Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

IZVEŠTAJ SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 11.08. 2011. NA DUNAVU KOD BORČE

   Učesnici sastanka UO

           Sastanak je počeo u 14,30 časova uvodnom reči predsednika koji je konstatovao da su prisutni članovi UO Laslo Torma (predsednik), Miloje Gajić (podpredsednik), Dragan Bunardžić (sekretar), Velimir Netković (predsednik Stručnog saveta i vođa uzgoja), članovi UO Emil Đorđević iz Kovina, Dragan Prokić iz Šabca, Goran Šestić iz Velike Plane i gosti – članovi Srpskog DD Kluba Aca Mijailović (inače predsednik Kluba nemačkih kratkodlakih ptičara), Nenad Stanojević, Marko Nikolić, Miša Ralić, Vladica Andrić (predsednik nadzornog odbora Kluba) i  Marković Predrag-Mapac.
    Posle uvodnog govora predsednik Srpskog DD Kluba Laslo Torma je predložio sledeći dnevni red:

1. Donošenje plana manifestacija DD Kluba za 2012. radi prijave KSS-u,
2. Konačno preciziranje programa jesenjih manifestacija za ovu, 2011. godinu,
3. Određivanje sudija za jesenje manifestacije,
4. Dogovor oko sudijskog sastanka – seminara u septembru,
5. Dalja razrada uzgojnih pravila i pPravilnika o uzgoju i
6. Razno.
Velimir Netković, predsednik Stručnog saveta i vođa uzgoja
Srpskog DD Kluba

Upravni odbor Srpsko DD Kluba radi
    Posle usvajanja je predsednik otvorio sednicu i konstatovao da nisu prisutni iz opravdanih razloga Stošić Miodrag, Miodrag Jojić i Ljubiša Avramov. Odmah nakon toga javio se Šestić i komentarisao oko statusa Srpskog DD Kluba u Evropi i svetu i sudijskog seminara. Za repliku se javio Dragan Bunardžić i obrazložio da svako kinološko društvo može da organizuje svakakve vrste utakmica, ali da Srpski DD Klub ne bi trebao to da radi, jer se statutom obavezao da će da radi po principima matičnog Kluba. Klub treba da organizuje samo uzgojne ispite, svestrani ispit i ispit na divlje svinje kao i nemci. Na to se nadovezao Velja Netković rekavši da Zubanoviću i ostalima treba skrenuti pažnju na da na sajtu Balkan Kinology ne treba da piše o odnosu Kluba sa savezom, niti o ostalim temama koje se odnose na rad Kluba: svako može imati svoje lično mišljenje, ali stav Kluba se iznosi samo zvanično, odlukom njegovih organa upravljanja. Ovlašćen je sekretar D. Bunardžićda objavi izjavu o tome i da upozori pojedine članove da budu tolerantni, da rade u skladu sa odlukama Kluba i da svoje stavove ostave za sebe. Emil Đorđević se javio i rekao da je naš cilj da organizujemo samo uzgojne ispite, a ne utakmice pasa i da treba poštovati matični klub i njihova pravila. Dodao je da treba da se obratimo pismeno i matičnom klubu, a ne preko posrednika, sa pitanjima gde se mi nalazimo, kako da naš status unapredimo i uredimo sa Svetskim savezom za oštrodlake nemce i matičnim Klubom u Nemačkoj,i kako se naši ispiti verifikuju, kao i da treba da se prekine sa omalovažavanjem Kluba-naročito, naročito od strane Šestića (koji nije odreagovao), i da treba zajedno da radimo na podizanju kvaliteta rada Srpskog DD Kluba. Vođena je i žučna rasprava više učesnika oko toga i rešeno je da se u roku od mesec dana pošalje dopis matičnom klubu, da ga sačini Torma, a da ga da na razmatranje članovima UO pre slanja. Bunardžić je dodao da samo odluke UO su zvanične, a ne pojedinaca koji pošu po forumima . Mapac se javio za reč, i objasnio da budućnost rase u Srbiji isključivo vodi Klub preko svojih aktivnosti, tj. uzgojne politike. Treba obratiti pažnju na to da i u Nemačkoj ima pasa koji idu na utakmice, kao i kod nas. Te utakmice ne organizuje klub, već Klub organizuje samo ispite. Posle ove „uvodne“ tačke prešlo se na 1. tačku dnevnog reda.
Sekretar i potpredsednik Kluba na sastanku

    1. Imali smo obavezu da do prvog avgusta donesemo plan manifestacija za narednu godinu, ali u dogovoru sa Mahmudom uradićemo to ukoliko sutra. Torma predlaže četiri prolećna i tri jesenja uzgojna ispita, za koje smatra da odgovaraju potrebama članstva ovog momenta, jedan ispit na vodi i jedan ispit na svinju ili svestrani ispit (ukoliko uspemo da pripremimo prevod pravilnika, sudije, pse). Određeni su i termini:
• Prolećni uzgojni ispit Ogari 31.03. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Kanjiža 01.04. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Kovin 07.04. 2012.
• Prolećni uzgojni ispit Veliko Gradište-Požarevac 14.04. 2012.
• ispitt na vodi Banatski Karlovac 22.09. 2012.
• Jesenji uzgojni ispit Ogari 06.10.  2012.
• Jesenji uzgojni ispit Kovin 13.10. 2012.
    Ako bude više pasa odrediće se i treći termin. Ujedno je vođena polemika oko gatera i pravilnika za rad u gateru, a Velja Netkovićje tom prilikom obrazložio da je stručna komisija KSS-a dala Ministarstvu Pravilnik na usvajanje i da se čeka odluka istog. Šestić je odbio da organizuje bilo kakvu Klubsku manifestaciju – uzgojni ispit na njegovim terenima, sem ako to nije utakmica za narednu godinu.
    2,3      Utakmicu na vodi sudiće Milić Ralić i Torma Laslo, jesenji uzgojni ispit Ritiševo 01.10. 2011. god. Velja Netković i Predrag Marković Mapac, jesenji uzgojni ispit u Ogarima 15.10.2011. god. Torma i Emil Đorđević, jesenji uzgojni ispit u Požarevacu 22.10. 2011.god Aca Mijailović i Nenad Glumac.
Sa leva na desno: G. Šestić, D. Prokić i V. Andrić na sastanku
    Po potrebi, ako bude prijavljeno više pasa dodavaće se sudije (maximalno 6 pasa na 2 sudija), a završna manifestacije Srpskog DD  Kluba – CACIT utakmica u polju i na vodi – Prvenstvo Kluba u radu za 2011. sa uzgojnom smotrom će se održati 04. (prijava, privođenje i uzgojna smotra) i 05.11. 2011. god. (utakmica i svečana Skupština povodom desetogodišnjice rada) u Velikoj Plani, sudiće pored naših iskusnih sudija, nadamo se, i nemačke sudije koje bi terbalo da dođu u Srbiju u lov, i da nam, usput, odsude 05.11. 2011. god (besplatno, po mogućnosti). Krajnji rok za prijavu pasa za jesenje uzgojne ispite je 15.09. 2011. god.
Gospodin Max Steinberger, vlasnik poznate odgajivačnice "vom Dounaeck"
    Na CACIT utakmicu 5. novembra se mogu prijaviti psi – oštrodlake nemci bez obzira na starost. Vođena je jako žučna rasprava oko toga da li da se uzgojna smotra i utakmica u polju i na vodi i skupština održe istog dana ili u dva dana. U načelu smo se saglasili da to bude dva dana, ali ako bude manje pasa da probamo da odradimo za jedan dan s tim što su prijave za taj termin do 10.10.2011. god., a i Šestiću je dat zadatak da u što kraćem roku obavesti Upravni odbor o mestu održavanja ( poželjno je da to bude u motelu Pokajnica), terenima za vodu i ceni večere po osobi.
     4. Trudićemo se, rekao je Torma, da za sudijski sastanak dovedemo i Nemce, iskusne sudije, da drže predavanja o načinu i tehnici suđenja, a ako ne budu tu sastanak će predvoditi Stručna komisija na čelu sa predsednikom Stručne komisije našeg Kluba. Posle uvodnog, edukativnog izlaganja o suštini i principima uzgojnih ispita na sastanku će se pretresti član po član Pravilnika o uzgojnim ispitima i pokušati zauzeti onačan stav, a u cilju kvalitetnijeg i  usklađenijeg suđenja. Molimo sve učesnike da se pripreme za ovaj sastanak, dobro prouče Pravilnike i spreme pitanja. Sudije koje budu učestvovale u radu ovog edukativnog seminara o uzgojnim ispitima za oštrodlake nemce će biti evidentirane i samo će te sudije biti pozivane u narednom periodu da sude na Klubskim manifestacijama.
     5. Komisija za izradu Uzgojnog pravilnika je dobila rok da do godišnje Skupštine u 2012. godini donese predlog Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba, da ga blagovremeno dostavi članstvu na proučavanje i eventualne predloge izmena, a koji će na Skupštini biti prezentovan i nadamo se usvojen posle diskusije. Po tom Pravilniku bi trebalo striktno da se vodimo od naredne godine.
       Do izrade i usvajanja Uzgojnog pravilnika, a na osnovu odluke Skupštine, da bi psi dobili Klubski pečat „podoban za uzgoj“, a njihovi štenci pečat „potiču od proverenih lovnih roditelja“ psi moraju položiti (pečate udara vođa uzgoja uz potpis):
      - kuje – prolećni uzgojni ispit (VJP),
      - mužjaci prolećni uzgojni ispit (VJP) i jesenji uzgojni ispit (HZP) ili svestrani ispit i
      - takođe i kuje i mužjaci moraju dobiti kvalifikaciju „podoban za uzgoj“ u eksterijeru na uzgojnoj smotri koju organizuje Klub i imati pozitivan (bez oboljenja) snimak displazije kuka . Da bi psi koji već imaju položene uzgojne ispite dobili kvalifikaciju „podoban za uzgoj“ na uzgojnoj smotri biće organizovane uzgojne smotre po potrebi po hitnom postupku, na njima će suditi vođa uzgoja i dvoje sudija koje on izabere.
      Za snimanje kuka se preporučuje Fakultet Veterinarske medicine u Beogradu i prof. Krstić, a o ovoj temi će Klub u najkraćem roku objaviti opširan, precizan i informativan članak za sve zainteresovane.
     6. Pod tačkom razno imali smo dve salate i ljute papričice, pasulj prebranac, posno prasence i štrudlu s makom, sve to zaliveno pivom, vinom i gostoprimstvom domaćina.
     
      Sastanak se završio oko 18 časova.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !