Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U KOVINU 07.04. 2012.


Učesnici uzgojnog ispita pred polazak na teren
        Dana 07.04. 2012. u KOVINU je održan prolećni uzgojni ispit - VJP - za nemačke oštrodčake pse. Ispit je organizovala regionalna grupa „JUŽNI BANAT“ Srpskog Kluba
Glavni vođa ispita Pero Uskoković drži govor učesnicima
oštrodlakih pasa u saradnji sa lovačkim udruženjem „Lovac“ iz Kovina . Ispit se odvijao na terenima lovačkog udruženja „Lovac“ sekcije Bavanište, Skorenovac i Kovin.

      Ispit je počeo u 7 sati, a završio se u 15 sati. Pre početka ispita su kontrolisani brojevi mikročipova pomoću čitača čipa pasa i izvršeno čipovanje neobeleženih pasa od strane ovlašćenog veterinara.    
  
Na ispitu su sudili sudije:
1.Stevan Đurin iz Pančeva, Ljubiša Ivanović iz Velike Plane, Miloje Gajić iz Velikog Gradišta Ralić Milić iz Šabca, Predrag Marković-Mapaciz Berana,Dragan Vujić iz Beograda, Jovanović Duško iz Beograda i Laslo Torma iz Padinske Skele.  

Vođa ispita je bio Pero Uskoković iz Kovina .
I baterija na terenu
IV baterija

Na ispit je prijavljeno  22 pasa. Ispit je polagalo 24 pasa u 4 baterije. Sastav baterija sa sudijama:

I BATERIJA sudije Stevan Đurin i Ljubiša Ivanović, teren Kovin

1.Bos Nokone vlasnik Luzajić Z.
2.Bora vl. Stojanović B.
3.Umbra od Ariljske Podobale vl. Stojanović N.
4.Fleš vl. Teslić Nikola
5.Alis vl. Mitić S.
6.Felix, vl. Dragan Tešić

II BATERIJA sudije Miloje Gajić  - Ralić Milić, teren Bavanište

1.Nick vom Forstberg vl. Jakovac D.
2.Blek vl. Aleksandrović D.
3.Bim vl. Netković V.
4.Graf Jork vl. Netković V
5.Una od Ariljske Podobale vl. Rista Gabrijel
II baterija na terenu
6.Dilan Fantastric of Miki, vl. Bojan Joksimović, Grocka

III BATERIJA sudije Predrag Marković - Mapac i Dragan Vujić, teren Skorenovac

1.Beta vl. Emil Djordjević
Provera čipova pre ispita
2.Kimba II Spanger Forst vl. Elvir Velić
3.Olla sa Srijiusa vl. Andjelković Saša
4.Beta vl. Djorović Branislav
5.Aska vl. Andrić Vladica
6.Basta, vl. Momir Jovanović

IV BATERIJA sudije Laslo Torma i Jovanović Duško, teren Kovin

1.Albert vl. Vulin D.
2.Aurora vl. Pribaković a.
3.Cica vl. Veselinović Branko
4.Anka vl. Palalić Igor
5.Fanđo vl. Janković Saša
6.Orthodox Wilds Clay vl. Dragan Perković

 Ispitano je 24 pasa. Položilo je svih 24  pasa.

Sledeći psi su položili ispit sa brojem osvojenih bodova:

1.Beta JR 78665 Emila Đorđević iz Kovina sa 75 bodova: rad na tragu 11, nos 11, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena;

2.Orthodoks Wilds Clay JR 88430 Dragana Perkovića iz Kovina 70 bodova: rad na tragu 11, nos 10, pretraživanje 8, stajanje 10, vodljivost 9, sledoglasan;
Raspoređivanje vodiča za rad na tragu

3.Aurora JR 76865 Aleksandra Pribakovića iz Trstenika 70 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, sledoglasna;

4.Albert JR 77937 Daneta Vulina iz Pančeva 70 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena;

5.Bora JR 78660 Borivoja Stojanovića iz Vračevog Gaja 68 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;

6.Umbra od Ariljske Podobale JR 78480 Nenada Stojanovića iz Gornjeg  Milanovaca 68 bodova:rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;

7.Bos Nokone JR 79188 Zvonka Lužajića iz Kovina 65 bodova:rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10 stajanje 6, vodljivost 9, gasnost neodređena;

8.Una od Ariljske Podobale JR 78479 dr.Rista Gabrijea iz Uzdina 65 bodova: rad na tragu 10, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 9, vidoglasna;

9.Fleš JR 78584 Nikole Teslića iz Novog Sada 64 bodova: rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;

10.Anka JR 79143 Igora Palalića, Begaljica 62 boda:rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 7, vodljivost 10, glasnost neodređena;

11.Fanđo JR 78701 Saše Jankovića, Begaljica, 59 boda: rad na tragu 8, nos 8, pretraživanje 9, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;

12.Basta JR 78630 Momira Jovanovića, Sombor sa 59 bodova:rad na tragu 8, nos 9, pretraživanje 8, stajanje 9, vodljivost 8, glasnost neodređena;

13.Cica JR 79004 Branka Veselinovića, Medveđa sa 58 bodova:rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 7, stajanje 5, vodljivost 10, glasnost neodređena;

14.Kimba II vom Spanger Forst 215782 Elvir Velić, Sarajevo, BIH sa 57 bodova: rad na tragu 7, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 8, vodljivost 8, glasnost neodređena;

Sudije II baterije Ralić Milić i Miloje Gajić
15.Beta JR 77294 Branislava Đorovića, Pančevo sa 57 bodova: rad na tragu 7, nos 9, pretraživanje 6, stajanje 10, vodljivost 9, vidoglasna;

16.Alis JR 78777 Slobodana Mitića, Velika Plana, 54 boda: rad na tragu 5, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;

17.Olla sa Sirijusa JR 88550 Saše Anđelkovića, Mala Krsna sa 49 bodova: rad na tragu 6, nos 6, pretraživanje 9, stajanje 8, vodljivost 8, glasnost neodređena;

18.Aska JR 78909 Vladice Andrića iz Šabca sa 46 bodova:rad na tragu 6, nos 7, pretraživanje 6, stajanje 7, vodljivost 7, glasnost neodređena;

19.Blek JR 78639 Dejana Aleksandrovića, Ostrovo sa 45 boda: rad na tragu 7, nos 7, pretraživanje 6, stajanje 6, vodljivost 5, vidoglasan;

20.Felix JR 78582 Dragana Tešića, iz Omoljice sa 45 bodova: rad na tragu 5, nos 6, pretraživanje 8, stajanje 5, vodljivost 8, glasnost neodređena;

21.Dilan Fantastic of Miki JR 87740 Bojana Joksimovića, Grocka sa 44 bodova:rad na tragu 6, nos 6, pretraživanje 6, stajanje 7, vodljivost 7, glasnost neodređena;

22.Bim JR 77562 Velimira Netkovića iz Uzdina sa 43 boda:rad na tragu, 6, nos 6, pretraživanje 9, stajanje 4, vodljivost 6, glasnost neodređena;

Sudije sređuju papirologiju posle ispita
23.Graf – Jork IIIJR 78634 Velimira Netkovića, Uzdin sa 43 boda: rad na tragu 6, nos 6, pretraživanje 6, stajanje 4, vodljivost 9, glasnost neodređena;

24.Nick vom Forstberg JR 79130 Dragutina Jakovca, Zemun sa 37 bodova: rad na tragu 6, nos 6, pretraživanje 3, stajanje 6, vodljivost 4, glasnost neodređena.

     Vremenske prilike na dan ispita su bile blizu optimalnih sve do podneva: ujutro je bilo dovoljno rose za rad na tragu, iako je na oranju veoma rano počelo isparavanje, zatim je vreme bilo sunčano, toplo, u podne sparno, temperatura  ujtro 12 preko dana 20C°. Vetar slab promenljivog pravca.

    Stanje zemljišta: iako je prethodne noći bilo malo kiše, zemljište je suvo.

    Kulture na terenu ispita oranje, detelina, pšenica, korov i šiblje pored kanala.

Osveženje pasa u podne
    Količina divljači je bila različita od baterije do baterije, jer, na žalost, ne mogu se obezbediti identični uslovi za sve pse, ali je bilo dovoljno divljači za sve pse, negde i idealno, posebno zeca na tragu.

    Ispit se odvijao bez problema, odlična organizacija i gostoprimstvo za svaku pohvalu, posebno ako uzmemo u obzir da je to ispit sa dosada najviše pasa u organizaciji našeg Kluba.

    Zahvaljujemo se vodičima i učesnicima na fer ponašanju i druženju.  
                         

     
     
     
           
     

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !