Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

GODIŠNJA SKUPŠTINA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

   
    
Naši članovi sa sudijama na Hegewaldu 2016.
         Na osnovu Statuta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i odluke Upravnog odbora od dana 28.12. 2016. zakazujemo godišnju Skupštinu Kluba za subotu, 25.02. 2017. godine sa početkom u 11 časova u kafani „Lovac“ u FUTOGU.
         Za Skupštinu predlažemo sledeći

 Dnevni red: 


1.    Usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2016. godini;
2.    Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
3.    Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2016. godinu;
4.    Usvajanje izveštaja disciplinske komisije za 2016. godinu;
5.    Usvajanje izveštaja stručne komisije za 2016. godinu;
6.    Kooptiranje članova organa upravljanja;
7.    Usvajanje plana rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2017. godinu;
8.    Usvajanje finansijskog plana za 2017. godinu;
9.    Određivanje sudija za prolećne manifestacije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u 2017. godini;
10. Zakazivanje sastanka upravnog odbora i stručne komisije u martu 2017. i
11. Razno
Sve materijale za Skupštinu (izveštaje i planove) možete pregledati na sledećim linkovima (klikom na njihove naslove):

- Izveštaj o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2016. godinu;
- Finansijski izveštaj za 2016.;
- Izveštaj nadzornog odbora za 2016.;
- Izveštaj disciplinske komisije za 2016.;
- Plan rada Srpskog DD Kluba za 2017
- Finansijski plan za 2017. godinu.

 Molimo delegate da prouče materijal radi što efikasnijeg rada Skupštine. Takođe molimo regionalne grupe da na vreme dostave verifikacije za delegate sekretaru Kluba.
  Pogledajte na mapi lokaciju kafane "LOVAC".

ZAPISNIK SA SASTANKA UO 28.12. 2016. GODINE U BEOGRADU


    

 
York od Beranjskih Vratnica Predraga Markovića u marci
           28.12. 2016. godine je održan sastanak Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u Beogradu, u prostorijama Kinološkog saveza Srbije sa početkom u 17,30 časova.

           Sastanku su prisustvovali članovi UO Dragan Bunardžić, Siniša Vukanović, Dragan Prokić, Marko Nikolić, Torma Laslo, Mire Trebinjac, Mirko Glamočlija (zamena za Zvonka Lužajića), Miodrag Jojić i Predrag Marković, kao i predsednik disciplinske Komisije Kluba Zoran Vasić, predsednik disciplinske Komisije Kluba Zoran Vasić, član disciplinske Komisije Aleksandar Malevski, predsednik Kluba u ostavci Emil Đorđević i nekoliko članova – posmatrača.
           Po predlogu Dragan Bunardžića prihvaćen je sledeći

                          DNEVNI RED:
1. Određivanje kalendara aktivnosti Kluba za 2017. godinu;
2. Zakazivanje godišnje Skupštine Kluba i određivanje dnevnog reda;
3. Razmatranje žalbe Dragana Prokića na odluku disciplinske komisije i
4. Razno

         Po 1. tački dnevnog reda, na predlog regionalnih grupa, je usvojen program manifestacija Srpskog Srpski Deutsch Drahthaar Kluba  Kluba za 2017. godinu, i to:

1  1.    11.03. 2017. Klubska glavna uzgojna smotra Beograd, organizator regionalna grupa  Beograd;
2  2.  25.03. 2017. VJP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
3  3. 25.03. 2017. VJP Šabac, organizator regionalna grupa Šabac;
4  4. 01.04. 2017. VJP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
5  5. 01.04. 2017 VJP Čelarevo, organizator regionalna grupa Podunavlje;
6  6.   01.04. 2017. VJP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
7  7.   01.04. 2017. VJP Kovin, organizator regionalna grupa Južni Banat;
8  8.   02.04. 2017. VJP Deč, organizator regionalna grupa Beograd;
9  9.   08.04. 2017. VJP Gajdobra, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
1 10. 08.04. 2017. VJP Požarevac, organizator regionalna grupa Braničevo;
1  11. 08.04. 2017. VJP Plandište, organizator regionalna grupa Južni Banat:
1  12. 09.09.2017. ispit na vodi Veliko Gradište, organizator regionalna grupa Braničevo;
1  13. 07.10. 2017. HZP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
1  14. 07.10. 2017. HZP Kovin, v Južni Banat;
1  15. 14.10. 2017. HZP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
1  16. 21.10. 2017. HZP Stari žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
1  17. 21.10. 2017. HZP Deč, organizator regionalna grupa Beograd i
1  18. 25.11. 2017. regionalna uzgojna smotra i ispit za sigurnog aportera Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka.


Po 2. tački dnevnog reda je doneta odluka da se gosšnja Skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba održi 25.02. 2017. godine u FUTOGU u kafani „LOVAC“ sa početko u 11 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

          DNEVNI RED:

1.    Podnošenje izveštaja o radu Kluba u 2016. godini;
2.    Podnošenje finansijskog izveštaja za 2016. godinu,
3.    Podnošenje izveštaja o radu nadzornog odbora i disciplinske komisije za 2016.;
4.    Iznošenje i usvajanje plana rada Kluba u 2017. godini;
5.    Podnošenje i usvajanje finansijskog plana za 2017. godinu:
6.    Kooptiranje – izbor predsednika Kluba, podpredsednika Kluba, sekretara Kluba, vođe uzgoja Kluba i 1 člana disciplinske Komisije  i
7.    Razno.

      Po 3. tački dnevnog reda sekretar je pročitao žalbu Dragana Prokić Upravnom odboru na odluku disciplinske Komisije da se Emil Đorđević kazni samo ukorom za grubo vređanje sudije (njega) posle HZP u Kovinu u kojoj traži isključenje E. Đorđevića shodno članu 20 disciplinskog Pravilnika Kluba.
Pošto je predsednik disciplinske Komisije Kluba Zoran Vasić izneo tok rada komisije i njihovu odluku koja je doneta preglasavanjem prešlo se na diskusiju.

      U diskusiji koja se posle razvila su učestvovali svi članovi UO, kao i Emil Đorđević i na predlog Miodraga Jojića i Dragana Bunardžića, a obrazloženo zaslugama Emila Đorđevića za rad Kluba, je UO doneo odluku sa 6 glasova za da se E. Đorđeviću zabrani obavljanje svih funkcija u Klubu do izborne Skupštine 2018. godine.

        Nezadovoljan ovom odlukom podnosilac žalbe Dragan Prokić je dao ostavku na funkciju člana UO i predednika regionalne grupe Šabac, i Aleksandar Malevski na mesto člana diciplinske Komisije jer smatra da je kazna preoštra. Na prošlom sastanku UO je Velimir Netković dao ostavku na sve funkcije u Klubu tako da nedostajuće članove moramo izabrati na Skupštini.

         Po 4. tački dnevnog reda je, na osnovu stavova regionalnih grupa i njihovih predstavnika, odlučeno da se Skupštini predloži izbor Dragana Bunardžića za predsednika Kluba, Vladicu Andrića za pospredsednika, Torma Lasla za sekretara Kluba i Dejana Živadinovića i (ili) Torma Lasla za Klubskog vođu uzgoja do izborne Skupštine 2018. godine.

SASTANAK UO 28.12. 2016.


 

 

              Obaveštavamo članstvo da će se održati sastanak  Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 28.12. 2016., u sredu, sa početkom u 17 časova u prostorijama Kinološkog saveza Republike Srbije u Beogradu, ul. Bukovička broj 1. i predlažemo sledeći:

Dnevni red

1. Određivanje kalendara aktivnosti Kluba za 2017. godinu;
2. Zakazivanje godišnje Skupštine Kluba i određivanje dnevnog reda;
3. Razmatranje žalbe Dragana Prokića na odluku disciplinske komisije i
6. Razno

REGIONALNIM GRUPAMA

Ragnar vom Bucherforst Milana Miloševića aportira lisicu na ispitu u Maloj Krsni
        Molimo rukovodioce regionalnih grupa da nam što pre dostave izveštaje o svom radu i članstvu (spisak i broj članova grupe koji su platili članarinu u 2016. godini kao i organe upravljanja grupe) na osnovu člana 12 Protokola o radu regionalnih grupa, citiramo:
Član 12.
Regionalna grupa dostavlja godišnji izveštaj o svom radu Upravnom odboru (sekretaru) Srpskog DD Kluba krajem svake godine. Izveštaj sadrži broj i podatke aktivnih članova, kratak opis i rezultate održanih manifestacija, održanih sastanaka i, posebno, opis mera preduzetih po Uzgojnom pravilniku.

Molim takođe dostaviti predlog plana aktivnosti grupa za 2017. kao i predloge za popunu rukovodstva nastale zbog ostavke Emila Đorđevića i Velimira Netkovića, a sve u cilju da bi organizovali sastanak UO i Skupštinu Kluba i nastavili sa radom.


Pozdrav,
podpredsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba

Torma Laslo

IZVEŠTAJ SA ISPITA ZA SIGURNOG APORTERA U MALOJ KRSNI 19.11. 2016.

Zajednički snimak učesnika ispita
 

       Održanog dana 19.11. 2016. u MALOJ KRSNI.  Ispit je organizovao SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR KLUB u saradnji sa lovačkim udruženjem „POMORAVLJE“ iz MALE KRSNE .

 Ispit je počeo u 8,00 sati, a završio se u 12,30 sati.
Na ispitu su sudili sudije:
1.
Dragan Bunardžić
iz Arilja
2.
Torma Laslo
iz Padinske Skele i
3.
Dejan Živadinović
iz Paraćina.

Vođa ispita je bio Nikola Simić iz Male Krsne .

Na ispit je prijavljeno 6 pasa. Ispit je polagalo 5 pasa, 3 oštrodlaka nemca i 2 mala minsterlandera. Svi su položili ispit.
Sledeći psu su položili za sigurnog aportera (Btr):

Redni broj
Ime psa
Rasa
Broj rodovnika
V L A S N I K / V O D I Č
1.
Free vom Diamanti
Mm
JR 70541
Ivica Miladinović, Mala Krsna
2.
Vom Bucherfosrst Ragnar
Nod
JR 701672
Milan Milošević, Paraćin
3.
Vom Bucherforst Floki
Nod
JR 701674
Igor Marić, Paraćin
4.
Desperado
Nod
JR 701405
Nikola Simić, Mala Krsna
5.
Charly vom Johannserberg
Mm
JR 70504
Dragan Milićev, Samoš

USLOVI KOJI SU VLADALI NA DAN ISPITA NA TERENU:

Vreme:     sunčano      oblačno       kišno      jaka kiša      Temperatura 6-13   C°
Vetar:      bez vetra            slab vetar               jak vetar                   olujni vetar
Stanje zemljišta:     smrznuto         vlažno         blato           suvo          veoma suvo

Kulture na terenu ispita:  Ispit se odvijao u topolovoj šumi sa malo podrasta.
Odvijanje ispita:   Bez problema

Datum pisanja izveštaja: 19.11. 2016., u MALOJ KRSNI           

  (Vođa ispita Nikola Simić)

SUDIJE:     Dragan Bunardžić                   Torma Laslo                Dejan Živadinović

Više fotografija klikom na ovaj link .