Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

OSNOVAN REGIONALNI KLUB "DD KLUB BRANIČEVSKOG OKRUGA" LJUBITELJA OŠTRODLAKIH NEMACA

Učesnici osnivačkog sastanka DD Kluba Braničevskog okruga

        
Z A P I S N I K

sa inicijalnog skupa za osnivanje ogranka „Srpskog Deutsch Drahtaar Kluba“ za Braničevski okrug u Velikom Gradištu


         Sačinjen dana 27.04.2011. godinu u Velikom Gradištu u prostorijama Lovačkog udruženja „Golub“ Veliko Gradište a u vezi osnivanja ogranka „Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba“ za Braničevski okrug.
 Sastanak je počeo u 20.00 časova.

       Prisutni: Predsednik „Srpskog Kluba Deutsche Drahtaar“ Laslo Torma iz Padinske Skele, podpredsednik Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar“ Miloje Gajić iz Velikog Gradišta, Emil Đorđević iz Kovina, Srećko Tašić iz Smoljinca, Predrag Marković iz Požarevca, Goran Šestić iz Smederevske Palanke, Predsednik KD „Golub“ Branko Milenković iz Velikog Gradišta, Slavoljub Rajković iz Velikog Gradišta.
 Inicijalnom  skupu prisustvuju i sledeća lica: Miodrag Stošić iz Velikog Gradišta, Nikola Stanisavljević iz Velikog Gradišta,  Dalibor Stanković iz Ostrova, Saša Jenić iz Kurjača, Goran Jovanović iz Ćirikovca, Danilo Stojković iz Velikog Gradišta i mnogobrojni ljubitelji rase (prebrojano 24).
 Pozvan je a nije prisustvovao Marković Slađan iz Velikog Gradišta, predsednik LU ”Golub” Veliko Gradište.

Radno predsedništvo sastanka
     Na početku skupa istom se obratio pozdravnom reči Predsednik „Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar“ Laslo Torma koji je u ime kluba pozdravio okupljene pa je naveo da sekretar kluba nije mogao doći, međutim pored njega skupu prisustvuju i Emil Đorđević i Goran Šestić. Predsednik dalje navodi da mu je drago što nas vidi u tolikom broju.

 Torma: Mi u Srbiji imamo veliki broj nemačkih oštrodlakih pasa koje koristimo u lovu, broj prijavljenih štenaca svake godine raste i prešao je u 2010. 1.200 registrovanih štenaca oštrodlakih nemaca. To je u odnosu na broj stanovnika više nego u samoj nemačkoj, a daleko više nego u okruženju. Baš te činjenice  stvaraju potrebu za selekcijom i organizovanjem odgajivača, vodiča, ljubitelja ove rase i samih lovaca. Iz tih razloga, vođen idejom entuzijasta i zaljubljenika u ovu rasu „Srpski Klub Deutsch Drahthaar“ osnovan je 2001 godine. Ove godine klub slavi 10-godišnjicu rada i postojanja pri čemu je Klub ostvario određene i konkretne uspehe. Učlanili smo se u Svetski savez za oštrodlake nemce - WELT-VERBAND DEUTSCH DRAHTHAAR posle čega smo organizovali svake godine sve veći broj prolećnih i jesenjih uzgojnih ispita. Svake godine raste broj članova. Ove godine na Skupštini kluba smo odlučili da krenemo sa izradom uzgojnog pravilnika. Ističem, naš Klub tretira NOD kao radnog, svestranog, lovnog psa i radimo sa psima po pravilima nemačkog matičnog kluba – Verein Deutsch Drahthaar. Ova rasa je najrasprostranjenija lovno-radna, svestrana rasa u svetu zahvaljujući uzgojnim pravilnicima i ispitima koji su filter za sve pse. Najbitniji su prolećni i jesenji uzgojni ispiti i obavezni su za sve pse. Zahvaljujući ovim ispitima koju čine osnovu selekcije i uzgoja održava se visok radni kvalitet i poboljšava rasa. Svake godine organizujemo i utakmice u polju i utakmice na vodi. NOD tretiramo, znači, kao lovno-svestranog psa. Trudimo se da nam rad kluba bude transparentan. Imamo blog, biltene i sl. Tu možete naći ocene za svakog psa, zapisnike sa sednica svih tela Kluba i sl. Broj aktivnih članova prešao je 100. To su oni koji plaćaju članarinu. Članarina je manji problem, veći je taj što postoji potreba za evidencijom, upravljanjem i organizovanjem. Porast broja članstva zahteva regionalizaciju i veću organizovanost i drago mi je da je od vas potekla inicijativa za osnivanje ovog Kluba - ogranka. Ako osnujete danas Klub koji prihvata Statut Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i koji će raditi sa nama, Vaš predsednik kojeg ovde izaberete će biti član Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Svi vi ste pozvani da učestvujete u radu Kluba, svi Vi, kao i ostali članovi, imate ista prava, iste obaveze i na kraju obavezu da prisustvujete i učestvujete na Skupštini Kluba. Vama je najvažnije da imate pse, da radite sa njima i da ih izvodite na uzgojne ispite. Napravićemo registar pasa, ima još puno da se radi. U ime jubileja, 10 godina postojanja Srpskog DD Kluba,  napravićemo Prventstvo Kluba u radu, uzgojnu smotru, zajedničku svečanu  večeru na kome ćemo, uz prigodan program proslaviti naš jubilej. Toliko od mene večeras, imate moju podršku i pomoć, kao i podršku svih nas u Srpskom Deutsch Drahthaar Klubu. Imamo ozbiljne planove a danas ostaje da osnujete Vaš Klub.
 Šestić: Dve stvari, imamo puno neprijatnosti pri suđenju kad je ova rasa u pitanju, stanje nije kako smo zamišljali, ima dosta sporih pasa u traženju, psi su bez volje za rad. Mislim da ne smemo da zanemarimo rad u polju. Drugo, koji region je u obuhvatu Kluba koji večeras osnivamo?
 Torma: Postoji matični Klub u Nemačkoj sa svojim pravilima koji mi podržavamo ali postoje i naši uslovi i naše specifičnosti koje ne možemo da zanemarimo. Slažem se da je tako kako Goran kaže, da se mora insistirati na volji za rad i radu u polju jer taj rad je osnova za sve ostalo. Imaćemo uskoro sudijski seminar o tome gde će se pričati o suđenjima na ispitima. Trebamo da donesemo jasna pravila i da insistiramo na izvođenju pasa na uzgojne ispite i na volji za rad.
 Stošić: U ovaj region koji osniva Klub večeras spadaju Golubac, Srednjevo, Malo Crniće, Boževac…  Požarevac ima klub. To je region.
 Torma: Gde god ima dovoljan broj pasa i zainteresovanih vodiča može se napraviti Klub.
 Stošić: Sada treba da osnujemo Klub, da izaberemo predsedništvo sve uz podršku matičnog kluba i da damo ime klubu.
 Šestić: Imam predlog za ime, “Klub ljubitelja oštrodlakih nemaca”.
 Marković: Zbog regiona trebalo bi nazvati Klub po Braničevskom okrugu sa sedištem u Velikom Gradištu.
 Stošić: Pošto se većina slaže s predlogom imena, “DD Klub Braničevskog okruga“  sa sedištem u Velikom Gradištu, stavljam isti na glasanje.
 Predlog je jednoglasno prihvaćen.
 Rajković: Par stvari imam da kažem. Opet radimo nešto što nije dobro. Šta ćete sad da izaberete. Nemate statut. Trebao je da postoji predlog statuta u okviru KD” Golub” Veliko Gradište. Morao je da bude donet Statut. Ovaj Klub treba da ima i upravni i nadzorni odbor i druge organe. Šestić priča o slabom odzivu na utakmicama. Zašto je tako? Ljudima je ovde ušlo u glavu da psi moraju da se pokažu kao na “Grande …” Vi propagirate nešto drugo, što je za pohvalu! Ali, ljudi se plaše.
 Stošić: Statut KD i naš ćemo da objedinimo.
 Milenković: U prošli petak je bio zadnji dan za dostavljanje Statuta svih udruženja zbog kontrole kod APR-a. Statut našeg KD ”Golub” je tamo na kontroli. Predpostavljam da je i “Srpski DD Klub” poslao svoj statut kod APR-a. Sada samo hipotetički može da se priča o statutu ovog kluba. Plašim se da kada bude pokušano sa konkretnim radom da se ne pojave samo 1-2 čoveka. Mislim da je ovo način rasplinjavanja. U KSS postoje samo sekcije a ne Klubovi.
 Torma: Niste u pravu. Klubovi postoje u Pravilniku o stručnom radu KSS-a, klubovi se osnivaju u okrilju KD, Srpski DD Klub je priznat kao Klub u KSS u okviru Kinološkog društva Arilje i KSS tretira Srpski Deutsch Drahthaar Klub kao merodavnu stručnu organizaciju kada je u pitanju nemački oštrodlaki pas.
 Milenković: Morate poštovati pravila KSS.
 Torma: Mi smo sva naša akta uskladili sa aktima KSS. Poštujemo i radimo u okviru KSS-a, a KSS nas podržava, finansira…
 Milenković: Mislim da je ovaj Klub nepotreban, nepotrebno se rasplinjavate. Danas se kinologijom bave siromašni ljudi. Ljudi danas većinom nemaju novac. Mislim da ovo neće imati pravi efekat, toga se plašim.
 Torma: Upravo zbog toga se i pravi Klub, da bi se ljudima olakšalo učestvovanje, da se na lokalnom nivou organizujemo, pomognemo odgajivačima i vodičima, i da imamo uvid i informacije sa terena.
 Đorđević: KD “Golub” Veliko Gradište je poslao statut kod APR-a. To je ok. KSS ima pravilo da KD mogu da osnuju svoje Klubove. Ovaj klub se zvanično mora osnovati u okviru KD”Golub” a kao ogranak Srpskog DD kluba. Srpski DD Klub deluje na teritoriji cele Srbije.
 Ilić:  Sada izabrati ljude koje će pripremiti potrebna akta za osnivanje ovog Kluba. Sve što bude trebalo papirološki da se uradi da bi novi Klub funkcionisao u okviru KSS-a ćemo odraditi. Ta na sledećem sastanku usvojiti i poslati gde treba na saglasnost.
 Šestić: Ovo je jedno balansiranje. Regionalizacija je po meni dobra.
 Torma: Svi mi imamo iste ciljeve, gajimo jednu rasu i vodimo jednu uzgojnu politiku. Da bi se napravio ovakav pas potreban je veliki rad i trud svih nas sa istom politikom i istim ciljevima. Onda ćemo biti priznati svuda. A sve pravne stvari moramo odraditi, uslove ispuniti i delovati legalno. To nije nerešiv problem, imamo javan Statut (objavljen u Biltenu) usklađen sa KSS-ovim dokumentima, Vi se osnivate u okviru Kinološkog društva, samo treba raditi.
 Rajković: Svi smo se ovde skupili sa jednim ciljem da se formira klub. Predlažem da osnujemo regionalni Klub i se izaberu tela kluba. Sve sudije iz Velikog Gradišta i okoline predlažem za stručni tim ovog kluba. Predlog prihvaćen jednoglasno.
 Gajić: Nema problema za naziv, da li je ogranak, sekcija i sl. Citiram prvi član statuta Srpskog DD Kluba.
 Jovanović: Predlažem za predsednika Rajković Slavoljuba-Rasu, Miodraga Stošića - Stoleta za podpredsednika i Miću Gajića za sekretara.
 Rajković: Ja ne mogu da prihvatim, neka budu mlađi ljudi, predlažem Stoleta i Miću.
 Stošić: Za predsednika predlažem Srećka Tašića za sekretara Stanisavljevića.

 Posle kraće diskusije prihvaćen je predlog:

 1. predsednik Miodrag Stošić,
 2. podpredsednik Srećko Tašić
 3. sekretar Nikola Stanisavljević
 Ovaj predlog je jednoglasno prihvaćen.

 Milenković: Predlažem da ovde prisutnog kolegu iz Italije, Federika Pavonea uključite u rad kluba zbog eventualne saradnje sa Italijom. Prihvaćeno.

 Osnivačka Skupština je završena u 21.30 časova.

  OVERIVAČI ZAPISNIKA:                             ZAPISNIČAR:
 Bojan Blagić i Danilo Stojković;                 Miloje Gajić


Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !