Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE U KOVINU 02.03. 2014.Miloje Gajić predsednik stručne komisije i klubski vođa uzgoja
     Nakon ručka i pauze po završetku Skupštine Kluba sastali su se novo izabrani Upravni odbor i Stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.

    Sastanku je prisustvovalo svih 12 čalnova UO i 8 od 10 članova SK. Na dnevnom redu sastanka je bilo konstituisanje UO i SK nakon izbora i dogovor oko plana i programa prolećnih manifestacija Kluba.

    Emil Đorđević kao novi predsednik Srpskog DD Kluba je pozdravio članove organa upravljanja i poželeo im puno uspeha u radu.

    Zatim se prešlo na preciziranje rasporeda i planova u vezi prolećnih uzgojnih ispita i uzgojne smotre.

      Dogovoreno je da će se KLUBSKA GODIŠNJA UZGOJNA SMOTRA, koja treba da postane tradicionalna i da se održi svake godine u martu, ove godine održi u Velikom Gradištu u subotu 15.03. 2014. u organizaciji regionalne grupe Braničevo, a na predlog predsednika Stručne komisije Miloja Gajića. Posle uzgojne smotre će se na istom mestu održati REVIJA PRIPLODNJAKA. Skup učesnika je u 8,00 časova u restoranu Dionis na ulasku u Veliko Gradište.  Smotra će se održati na igralištu neposredno iza restorana.

      Na uzgojnu smotru članovi mogi privesti pse/kuje koje starije od godinu dana i koji imaju važeći rodovnik i potvrdu o cepljenju protiv besnila. Na smotri priplodnjaka članovi Kluba mogu prezentovati pse koji su ocenjeni u eksterijeru i koji imaju položen prolećni uzgojni ispit (VJP), jesenji uzgojni ispit (HZP) i koji su cepljeni protiv besnila.

      Na smotri priplodnjaka će Klubski vođa uzgoja u rodovnike pasa koji ispunjavaju uslove za uzgojne kvalifikacije po Uzgojnom pravilniku upisivati iste (podoban za uzgoj i preporučen za uzgoj po članovima 41 i 43 Uzgojnog pravilnika).

      Kotizacija za uzgojnoj smotri je 1.000 dinara po izlagaču, bez obzira na broj pasa koji vodi, prijava pasa za reviju priplodnjaka je besplatna.Prijave se primaju do utorka 11.03. 2014. na telefone 063 8800 483 Predrag Marković – Mapac i 063 391 582 Miloje Gajić ili na mail micagajic@hotmail.com. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun Srpskog DD Kluba ili blagajniku regionalne grupe Braničevskog okruga na licu mesta na dan smotre. Organizator je obezbedio ručak za učesnike.

      UO i SK je donela odluku da na Klubskoj uzgojnoj smotri i reviji sude Dragan Prokić, Torma Laslo, Stevan Đurin, Miloje Gajić, Nenad Davidović, Duško Jovanović i Goran Gojković. Konačna lista sudija će se odrediti posle zaključivanja prijavljivanja pasa - broja prijavljenih pasa i biće objavljena naknadno.

      Zatim se prešlo na preciziranje termina održavanja prolećnih uzgojnih ispita i određivanja sudija za iste. Miodrag Jojić je predložio da Klub odredi jednog sudiju za ispit, a ostale sudije odredi – pozove regionalna grupa. Vladica Andrić je predložio da Klub delegira po 1 sudiju po bateriji a grupa drugog. Predlog Andrića je usvojen, sa tim da, ako bude manje prijavljenih pasa – manje baterija da se otkazuje sudiji-sudijama koji dolaze iz udaljenijeg mesta zbog uštede na putnim troškovima.

      Emil Đorđević je izneo da, ukoliko Klub bude izdvajao grupama po 1.000 dinara po prijavljenom psu za spremanje ručka na VJP-u kako je to dogovoreno na UO 17.01. 2014. u Beogradu Klub bankrotirati i predložio da se svaki Klub snađe za ručak, a ako to nije u mogućnosti da naplati isti makar gledaocima, jer se događa da sude dvoje sudija četiri psa, a na ručku bude 30 persona.

      Siniša Vukanović je izneo da u Somboru i Srbobranu, gde reg. grupa Južna Bačka treba da održi PUI ima malo divljači, da brine kako će sve to proteći i da razmišljaju da održe ispite u nekoliko dana da bi svi psi imali prilike za kontakte sa divljači. Emil se usprotivio, to nije prema Pravilniku, podržali su ga ostali i ta mogućnost je odbačena. Zauzvrat Emil je ponudio pomoć grupi Južna Bačka da održi ispit u Plandištu gde ima divljači. Dogovoreno je da prvenstveno treba raditi marke na prirodnu divljač.

      Posle diskusije je određen konačan raspored prolećnih uzgojnih ispita sa sledećim sudijama:

1.29.03. 2014. PLANDIŠTE, organizator regionalna grupa Južna Bačka, sudije Miloje Gajić, Emil Đorđević, Stevan Đurin i Miodrag Jojić;

2. 30.03. 2014. ČELAREVO, organizator regionalna grupa Podunavlje, sudije Emil Đorđević i Torma Laslo;

3. 05.04. 2014. KOVIN, organizator regionalna grupa Južni Banat, sudije Dragan Bunardžić, Stevan Đurin, Dragan Prokić i Miloje Gajić;

4. 06.04. 2014. DEČ, organizator regionalna grupa Beograda, sudije Predrag Marković – Mapac, Dragan prokić, Dragan Bunardžić i Torma Laslo;

5. 12.04. 2014. Plandište, organizator regionalna grupa Južni Banat, sudije Miloje Gajić, Miodrag Jojić, Siniša Vukanović, Stevan Đurin, Dragan Prokić i Moravac;

6. 13.04. 2014. OGAR, organizator regionalna grupa Šabac (termin nije siguran, najverovatnije će se promeniti za mart jer je pšenica već visoka, od nedelje konačan termin), sudije Dragan Prokić, Predrag Marković – Mapac, Dragan Bunardžić i Emil Đorđević i

7. 19.04. 2014. GRADIŠTE, organizator regionalna grupa Braničevskog okruga, sudije Siniša Vukanović, Stevan Đurin, Torma Laslo i Emil Đorđević.

      Doneta je jednoglasna odluka da se prijave primaju (imaju se dostaviti vođi uzgoja regionalne grupe organizatora) do nedelju dana pred ispit na obrascu koji je dostupan na sajtu Kluba, a može se nabaviti i po grupama, i da se uplata vrši na žiro račun Kluba do istog roka. Kotizacija za PUI po psu je 1.500 din.

      Odlučeno je, radi nesmetanog funkcionisanja Kluba, da se članarine ove, 2014. godine, imaju upaltiti do 01.04., a od sledeće do 01.03. u godini.

      Pod tačkom razno je Aca Radnonjić izneo problem povećanja cene zakupa internet domena Klubskog sajta zbog potrebe za većim protokom, te je doneta odluka da istu namiri iz uplata članarina svoje grupe, a da o tom podnese potrebne potvrde radi regularnosti. Na njegovo pitanje ko će od sada slati izveštaje koje on kači na sajt (do sada je to radio Torma) je dogovoreno da Stručna komisija odredi način vođenja dokumentacije (izveštaji, ocenski listovi i liste itd.) sa svih manifestacija i odgovornost i način slanja Klubu i KSS-u, te da će u okviru toga biti određeno ko će salti izveštaje za sajt i kako sa manifestacija regionalnih grupa. Regionalne grupe će biti upoznate sa svojim obavezama u vezi ovog pitanja putem uputstva koja će izraditi Stručna komisija i dostaviti svim zainteresovanima, a koja će morati da se pridržavaju.
     1


Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !