuci i u lovu i da ne mora da znači da će svaki pas od radnih pasa biti radan nego da se mora raditi na obuci i da je ovde potrebno imati odgajivače i dresere a ne samo lovce.
    Gajić je odgovorio da je to donekle tačo jer član Kluba ili grupe može da bude svako čak iako nije odgajivač ili ljubitelj pasa, a i da smo mi prošle godine imali dva psa na PUI i jednog na JUI i da su suduje iz nemačke koje su sudile međnarodni ispit skrenle pažnju da imamo dobre pse a da su nam malo lošije obučeni. Ove godine bi trebali da imam pet pasa na PUI, zar to nije uspeh za jednu malu grupu. Dejan daje predlog da se trebamo družiti i da bi trebali da okrenemo i neko prasence. Predlog je usvojen  kao i predlog Markovića da se ubuduće organizuju seminari i slične manfestacije.
    Glasanjem je program rada usvojen jednoglasno.
      Šesta tačka donela je raspravu oko rukovodstva tačnije oko predsednika koji ni sada nije tu i oko uzgojnog vođe. Za reč su se javili Goran Jovanović i Predrag Marković i Živković. Iskristalisao se stav da Goran Jovanović preuzme vođenje grupe Braničevskog okruga, dok je za uzgojnog vođu dat predlog da to budu Gajić Miloje ili Pedrag Markov ali će po Statutu o tome dlučivati stručna komisja i UO.
      Što se tiče imena grupe doneta je odlka da se grupa ne zove više DD Klub Braničevskog okruga već saglasno Statutu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba samo "Regionalna grupa Braničevskog oruga".
      Pod tačkom razno razgovaralo se o obilasku terena i daljih obaveza. Sastanak je završen oko 20 časova.
     
      Zapisničar
      Daniela Ilić


Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !