Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

Sa Supštine Srpskog DD Kluba

    27.02. 2010. je održana redovna i izborna Skupština Srpskog DD Kluba u prostorijama Lovačkog saveza Srbije sa početkom u 11 časova. Skupštini su prisustvovali delegati iz Arilja, Beograda, Velikog Gradišta, Vršca, Alibunara, Novog Sada, Velike Plane, Šabca, Bečeja, Uzdina.
    Pre početka Skupštine prisutnima je predstavljen i podeljen Bilten Kluba za period od 20do 2009. godine na opšte zadovoljstvo članova.
    Po usvajanju predloženog dnevnog reda, izbora radnog predsedništva, zapisničara i verifikacione komisije prešlo se na 1. tačku "Usvajanje izmena i dopuna Statuta Kluba". Po 1. tački je sa izmenama i dopunama Statuta (usklađivanje sa Zakonom o udruženjima) je Skupštinu upoznao Miloje Gajić, predsednik Komisije za rad na izmenama. Novi Statut je jednoglasno usvojen.
    Izveštaj o radu Kluba u 2009. je podneo predsednik Laslo Torma, a finansijski izveštaj sekretar Dragan Bunardžić. Oba izveštaja su usvojena posle kraće diskusije.
    Posle usvajanja izveštaja se prešlo na biranje organa upravljanja Kluba za sledeći mandat od 4 godine. Za predsednika Srpskog DD Kluba je izabran Laslo Torma, za podpredsednike Goran Zubanović i Miloje Gajić, za sekretara i blagajnika Dragan Bunardžić.
     Za članove Upravnog odbora su izabrani Velimir Netković, Goran Zubanović, Miloje Gajić, Dejan Pantelić, Ljubiša Avramov, Emil Đorđević, Goran Šestić, Miodrag Jojić, Dragan Bunardžić i Laslo Torma.
    Za članove disciplinske komisije su izabrani Dragan Prokić (predsednik), Đorđe Lečić, Ljubiša Avramov.
    U Nadzorni odbor su izabrani Doru Marel, Vladica Andrić i Rade Ikodinović.
    U Stručnu komisiju su izabrani Velimir Netković (predsednik), Nenad Glumac, Đura Munćan, Miloje Gajić, Šestić Goran, Dragan Vujić, Emil Đorđević, Nemanja Kovač, Dejan Pantelić, Miodrag Jojić i Laslo Torma.
    Plan Srpskog DD Kluba za 2010. je izneo Laslo Torma, a finansijskog Dragan Bunardžić. Planovi su usvojeni posle diskusije. (Izveštaj i plan se objavljuju kao posebni postovi, kao i plan  manifestacija Kluba za 2010.).
     Delegati Skupštine su doneli odluku da zbog ekonomske situacije članarina za 2010. godinu ostane 1.000 dinara.
     Po poslednjoj tački "Razno - pitanja i predlozi" dr. Mahmud Al Dagistani, generalni sekretar KSS je pohvalio aktivnosti Kluba i obećao dalju podršku KSS za rad Kluba.
     Skupština je završila sa radom u 14,30 časova posle čega se prešlo na svečani deo Skupštine.
                               Predsednik L. Torma i najstariji aktivni član Kluba g-din Đorđe Lečić

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !