Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U UZDINU 03.03. 2012.


Otvaranje Skupštine - domaćin i vođa uzgoja Velimir Netković drži govor (desno)
                       
      Skupština je počela sa radom u 11,30 časova.
      Skupštini je prisustvovalo 71 članova.
      Pošto je predsednik Kluba Laslo Torma pozdravio prisutne i zahvalio se prisustvu, domaćin Skupštine Velimir Netković je preneo pozdrave i podršku Dr. Mahmuda Al Dagistanija Srpskom Deutsch Drahthaar Klubu i žalenje što nije mogao prisustvovati Skupštini zbog neodložnih obaveza.
      Zatim su prisutni minutom ćutanja odali počast preminulom predsedniku Kinološkog saveza Srbije gospodinu Dušanu Nešiću.
      Potom je predsednik Kluba pročitao pozdravnu poruku podpredsednika Kluba iz Nemačke Gorana Zubanovića koje glasi:

      „Postovani Lovci i prijatelji naseg Deutsch Drahthaar  Kluba!
    Dobro došli na današnju Skupštinu. Lepo je videti da je interesovanje za DD i naš Klub toliko veliki da možemo, pa i moramo, osnivati regionalne Grupe našeg, Srpskog DD Kluba.
    Želim da nam čestitam na dosadašnjem radu i doprinosu širenju naših pasa i razvoju našeg zajedničkog Srpskog DD Kluba. Prođose 10 godina od osnivanja, a dođe mi kao da je sve bilo juče. Od tadašnjeg pionirskog pokušaja, popularnost DD-a je iz godine u godinu rasla, tako da je danas na 2. mestu po brojnosti lovackih pasa VII FCI grupe u zemlji. To je takođe velikim delom zasluga svih nas i našeg Srpskog DD Kluba. Ili kako ga mnogi zovu : 1. Srpskog DD Kluba.
    Organizovali smo i sproveli brojne uzgojne ispite, 3 Internacionalna jesenja uzgojna ispita (HZP), sa sudijama iz matične zemlje, ravnopravni smo članovi Svetske Organizacije DD-a (DDWV) i sastavni deo velike DD porodice u svetu. Proslavili smo deset godina postojanja Kluba, koje će ostati u nezaboravnom sećanju, na ovim prostorima, zahvaljujući radu i trudu Upravnog Odbora i Regionalne Grupe Kovin. Imamo svoj Blog. Nekoliko regionalnih grupa i biće ih sigurno još. Svi se mi trudimo da DD postane što brojniji i naš Klub sto jači. Sad ćemo dobiti i svoju internet prezentaciju. Pred Vama je predlog za usvajanje Uzgojnog Pravilnika itd., itd....
    A to sve da bi smo i dalje prednjačili ispred drugih i predstavili naše pse u pravom svetlu, kako im i dolikuje.
    Naime to je najbolji svestrani lovno - radni pas na Svetu, Deutsch Drahthar!!!
    Za danjašnju Skupštinu Vam želim staloženost, koncentraciju i dobru volju. Da rešite šta ima da se reši,  imajući u vidu samo dobrobit i razvoj naših pasa a i Srpskog DD Kluba. ... a posle Skupštine, slogu, jedinstvo i dobro druženje...Srećno i uvek nam dobar pogled !

    Vaš Goran Zubanović”
Skupština radi

    Zatim se prešlo na izbor radnog predsedništva u koji su izabrani Laslo Torma, Dragan Bunardžić i Velja Netković, za zapisničara Miloje Gajić a za overivače zapisnika Aleksandar Radonjić i Goran Gojković.
    Predsednik Kluba je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1. Izveštaj o radu Srpskog DD Kluba u 2011. godini;
2. Finasijski izveštaj za 2011. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje plana rada Srpskog DD Kluba za 2012. godinu;
4. Usvajanje finansijskog plana za 2012. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Statuta Srpskog DD Kluba;
6. Usvajanje pravilnika o ispitu na vodi;
7. Usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju,
8. Usvajanje Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i
9. Razno.

Posle usvajanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda:
    U 2011. godini Srpski Deutsch Drahthaar Klub je organizovao 5 prolećnih uzgojnih ispita, jednu utakmicu na vodi i dva jesenja uzgojna ispita, od kojih je poslednji održan 4. i 5. novembra u Kovinu sa sudijama iz Nemačke, uzgojnom smotrom na kojoj je ocenjeno 13 pasa, sudijskim seminarom i svečanom večerom povodom 10 godina rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.
       Na prolećnim uzgojnim ispitima je ove godine učestvovalo najviše pasa, 35. Na jesenjim tek trećina od broja na prolećnim ispitima, 13 pasa. Uvek je to tako, i to moramo promenuti.
     Na HZP-u u Kovinu smo imali priliku da vidimo način i kriterijum suđenja (novih) nemačkih sudija, imali smo priliku da vidimo „pravo“ suđenje na uzgojnoj smotri onako kako to rade u Matičnom Klubu – Verein Deutsch Drahthaaru sa kompletnom dokumentacijom, i na kraju, na sudijskom seminaru smo mogli pitati sve što nam još nije bilo jasno. Sudije, gosti iz Nemačke, na čelu sa našim doajenom i podpredsednikom Goranom Zubanovićem, nisu žalili trud da nam objasne suštinu nemačkog principa suđenja i obuke pasa.
    Pored ispita održali smo godišnju Skupštinu na kojoj smo doneli značajne odluke, posebno u vezi uzgoja, 4 sastanka Upravnog odbora i jedan sastanak Stručne komisije na kojima smo rešavali tekuću problematiku i dalje razrađivali predlog Uzgojnog pravilnika, diskutovali o suđenju, daljem radu....
      Održali smo i sastanak sa Klubom iz Temerina na kom smo hteli da nađemo zajednički jezik i rasčistimo naše odnose, sa obzirom da smo mi Srpski DD Klub, članica Svetskog saveza za nemačke oštrodlake pse, i da nastavimo dalje zajedno, ali u tome nismo uspeli. Vreme će zaista pokazati vrednost rada Klubova.
      Povodom 10 godina rada, a tu deceniju deceniju iza nas smatramo uspešnom, možemo reći da smo zaista napredovali, ali da samozadovoljstvu nema mesta. U znak obeležavanja ovog jubileja štampali smo nalepnice, blokove, podelili olovke sa oznakama Kluba, upaljače, priveske, veoma dopadljive kape (zimske i letnje) od kojih je do sada podeljeno i prodato 300 komada. Bilten za 2011. godinu je spreman za štampu, samo smo čekali ovu Skupštinu da usvojim izmene i dopune Statuta, Uzgojni pravilnik, Pravilnik ispita na vodi i na divlje svinje... i da to možemo da objavimo u Biltenu da je svakom dostupno. Naš Blog je do sada posetilo preko 40.000 ljudi iz celog sveta. Sajt je pri kraju. Uzgojni pravilnik je konačno uobličen i spreman za usvajanje, danas, posle tolikoh diskusija prilagođavanja, proučavanja i traženja najpogodnijih rešenja. Pravilnik za svestrani ispit se prevodi, kao i pravilnik o ispitu na krvnom tragu i treba da je gotov ovog proleća, i sa urađenim pravilnicima za ispit na vodi, ispit na divlju svinju mi smo zaokružili objavljivanje Pravilnika. Ostaje da se spremaju psi za ispite i da krenemo sa radom na uzgoju.
      U prošloj godini smo krenuli i odmakli u regionalizaciji našeg Kluba. Osnovani su regionalne grupa za Braničevski okrug u Velikom Gradištu, „Južni Banat“ u Kovinu, regionalna grupa „Šabac“ za Mačvanski okrug, regionalna grupa „Zapadna srbija“ u Guči, reg. grupa „Moravac“ u okolini Kruševca i reg. grupa „Južna Bačka“ u Bečeju.
      Ove regionalne grupe su osnovane sa ciljem da što veći broj članstva aktivno učestvuje u radu Kluba, da lakše dođemo do saznanja o stanju i potrebama u određenim delovima Srbije i kao preduslov primene Uzgojnog pravilnika. Bez regionalnih grupa to ne bi uspeli.
      Prvi se javio za diskusiju Goran Šestić i izneo da u Srbiji, misleći na centralni deo, nema uslova za uzgojne ispite jer nema dovoljno zeca i da zbog toga tamo treba organizovati utakmice od tipa B do tipa D, u organizaciji Kluba, da smatra da ne treba da se povodimo prema instrukcijama matičnog Kluba iz Nemačke i naših članova iz Nemačke. Odgovorio mu je predsednik stručne komisije Velja Netković da je to odluka Upravnog odbora i Stručne komisije, i da je on član oba izvršna organa Kluba i da ga odluke obavezuju da ih podrži, bez obzira na lično mišljenje. Klub ima svoju strategiju, uostalom iu članu 5 Statuta to i decidno piše, i organizuje samo ispite kao što je navedeno u Statutu i Uzgojnom pravilniku, a podržaće svaku manifestaciju za oštrodlake nemce koje se ne kose sa njegovim programom medaljama, diplomama, delegiranjem sudija i na sve ostale načine.

Tačka 2. dnevnog reda:
    
     FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU:
    
Preneta sredstva iz  2010.god. .....................................................151 068,8  din.
      PRIHODI:
1. Donacija (Kosta Sunda) 150 $, u dinarima ............................... ..  11 250   din.
2. Prihod od članarine....................................................................106 000   din.
3. Prodaja biltena, blokova i nalepnica .............................................. 4 950   din.
4. Pomoć od Kinološkog saveza Srbije............................................  300 000  din.
5. Uplata za sve  uzgojne ispite i  utakmicu na vodi ......................... 121 300  din.
6. Donacija (Marko Popović) ...............................................................5 000  din.
      UKUPNO:                                             699 568,8 din.
     
      RASHODI:
1. Sudijske dnevnice.....................................................................206 420    din.
2. Bilten Kluba za 2010.godinu ...................................................... 71 982    din.
3. Reklamni materijal....................................................................161 508    din.
4. Kancelarijski materijal........................................................... .... 20 789,28din.
5. Troškovi prenoćišta, hrane i pića na manifestacijama ....................50 654     din.
6. Troškovi izrade završnog računa i preregistracije u APP................... 8  017   din.
7. Putni troškovi ........................................................................... 27  784   din.
8. Divljač za ispite ........................................................................  15 000   din.
9. Zastave ..................................................................................... 5 982,2 din.
10. Plakete i priznanja ................................................................... 61 360   din.
11. SPP ........................................................................................  7 112   din.
12. PTT troškovi .............................................................................. 2 519   din.
13. Članarina KSS –u ........................................................................ 8 000   din.
      UKUPNO RASHODI:                                                         647 127,48 din.
      Sredstva  preneta  u  2012. godinu......................................    52 441,32 din.
     
Sekretar i blagajnik Kluba Dragan Bunardžić
podnosi finansijski izveštaj za 2011.
      Po tački 3 dnevnog reda  je plan rada Kluba za 2012. izneo predsednik Kluba Laslo Torma.
      Sa planom za 2012. ću nastaviti tam gde smo stali sa izveštajem za 2011. godinu. Potrebno je završiti regionalizaciju: nedostaje jedna grupa na severu zemlje, gde ima puno oštrodlakih nemaca, i u samom Beogradu. Dogovori oko formiranja tih grupa su u toku. Takođe predstoji konsolidacija grupa i uređivanje njihove uloge, nadležnosti , organizacije i odnosa sa maticom, tj Srpskim DD Klubom. O tome ćemo raspravljati i odlučiti usvajanjem izmena i dopuna Statuta, a te dopune zahteva baš organizovanje reginalnih grupa. Po usvajanju tih dopuna Statuta imaćemo normativnu osnovu za rad regionalnih grupa. One treba da održe svoje Skupštine, izvrše kadrovsko utvrđivanje – neaktivne i nezainteresovane ljude treba zameniti aktivnim, ustrojiti ažurnu evidenciju članstva, dati predloge za uzgojne ispite i smotre i krenuti sa primeno Uzgojnog pravilnika pod kordinacijom glavnog vođe uzgoja. Izradićemo pečate, štampati formulare, ustrojiti registre....
      Na ovoj Skupštini, ponavljam, ćemo razmotriti i usvojiti i predloge ostalih pravilnika i početi njihovu primenu. Upravni odbor i Stručna komisija je na svojim sastancima donela odluku da predloži Skupštini, a to će, ako usvojimo, ući i u Statut i u Uzgojni pravilnik, da naš Klub organizuje samo uzgojne ispite, uzgojne smotre, ispite na vodi, ispite na divlju svinju i svestrani ispit, a ne i utakmice. Utakmice koje forsiraju jedinke i titule nisu u duhu uzgoja naše rase i prakse matičnog Kluba jer mi forsiramo rasu, radni kvalitet svih jedinki, niti Klub ima „daha“ da organizuje utakmice. Srpski Deutsch Drahthaar Klub će podržati sve manifestacije na kojima učestvuju oštrodlaki nemci i koje propagiraju rasu, ali će organizovati samo navedene ispite.
     
      Za 2012. planiramo sledeće manifestacije:

1. 31.03. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Ogaru. Sudije Emil Đorđević i Laslo Torma, organizator regionalni grupa "Šabac", telefon za informacije Dragan Prokić 0641955677;

2. 01.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kanjiži. Sudije Igor Horti i Miodrag Jojić, telefon za informacije 0641284813 Jojić,

3. 07.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kovinu, sudije Miloje Gajić i Nenad Glumac, organizator reginalna grupa "Južni Banat", tel 0652461635 Emil;

4. 14.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Velikom Gradištu, organizator reg. grupa Braničevskog okruga, sudije Predrag Marković Mapac i Goran Šestić, tel. za informacija 063391582 Gajić;

5.26.05. 2012. Ispit na divlju svinju, mesto (gater) će se odrediti naknadno. Sudije Stevan Đurin i Goran Šestić;

6. 22.09. 2012. Ispit na vodi u Banatskom Karlovcu, sudije Velimir Netković i Laslo Torma;

7. 06.10. 2012. Jesenji uzgojni ispit  u Ogaru;

8. 13.10. 2012. Jesenji uzgojni ispit u Kovinu (sudije će se odrediti naknadno) i

9. 20.10. 2012. Svestrani ispit, ako se završi prevod Pravilnika i on objavi na vreme. Mesto i sudije ćemo objaviti naknadno, na vreme.

Predsednik predaje medalju M. Jojiću
za i mesto na prolećnom uzgojnom ispitu u Vrbasu
    Takođe obaveštavamo članove da, po usvajanju Uzgojnog pravilnika na ovoj Skupštini ove, 2012. godine, na uzgojne ipite - i jesenje i prolećne mogu izaći psi do starosti od 4 godine, da bi stekli status "podoban za parenje". Molimo sve članove da spreme i izvedu svoje pse na uzgojne ispite. Po potrebi ćemo organizovati baterije, pa i dodatne ispite, ukoliko bude zainteresovanih.

    Moram napomenuti da veoma lako može doći do pomeranja termina u ovom prolećnom delu zbog ledenog februara sa ozbiljnim snežnim prekrivačem i kašnjenjem vegetacije usled toga. Molimo članstvo da ima razumevanja, niko to ne radi iz samovolje, potrebno je i vreme za trening pasa, ali ćemo odraditi kako treba sve, i članstvo obavestiti na vreme preko Bloga i revije “ZOV”.
    U 2012. ćemo krenuti u organizovanje uzgojnih smotri kako to predviđa Pravilnik o uzgoju. Posle sastanka Upravnog odbora, Stručne komisije i predstavnika regionalnih grupa do polovine aprila znaćemo i gde i kada ćemo organizovati smotre, kao i sudije za smotre.U 2012. planiramo 3 sastanka UO, 3 sastanka SK i 2 sastanka sa predsednicima regionalnih grupa i vođama uzgoja.

    Čeka nas velik posao u ovoj godini. Molim sve da se aktivnije uključe u rad Kluba, Srpski Deutsch Drahthaar Klub je Klub svih nas i nekoliko ljudi se ne može izboriti sa ozbiljnim zadacima koje supred nama, zrelim Klubom sa jasnim programom i iskustvom stečenim u proteklih 10 godina rada i saradnje sa matičnim Klubom.
    Za diskusiju se javio Emil Đorđević i izneo zamerku na to što Stručna komisija delegira sudije za manifestacije Kluba, a ne organizator, tj. regionalna grupa. Predsednik SK V. Netković je obrazložio da je na sastanku UO u Borči u avgustu 2011. upravni odbor jasno i jednoglasno zauzeo stav da Stručna komisija određuje sudije. To ne znači da regionalne grupe ne mogu uticati na izbor sudija, ili dati predloge, ali želimo izbeći da svaka grupa ima “svoje sudije”, tj. želimo izbeći svaku sumnju u pristrasnost prilikom suđenja u Klubu, i od toga ne odustajemo, bez obzira na cenu.
     
      Po tački 4 dnevnog reda:
    
     FINANSIJSKI PLAN ZA 20012. GODINU:
     OČEKUJUĆI TROŠKOVI (u dinarima):
     
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .............................98 000
2. Troškovi suđenja na ispitu  u radu na vodi .............. ........................14 000
3. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ..............................56 000
4. Troškovi suđenja na Eventualnom internacionalnom ispitu................120 000
5. Reklamni materijal kluba (duksevi,majice kape)................................95 000
6. Izrada biltena za 2011.godinu.........................................................70 000
7. Municija i divljač za ispite .............................................................. 58 000
8. Troškovi održavanja skupštine, hrane, pića i osveženja na ispitima....  86 000
9. Kancelarijski materijal i PTT troškovi ............................. .................25 000
10. Provizija SPP ..............................................................................10 000
11. Putni troškovi .............................................................................20 000
12. Izrade pečata, članskih karti, ocenskih listi,
sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.............................................35 000
13. Medalje za ispite .........................................................................10 000
14. Troškovi izrade završnog računa: ...................................................5 000
15. Članarina KSS-u ........................................................................   8 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI TROŠKOVI:  ............................................. 710 000
     
      OČEKUJUĆI PRIHODI:
1. Prihod od članarine u Klubu ..........................................................150 000
2. Prihod od uplata za ispite .............................................................135 500
3. Prihod od prodaje dela reklamnog materijala i biltena .......................45 000
4. Donacije KSS-a ............................................................................380 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI PRIHODI: .............................................710 000
      Predlog finansijkog plana je usvojen bez primedbi.
     
      Tačka broj 5 dnevnog reda: predsednik objašnjava i čita predlog dopuna i izmena Statuta u vezi formiranja i rada regionalnih grupa i usvajanja Uzgojnog pravilnika, član po član. Izmene i dopune se usvajaju jednoglasno. Izmenjen i dopunjen Statut Srpskog DD Kluba će biti štampan u Biltenu i objavljen na klubskom Blogu, a kasnije i na sajtu.
     
     
      Po tački broj 6. Miodrag Jojić je pokrenuo inicijativu da se Pravilnik o utakmicama na vodi izmeni, tj. doda još disciplina šaranje za živom patkom i da ocene u disciplinama obuke mogu biti samo do 10 bodova.  Međutim UO i SK su odbili njegov predlog i usvajanje izmena Pravilnika o ispitu na vodi obrazlaže predsednik Stručne komisije. Shodno odluci da Klub ne organizuje utakmice već samo ispite, postojeći Pravilnik o utakmici na vodi ostaje ali menja naziv u „Pravilnik o ispitu na vodi“, nema dodele titula, discipline ostaju iste, samo u ocenjivanju discipline obuke (hodanje uz nogu, odloživost i aport) mogu da se maksimalno boduju sa 10 bodova, dok urođene osobine (nos, rad na tragu žive patke, itd.) mogu da se boduju do 12 bodova. Pravilnik će biti štampan u Biltenu i objavljen na Blogu Kluba. Predlog je usvojen.
      Dragan Prokić je izneo primedbu da ne bi trebalo da na ispitu na vodi loše ocene u disciplinama odloživost i hodanje uz nogu utiču na ocene, tj. rangiranje psa. Po njemu  ukoliko pas i ne uradi te discipline može da položi ispit.
      Odgovorio je Laslo Torma da ovaj ispit teži da bude što bliži praktičnom lovu, da preko pomenutih disciplina podstiče obuku pasa koja je kod nas na veoma niskom nivou i da ovaj ispit nije obavezan i predlaže da ostane po pravilniku.
      Predlog Pravilnika o ispitu na vodi je usvojen.
     
      Po tački 7. usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju. Predlog Pravilnika je obrazložio autor istog, Velimir Netković i izneo suštinu Pravilnika kao i discipline i način ocenjivanja. Stevan Đurin i Laslo Torma su predložili da se briše disciplina „oštrina“ jer kontakt nije dozvoljen i Klub ne želi da se sukobljava sa odredbama Zakona o dobrobiti životinja. Disciplina oštrina je izbačena iz Pravilnika. Pravilnik je usvojen većinom glasova i biće štampan i objavljen na Blogu.
Desno delegati reg. grupe Braničevskog okruga,
poslednji sa  leva N. Glumac
     
   Po tački 8 dnevnog reda – razmatranje predloga i usvajanje Uzgojnog pravilnika Skupštinu je sa predlogom pravilnika koje je izradila Stručna komisija upoznao detaljno Laslo Torma. On je izneo izuzetnu važnost ovog Pravilnika za selekciju i uzgoj, te da je predlog rađen godinama, a intenzivno poslednje tri godine, da odavno postoji potreba za ovim pravilnikom, da je rađen studiozno i kompleksno i da ga smatra veoma kvalitetnim i potpunim, na osnovu odluka ove Skupštine o uzgoju iz prošle godine, UO i SK, a na osnovu Uzgojnog pravilnika matičnog Kluba Verein Deutsch Drahthaar-a, Međunarodnog uzgojnog pravilnika FCI-a, Pravilnika o stručnom radu KSS-a i pozitivnih zakonskih propisa i iskustva drugih Klubova.
   Pravilnik je rađen na osnovu predloga Emila Đorđevića, Dragana Bunardžića, Velimira Netkovića i Lasla Torme, te je posle duge pripreme timskim radom celog Upravnog odbora i Stručne komisije došlo do teksta konačnog predloga koji je pred Skupštinom.
   Pravilnik je prilagođen specifičnoj situaciji u kojoj je Srpski Deutsch Drahthaar Klub kao Klub koji deluje u okviru kinološkog društva Arilje, shodno Pravilniku o stručnom radu KSS-a, pri čemu Srpski DD Klub poštuje sve odredbe istog, a da je član Svetskog saveza oštrodlakih nemaca čije preporuke sprovodi u meri koliko to omogućuju akta KSS-a. Pravilnik ne obavezuje sve vlasnike oštrodlakih nemaca, samo članove Kluba koji žele da imaju verifikovane pse za uzgoj sa Klupskim pečatima na zadnjoj strani rodovnika na mestu koje je naslovljeno „Preporuke Kluba“, sa tim da će se Klub svim legalnim srestvima boriti da ovaj Pravilnik vremenom postane obavezan za sve, i da se poštuje uzgojna politika matičnog Kluba da bez položenog jesenjeg uzgojnog ispita pas ne može ići u uzgoj.
   Predsednik je upoznao Skupštinu sa svim bitnim odredbama Uzgojnog pravilnika, čitajući član po član najvažnije i objasnio da usvajanjem ovog pravilnika Klub počinje svoj uticaj na uzgoj rase, što je i jedan od osnovnih i najvažnijih ciljeva Srpskog DD Kluba. On je takođe izneo da će sama praksa i primena ovog Pravilnika suditi o njemu i, ukoliko se ukaže potreba, biće prilagođen našim mogućnostima i iskustvima ako u nekim odredbama ne bude funkcionalan.
      Posle kraće diskusije i razjašnjavanja nejasnoća Uzgojni pravilnik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je usvojen jednoglasno. Pravilnik će biti štampan i objavljen uskoro na Klubskom Blogu, a kasnije i sajtu. Za tumačenje ovog Pravilnika je nadležna Stručna komisija, glavni vođa uzgoja i predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i svi koji imaju nejasnoća mogu da se obrate pitanjem njima lično ili preko Bloga, mailom itd.
      U diskusiji članova je izražena zabrinutost zbog zahtevnosti ovog Pravilnika, kao i para koje zahteva (ispiti, snimanje kukova itd.). Sekretar Kluba Dragan Bunardžić je objasnio da smo svesni posledica, i da može doći do privremenog osipanja – smanjenja članstva i da, na kraju krajeva, ne mora svako biti uzgajivač. Ali je to jedini put da Klub utiče na selekciju i održanje, pa i poboljšanje kvaliteta rase, da je to jedan od najbitnijih ciljeva Kluba, da to traži matični Klub, da se godinama spremamo za usvajanje ovog Pravilnika, da nismo prenaglili i da smo spremni da prihvatimo rizik, a da smo ubeđeni da će vreme pokazati da je to ispravan potez.
Detalj sa Skupštine
     
      Pod 9. tačkom razno posle kraće diskusije većinom glasova je usvojen predlog Emila Đorđevića i Jova Uskokovića da sudije, u cilju pomaganje Kluba, deo sudijske dnevnice koje oni smatraju previsokim – 5.000 din. -, u visini od 2.000 din. doniraju Klubu, tako da njima ostane 3.000 plus putni troškovi.
      Goran Šestić je izneo da smatra da sudije treba da sude više pasa od 5 po danu, ali je vođa uzgoja objasnio da je to po pravilniku matičnog Kluba koga se mi pridržavamo i to ne menjamo jer je u samoj suštini ispitivanja na uzgojnim ispitima da se psima daje više šansi, dogod se ne stekne prava slika o njihovim kvlitetima, a što traži vreme.
      Doneta je odluka da članarina ostane, kao i prošle godine 1.000 dinara i da kotizacije za Klubske manifestacije ostaju iste kao prošle godine i to:
     
1. Prolećni uzgojni ispit............................... 1.500 din.
2. Jesenji uzgojni ispit ................................3.000 din.
3. Ispit na vodi............................................2.500 din.
4. Ispit na divlju svinu.................................1.500 din.
5. Uzgojna smotra.......................................1.000 din.
6. Svestrani ispit ........................................3.500 din.

    Pošto se predsednik zahvalio učesnicima na konstruktivnom i fer učešću u radu i istakao izuzetnu važnost današnjih odluka za dalji rad Kluba Skupština je završila sa radom u 16 časova.
  
   Uzdin. 03.03. 2012. godine
  
   Zapisničar
   Miloje Gajić, sr
     
     
     
     
      1
     
     

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !