Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA    
Zajednički snimak učesnika sastanka

         18.03. 2017. godine je u Šabcu održan sastanak Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Sastanku su prisustvovali  predsednik Kluba Dragan Bunardžić, klupski vođa uzgoja Torma Laslo, i članovi komisije:

Miloje Gajić regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo,
Vladica Andrić regionalni vođa uzgoja grupe Šabac,
Stevan Đurin regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat,
Goran Gojković regionalni vođa uzgoja grupe Beograd,
Nenad Stojanović regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija.
Sastanku nije prisustvovao samo Velimir Mastilović regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka.

Sastanak je održan sa sledećim dnevnim redom:
1.Sprovođenje odredaba uzgojnog pravilnika Kluba,
2.Dogovor oko suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima i
3.Razno

Po 1. tački dnevnog reda je klupski vođa uzgoja Torma Laslo održao uvodni govor u kome je istakao značaj i važnost pravilnika, izneo dosadašnju primenu uzgojnog pravilnika, šta je do sada urađeno, šta nije i izneo svoje viđenje kako oživeti aktivnosti u sprovođenju odredaba pravilnika i kako dalje. Detaljno je upoznao prisutne regionalne vođe uzgoja šta i kako treba raditi dalje da bi uzgojni pravilnik zaživeo, istakavši da je najveća obaveza i odgovornost na regionalnim vođama uzgoja. Obećao je svu podršku i pomoć sa svoje strane, od predsednika Kluba i organa upravljanja, kao i svoju obavezu da podatke koje vođe uzgoja budu dostavile obradi i prezentuje.
Kroz diskusiju je analizirano na koji način da se izvrši evidencija parenja, inspekcija legla, tetoviranje štenadi i izrada rodovnika preko Kluba, predložena su praktična rešenja. Dogovoreno je da se ne primenjuju nikakve restriktivne mere prema odgajivačima – članovima, da se bude pozitivan i konstruktivan, da im se pomogne u uzgoju i da se pri tom prikupi materijal za evidenciju i analizu koji će dati smernice u uzgoju rase koju gajimo. Inspekcija legla se neće naplaćivati.
Razmotreno je šta poseduju regionalne vođe uzgoja od potrebne logistike (obrasci, tetovir klešta, pečati...) i dogovoren je način popune. Doneta je odluka, uz saglasnost predsednika Kluba, da se kupe pet klešta za tetoviranje (jedna imamo) da svaka regionalna grupa ima i da se može vršiti tetoviranje štenadi, da se kupe dva čitača čipa jer nemamo ni jedan (taj jedan koji smo dobili od KSS-a je nestao), da se ljudi zaduže sa sredstvima, da se štampa dnevnik legla i džepno izdanje uzgojnog pravilnika koji će se deliti odgajivačima besplatno radi lakšeg uzgoja – primene pravilnika i informisanosti.
Kroz diskusiju su analizirane sve greške i nedostaci pri primeni pravilnika u prethodnom periodu i načini kojima će se ubuduće raditi i naglašena odlučnost da se krene u njegovoj punoj primeni.
Dogovoreno je da se članstvo informiše o primeni uzgojnog pravilnika i načinu njegove primene i podstiče na sve moguće načine da se pridržava odredaba istog.
Pored toga što će se vršiti evidencija parenja, inspekcija legla i izrada rodovnika preko Kluba ove godine će se vršiti upis uzgojnih kvalifikacija u rodovnike (pečatiranje) za sve pse koji su stekli neku od kvalifikacija: podoban za uzgoj, preporučen za uzgoj, štenci od lovno-radnih roditelja, poreklo od pasa preporučenih za uzgoj, siguran aporter, miran na zeca itd., te se pozivaju vlasnici pasa da se obrate regionalnom vođi uzgoja ili klupskom vođi radi informacija i upisa. Kontakt podaci vođa uzgoja će biti uskoro objavljeni na blogu, FB-u i sajtu (čim proradi).

Po 2. tački dnevnog reda je postignuta saglasnost da se moraju doneti konkretni zakljuci radi podizanja nivoa suđenja i izbegavanja nepravilnosti, neujednačenosti pri suđenju i konflikta sa vodičima.
Predsednik Kluba Dragan Bunardžić je naglasio da je odlučan da se Pravilnici o ispitima striktno primene: ne mogu dvojica sudija suditi više od pet pasa (baterije ne mogu biti veće), pred ispit će se izvlačiti koja sudijska dvojka sudi koju bateriju i koja baterija ide na koji teren, transparentnost rada mora biti na visini, na kraju svake discipline obrazložiti i objaviti ocene vodičima i ako treba rešiti nedoumice odmah na terenu, i da se pri ocenjivanju strogo pridržavamo odredaba pravilnika – nema nikakvih ustupaka više, ni gledanja kroz prste. Pri tome se mora dostojanstvo sudija braniti svim sredstvima, napadi i vređanja se neće tolerisati. Za svoje propuste će sudija odgovarati stručnoj komisiji i UO, i biti za to odgovarajuće sankcionisan, ali vodiči na terenu ne smeju omaložavati i ocenjivati sudiju, njihovo je da vode pse.
       Komisija je donela odluku da se u opštem izveštaju, na mestu za primedbe, od strane sudija unese ukratko, u nekoliko rečenica, suđenje i problem ako je bio, i da to isto učini i vođa ispita. Ukoliko na ispitu bude ikakvih problema oko suđenja vođa ispita je dužan da napiše kratak izveštaj o tome i priloži zapisniku sa ispita. Na kraju sezone (prolećne i jesenje) će se na osnovu tih izveštaja analizirati suđenje na svakom ispitu posebno i svi propusti. Sudije za koje se dokaže da su napravili propuste biće opomenuti, a sudija koji dobije dve opomene neće suditi u vremenu koje odredi UO i Stručna komisija.
       Zbog zauzetog stava da baterije ne smeju imati više od 5 pasa morali smo odrediti dodatne sudije, te će ažurirani spisak sudija biti objavljen. Za suđenje na prvom ispitu 25.03. 2017. u Futogu nema izmena što se sudija tiče.
      Radi što efikasnijeg suđenja Stručna komisija predlaže da se na sudijskom sastanku 25. ovog meseca analizira svaka disciplina na prolećnim uzgojnim ispitima (sreća ima ih samo pet), da se „doradi“ pravilnik o ispitima (naprimer koliko duga i kakav treba da je trag zeca za ocenu 10, kako ocenjivati marku sa koliko bodova itd.) i da se zaključci koji se usvoje štampaju kao dodatak Pravilniku o ispitima radi lakšeg suđenja, te da se u dogledno vreme štampa džepno izdanje Pravilnika sa svim tim dodacima. Sudije moraju imati kod sebe Pravilnik o uzgojnim ispitima i kadgod se pojavi neka sumnja ili problem mora da ga upotrebe (isčitaju i posavetuju sa njim).
     Takođe se predlaže da tema seminara sa nemačkim  sudijama (isto veče) bude isto – suđenje i discipline na prolećnim uzgojnim ispitima, da bi čuli njihov pristup i zaokružili znanje o toj problematici.
     Stručna komisija je takođe razmatrala i definisala postupak za žalbe, da bi se u budućnosti izbegli konflikti.
    Na odluke sudija na uzgojnim ispitima je moguća pritužba u roku od jednog sata od proglašenja rezultata. Žalba se predaje u pismenom obliku u kom je opisan sporan deo suđenja vođi ispita uz kauciju u visini kotizacije za dotičan ispit. Žalbu, odmah po prijemu, razmatra komisija u sastavu vođa ispita, glavni sudija (stariji sudija) i sudija protiv koga je tužba. Odluka komisije za žalbu, koja se objavljuje odmah po razmatranju žalbe je konačna. U slučaju prihvatanja žalbe kaucija se vraća vodiču, a psu se mora dati prilika za ponovno ispitivanje u spornoj disciplini.

        Pod tačkom razno je izvršena podela kapa po grupama za dalju prodaju, cena kapa su 400 dinara letnje i 500 dinara zimske i izrađene su povodom 15 godina rada Kluba.
Takođe se razgovaralo o prezentima sudijama iz Nemačke i dogovoreno je da im se poklone kape, Bilteni, po flaša rakije (sa flašom na kojoj je izgraviran znak Kluba, rad Dejana Živadinović) i značke Kluba.
       Vladica Andrić je izneo detalje oko organizovanja ispita sa nemačkim sudijama i referisao o stanju divljači na terenu, uz nadu da će sve biti u redu.
        Razgovarano je o redizajnu Klupskog sajta, Stevan Đurin je preuzeo obavezu da razgovara sa IT stručnjakom, ako tu ne uspemo moramo tražiti drugo rešenje.

Sastanak je počeo u 11,30 a završio u 14,30 časova.

OBAVEŠTENJE O SUDIJSKOM SASTANKU I SEMINARU SA NEMAČKIM SUDIJAMA


  
 
Cassal vom Staudenjager na smotri priplodnjaka u Nemačkoj 2017.
25.03. 2017., u subotu, će se održati sudijski sastanak sudija koji sude na manifestacijama (ispitima) Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i seminar o suđenju. Sastanak počinje u 18 časova i održaće se u KIČULINOJ ČARDI na petom kilometru puta od Šabca prema Valjevu.

         Na sastanku će se raspravljati o suđenju na predstojećim prolećnim ispitima, kao i o suđenju uopšte na manifestacijama Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Prisustvo sudija Kluba je obavezno.

         Po završetku sudijskog sastanka je radna večera za sve prisutne, a zatim seminar – razgovor sa sudijama iz Nemačke koji sude na ispitima koji će se održati 26., 27., 28. i 29.03. 2017. u organizaciji regionalnih grupa Šabac – Braničevski okrug Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba:Thorstenom ReckomAndreasom Paulom Aszyk i Klausom Nilla. Tema seminara je takođe suđenje na ispitima.

         Seminar je otvoren za sve zainteresovane. Večera za prisutne je u organizaciji Kluba, besplatna, piće se plaća.

         Molimo sve zainteresovane za seminar da se jave organizatoru Vladici Andriću radi što efikasnije organizacije i obezbeđivanje večere na telefon 0644123146.

UVODNI DEO KNJIGE CARLA TABELA: ODGOJ I DEO        

ODGOJ I DEO (od šteneta do početka obuke)

1.   Osobine rasa

Lovački psi nisu, kroz istoriju, bili uvek (i odmah) osobina kao danas. Razne rase su razvile razne radne sposobnosti i građu koje danas poseduju tokom decenija pa i vekova. To možemo odmah uočiti ako uporedimo jednog terijera i jednog krvoslednika: kod terijera možemo uočiti neograničen temperament i borbenost bez straha nad i pod zemljom, dok kod krvoslednika mirnoću, „promišljenost“ i sposobnost koncentracije.
         I ostale rase se razlikuju po svojim karakteristikama. I treba da se razlikuju, jer se razlikuju i prohtevi lovaca i načini lova u kojima ti psi učestvuju i pomažu.

Ekaterina Dunavska i Vuk sa Sirijusa
Ptičari (VII FCI grupa)
Kod svake rase u ovoj grupi (VII FCI grupa, gde ne spadaju samo psi „ptičari“, nego svi koji stoje na divljač) se samo od sebe podrazumeva da urođeno – instiktivno „stanu – markiraju“ kada osete divljač. Ovaj nagon se ne pkazuje uvek u najranijem dobu. Ima jedinki koji se ukoče već u dobi od tri meseca na pernatu divljač i miris, ili stoje na „oko“, ali se ovaj nagon često javlja tek oko 10-11 meseci manifestujući se od zastajkivanja do čvrstog markiranja. Zbog vremena javljanja nagona za stajanjem još ne treba donositi konačne zaključke o kasnijoj upotrebljivosti psa. I pas koji tek zastaje može obukom postati  pouzdan i čvrst marker, isto tako se pas koji čvrsto stoji od rane mladosti može pokvariti i postati nepouzdan stajač usled loše obuke ili vođenja. 
Praćenje traga

         Za lovca je veoma važan nagon kod pasa mirno i uporno praćenje traga divljači. Ovo nije tako jak nagon kao stajanje, volja za nalaženje divljači (pretraživanje), volja za rad u vodi itd. A mirnoća, sposobnost usredsređivanja na težak trag su osbine pasa koje treba više od ostalih da zahtevamo – forsiramo da bi sa psom uspešno lovili. Na sreću danas lovci sve više cene ovu osobinu. 
Spremnost za donošenje
         Poželjno je da pas urođeno voli da donosi jer ova osobina olakšava njegovu obuku za sigurnog aportera. 
Oštrina
         U praktičnom lovu je neophodna „mržnja“ pasa prema predatorima koji uništavaju divljač. Za ovo je potrebna odgovarajuća oštrina, samopouzdanje, sposobnost hvatanja i davljenja, u prvom redu zbog hvatanja ranjene i bolesne divljači i skraćivanja muka istih. Potrebna je ova osobina i radi zaštite sitne divljači. U lovištima sa krupnom divljači možemo unaprediti zaštitu divljači povećanjem broja osoblja, ali u revirima sa sitnom divljači to nije dovoljno, tamo je pas koji davi štetočine jeftiniji i efikasniji. 
Vodoljubivost
         U većini lovišta je nephodan pas koji rado radi u vodi. Na sreću, ova osobina je prisutna kod većine pasa iz ove grupe, i obukom je možemo podići do potrebnog, zavidnog nivoa. 
Pretraživanje
         Slično kai i volja za rad na vodi, pretraživanje je prirodni instikt lovačkog psa. Poslednjih 50-60 godina se mnogo toga promenilo, drastično su se izmenili uslovi i načini lova. U prošlosti je kod pretraživanje bilo mnogo sporih pasa i pasa koji nisu bili izdržljivi, danas je to obrnuto. Više nije problem brzina pretraživanja, nego usklađivanje brzina i temeljnosti, tj. efikasnosti pretraživanja. Prebrzi psi veoma često gube sposobnosti potrebne za pouzdane svestrane pse. Ovo se najviše odnosi na rad na krvnom tragu i na svakom tragu. Ovo je posebno bitno ako uzmemo u obzir da su se uslovi lova od 60-ih XX veka godina umnogome izmenjeni, pa tako i poželjan način pretraživanja pasa. Do tog doba je glavna pernata divljač bila jarebica, zatim je jarebica naglo nestala i već 70-ih godina odnos ulova fazana i jarebice je bio 77:23, a danas više retko ko i lovi jarebicu. Više trebamo obratiti pažnju na temeljitost pretraživanja i volju za nalaženjem divljači nego na brzinu. 
Volja za nalaženjem divljači
         Kod svakog pretraživanja moramo suštinski obratiti pažnju na želju za nalaženjem divljači. Daleko je vrednija nego brzina. Pri kretanju – traženju psa moramo videti i biti uvereni da ne juri nego traži.
         Ove urođene osobine koje smo do sada spomenuli manje potiču od fizičkih, a više od „psihičkih“ osobina pasa. Čvrst i stabilan nervni sistem ima veoma veliki značaj. Uravnotežena, stabilna narav i čvrst nervni sistem su mnogo važniji, jer su savremeni metodi gajenja neosporno doneli mnogo uspeha i poboljšanja u karakteristikama rasa, ali su doneli i slabiji nervni sistem i građu. To je opšte poznato u širokim kinološkim krugovima. U stručnoj štampi se odavno o tome vode javne rasprave.
         Svaki lovac treba da obrati pažnju kako se pas ponaša na neočekivane i neobične situaciije (da li se uplaši, postaje strašljiv). Ako je ponašanje pasa u takvim situacijama blago negativno, u praksi u pojedininim situacijama bi još mogao poslužiti za lov, uz odgovarajući tretman od strane vodiča i vežbu se na negativno ponašanje može uticati i smanjiti ga, ali ovakve jedinke nisu pogodne za uzgoj jer njihovi potomci, a i oni sami, mogu da otkažu u lovu. 
Čvrst nervni sistem
         Prvi i osnovni preduslov za dobrog lovačkog psa je čvrst nervni sistem i dobar nos.
         Kvalitet nosa (čula mirisa), nagon za praćenje traga, mržnja prema predatorima i čvrst nervni sistem su osobine sa kojim se pas rodi – urođene osobine i obukom i vođenjem ne možemo mnogo uticati na njih.
         Donošenje, stajanje, mirnoća i svaka druga radnja poslušnosti (zaleganje, praćenje uz nogu, praćenje na povodcu, ponašanje na stajalištu itd.) je rezultat našeg truda i intervencije – obuke. Pretraživanje, šaranje (u šumi i vodi), grmarenje u velikoj meri možemo naučuti psa, tj. uticati na način izvršenja tih radnji. I rad na krvnom tragu se u velikoj meri može naučiti kod pasa, ali kvalitet nosa, nagon za praćenjem traga, oštrina i čvrst nervni sistem moraju biti urođeni psu. Psi te osobine nasleđuju od roditelja, a ako je ne naslede ne mogu je dobiti nikakvom obukom.
         Među rasama nema značajne razlike u nasleđenim osobimama: možda je kod kratkodlakih prednost elegantnije traženje u polju, kod oštrodlakih opšta svestranost, kod dugodlakih rad u šumi. Ali ovo nikako ne znači da određene jedinke moraju odgovarati gornjoj tvrdnji ili šemi, naprotiv mogu dostići vrhunski rad u svakoj disciplini uz preduslov korektne obuke i vođenja u lovu. 

2.   Uticaj sredine u periodu odgoja

Kod životinja koji su uzgojem selekcionisane na specifične, natprosečne radne osobine, kao što su lovački psi, uticaj nege i ophođenja prema njima u u prvoj godini – znači u glavnom razvojnom periodu – ima izuzetan značaj. U ovo periodu ne gradimo samo „fiziku psa“ nego u značajnoj meri možemo uticati na „duhovni razvoj“ psa. Zamislimo jednog dobro odgojenog psa sa dobrim urođenim osobinama koji nije u svojoj prvoj godini napustio boks ili nije izašao iz grada. On je telom i duhom zakržljao. Kada ovakav pas izađe u lovište prvi put on deluje kao bezvoljan, bez nosa, izgubljen pas. Doživeo sam da kuja od 13 meseci sa veoma dobrim nosem stoji usred jata jarebica i ne registruje ih dok nisu prnule, uz veliko čuđenje. Drugi 10 mesečni mužjak koji je odrastao dotle u štali kod prvog zeca koji je skočio ispred njega se okrenuo u rikverc. Oboje su kasnije postali odlični lovci, ali je bilo potrebno srazmerno duže vreme dok su stekli samopouzdanje. 
Za pravilan fizički i psihički razvoj su važni:
a)smeštaj
b)hrana i hranjenje
c)kretanje
d)zajednički boravak sa vodičem u lovištu.  
A)   SMEŠTAJ
Lovački pas se ne sme držati na lancu.
         Boravak u stanu bez nadzora donosi probleme sa higijenom i štete. Duže zadržavanje u grejanim prostorima omekša.
         Dobar prostran boks (odgajivačnica), koji ima sunca i hladovinu je za odgoj i držanje psa neophodnost. Ovde je pas stalno na svežem vazduhu, može da se kreće, ne može prouzrokovati neprijatnosti, ne mogu da ga pokvare i ne preti mu kazna za zadovoljenje prirodnih potreba. Jedna stvar je pri tome veoma važna: vlasnik mora najmanje jedan sat provoditi zajedno sa mladim psom, da njihov odnos i duhovni razvoj ne trpi štete. O ovome ćemo kasnije više.
         U boksu obezbedimo suvu kućicu u zavetrini, bez promaje. Korisno je deo boksa pokriti.
         Ležište psa leti – od maja do septembra – nikad nisam držao „mekim“. Psi su veoma rado ležali na na goloj dasci i pri tom se dobro osećali. Zimi na pod kućice stavimo debeo sloj slame koju menjamo dva puta mesečno. 
B)HRANA I HRANJENJE
Štene do 3-4 meseca hranimo tri puta dnevno, uvek u isto vreme. Kasnije, do godinu i po-dve godine starosti dok se ne razvije, dva puta dnevno. Posle samo jednom dnevno. Sirovo meso je prirodna hrana za psa.
         Kao dopuna je pogodan ovas, ječam (samleveni, kao „prikrupa“), pirinač (neljušten), zobene pahuljice. Pirinač je veoma hranljiv, ali mu je mana što zahteva duže kuvanje, dok prikrupu i pahuljice ne treba kuvati, samo preliti vrelom vodom i ostaviti da malo naraste. Ja u osnovi koristim mešavinu prikrupe ječma i ovsa u omeru pola-pola. Hranljivo je, jeftino i ne kvari se lako. Ječmena prikrupa sama teško upija vodu i „raste“. Odnos mesa i dodatnih komponenata zavisi od toga koliko je pas aktivan (lovi). Smatram dobrim 75 % mesa i 25 % gore navedenih dodataka. Najverovatnije ne greši onaj ko psa hrani samo mesom.
         Izuzetno je važno, posebno kod hranjenja sa gotovom, fabričkom hranom („briketima“) dati psu koske sa hrskavicama u izobilju. Važno je za formiranje zubala da su zubi izloženi stalnom naporu, da stalno ima prilike za griženjem, kidanjem i žvakanjem. Ako nemamo da dajemo dovoljno kosti psima moramo to nadoknaditi preparatima sa kalcijumom i fosforom. Ipak je kost bolja za vežbanje vilica.
         I meso i kosti po mogućstvu dajmo u sirovom stanju psu. Ja psima dajem meso u parčadima veličine jajeta i pesnice. Štencima posle 5 nedelja starosti dajem i veće komade mesa da mogu da čupaju i kidaju zalogaje. Veće komade mesa učvrstim. Poneko i odraslim psima daje veće komade mesa. Kidanje sigurno dobro dođe za fomiranje zubala i jačanje vilica. Nije dobro odraslog psa stalno hraniti usitnjenim mesom (mlevenim). To ne odgovara njegovom sistemu za varenje. Posebno su važni unutršanji organi sisara. Ovde ne možemo da se povodimo ljudskim ukusima i prohtevima. Creva, želuci i burazi su posebno imaju posebnu vrednost. Ne treba ih prati, samo grubo očistiti. Dopola svareni delovi biljaka daju psu potrebne materije. Ne otvara prvo grabljivica bez osnove meki deo plena – stomak. Važno je povremeno hraniti psa i sa mesom koji miriše (koje više nije za ljudsku upotrebu). Još nisam video psa koji bi načeo divljač zato jer jede „mirišljavo“ meso. Kod načinjanja divljači u 98 % slučajeva je kriva neadekvatna ishrana, ne količinski, nego sadržajno, po sastavu. U mirišljavom mesu se nalaze materije važne za metabolizam psa. Treba da je sirovo. Kuvano meso se ne sme duže držati i hraniti psa pokvarenim kuvanim mesom.
         Mleko je, u ograničenim količinama, dobro.
         Svu hranu zimi dajemo toplu kao temperatura ruke, a leti hladnu. Posudu za hranjenje uzmimo uvek kada je pas poliže na čisto. Ako ostane hrane, smanjimo količinu. Posudu očistimo posle svakog hranjenja. Dobro hranjenom psu povremeno ubacomo jedan postan dan bez hrane.
         Lovačkog psa hranimo uveče jer relativno sporo vari. Nemojmo hraniti ujutro ako je lovni dan ili pas treba štogod drugo da radi (obuku na primer). Stil rada psa, tempo i izdržljivost su neuporedivo bolji ako pas nije sit.  
KRETANJE
Pas je „trčeća životinja“. Najveći deo svojih zadataka može izvršiti pouzdano samo ako ima odgovarajuću brzinu i izdržljivost. U fizičkom razvoju psa, razvoju njegovog tela, prva godina ima veću važnost nego bilo koji period njegovog života i odlučujuća je u pogledu njegove budućnosti. Ne razvija se samo kostur u toj prvoj godini, nego i srce i pluća se tada šire, rastežu.
Citiram Öberlandera, koji je pre mnog decenija napisao: „Neophodan uslov je da se telo mlade životinje prirodno i zdravo razvija, da ima mogućnosti za dovoljno kretanja u prirodi. Pririoda nigde ne poznaje mirovanje, pa ni u živom mladom organizmu nema mirovanja, nego živahnog kretanja, sve se kreće, damari, gura. Najveća aktivnost je kod mladog organizma.
Srce mladog psa za trećinu više puta se skuplja i njegova pluća moraju više da se angažuju nego kod razvijenog psa.
Nedostatak kretanja može dovesti do nesklada u funkcionisanju unutrašnjih organa.
Organizmu mladog psa, kome će kasnije biti neophodna brzina i izdržljivost, je izuzetno važno dovoljno, redovno i snažno kretanje. Neka ima mogućnosti da se kreće i trči  svaki dan pod slobodnim nebom, svaki dan koji provede u boksu smanjuje njegovu snagu i ima uticaja na njegovu kasniju izdržljivost i brzinu. Svaki sat koji mladi pas provede slobodan u prirodi (lovištu), slobodan kao ptica, je dobit i doprinos za razvoj njegovog tela.“
Redovno snažno kretanje u prirodi, kada se pas može izživeti do svojevoljnog zamora je neophodno da bi postao pomoćnik koji može ispuniti zahteve u lovu. Danas u vrem intenzivnog saobraćaja ovo predstavlja ne mali problem, ali svako ko gaji mladog lovačkog psa mora znati: bez puno kretanja u prirodi se ne može.
Trčanje pored bicikla, na duge staze ima svoje opasnosti, bolje je nego ništa, ali ne preterujmo. Nemojmo kriti da je trčanje pored bicikla za psa jednostrano. Na terenu, pored raznih uslova i konfiguracije terena, pas mora da se kreće na razne načine, raznim brzinama, okretima, koristi više ili manje mišiće određene grupe i doprinosi ukupnom razvoju mišića, kordinaciji pokreta i razvija izdržljivost.
Kakva je razlika između toga kada dete dnevno dva sata vode u šetnju ili se dva sata slobodno igra razbojnika, vojnika, indijanaca-kauboja ili sa loptom po svojoj volji, ili upražnjava druge sportove dok se ne umori ! Sličan je i trening tčanja pored bicikla u odnosu na slobodnokretanje u prirodi. Zbog jednostranog kretanja se pas brže zamori. Kod kretanja koji nije slobodno postoji opasnost da se pas ne kreće dovoljno ili da premorimo psa.
Druga je stvar ako pas može pored bicikla slobodno da se kreće (bez povodca), kada tempo sam određuje a mi se udobno vozimo mirnim putevima bez saobraćaja (zemljani putevi, livade). Pas tada ima mogućnosti i vremena da se kreće brže ili sporije, da stane pored interesantnog mirisa, a zatim da „da gas“ da stigne bicikl.
Pecaljka je takođe dobra za kondiciju psa, ali o tome ćemo kasnije. 
ZAJEDNIČKI BORAVAK SA VLASNIKOM U LOVIŠTU
         U duhovnom razvoju psa okolina – okruženje u kome odrasta mladi pas ima istaknuto mesto. Samostalnost, vezanost za vodiča, formiranje sposobnosti snalaženja u svakoj situaciji i njegovo učvršćenje se daleko teže postiže, ili nikako, u starijem dobu. „Ono što Perica nije naučio Petar više neće naučiti!“ Verovatno da odnos mladog psa prema čoveku i okoluni kasnije odlučujuće utiče na njegov nervni sistem i psihu i na njegovu prilagodljivost okolini. Entomolog E. Trumler piše: „Posmatranje razvoja kod normalnog mladog psa nam daje puno materijala za razumevanje ponašanja mladog psa pod uticajem spoljne sredine (okoline). Verujem da u nekim segmentima okolina čak više utiče na formiranje mladog psa nego nasleđe. Znamo da i u čoporu vukova među jedinkama ima različitih osobina koja nisu nasleđena nego formirana u mladosti. To je normalno i verovatno predstavlja određene prednosti za vučji čopor. Kod pasa se u mladosti mogu javiti ne samo izrazite anomalije u ponašanju, nego i slabosti nervnog sistema i plašljivost, osetljivost. Postoji obimna literatura o toj tužnoj psećoj sudbini.
         Čitao sam jedan opsežan rad bečkog psihologa pasa Ferdinanda Brunera, koji se ne razlikuje od saznanja humane psihologije. 99 % psihičkih smetnji kod pasa su posledice uticaja događaja iz mladosti. Ne možemo ništa bolje uraditi nego smišljeno stvoriti i obezbediti normalan, ničim ometan razvoj mldaog psa. Ovo nije samo lepa tema u nauci o ponašanju nego i ključ stasanja u odraslog psa. Odrastao pas nije samo produkt nasleđenih osobina nego i rezultat odgoja u mladosti. Bez sumnje tvrdimo da pas sa lošim naslednim osobinama može postati bolji dobrim odgojem u mladosti nego pas sa obdaren dobrim naslednim osobinama ali izložen neodgovarujećem  tretmanu i uticaju okoline u mladosti. Moguće je da će mnogi savremeni vodiči koji više cene dobar papir – rodovnik i brojne titule predaka u njemu budu protiv ove moje tvrdnje. Ali oni koji su dobro pročitali šta sam napisao i pažljivo prate svoje pse na kraju će mi dati za pravo.
         Puno spominjana ranosatsnost daleko manje zavisi od uzgoja nego od načina držanja psa i odgoja u mladosti. Podobnost za lov se formira u lovištu. Mladi pas mora upoznati uslove u lovištu i divljač koja boravi u njemu. Mladog psa vodimo u lovište već od 3-6 meseci, čak i u lovove. U ovim prilikama ne vodimo kuče, on samo ide sa nama i slobodno se kreće. Stiče iskustvo odstrela divljači, zajedno je sa starijim psom koji tera gustiš. Prati odrasle pse sa sve većim zanimanjem i na kraju ih sledi.Upoznaje vodu, stvara se u njemu sigurnost, prepliva neki manji kanal, imaće uzbudljiv doživljaj sa odstreljenom patkom. Ali čim počinje da smeta lovcu i starijem psu više ga ne vodimo u lov. Ali smo dosada postigli cilj: doživeo je lov, zavoleo vodu, upoznao divljač. Samo od sebe se razume da mladog psa vodimo na vodu samo kada je odgovarajuća temperatura i da ga ne silimo i forsiramo predugim igrama. Cilj je da pas upozna situacije i prilike koje se dešavaju u lovu i da mu obezbedimo priliku da se dobro istrči. Kasnije i u jesenjim lovovima može ići sa nama dok ne smeta. Neki mladi psi su odmah na smetnji, drugi dugo ne kvare lov. Neki već od 4 meseci stoje na divljač, drugi ne pokazuju ni traga nagona za markom. Normalno je da, ukoliko pas u ovom dobu uradi nešto loše i ne ponaša se kako treba, ne smemo tvrdo reagovati i nikako kažnjavati psa.
         Može da nađe toplu legu zeca, ili da naleti na fazana u travi i tako polako upoznaje divljač. Raste mu volj za rad i lovačka upotrebljivost. Istovremeno se navikava na pucanj, kasnije se neće plašiti pucnja.
         U ovakvim prilikama možemo već doneti neke zaključke o nasleđenim osobimama i sposobnostima pasa, ali nemojmo još donositi konačne sudove. U vremenu koji dolazi, tamo posle 6-7 meseci će sve biti mnogo jasnije, ali svakako da pas mora i dalje izlaziti na teren, u polje, ali više ne u lovu. Sada ga već vodimo samog i rasčistimo postepeno da li raspolaže sa potrebnim nagonima. Budući lovački pas treba da bude određene inteligencije, da ima volju za rad – lov, da je izdržljiv, da voli vodu, da ima posebno dobar nos (čulo mirisa, njuh), da ima nagon za praćenje traga i čvrst, stabilan nervni sistem. Ove osobine ne možemo ispitati nikako ako psa ne vodimo na teren.
         Dovoljno vreme provedeno sa vlasnikom razvija njihovu vezu i privrženost psa. Pse treba uvek da hrani vlasnik, povremeno treba da mu neguje dlaku i da se bavi sa njime.

OTKAZIVANJE UZGOJNE SMOTRE

Darko vom Taubmoos
         Obaveštavamo članove Kluba i sve zainteresovane da se godišnja klupska uzgojna smotra i revija priplodnjaka zakazana za 11.04. 2017. u Beogradu otkazuje zbog malog broja prijavljenih pasa.
        
        Smotru i reviju priplodnjaka ćemo održati u oktobru, o detaljima će zainteresovani biti obavešteni ma vreme.

       Sastanak stručne komisije će se održati sledeće nedelje. Svi članovi će biti obavešteni na vreme o mestu i vremenu sastanka.

RASPORED MANIFESTACIJA KLUBA ZA PROLEĆE 2017. SA SUDIJAMA

Aja Vrbaška Pannonian Sea markira

      
11.03. 2017. Klupska uzgojna smotra u Beogradu, restoran GRAND ADA

Sudije Torma Laslo, Milivoje Urošević i Siniša Vukanović

Posle smotre sastanak stručne komisije25.03.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Futog – regionalna grupa Južna Bačka. Planiraju se tri baterije po 5 pasa.

I baterija Dragan Bunardžić  i Zvonko Lužajić,

II baterija Laslo Torma i Nenad Stojanović

III baterija Emil Đorđević i Dejan Živadinović26.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.

Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,27.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.

Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,28.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.

Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,29.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.

Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,01.04.2017 god.  Prolećni uzgojni ispit Stari Žednik – regionalna grupa Južna Bačka

Laslo  Torma i Miloje Gajić,01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Čelarevo

Stevan Đurin i Velemir Mastilović,01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Kovin  - regionalna grupa Južni Banat (2 baterije)

I baterija Dragan Bunardžić i Nenad Stojanović

II baterija Miodrag Jojić i Zvonko Lužajić,02.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Deč – regionalna grupa Beograd

Laslo Torma i Stevan Đurin,08.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Plandište – regionalna grupa Južni Banat

Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović,09.04. 2017. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalna grupa Šabac

Miloje Gajić i Nenad Stojanović

09.04.  2017. Prolećni uzgojni ispit Uzdin - regionalna grupa Braničevo
Miodrag Jojić, Dejan Živadinović09.09. 2017. Ispit na vodi Veliko Gradište – regionalna grupa Braničevo

Torma Laslo, Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović.
RASPORED MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ZA 2017. GODINU

Bilten Kluba a 2016. godinu

  
1.    11.03. 2017. Klubska glavna uzgojna smotra Beograd – restoran Grand Ada, organizator regionalna grupa  Beograd;

2.    Sastanak stručne komisije 11.03. 2017. posle uzgojne smotre na istom mestu;

3.    25.03. 2017. sudijski sastanak na kome će se dogovarati o suđenju na predstojećim prolećnim uzgojnim ispitima (Vrbas ili Šabac);

4.    25.03. 2017. VJP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;

5.    26., 27., 28., i 29 03. 2017. VJP Šabac, organizator regionalna grupa Šabac – regionalna grupa Braničevo u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba;

6.    01.04. 2017. VJP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;

7.    01.04. 2017 VJP Čelarevo, organizator regionalna grupa Podunavlje;

8.    01.04. 2017. VJP Kovin, organizator regionalna grupa Južni Banat;

9.    02.04. 2017. VJP Deč, organizator regionalna grupa Beograd;

10.08.04. 2017. VJP Plandište, organizator regionalna grupa Južni Banat;

11. 09.04. 2017. VJP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;

12. 09.04. 2017. VJP Uzdin, organizator regionalna grupa Braničevo

13. Sredina maja sastanak Upravnog odbora Srpskg Deutsch Drahthaar Kluba na kome će se analizirati prolećni deo manifestacija (tačan datum i mesto će se odrediti naknadno), odrediti sudije za jesen;

14. 09.09.2017. ispit na vodi Veliko Gradište, organizator regionalna grupa Braničevo;

15. 07.10. 2017. HZP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;

16. 07.10. 2017. HZP Kovin,  organizator reg. grupa Južni Banat;

17. 14.10. 2017. HZP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;

18.. Od 20. do 25.10.  Međunarodni HZP sa nemačkim sudijama Požarevac, organizator regionalna grupa Braničevo;

19. 21.10. 2017. HZP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;

20. 21.10. 2017. HZP Deč, organizator regionalna grupa Beograd i

21. 25.11. 2017. regionalna uzgojna smotra i ispit za sigurnog aportera Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka.

22. Decembar 2017. sastanak UO i stručne komisije u Beogradu na kome će se analizirati jesenji deo aktivnosti i uraditi pripreme za Skupštinu.


ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA
                   SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR  KLUB

Datum: 25.02.2017
Mesto: Futog
Vreme: 11:00 č.
Na početku je verifikaciona komisija u sastavu Nenad Stojanović, Predrag Marković i Aleksandar Malevski utvrdila na osnovu ovlašćenja i prebrojavanja delegata da postoji većina potrebna za rad i punopravno odlučivanje Skupštone.
                                                                                                                                                                              Od 23 delegata koliko broji skupština (članovi upravnog odbora + delegati), prisutno je 20;     i to od 9 članova Upravnog odbora skupštini pisutno 7 članova, a od 14 delegata na skupštini je  prisutno 13.
Nakon utvrđivanja kvoruma, prisutne članove skupštine pozdravio je podpredsednik Laslo Torma i zahvalio im se što su izdvojili vreme kako bi prisustvovali sednici i pomogli rad Kluba. Nakon toga je za članove radnog predsedništva predložio je Lasla Tormu, Dragana Bunardžića, Predrag Markovića i Aleksandra Malevskog kao zapisničara. Predlog je jednoglasno usvojen. Za overivače zapisnika je predložio Zorana Vasića i Dejana Živadinovića. Predlog je jednoglasno usvojen.

Nakon izbora radnog presedništva sednicom je predsedavao Laslo Torma i predložio sledeći dnevni red: 

1.Usvajanje izveštaja o radu SDDK za 2016 god.
               2. Usvajanje finansijskog izveštaja a 2016 god.
          3   Usvajanje izvaštaja nadzornog odbora za 2016 god.
          4.  Usvajanje izveštaja disciplinske komisije za 2016 god.
          5.  Usvajanje izvštaja stručne komisije za 2016 god.
          6.  Kooptiranje članova organa upravljanja
          7.  Usvajanje plana rada SDDK za 2017 god.
          8.  Usvajanje finansijskog plana za 2017 god.
          9.  Određivanje sudija za prolećne manifestacije SDDK u 2017 god.
        10. Zakazivanje sastanka Upravnog odbora i stručne komisije za mart 2017 god.
        11. Razno
1  
Pošto je dnevni red usvojen Laslo Torma je podsetio delegate da je materijal za Skupštinu blagovremeno objavljen na klupskom Blogu, članovima UO  dostavljen i mailom, da se nada da su proučili te materijale,  te zamolio da budu kratki i konstruktivni.  Nakon toga se prešlo na prvu tačku dnevnog reda. Torma se ukratko osvrnuo na, ne baš sjajno, stanje u Klubu konstatujući da su grubo narušeni međuljudski odnosi, da je u prošloj, 2016. godini, opao broj pasa na ispitima prvi put od nastanka Kluba kao i broj članova, nismo uspeli da uzgojni pravilnik zaživi i apelovao na sve čalnove da daju sve od sebe kako bi se to stanje promenilo. Nakon toga izneo je da je uprkos svemu ovome bilo i uspeha. Kvalitet pasa je po svim pokazateljima porastao, tri psa naših članova su položila Hegewald sa odličnim rezultatima. Pošto se niko nije javljao za reč po ovoj tački, prešlo se na glasanje. Izveštaj o radu je JEDNOGLASNO usvojen.
Po drugoj tački dnevnog reda Laslo Torma pročitao je finansijski izveštaj i upitao članove da li ima pitanja o trošenju novca. Dragan Bunardžić je pojasnio izveštaj i izneo da je iz 2016. godine preostalo oko 300.000 dinara. Pošto nije bilo pitanja prešlo se na glasanje. Finansijski izveštaj je JEDNOGLASNO usvojen.
Po trećoj tački dnevnog reda Mirko Glamočlija izneo je da  Nadzorni odbor nije utvrdio da postoje  nepravilnosti u poslovanju i radu Kluba i pošto nije bilo diskusije, izveštaj  Nadzornog odbora je JEDNOGLASNO usvojen.
Po četvrtoj tački dnevnog reda, u vezi izveštaja disciplinske komisije,  Laslo Torma je izneo da su svi prisutni upućeni u nemio događaj koji se dogodio prošle godine, i da je disciplinska komisija preglasavanjem donela odluku da se Emil Đorđević kazni ukorom, na šta se Dragan Prokić kao žalac, žalio na odluku disciplinske komisije upravnom odboru  koji je doneo odluku da se Emil Đorđević kazni zabranom vršenja funkcija u Klubu do sledeće skupštine i, pošto se Emil Đorđević nije žalio skupštini da je ta mera punovažna. Pošto nije bilo diskusije, izveštaj disciplinske komisije  stavljen je na glasanje i JEDNOGLASNO je usvojen.
Po petoj tački  dnevnog reda Laslo Torma obavestio je  prisutne da je Velimir Netković podneo ostavku na mesto glavnog vođe uzgoja i da je napustio klub, da nije zaživeo uzgojni pravilnik, Velimir u više navrata u toku  2016. god pokušavao da sazove sastanak Stručne komisije ali nažalost regionalne vođe uzgoja se nisu odazivali. Takođe je izneo i da se počelo i sa sređivanjem klupskih registara koji treba da se dovrše. I da je u 2017 godini neophodno nejpre aktivirati stručnu komisiju i zamolio sve regionalne vođe uzgoja da se maksimalno angažuju i da svi u Klubu daju podršku komisiji.
Po šestoj tački prešlo se na kooptiranje članova u organe upravljanja klubom.                                    Pošto je upražnjeno mesto predsednika, klupskog vođe uzgoja i jednog člana UO (D. Prokić je dao ostavku) na sastanku UO 28.12. 2016. je raspravljano o kandidatima i dati predlozi za te funkcije, kao i za funkcije koje izborom ostaju upražnjene.
Za predsednika kluba predložen je Dragan Bunardžić, za klupskog vođu uzgoja predložen je Laslo Torma, za potpredsednika Vladica Andrić i za sekretara kluba Aleksandar Malevski. Mesto Dragana Prokića iz grupe Šabac je delegiran Zoran Vasić, a ispred grupe Braničevo Dejan Živadinović (nisu imali predstavnika u UO). Svi predlozi su JEDNOGLASNO usvojeni. Nakon toga prešlo se na odabir članova disciplinske komisije pošto su dva člana dali ostavku. Siniša Vukanović je ispred regionalne grupe Južna bačka predložio Stefana Stojanovića, a Predrag Marković ispred grupe Braničevskog okrga predložio Dejana Živadinovića. Oba predloga su JEDNOGLASNO usvojena.

Sada su Upravni odbor i Stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u sledećem sastavu:

UPRAVNI ODBOR:

1.Dragan Bunardžić predsednik,
2.Marko Popović počasni predsednik,
3.Predrag Marković – Mapac podpredsednik,
4.Vladica Andrić podpredsednik,
5.Aleksandar Malevski sekretar,
6.Torma Laslo klupski vođa uzgoja,
7.Miroslav Trebinac predstavnik regionalne grupe Zapadna Srbija i blagajnik,
8.Zoran Vasić predstavnik regionalne grupe Šabac,
9.Siniša Vukanović predstavnik regionalne grupe Južna Bačka,
10.Jovo Risović predstavnik regionalne grupe Južni Banat,
11.Marko Nikolić predstavnik regionalne grupe Beograd i
12.Dejan Živadinović predstavnik regionalne grupe Braničevo.

Stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je u sastavu:

1.Torma Laslo, klupski vođa uzgoja,
2.Dragan Bunardžić predsednik Kluba,
3.Miloje Gajić regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo,
4.Vladica Andrić regionalni vođa uzgoja grupe Šabac,
5.Stevan Đurin regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat,
6.Goran Gojković regionalni vođa uzgoja grupe Beograd,
7.Nenad Stojanović regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija i
8.Velimir Mastilović regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka.

Dragan Bunardžić, dosadašnji sekretar je izneo podatke o članstvu Kluba u 2016. godini: 120 članova, po grupama: Južni Banat: 33 člana, Južna Bačka 20, Zapadna Srbija 17(-2 mlada člana), Šabac 17 članova, Braničevo 11 članova, Beograd 11 članova, Moravac 6 članova, i Podunavlje sa 5 članova, te  je konstatovao na osnovu uplata članarina da regionalne grupe Podunavlje i Moravac nemaju potrebnih 10 članova te da formalno prestaju sa radom. Predlaže se preostalim članovima tih bivših grupa da se priključe, po izboru, najbližim grupama koje funkcionišu.
Po sedmoj tački dnevnog reda Laslo Torma je ukratko izneo predloženi plan rada za 2017. godinu gde je težište stavljeno na intenziviranje rada stručne komisije na sprovođenju uzgojnog pravilnika, popravljnje međuljudskih odnosa, uređenje klupskog sajta i održavanje manifestcija po predloženom programu.
Nakon toga Laslo Torma je zamolio Vladicu Andrića da iznese plan organizacije ispita koji regionalna grupa Šabac i regionalna grupa Braničevskog okruga  organizuju u organizaciji sa nemačkom grupom Lünneburger–Hiede  koji će biti međunarodnog karaktera, tj. priznat od matičnog Kluba, te je Vladica Andrić je upoznao skupštinu sa planom prolećnih uzgojnih ispita predviđenih za 26., 27., 28. i 29. mart na kome će suditi tri nemačke sudije.

Delegati na Skupštini

Ispiti će se održati ili u Vrbasu (najverovatnije) ili u Šabcu, ispituje se teren i divljač, članstvo će blagovremeno biti obavešteno o mestu ispita. Svih 20 pasa su već prijavljeni, prijave se ne primaju više, gledalo se da svi zainteresovani mogu da se prijave iz svih grupa. Kotizacija po psu je 50 evra da bi se pokrili troškovi, ostatak će finansirati Klub. Sudije iz Nemačke stižu 25. popodne i to veče će se održati neka vrsta razgovora – seminara sa njima (zavisno od mesta ispita će bit i seminar), dogovoreno je da se pre  održi sudijski sastanak klupskih sudija pred početak sezone.
Marko Nikolić je obavestio delegate da će se klupska uzgojna smotra 11.03. održati kod restorana GRAND ADA na starom Obrenovačkom drumu (preko Ade Ciganlije). Po njegovim rečima tereni oko restorana su odgovarajući sa dosta hladovine i velikim parking mestom i restoranom sa 400 mesta gde možemo obaviti i ručak i sastanak i druženje.
   Nakon toga je Torma upitao predstavnike regionalnih grupa da možda ima izmena i dopuna oko organizovanja manifestacija koje se planiraju, njihovog datuma. Siniša Vukanović je rekao da regionalna grupa Južna Bačka odustaje od organizacije prolećnog uzgojnog ispita koji je bio predviđen za 08.04.2017 god. u Gajdobri, kao i Predrag Marković da i regionalna grupa Braničevski okrug odustaje od organizacije VJP ispita planiranog za 08.04.2017 god. u Požarevcu zbog ispita na kojima sude nemačke sudije i ukoliko može da im se dozvoli da dobiju datum za organizaciju Jesenjeg uzgojnog ispita koji bi se održao od 21. do 25.10. 2017 god. koji bi bio međunarodnog karaktera opet sa nemačkim sudijama.

Posle ovih izmena konačni plan manifestacija našeg Kluba za 2017. godinu izgleda ovako:

    1.    11.03. 2017. Klubska glavna uzgojna smotra Beograd – restoran Grand Ada, organizator regionalna grupa  Beograd;
    2.    Sastanak stručne komisije 11.03. 2017. posle uzgojne smotre na istom mestu;
    3.    25.03. 2017. sudijski sastanak na kome će se dogovarati o suđenju na predstojećim prolećnim uzgojnim ispitima (Vrbas ili Šabac);
    4.    25.03. 2017. VJP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    5.    26., 27., 28., i 29 03. 2017. VJP Šabac, organizator regionalna grupa Šabac – regionalna grupa Braničevo u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba;
    6.    01.04. 2017. VJP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    7.    01.04. 2017 VJP Čelarevo, organizator regionalna grupa Podunavlje;
    8.    01.04. 2017. VJP Kovin, organizator regionalna grupa Južni Banat;
    9.    02.04. 2017. VJP Deč, organizator regionalna grupa Beograd;
1  10. 08.04. 2017. VJP Plandište, organizator regionalna grupa Južni Banat; 
    11. 09.04. 2017. VJP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
1  12. 09.04. 2017. VJP Uzdin, organizator regionalna grupa Braničevo;
    13. Sredina maja sastanak Upravnog odbora Srpskg Deutsch Drahthaar Kluba na kome će se analizirati prolećni deo manifestacija (tačan datum i mesto će se odrediti naknadno), odrediti sudije za jesen;
    14. 09.09.2017. ispit na vodi Veliko Gradište, organizator regionalna grupa Braničevo;
    15. 07.10. 2017. HZP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
    16. 07.10. 2017. HZP Kovin,  organizator reg. grupa Južni Banat;
    17. 14.10. 2017. HZP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    18. Od 20. do 25.10.  Međunarodni HZP sa nemačkim sudijama Požarevac, organizator regionalna grupa Braničevo;
    19. 21.10. 2017. HZP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
     20. 21.10. 2017. HZP Deč, organizator regionalna grupa Beograd i
    21. 25.11. 2017. regionalna uzgojna smotra i ispit za sigurnog aportera Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka.
22.Decembar 2017. sastanak UO i stručne komisije u Beogradu na kome će se analizirati jesenji deo aktivnosti i uraditi pripreme za Skupštinu.

Posle toga za reč se javio Stevan Đurin i rekao kako u Plandištu postoji problem i da se čuo sa predsednikom njihovog lovačkog udruženja koji mu je preneo da se ispiti održavaju bez njegovog znanja tj. da organizatori nisu obavestili lovačko udruženje oko organizacije, kao i da niko iz  uprave kluba nikada nije pozvao predsednika da uputi zahtev. Nakon Steve Đurina za reč se javio Mirko Glamčlija i rekao da je on uredno dobio dozvolu predsednika svog lovačkog društva za organizaciju ispita, a da je tu istu dozvolu lično odneo sekretaru udruženja.
Laslo Torma zamolio je sve članove da svojim prisustvom i prijavom svog psa uveličaju klubsku uzgojnu smotru  koja je veoma važna kako za renome kluba tako i za samu rasu, kao i članove Stručne komisije da dođu na sastanak.
Po osmoj tački dnevnog reda Dragan Bunardžić taksativno je izneo plan troškova za 2017. pošto nije bilo dopuna i izmena finansijsi plan za 2017 god. je JEDNOGLASNO usvojen.
Po devetoj tački dnevnog reda odlučivalo se koje će sudije suditi planirane prolećne uzgojne ispite, uzgojnu smotru ispit na vodi, te se prešlo se na izbor sudija. Predloženo je da uzgojnu smotru 11.03.2017 god.  sude Milivoje Urošević (ukoliko bude sprečen kao zamena Gyurić Jožef) Laslo Torma i Siniša Vukanović.

         Pri izboru sudija smo se trudili da u sudijskom paru bude jedan stariji, iskusniji sudija („glavni sudija“ kod nemaca) čija je reč odlučujuća u slučaju različitog mišljenja i jedan mlađi. Ime starijeg sudije je prvo. Kod VJP-a sa nemačkim sudijama svakog dana će pored njih biti jedan naš "mlađi" sudija da bi stažirao, „učio zanat“ i sticao iskustva. Glavnog sudiju među nemcima će oni odabrati među sobom.

25.03.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Futog – regionalna grupa Južna Bačka. Planiraju se tri baterije po 5 pasa.
I baterija Dragan Bunardžić  i Zvonko Lužajić,
II baterija Laslo Torma i Nenad Stojanović
III baterija Emil Đorđević i Dejan Živadinović

26.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

27.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

28.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

29.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla i,

01.04.2017 god.  Prolećni uzgojni ispit Stari Žednik – regionalna grupa Južna Bačka
Laslo  Torma i Miloje Gajić,

01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Čelarevo
Stevan Đurin i Velemir Mastilović,

01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Kovin  - regionalna grupa Južni Banat (2 baterije)
I baterija Dragan Bunardžić i Nenad Stojanović
II baterija Miodrag Jojić i Zvonko Lužajić,

02.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Deč – regionalna grupa Beograd
Laslo Torma i Stevan Đurin,

08.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Plandište – regionalna grupa Južni Banat
Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović,

09.04. 2017. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalna grupa Šabac
Miloje Gajić i Nenad Stojanović

09.04. 2017. VJP Uzdin - organizator regionalna grupa Braničevo
Miodrag Jojić i Dejan Živadinović

09.09. 2017. Ispit na vodi Veliko Gradište – regionalna grupa Braničevo
Torma Laslo, Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović.

Po desetoj tački dnevnog reda planirano je da se sastanak stručne komisije održi 11.03.2017 god posle uzgojne smotre. Za reč se javio Steva Đurin i zatražio da se sudijska komisija odvoji od stručne komisije i obrazložio da se na većini sastanaka stručne komisije raspravljalo o suđenju a jako malo o uzgoju. Predlog je JEDNOGLASNO privaćen.
Nemanja Bogdanović zatražio je da se na toj sednici odlučuje o ravnomernom rasporedu sudija koje će suditi ispite i upitao je šta se dešava sa Borislavom Moravcem da li je i dalje član kluba i zašto ne sudi nigde?
Po jedanaestoj tački dnevnog reda Laslo Torma izneo da zbog dešavanja u Klubu i atmosfere koja je vladali nismo uspeli da proslavimo – obeležimo 15 godina rada Kluba, da je sada za to već kasno, ali da to barem obeležimo prigodnim promotivnim materijalom Kluba u vidu kačketa, znački i ostalog reklamnog materijala i da je proverio cene za kačkete i značke. Cena letnjeg kačketa iznosi 2,2 evra, zimskog 2,5 evra a da su cene znački od 1,5 do 5 evra zavisno od složenosti i veličine. Upitao je prisutne da li kod neko ima ko bi mogao povoljnije da uradi? Dejan Živadinović rekao je da ima čoveka koji radi značke i da će proveriti.
Radno predsedništvo Skupštine
Nakon toga za reč se javio Siniša Vukanović i rekao kako bi Klub trebao da uplati (materijalno pomogne) za još nekoliko članova polaganje za sudije. Dragan Bunardžić rekao je da bi u ovoj godini Klub mogao da uplati za troje stažista, kao i prethodne. Nenad Stojanović rekao je da bi stažisti trebali da budu vodiči i da to bude merilo. Nakon toga Nemanja Bogdanović je rekao da je njemu ispred kluba uplaćeno stažiranje ali da on nije izašao na polaganje i ukoliko može da se realizuje, da se njegova uplata prenese na nekog drugog, jer on odustaje. Siniša Vukanović predložio je ispred regionalne grupe Južna Bačka Aleksandra Malevskog, Steva Đurin je predložio Viktora Vargu ispred regionalne grupe Južni Banat, Predrag Marković predložio je Nikolu Simića ispred regionalne grupe Braničevski okrug. Nakon toga predlozi su stavljeni na glasanje i JEDNOGLASNO su usvojeni.
Nakon glasanja  Steva Đurin je rekao da ima čoveka, IT stručnjaka, člana Kluba, tj. njihove grupe, koji je voljan da radi i bi mogao da bude administrator Klupskog web sajta koji sada ne funkcioniše. Torma je pruzeo obavezu da razgovara sa njim i postigne dogovor, ukoliko može.
Bojan Vukadinović postavio je pitanje da li postoji mogućnost  da se i druge  rase izvedu na ispit i da se za njih napravi posebna ocenska lista na kojoj ne bi bio trag zeca? Laslo Torma je odgovorio da je ovo klub oštrodlakih pasa i da se radi po pravilnicima gde je trag obavezan, a Steva Đurin je rekao da ne vidi ništa sporno i da je izvodljivo, Laslo Torma je rekao da se to ostavi za sastanak stručne komisije.
Pošto je delegatima, shodno broju članova grupe, podelejen Bilten Kluba za 2016. godinu Vladica Andrić i Nemanja Bogdanović su postavili pitanje zašto na naslovnoj strani Biltena nije postavljen pas iz domađeg uzgoja već iz uvoza (Milan von der Lönsbrike)? Dragan Bunardžić je odgovorio da je praksa da se na naslovnoj strani Biltena nađe pas koji je imao najviše uspeha u toj godini, i da, ukoliko je potrebno, možemo formirati komisiju koja će odrediti šta ubuduće da ide na naslovnu stranu.

Skupština  je završena u 13.05 č.

PS. Uz zapisnik prilažemo izveštaje i planove sa kojima se radilo na ovoj Skupštini.

Zapisnik sastavio Aleksandar Malevski

_______________________________


                                                                                 Overivači zapisnika:
                                                                                     Zoran Vasić
                               
                                                                            __________________________

                                                                                  Dejan Živadinović

                                                                            __________________________