Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 17.02. 2018. U KOVINU


    
          17.02. 2018. je održan sastanak upravnog odbrora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u Kovinu posvećen pripremi skupštine Kluba i tekućim pitanjima sa sledećim dnevnim redom:

1.Razmatranje izveštaja regionalnih grupa sa godišnjih - izbornih skupština i problema u vezi regionalne grupe Beograd;
2.Evidencija kandidata za predsednika, podpredsednika, sekretara, vođe uzgoja, blagajnika Kluba, članova nadzorne i članova disciplinske komisije;
3.Utvrđivanje dnevnog reda za skupštinu Kluba;
4.Utvrđivanje rasporeda manifestacija (plana) za proleće 2018.;
5.Razno   

         Sastanku su prisustvovali članovi UO: Dragan Bunardžić predsednik Srpskog DD Kluba, Predrag Marković Mapac potpredsednik Kluba, Torma Laslo klupski vođa uzgoja, Aleksandar Malevski sekretar kluba, Marko Nikolić predsednik regionalne grupe Beograd, Petar Sklad predstavnik regionalne grupe Južna Bačka (zamena za Sinišu Vukanovića koji se nalazi u nemačkoj), Viktor Varga iz regionalne grupe Potamišje (zamenik Velimira Netkovića koji je na lečenju) i Jovo Risović predsednik regionalne grupe Južni Banat, 8 članova od ukupno 11. Sastanku nisu prisustvovali Vladica Andrić i Zoran Vasić iz regionalne grupe Šabac i Dejan Živadinović iz regionalne grupe Braničevo. Pored navedenih članova UO sastanku su prisustvovali regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija Nenad Stojanović, reg. vođa uzgoja grupa Beograd Goran Gojković, Dejan Nedeljković, Emil Đorđević (jedno vreme) i nekoliko gostiju.        

       Po 1. tački dnevnog reda prvo su se razmatrali događaji u vezi regionalne grupe Beograd. Pošto je predsednik Dragan Bunardžić izneo saznanja u vezi pokušaja nelegalnog preotimanja grupe Beograd, pročitao dopis Gorana Kuzmanovića, Torma Laslo je pročitao zapisnik koji mu je poslao Goran Kuzmanović i odgovor na isti Kuzmanoviću. Konstatovano je da je izvršena uplata za trinaest puta po 1.500 dinara kao članarina za 2017. godinu u periodu od 25. do 29.12, 2017., da je održana neregularna vanredna skupština o kom nisu obavešteni i konsultovani organi upravljanja Kluba i regionalne grupe Beograd, da se nije poštovao Protokol o radu regionalnih grupa, da ne postoji dokument sa validnim potpisima o prisustvu delegata – podnosioca zahteva za održavanje vanredne skupštine, da je falsifikovan broj prisutnih na tom skupu i da su netačni podaci o članovima koji su pristupili to nelegalnojj radnji (u spisak članova su ubacivani ljudi koji o tome nisu ništa znali, bez njihovog pristanka, čak i koji su članovi drugih grupa).

Upravni odbor je dao podršku legalnom rukovodstvu regionalne grupe Beograd i doneo jednoglasnu odluku:

1.Svi koji su uplatili članarinu u gore navedenom periodu i bili zavedeni delovanjem Gorana Kuzmanovića imaju pravo i mogu da se priključe regionalnoj grupi Beograd, ili nekoj drugoj grupi po želji, dobrodošli su u Klub, a ako to ne žele mogu tražiti povraćaj novca,
2.Naloženo je predsedniku regionalne grupe Beograd Marku Nikoliću i vođi uzgoja grupe Goranu Gojkoviću da do petka, 23.02. 2018. obavezno održe izbornu skupštinu grupe, odaberu rukovodstvo grupe i pod hitno dostave izveštaj Klubu radi efikasnog održavanja izborne skupštine Kluba i
3.Goran Kuzmanović, Dejan Josipović i Cvetković Miljko koji su bili članovi Kluba i svojevoljno napustili Klub i u proteklom periodu u više navrata vređali pojedine članove Kluba, rukovodioce Kluba i nanosili štetu ugledu i interesima Kluba se ne primaju u Klub i ne mogu biti članovi zbog navedenog Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.

     
          U vezi ovog problema je donešena odluka da se novi članovi ubuduće primaju uz potpis overene pristupnice Klubu koji sadrži sledeći uvodni deo: „Izjavljujem da se dobrovoljno učlanjujem u SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR KLUB i da ću se pridržavati Zakona o udruženjima, Statuta KSS, Pravilnika o stručnom radu KSS-a, odredaba Statuta Kluba, Uzgojnog pravilnika i ostalih normativnih akata, da ću čuvati ugled Kluba te da ću aktivno učestvovati u radu Kluba i unapređenju rase i da sam upoznat sa aktima Kluba.“
    Potpisnik pristupnice koja je ujedno i molba za učlanjenje će postati punopravni član i dobiti člansku kartu po potpisu pristupnice od strane sekretara Kluba ili od njega ovlašćenog lica.
Takođe je razgovarano o tome da se mora doneti odluka organa upravljanja do kog datuma u godini se prima uplata članarina za tu godinu da bi se izbegli nesporazumi.

        Zatim su razmatrano izveštaji sa izbornih skupština regionalnih grupa i konstatovano je:

1.Regionalna grupa Zapadna Srbija ima 16 članova, za njenog predsednika je izabran Nenad Stojanović, sekretara Darko Marković i vođe uzgoja Miodrag Trebinjac. Na osnovu broja članova imaju prava na 2 delegata za skupštinu, izabrani su Goran Šestić i Bojan Vukadinović.
2.Regionalna grupa Braničevo ima 23 člana, za predsednika je izabran Predrag Marković, za sekretara Slađan Ilić i za vođu uzgoja Miloje Gajić. Imaju pravo na tri delegata, izabrani si Slađan Ilić, Nikola Simić i Miloje Gajić.
3.Regionalna grupa Šabac ima 11 članova, predsednik Vladica Andrić, sekretar Srđan Stamenković, vođa uzgoja Nemanja Bogdanović. Imaju pravo na dva delegata, izabrani Nemanja Bogdanović i Srđan Stamenović.
4.Reginalna grupa Južni Banat ima 20 članova. Predsednik Jovo Risović, sekretar Mirko Glamočlija, vođa uzgoja Stena Đurin. Dva delegata za skupštinu – Ivica Miladinović i Dejan Nedeljković.
5.Reginalna grupa Potamišje ima 17 članova. Predsednik Velimir Netković, sekretar Robert Srećkov, vođa uzgoja Bečei Šanji. Dva delegata – Bečei Šanji i Marjan Radu.
6.Regionalna Grupa Južna Bačka ima 37 članova. Predsednik Aleksandar Malevski, sekretar Teodora Ćorković, vođa uzgoja Petar Sklad. Četiri delegata: Petar Sklad, Nemanja Vučić, Dr. Nemanja Ivanović i Velimir Mastilović.
7.Podatke za regionalnu grupu Beograd ćemo znati do skupštinu. Za sada imaju 23 evidentirana člana.

     Znači predsednici regionalnih grupa su predloženi za članove upravnog odbora , a regionalne vođe uzgoja za članove stručne komisije po statutu, samo treba potvrda skupštine. Ukoliko od predsednika reginalnih grupa bude izabran za rukovodeću funkciju grupa imja pravo da mesto njega u UO predlože drugog.
     Klub je imao u 2017. 150 članova. Šest članova koji su pripadli regionalnoj grupi Podunavlje nisu „raspoređeni“ u grupe, nadamo se da ćemo u ovoj godini i to rešiti.

        Na osnovu predloga koji su potekli sa izbornih skupština grupa evidentiramo sledeće članove za funkcije u organima upravljanja za koje će skupština da glasa:

1.Za predsednika Kluba su predloženi Torma Laslo i Dragan Bunardžić.
2.Za 1. podpredsednika Kluba su predloženi Vladica Andrić i Siniša Vukanović.
3.Za 2. podpredsednika Kluba su predloženi Predrag Marković, Vladica Andrić i Mirko Glamočlija.
4.Za sekretara Kluba su predloženi Dragan Bunardžić, Aleksandar Malevski i Teodora Ćorković.
5.Za Klupskog vođu uzgoja su predloženi Stevan Đurin i Emil Đorđević.
6.Za nadzorni odbor su predloženi Nenad Stojanović, Nemanja Vučić, Jožef Rozgonji i Vladimir Popović.
7.Za disciplinsku komisiju su predloženi Dr. Nemanja Ivanović, Branislav Nedeljković, Dragan Đorđević i Slaven Ilić.

    Dragan Bunardžić je po evidentiranju kandidata izneo da smatra da je u proteklom periodu korektno i uspešno vodio Klub kao predsednik, ali da bi više voleo da bude sekretar Klub sa obzirom da je Klub u okviru kinološkog društva Arilje čiji je on predsednik i da su pečati kod njega, i ako bi neko drugi bio sekretar taj bi morao biti predsednik svog kinološkog društvo u koji bi se Klub morao prebaciti, jer KSS priznaje samo pečat kinološkog društva za određene dokumente. Takođe je izjavio da sa Tormom ima odličnu saradnju.

      Po trećoj tački dnevnog reda je usvojen predlog za dnevni red izborne skupštine koja će se održati u subotu 24.02. 2018. u Lipama u restoranu „ZLATNIK“, i to:


1.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Kluba u 2107. godini, razmatranje i usvajanje izveštaja stručne komisije za 2017. godinu, razmatranje i usvajanje izveštaja nadzorne komisije i razmatranje i usvajanje izveštaja disciplinske komisije za 207. godinu;
2.Izbor predsednika Kluba, 2 podpredsednika, sekretara Kluba, klupskog vođe uzgoja, blagajnika Kluba, nadzorne komisije, disciplinske komisije, verifikovanje upravnog odbora (na osnovu izbora predsednika regionalnih grupa koji su birani na skupštinama grupa), verifikovanja stručne komisije (na osnovu izbora regionalnih vođe uzgoja  regionalnih grupa koji su birani na skupštinama grupa) na osnovu predloga kandidata koji su dati od strane regionalnih grupa i koji su evidentirani na UO 17.02. 2018.za naredni period od četiri godine.
Usvojen je predlog predsednika Bunardžića da glasanje bude tajno, na overenim biračkim listićima zaokruživanjem broja ili imena evidentiranog kandidata;
3.Usvajanje plana rada za 2018. godinu i
4.Razno

  
Po 4. tački dnevnog reda je dogovoren raspored prolećnih manifestacija Kluba, i to:
1.17.03. 2018. Prolećni uzgojni ispit – VJP - u Starom Žedniku;
2.24.03. 2018. Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Velikom Selu kod Kikinde (organizator oba ispita regionalna grupa Južna Bačka);
3.24.03. 2013. Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Kovinu;
4.31.03. 2018. Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Kovinu (organizator oba ispita, regionalna grupa Južni Banat će blagovremeno obavestiti članstvo o mestu ispita);
5.01.04. 2018. Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Deču (organizator ispita regionalna grupa Beograd);
6.14-15.04. 2018. (dva dana po 2 baterije) Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Vrbasu u organizaciji regionalne grupe Šabac sa nemačkim sudijama (Vladica Andrić je u Nemačkoj i ako uspe da se dogovori sa sudijama održaćemo u ovom terminu i klubsku uzgojni smotru);
7.21.04. 2018. Prolećni uzgojni ispit – VJP – u Uzdinu (organizator ispita regionalna grupa Potamišje).   

     Sudije za manifestacije će odrediti stručna komisija Kluba po konstituisanju, a pre početka sezone i njihova imena će biti blagovremeno objavljena. Diskutovalo se i o načinu prijave za ispit sa nemačkim sudijama i dogovoreno da se to pitanje ostavi organizatoru – grupi Šabac, da reši, a da pri tome pokušaju da iz svih grupa vodiči imaju istu šansu za prijavu.

Po 5. tački dnevnog reda Petar Sklad je izneo predlog menjanja pricipa delegiranja delegata za skupštinu. Predlog je evidentiran, zahteva promenu statuta i biće razmatran prilikom izmena statuta.
Nenad Stojanović je podsetio da ove godine treba da izradimo značke za „sigurnog aportera“ i predložio da se vrati dodela medalja na ispitima jer je to lepa uspomena. Predlog je prihvaćen.
Aleksandar Malevski je predložio izradu novih, kvalitetnijih diploma za jesenje uzgojne ispite i prikazao rešenje i predložio štampara. Uzorak je pregledan, date su sugestije i predlog je prihvaćen. Torma je predložio da se izrade kvalitetnije i ubedljivije pohvalnice kao priznanja za saradnike.
Malevski je dao predlog da žene mogu da se besplatno učlane u naš Klub. Predlog je ostavljen za neki od sledećih sastanaka UO.
Torma je pokrenuo pitanje nabavke paste za tetovir klešta, Malevski je našao pastu preko dr. Nedeljkovića člana grupe Južna Bačka, ostaje da se dogovore detalji oko cena i načina nabavke.
Sastanak je protekao u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !