Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DD KLUBA

Diskusija na sastanku Stručne komisije povodom Pravilnika o ispitu na vodi

Velimir Netković predsednik Stručne komisije
Srpskog DD Kluba i vođa uzgoja Kluba
          Stručna komisije je održala sastanak dana 26.02. 2012. U Kovinu. Sastanak je počeo u 14,00 časova u prostorijama LU u Kovinu, a sastanku su prisustvovali Velimir Netković predsednik stručne komisije, Torma Laslo, Goran Šestić, Miodrag Jojić, Emil Đorđević, članovi Stručne komisije (od stručne komisije nije prisutan samo Marko Popović), kao i Miloje Gajić podpredsednik Kluba i  Dragan Bunardžić sekretar Kluba.


    Pošto je Velja Netković otvorio sastanak, predložio je sledeći DNEVNI RED:
   

    1. Zauzimanje stava Stručne komisije o vrsti manifestacija koje Srpski DD Klub organizuje;
    2.  Razmatranje predloga Miodraga Jojića oko izmena i dopuna Pravilnika o ispitu na vodi;
    3.  Razmatranje i usvanje predloga Pravilnika o ispitu na divlje svinje za oštrodlakog nemca;
    4.  Razmatranje, dopuna i usvajanje predloga Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba i

    5.  Razmatranje i usvjanje izmena i dopuna Statuta Kluba koji su potrebni formiranjem regionalnih grupa Srpakog deutsch Drahthaar Kluba.
      
Detalj sa sastanka
       Pošto je dnevni red usvojen prešlo se na rad.

    Po 1. tački dnevnog reda je Stručna komisija, a na osnovu odluke UO na sastanku u Borči u avgustu 2011. i preporuke matičnog Kluba donela odluku da organizuje samo ispite, i to: prolećne i jesenje uzgojne ispite, ispite na vodi, ispite na divlju svinju, ispite na krvni trag i svestrane ispite, uzgojne smotre, smotre priplodnjaka i specijalizovane izložbe za oštrodlake nemce. Utakmice i ostale manifestacije će podržavati, gde god se organizuju za oštrodlake nemce, ali neće organizovati.

    Po 2. tački dnevnog reda je Miodrag Jojić izneo i obrazložio svoj predlog Pravilnika za utakmica na vodi, tj. dopune postojećeg Pravilnika. On je u suštini jako sličan našem dosadašnjem Pravilniku za utakmicu na na vodi, ali je Jojić dodao još jednu disciplinu – šaranje za živom patkom. U oba Pravilnika se menja bodovanje i doneta je odluka da se boduju sa 12 bodova discipline urođenih osobina, a sa maximalno 10 bodova da se boduju discipline obuke. Stručna komisija je donela odluku da se, shodno odluci po 1. tački dnevnog reda ne održavaju utakmice na vodi, nego ispiti na vodi, da se Pravilnik preimenuje u Pravilnik o ispitu na vodi, da sve discipline ostanu iste, samo što se, shodno prirodi ispita, discipline obuke (uz nogu, odloživost, aport) boduju do 10 bodova maximalno. Tako prerađen predlog će ići na glasanje na Skupštini.

    Po trećoj tački dnevnog reda su Jojić i Velja Netković pročitali predlog Pravilnika o ispitu na divlju svinju.
    Oko Pravilnika za ispit na divlju svinju u gateru takođe nije bilo bitnih izmena i dopuna. Njega je pročitao Velja i  usledila je diskusija. Uz manje izmene – izbacivanje discipline oštrine i kontakta, uprošćavanje ispita jednoglasno je prihvaćeno da Pravilnik ide na usvajanje Skupštini.

    Po 4. tački dnevnog reda kao osnov je uzet predlog Uzgojnog pravilnika Emila Đorđevića , zatim Dragana Bunardžića koji su rađeni na osnovu Pravila uzgoja nemačkog – matičnog Kluba, ali koji nisu bili kompletni. Vođena je diskusija oko inspekcije legala, uzgojnih kvalifikacija, načina obeležavanja rodovnika.
    Pretresao sa član po član, Torma je dao predloge o kompletiranju, i na kraju se jednoglasno usvojio predlog veoma važnog Uzgojnog pravilnika koji ide na usvajanje Skupštini.

    Po 5. tački dnevnog reda za reč javio Dragan Bunardžići dao je predlog da se dopuni i izmeni Statut i to iza člana 12 ili 16 da se ubaci nekoliko članova koji će da regulišu problematiku rada regionalnih grupa.
    Torma je dodao da je ovo prilika da se svi nedostaci poprave i da Statut dobije konačan oblik.
    Velja Netković je dodao svoj predlog dopune Statuta u vezi Stručne komisije, i dao predlog da se Statut dopuni  i da glasi: Stručna komisija je stručni savetodavni organ kSrpskog Deutsch Drahthaar Kluba koja za svoj rad odgovara Upravnom odboru, a koju bira Skupština. Stručnu komisiju čine predsednik – glavni uzgojni vođa, predsednik Srpskog DD Kluba i članovi koji su uzgojne vođe regionalnih grupa. Bira ih skuština sa mandatom na 4 godine i mogu biti birani ponovo. Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje i svoj izveštaj o radu daje na uvid skupštini. Komisiju saziva i njome rukovodi predsednik komisije. Stručna komisija rešava probleme koji proizilaze iz uzgojnog pravilnika i pravilnika o stručnom radu KSS-a kao i statuta kluba. Predsednik – glavni uzgojni vođa je ujedno i član UO kluba.

    U poslednjoj, 6-oj tački dnevnog rada raspravljano je oko liste sudija i suđenja na predstojećim manifestacijama. Odlučeno je da sudije koje su bile na sudijskom seminaru, shodno odluci UO, koji je bio u organizaciji Kluba i na kojoj su predavale sudije iz Nemačke na III INT. HZP-u, imaju prednost  pri suđenjima, a da će ostale sudije suditi samo po potrebi. Odlučeno je i da se formira sudijska lista i da sve sudije sude ravnomerno.   
      Stručna komisija je, za prolećni deo manifestacija, odredila sledeće sudije:

    1. 31.03. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Ogaru. Sudije Emil Đorđević i Laslo Torma, organizator regionalni grupa "Šabac", telefon za informacije Dragan Prokić 0641955677;

    2. 01.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kanjiži. Sudije Igor Horti i Miodrag Jojić, telefon za informacije 0641284813 Jojić,

    3. 07.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kovinu, sudije Miloje Gajić i Nenad Glumac, organizator reginalna grupa "Južni Banat", tel 0652461635 Emil;

    4. 14.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Velikom Gradištu, organizator reg. grupa Braničevskog okruga, sudije Predrag Marković Mapac i Goran Šestić, tel. za informacija 063391582 Gajić;

    5.26.05. 2012. Ispit na divlju svinju, mesto (gater) će se odrediti naknadno. Sudije Stevan Đurin i Goran Šestić i

    6. 22.09. 2012. Ispit na vodi u Banatskom Karlovcu, sudije Velimir Netković i Laslo Torma.
    O sudijama na jesenjim manifestacijama  će se odluka doneti naknadno, po završetku prolećnog dela manifestacija.

    Sastanak je završen oko 1700 časova.Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !