Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OBAVEŠTENJE O SASTANKU 0RGANA UPRAVLJANJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

Predsednik Srpskog DD Kluba Dragan Bunardžić

      Obaveštavamo članova organa upravljanja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba da će se u subotu, 13. maja 2017. u PARAĆINU u prostorijama Mesne zajednice 7. juli (kod osnovneškole Stevan Jakovljević) održati sastanak stručne komisije, upravnog odbora i sudija.

      Sastanak stručne komisije počinje u 10 časova, a zajednički sastanak UO, SK i sudija u 11 časova. Za sastanke se predlažu sledeće teme:

Predlog dnevnog reda za sastanak stručne komisije 13.05. 2017. 


1.    Analiza rada stručne komisije u proleće 2017.;
2.    Dogovor o radu za naredni period;
3.    Zaduživanje regionalnih vođa uzgoja sa obrazcima, dnevnicima legla, uzgojnim pravilnicima i tetovir kleštama;
4.    Tekuća pitanja

Predlog dnevnog reda za sastanak upravnog odbora


1.    Analiza prolećnih manifestacija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2017.;
2.    Analiza suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima u 2017.;
3.    Izveštaj o radu stručne komisije u prošlom periodu;
4.    Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za prvo polugodište 2017.;
5.    Usvajanje plana manifestacija za jesen 2017. i za 2018. godinu;
6.    Određivanje sudija za jesenje manifestacije 2017.;
7.    Razmatranje molbe za osnivanje regionalne grupe “Potamišje”;
8.    Tekuća pitanja (razno). 

       Molimo članove stručne komisije da ponesu materijal koji su sakupili u toku proleća 2017. i da naprave kratke izveštaje o svom radu u proteklom periodu.

        Takođe molimo sudije koji sude na klupskim manifestacijama da prisustvuju sastanku radi analize suđenja i donošenja zaključaka koji će poboljšati nivo suđenja.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !