Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA UO I SK U ARILJU 1.06. 2013. GODINE


Učesnici sastanka
        
    Sastanak Upravnog odbora (dalje UO) i Stručne komisije (dalje SK) Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je održan 01.06. 2013. godine u Arilju sa početkom u 11.15 časova.

    Prisutni članovi UO:
Laslo Torma predsednik SDDK, Dragan Bunardžić sekretar SDDK, Velja Netković predsednik SK SDDK, Emil Đorđević, Mića Gajić podpredsednik Kluba, Nemanja Bogdanović, Marko Nikolić , Dejan Aleksandrović;
    Prisutni članovi SK:
Siniša Vukanović, Nenad Stojanović, Aca Radonjić, Vladica Andrić,  kao i članovi Kluba Pero Uskoković i Mire Trebinjac.
    Sastanku nisu prisustvovali predstavnici regionalne grupe Podunavlje.

    Predsednik Srpskog DD Kluba  je pozdravio prisutne, otvorio sastanak i predložio sledeći

D N E V N I      R E D :


1. Izveštaj o prolećnim uzgojnim ispitima i uzgojnim smotrama u 2013. (izvestilac Torma Laslo);

2. Izveštaj o primeni Uzgojnog pravilnika (izvestilac Velimir Netković);

3. Finansijski izveštaj (izvestilac Dragan Bunardžić);

4. Usvajanje predloga plana manifestacija za 2014. godinu;

5. Dogovor o jesenjem delu aktivnosti (organizacija jesenjih uzgojnih ispita sa posebnim osvrtom na V INT. HZP, određivanje sudija itd.);

6. Dogovor o vođenju dokumentacije i osnivanju Klubske arhive i

7. Razno.

    Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Radni deo sastanka


1. Po prvoj tački predsednik Torma je podneo sledeći opširan i precizan izveštaj o uzgojnim ispitima i smotrama u 2013.godini sa statistikama (tabelama ocena i rezultata) istih:   

    U proleće 2013. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 7 prolećnih uzgojnih ispita – VJP – (1 više nego u 2012.) i to:

1. U Gajdobri 30.03. 2013. je u dve baterije, od kojih je jedna bila baterija seniora, ispitano 13 pasa. Svi su položili. Najviša ocena je bila 68 bodova, najniža 36, srednja ocena 56 bodova;

2. U Ogaru 06.04. 2013. u dve baterije je ispitano 8 pasa, svi su položili. Najviša ocena je bila 77 bodova, najniža 54, prosečna 65 bodova;

3. Isti dan u Plandištu u 2 baterije ispitano 9 pasa, svi su položili. Najveća ocena 77 bodova, najmanja 53, prosečna ocena 65 bodova;

4. 07.04. 2013. u Somboru u 2 baterije ocenjeno 14 pasa, najviša ocena 70 bodova, najniža 44, prosečna ocena 57 bodova;

5. 13.04. 2013. u Kovinu u 2 baterije je ocenjeno 12 pasa, najviša ocena 71 bod, najmanja 30, prosečna 59 bodova;

6. U Ostrovu 20.04. 2013. je ocenjeno 11 pasa. Najviša ocena 70, najmanja 37, prosečna 53 boda;

7. I u Kovinu, na poslednjem ovogodišnjem prolećnom uzgojnom ispitu je ocenjeno 6 pasa, najveća ocena 70 boda, najmanja 28, prosečna 55 bodova.
Delegati pristižu

    Dakle na prolećnim uzgojnim ispitima ove godine je ispitano 73 pasa – 72 oštrodlaka nemca, 2 vajmarca i jedan mali minsterlender. Prošle godine u proleće je ispitano 79 pasa, za šest više nego ove (8 %). Nažalost, iako smo ponovo dozvolili učestvovanje starijim psima na ispitima nije se povećala brojnost (seniora svega 11 % od broja privedenih pasa u odnosu na 22% u 2012.), no nije ni značajno opala. Prioritetan zadatak za naredni period ostaje povećanje broja izvedenih pasa na uzgojne ispite.

    Prosečna ocena za rad na tragu kod juniora je 7,8 (2012-e 7), nos 7,6 (7,5), pretraživanje 8,9 (8), stajanje 6,9 (7) i vodljivost 9 (8,8). Prosečan ukupan broj bodova je porastao na 58,85 u odnosu na 2012. kada je bilo 52,5, najveći osvojeni broj bodova je 77 u odnosu na 75 u 2012. Udeo pasa sa osvojenih 65 i više bodova je takođe porastao sa 19 % u 2012. na 37 % u 2013. godini, te možemo reći da je kvalitet rada prikazan na prolećnim uzgojnim ispitima ove godine u vidnom napretku.
    Na ispitima je sudilo ukupno 13 sudija. Osim naših „standardnih“ sudija, sudile su i „nove“ sudije: D. Madžarev, S. Gavrilović, L. Milutinović (u Gajdobri, iako se stiče utisak da su posao odradile iskusne sudije) i nove sudije, kadar našeg Kluba Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović. Usklađivanje kriterijuma je priča bez kraja, za sada, iako se postepeno ravnaju kriterijumi.
    Na ispitima nije bilo incidenta, primenjena je praksa transparentnog suđenja i saopštavanja rezultata na terenu posle odrađenih disciplina i rešavanje eventualnih propusta.
    Vremenski uslovi ovog proleća nisu bili povoljni, duga i vlažna zima nije dala dovoljno vremena za pripremu pasa. Kada se steknu povoljni uslovi, kao što je to bilo prvog vikenda aprila (sa temperaturom od 10-12 stepenim vlažnošću oko 85% i blagim vetrom) odlični rezultati ne izostaju, dok krajem aprila, kada je upekla zvezda i krenulo suvo vreme nismo ni mogli očekivati slične rezultate. No, protiv prirode ne možemo, i pri suđenju vremenske uslove moramo poštovati i ugraditi u ocene.
    Divljači je bilo zadovoljavajuće, sa tim da su ptice za stajanje manjkale i ovog proleća. Ocenjivanje marke na fazana u kavezu je samo nužno zlo i treba ga izbegavati, tražiti prirodne fazane gde god je to moguće. Treba sprovesti u delo predlog da se HZP održi u centralnoj Srbiji i bez zeca, ali da vidimo i ocenimo stajanja na prirodnu divljač i pretraživanje na prelomljenom – brdovitom terenu.
    Shodno smernicama Uzgojnog pravilnika i odlukama UO i SK na prolećnim uzgojnim ispitima, tamo gde je bilo zainteresovanih, održavali smo male uzgojne smotre i ocenjivali eksterijer. Tako smo u Ogaru ocenili 4 psa, u Kovinu 3 i u Ostrovu 4, svega 10 pasa. Svi psi su ocenjeni ocenama vrlo dobar, sa 9 i 10 bodova, samo je 1 kuja dobila 11 za dlaku. Smatramo da je ocenjivanje bilo korektno i da ulazimo „u štos“ sa suđenjem po nemačkom modelu.
Radno predsedništvo sa leva: sekretar Dragan Bunardžić, predsednik Torma Laslo
i predsednik stručne komisije Velja Netković
     Sa obzirom na prikazan – ocenjen materijal, i na pse koje viđamo na našim manifestacijama, pa i izložbama KSS-a, možemo tvrditi da imamo veoma kvalitetan eksterijerl, što su potvrdile i sudije iz Nemačke u svojim izjavama. Ima još što šta da se napreduje što se dlake tiče, ali nije mnogo bolje ni u matičnoj zemlji.

    Na prolećne uzgojne ispite ove godine su 3 odgajivačnice izvele više od 1 psa. Na prvom mestu po ocenama je odgajivačnica „Dunavska“ sa 8 izvedenih mladih pasa i visokom prosečnom ocenom od 64 bodova, na drugom mestu odgajivačnica „Trn“ sa takođe 8 izvedenih pasa od kojih su 2 seniori i prosečnom ocenom od 57 bodova, na trećem odgajivačnica „od Ariljske Podobale“ sa 3 izvedena psa i prosečnom ocenom od 63 boda i 4-a odgajivačnica „of Family Urban“ sa 2 izvedena psa i prosečnom ocenom od 48 bodova.

DISKUSIJA:
    Vukanović je predložio da se u statistiku uvrsti i statistika po priplodnjacima (broj parenja i rezultati potomaka) i osvrnuo se na usklađivanje kriterijuma sa posebnim osvrtom na visoke ocene i obrazlaganje ocena od strane sudija posle svake discipline.
    Torma je odgovorio da će ubuduće statistika obuhvatiti sve segmente, pa i priplodnjake, po ugledu na nemačke analize, ali da još nema dovoljno podataka, tj. izvedenih pasa. Složio sa problemom usklađivanja kriterijuma ali sa evidentnim napretkom po tom pitanju i da je najdiskutabilniji trag zeca i da o tome treba diskutovati. Problem oko markiranja takođe treba rasčistiti.
Siniši nešto nije po volji.....
    Nemanja Bogdanović je mišljenja da je markiranje veći problem i zatražio od prisutnih sudija da mu objasne šta je to stajanje za ocene 2,3,4 ili 5.
    Đorđević se složio sa predhodnicima, mišljenja je da je problematika oko visokih ocena već dogovorena. Takođe, naveo je par primera ocenjivanja psa na tragu. Napomenuo je problem sa nedostatkom fazanske divljači i predložio da se to reši na trenima gde ga ima npr. Požarevac.
    Dragan Bunardžić je izneo svoj stav da problema ima i raznih mišljenja, ali da je sve to definisano pravilnikom, samo ga treba proučiti i primenjivati, da treba uzeti u obzir i vremenske uslove i podlogu.
    Velja Netković je pohvalio Tormin izveštaj. Treba voditi računa o kriterijumima i mišljenja je da pas koji nije stao u marku ne može da položi ispit. Kavez je nužno zlo i naveo primer stajanja na komandu i da se ne može dodeliti visoka ocena za markiranje na kavez. Kada je trag u pitanju mora se gledati volja, istrajnost,  ne samo daljina, za visoku ocenu da trag ponovi, da ima prepreka i dr.
    N. Bogdanović je ponovio svoje pitanje za niske ocene i da to nema u pravilniku i citirao je taj član, na šta mu je Torma odgovorio da je to preveden pravilnik matičnog Kluba, da je na prolećnim ispitima po Pravilniku dozvoljena minimalna ocena od 2 boda za stajanje, a da se bodovi do 12 daju na osnovu Pravilnika, prikazanog rada pasa i procene sudija.
    Bunardžić je mišljenja da postoji i slobodna sudijska procena i nije se složio sa Bogdanovićem.
    Emil Đorđević se nije složio sa Netkovićem da pas koji je stao na kavez ne može dobiti visoku ocenu.
Elegantni predsednik SK
    Siniša Vukanoviću se nije svideo pravac u kom ide diskusija. Moramo zauzeti stav i principe sa posebnim osvrtom na visoke ocene i te pse. Ne treba analizirati pojedinačne slučajeve i pomenuo potrebu uvođenja Glavnog sudije. Torma je izneo da još nemamo dovoljno naših sudija i da je rano za uvođenje institucije glavnog sudije, iako treba o tome razmišljati, posebno što kod nas, zbog štednje, za sada sudi samo 2 sudija.
    Aca Radonjić je stava da treba da sude naše sudije kolko god da ih ima i nije se složio sa Netkovićem po pitanju stajanja pasa i da za to postoji raspon ocena od 2 do 12.
    Vukanović je preneo Zubanovićev stav da naše sudije ne treba da sude drugim Klubovima.
    E. Đorđević je tvrdi da je odrađen dobar posao, da se popravio kvalitet pasa, kvalitet suđenja. Kriterijumi se mogu ujednačiti mešovitim suđenjem, da svaki sudija sudi sa svakim. Njegov stav je da naše sudije treba da sude i drugim klubovima.
    Torma je sumirao raspravu i izneo, da bez obzira na anomalije koje se dešavaju suđenje napreduje u kvalitetu što je normalno, jer ovakvo suđenje zahteva određenu praksu i iskustvo, da prema novim članovima koji još ne poznaju ispite treba biti dobronameran na prolećnim uzgojni ispitima, ali da poklanjanja ne sme biti. Pas mora stati, mora pokazati volju za rad i ispratiti trag minimalno da bi položio. Da pas mora da stane, zastane na fazana prilikom ocenjivanja stajanja i da kavez bude samo nužno zlo kod ocenjivanja stajanja. A dodeljivanje visokih ocena treba zaoštriti ili preciznije tražiti ono što Pravilnik zahteva.
    Zatim je izveštaj po prvoj tački dnevnog reda stavio na glasanje i isti je jednoglasno prihvaćen.

2. Pod tačkom 2 dnevnog reda je predsednik Stručne Komisije Velja Netković je izvestio prisutne o primeni Uzgojnog pravilnika. Konstatovao je da je do sada izveštaje o leglima dobio samo od grupa Južni Banat (prijava za 7 legala i parenja) i Južna Bačka (3 parenja i legla). Ostale regionalne vođe uzgoja nisu dostavile izveštaj o svom radu u proleće 2013., te možemo smatrati da nisu radili.
    E. Đorđević je tražio da se zauzme stav čipovanje ili tetoviranje.
    Torma je odgovorio da je o tome diskutovano i zauzet - dogovoren stav koji je ušao u Uzgojni pravilnik, a to je tetoviranje (zbog nemogućnosti čipovanja pre napunjenog 4 meseca šteneta). On je izneo da se nismo zanosili da je primena Uzgojnog pravilnika i uticaj na uzgoj lak i jednostavan posao, ali da nema odustajanja, da sa postignutim ne možemo biti zadovoljni. Ne možemo biti zadovoljni urađenim, treba biti uporan i sprovesti u život Uzgojni pravilnik, o čemu smo u više navrata pričali. U narednom periodu publikovaće se uputstvo za regionalne vođe uzgoja kao pomoć u praktičnom radu na terenu. Tu dolazi do izražaja rad regionalnih vođa uzgoja i glavnog vođe uzgoja Kluba.
    Đorđević je predložio što bolji i veći opis šteneta prilikom kontrole legla.
Naslovna strana Biltena Kluba za 2012.

    U daljoj diskusiji javio se problem nedostatka klešta (Aca Radonjić za grupu Moravac, iako je doneta odluka da grupe same nabave tetovir klešta) i referentnog mesta za snimanje kukova. Torma je izneo stav matičnog Kluba u Nemačkoj da se priznaje samo A i B kvalifikacija snimaka kukova, da je rašćićeno u razgovoru sa profesorom Krstićem sa veterinarskog fakulteta da je donja granica za snimanje kukova 12 meseci, a da gornja ne postoji i da pas može i sa 7 meseci imati C, a i sa 10 godina A. Za tetovir klešta ukoliko nemaju da kontaktiraju Dragana Bunaržića da im pozajmi.
    U vezi snimanja laktova i kukova referentna ustanova koju naš Klub priznaje kao takvu i koja je ugrađena u Uzgojni pravilnik je Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, tj. njena Katedra za radiologiju, ali je stav UO i SK da ćemo priznati svaku veterinarsku ustanovu čiji snimak priznaje FCI (ima licencu FCI), samo da bi pokrenuli proces snimanja kukova i laktova radi verifikacije uzgojnih kvalifikacija koja se mora što pre obaviti.

3. Po trećoj tački dnevnog reda je sekretar SDDK  Dragan Bunardžić podneo finansijski izveštaj koji je jednoglasno i prihvaćen. Na pitanje Emila Đorđevića je konstatovao da je do ovog momenta uplatilo članarinu 96 članova i apelovao na članove koji nisu uplatili da izmire svoje obaveze i pomognu rad i funkcionisanje Kluba.


4. Predlog manifestacija za 2014. koji treba da se šalje KSS-u:

PROLEĆNI UZGOJNI ISPITI – VJP -  ZA 2014.GODINU

Grupa Južni Banat:
05.04. 2014. – Uzdin
06.04. 2014. – Kovin
14.04. 2014. – Plandište

Grupa Braničevski okrug:
19.04. 2014. –  Veliko Gradište

Grupa Podunavlje:
30.03. 2014. – Gajdobra

Grupa Šabac:
13.04. 2014. – Ogar

Grupa Južna Bačka:
23.03. 2014. – Sombor
06.04. 2014. – Srbobran

JESENJI UZGOJNI ISPITI – HZP- ZA 2014.GODINU

Grupa Južni Banat:
11.10. 2014. – Kovin

Grupa Podunavlje:
04.10. 2014. – Gajdobra

Grupa Moravac:
Dragan Bunardžić, domaćin i sekretar Kluba
25.10. 2014. – Kruševac

Grupa Braničevski okrug:
18.10. 2014. – Veliko Gradište


ISPIT NA DIVLJU SVINJU:

Grupa Podunavlje:
17.05. 2014. Čelarevo

ISPIT NA VODI ZA 2014.GODINU

Grupa Braničevski okrug:
13.09. 2014. – Veliko Gradište

ISPIT NA KRVNI TRAG

Grupa Beograd:
08.11. 2014. Pančevački Rit

Plan manifestacija za 2014. godinu je jednoglasno prihvaćen i sekretaru je naloženo da prijavi isti KSS-u.


5. U vezi organizacije ispita na vodi Torma je upoznao prisutne sa zapažanjima prilikom obilaska predviđene bare za ispit u okolini Sombora - Riđici.  Iako je Bunardžić dao primedbu da je Sombor daleko vodičima iz centralne Srbije, i da naš Klub nema ni materijalne pogodnosti od tog zajedništva, odlučeno je da se po predhodnom dogovoru ispit na vodi održi zajedno sa Klubom za kratkodlake nemce iz Sombora 24.08. 2013. godine u Somboru - Riđici. Sudije: L.Torma, V. Netković, S. Vukanović.

    Zatim je preciziran plan jesenjih uzgojnih ispita – HZP – za 2013. godinu i to:

05.10. 2013. Čelarevo (pored juniora ovde će moći da se prijave i seniori);
06.10. 2013. – Veliko Gradište;
13.10. 2013. – Ogar (Šabac);
18. i 19.10. 2013. - Kovin (V Internacionalni HZP) sa Klubskom uzgojnom smotrom 19.10. 2013.godine i
25.10. 2013. u Kruševac (bez traga zeca, uslov je položen VJP sa tragom zeca). Ako uspemo održaćemo i VGP istog dana (ukoliko bude postojala mogućnost planirano je da Igor Radonjić sa svojim Baldurom pokazno odradi discipline za VGP), i, ako bude potrebno tj. bude još prijavljenih pasa i drugi dan, 26.10. 2013.

    Vođena je diskusija u vezi sudija za V Internacionalni HZP iz Nemačke i zemalja iz okruženja.
    Bunardžić je predložio opciju da na Internacionalnom HZP-u budu samo kvalifikovani psi sa predhodnih HZP-a, što je prihvaćeno.
    Dogovoreno je da Igor Radonjić, Siniša Vukanović i Emil Đorđević kontaktiraju Nemačku i daju definitivan predlog oko dvojica nemačkih sudija i njihovog suđenja na V Internacionalnom HZP-u u Kovinu ove godine (zbog troškova je odlučeno da iz Nemačke pozovemo dvojicu sudija), da se pozove J. Đurić iz Mađarske (ukoliko prihvati naše uslove oko nadoknade troškova) i jedan sudija iz Bugarske, te da se obaveste svi iz okruženja o datumu i uslovima učešća, da bi ovaj ispit uistinu bio internacionalni. Ostale sudije, po potrebi, će biti naše sudije.

6. Po ovoj tački Torma je upoznao prisutne sa problemom sređivanja (povezivanje, uređivanje) i odlaganja arhive Srpskog DD Kluba koja postaje sve obimnija i nedostatak adekvatnog prostora za istu.
    Prisutni su upoznati sa problemom i zauzet je stav da ovome treba da razmisle do sledećeg sastanka UO gde će se dati predlozi i doneti rešenje.
Druženje na suncu posle završetka sastanka


7. Pod tačkom „razno“ razmatrano je sledeće:

 -Smena predsednika u regionalnoj grupi Braničevski okrug:
    Odlučeno je da se pokrene disciplinski postupak protiv Gorana Jovanovića zbog omaložavanja ugleda Kluba posle prolećnog uzgojnog ispita u Ostrovu. Ujedno je konstatovana njegova smena i postavljanje Dejana Aleksandrovića iz Ostrova za predsednika regionalne grupe Braničevskog okruga, te njegovog adaptiranja u UO na osnovu Statuta Kluba i Pravilnika o radu regionalnih grupa.
-Torma Laslo je izneo stav o Pravilniku o ispitu na divlju svinju i njegovu sadržinu, uz prihvaćenu primedbu Nemanje Bogdanovića da se briše stavka „ispita u gateru“ i da se zameni sa „ispit u lovištu“ jer se kosi sa Pravilnikom o lovačkim psima;
    Mišljenje je da Pravilnik treba da se usvojiti, a kod nadležnih u Ministarstvu raditi i dalje na tome da se promeni sporni član o isptivanju pasa VII FCI grupe na divlju svinju. Pravilnik o ispitu na divlju svinju je usvojen.

      - Razmatrano je pitanje potvrde o oštrini zbog odlaska naših pasa na Hegewald i doneta odluka da Klub izda potvrdu ukoliko za njom postoji potreba sa potpisom nših sudija i uz odbrenje predsednika SK.

* Prijavljivanje pasa i uplate pre održavanja ispita;
Prihvaćen je predlog Siniše Vukanovića da prijave i uplate za ispit primaju najkasnije 15 dana pre ispita.

* Forum na sajtu SDDK;
Bunardžić je apelovao na aktiviranje foruma na sajtu SDDK, Torma je govorio o potrebi prilagođavanja sajta Klubskim interesima.

    -Siniša Vukanović je pokrenuo pitanje finansiranja regionalnih grupa. On i N. Bogdanović su izneli predlog da deo članarine ide regionalnim grupama za troškove organizovanaj ispita (ručka za učesnike i goste itd.) i putovanja na sastanke. N. Bogdanović je izneo bojazan da će se ljudi koji rade i ulažu i trud i sredstva umoriti i demoralisati. Sekretar je izneo stav da je rano za razdvajanje sredstava, da Klub i ovako jedva sastavlja kraj sa krajem (i to samo zahvaljujući pomoći KSS-a), ali da podmiruje troškove tamo gde je potrebno, gde je traženo i gde je to opravdano, da je svakoj molbi izlaženo u susret, ali da svako mora pokušati da snosi deo troškova i pomogne Klub u ovoj situaciji.

    Na kraju je izvršena podela Biltena za 2012. godinu po regionalnim grupama svim članovima koji su uplatitli članarinu u 2013. na osnovu odluke Skupštine.

Sastanak je završen u 15h.


                                                                           Zapisnik sastavio: Nenad Stojanović


Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !