Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SKUPŠTINA REGIONALNE GRUPE "Š A B A C" SRPSKOG DD KLUBA



Predsednik regionalne grupe Šabac Dragan Prokić
na uzgojnoj smotri 5.11. 2011. u Kovinu
                Skupština regionalne grupe Šabac je održana dana 16.03. 2012.u Šapcu. Skupština se može smatrati izbornom.
      Skupština je počela sa radom u 19 casova. Bilo je prisutno 10 članova od ukupno 15. Prokić Dragan je pozdravio prisutne a zatim je izabrano radno predsedništvo i to:
      Prokić Dragan, Andrić Vladica I Sibinčić Dalibor. Za zapisničara je izabran Sibinčić Verko, a za overivače zapisnika Vasić Zoran I Pajić Novica.Dalje je skupštinu vodio Prokić Dragan koji je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:
1.Izvestaj sa skupstine Srpskog DD kluba odrzane u Uzdinu 03.03.2012.god.;
2.Izbor rukovodstva regionalne grupe “Šabac” i delegate za skupštinu Srpskog DD Kluba;
3.Plan rada i manifestacija regionalne grupe “Šabac” za 2012.godinu i
4.Razno
1. tačka dnevnog reda: Izveštaj sa godišnje Skupstine Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je podneo Prokić Dragan za one članove koji nisu prisustvovali skupStini Srpskog DD Kluba u Uzdinu.
2. tačka dnevnog reda: Jednoglasno je izabrano sledeće predlozeno rukovostvo regionalne grupe “Sabac”:
      Potvrdjena je podrška predsedniku Prokić Draganu, za podpresednika je predložen i izabran Pajić Novica umesto Andrić Vladice, a Andrić Vladica je izabran za regionalnog vođu uzgoja.
      Sekretar regionalne Šabac grupe je ostao Sibinčić Dalibor.
      Za delegate u Skupštini Srpskog DD Kluba predloženi su i izabrani Andrić Vladica i Vasić Zoran.
     
3. tačka dnevnog reda:
Planirane manifestacije u organizaciji regionalne grupe ”Šabac” za 2012. godinu su :
1. VJP 31.03. 2012. Ogar (rezervni termin u slučaju loših rezultata je 22.04. 2012.)
2. HZP 06.10. 2012. Ogar
3. Reionalna uzgojna smotra 27.05. 2012. (Šabac ili Ogar)
Svi predlozi su jednoglasno usvojeni.
4.tačka dnevnog reda je razno. Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio predsednik grupe koji je sugerisao da se požuri sa uplatom članarine kako bi mogli precizno odrediti aktuelno članstvo, a takođe se Prokić nada i prilivu novih članova kada krenu manifestacije.
Andrić Vladica je zamolio članove da se pre prolećnog uzgojnog ispita neformalno okupimo i da se konkretno dogovorimo oko organizacije ispita i dočeka učesnika i gostiju.
Sastanak je završen u 21 čas.
Šabac, 16.03. 2012. god.

Zapisničar                                                                              Overači zapisnika
Sibinčić  Verko                                                                Vasić Zoran i Pajic Novica

              Spisak članova regionalne grupe “Šabac” Srpskog DD Kluba
1. Prokić Dragan
2. Andrić Vladica
3. Vasić Zoran
4. Bošković Goran
5. Nikolić Branislav
6. Ralić Milić
7. Aleksić Darko
8. Bojičić Bojan
9. Živković Darko
10. Pajić Novica
11. Nedeljković Branislav
12. Sibinčić Dalibor
13. Sibinčić Verko
14. Andrić Živko
15. Pantelić Dejan
     
     
     
      1
     
     

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !